Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
UFO  
#1 Posted : Thursday, May 21, 2020 3:17:53 PM(UTC)
UFO

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/7/2011(UTC)
Posts: 1,160
Location: USA

Was thanked: 73 time(s) in 68 post(s)
1. Windows 10 Version 2004 20H1 Build 19041.264 - MSDN - May 2020 Updated
hxxps://cloud.mail.ru/public/tE3D/2rhdmbv7H/

en_windows_10_business_editions_version_2004_updated_may_2020_x64_dvd_aa8db2cc.iso - 4.79 GB
en_windows_10_business_editions_version_2004_updated_may_2020_x86_dvd_3d5f0bff.iso - 3.38 GB
en_windows_10_consumer_editions_version_2004_updated_may_2020_x64_dvd_36d61c40.iso - 4.91 GB
en_windows_10_consumer_editions_version_2004_updated_may_2020_x86_dvd_2b9b4e01.iso - 3.46 GB
en_windows_10_iot_enterprise_version_2004_updated_may_2020_x64_dvd_daa40b99.iso - 4.49 GB
en_windows_server_version_2004_updated_may_2020_x64_dvd_1e7f1cfa.iso (no GUI) - 3.13 GB2. Windows 10, Version 1909 19H2 Build 18363.836 - May 2020
hxxps://cloud.mail.ru/public/2G6F/4nyxvTDzd/

en_windows_10_business_editions_version_1909_updated_may_2020_x64_dvd_5df215e3.iso - 5.09 GB
en_windows_10_business_editions_version_1909_updated_may_2020_x86_dvd_46b9337f.iso - 3.60 GB
en_windows_10_consumer_editions_version_1909_updated_may_2020_x64_dvd_4b329408.iso - 5.21 GB
en_windows_10_consumer_editions_version_1909_updated_may_2020_x86_dvd_a8e0d9dc.iso - 3.69 GB3. Windows 10, Version 1903 19H1 Build 18362.836 - May 2020
hxxps://cloud.mail.ru/public/35Hf/ApyVJ7a7n

en_windows_10_business_editions_version_1903_updated_may_2020_x64_dvd_a341f141.iso - 5.09 GB
en_windows_10_business_editions_version_1903_updated_may_2020_x86_dvd_b9dc8936.iso - 3.60 GB
en_windows_10_consumer_editions_version_1903_updated_may_2020_x64_dvd_90e49fbc.iso - 5.21 GB
en_windows_10_consumer_editions_version_1903_updated_may_2020_x86_dvd_584d7e78.iso - 3.69 GB4. Windows 10, Version 1809 RS5 Build 17763.1217 - May 2020
hxxps://cloud.mail.ru/public/2oJC/3Zweobq1V

en_windows_10_business_editions_version_1809_updated_may_2020_x64_dvd_f12a2d18.iso - 5.23 GB
en_windows_10_business_editions_version_1809_updated_may_2020_x86_dvd_d71058cd.iso - 3.66 GB
en_windows_10_consumer_editions_version_1809_updated_may_2020_x64_dvd_671dcef2.iso - 5.38 GB
en_windows_10_consumer_editions_version_1809_updated_may_2020_x86_dvd_3d541f5b.iso - 3.77 GB
en_windows_server_2019_updated_may_2020_x64_dvd_5651846f.iso - 5.02 GBWindows 10 Business Editions:
01. Windows 10 Education
02. Windows 10 Education N
03. Windows 10 Enterprise
04. Windows 10 Enterprise N
05. Windows 10 Pro
06. Windows 10 Pro N
07. Windows 10 Pro Education
08. Windows 10 Pro Education N
09. Windows 10 Pro for Workstations
10. Windows 10 Pro N for Workstations

Windows 10 Consumer Editions:
01. Windows 10 Home
02. Windows 10 Home N
03. Windows 10 Home Single Language
04. Windows 10 Education
05. Windows 10 Education N
06. Windows 10 Pro
07. Windows 10 Pro N
08. Windows 10 Pro Education
09. Windows 10 Pro Education N
10. Windows 10 Pro for Workstations
11. Windows 10 Pro N for Workstations

Windows 10 iot Enterprise Editions:
1. Windows 10 Enterprise
2. Windows 10 iot Enterprise

Windows Server 2019 LTSC:
1. Windows Server 2019 Standard
2. Windows Server 2019 Standard (Desktop Experience)
3. Windows Server 2019 Datacenter
4. Windows Server 2019 Datacenter (Desktop Experience)Lưu ý:
- Nếu quý vị install Windows 10 Pro thì quý vị có thể đổi qua Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education, Windows 10 Pro for Workstations v.v... chỉ cần đổ cái CD-Keys rồi activate lại là được . Nên nhớ là nếu quý vị đổi qua Windows 10 Pro for Workstations thì máy pc của quý vị chỉ làm việc như Windows 10 pro mà thôi vì máy pc của quý vị không có đủ điều kiện của máy pc như là máy pc chuyên nghiệp bán ra để làm việc với Windows 10 Pro for Workstations

- Nếu quý vị install Windows 10 Home thì chỉ xài được Windows 10 Home (loại Non-Core) không đổi qua edition khác

Đây là CD Keys để đổi qua các edition khác:
Windows 10 Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 Pro For Workstations: NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 10 Pro For Workstations N: 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 10 Pro For Education: 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 10 Pro For Education N: YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 10 Enterprise G: YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 10 Enterprise G N: 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV

- Windows 10 iot Enterprise và Windows 10 Enterprise giống nhau - chỉ khác nhau ở cái CD Keys - nhiều activator hiện giờ không activate được Windows 10 iot Enterprise (chỉ activate qua Microsoft với cái CD Keys bán ra).

- Hiện giờ có cái Windows Activation Scripts 1.3 (hỏi Google) activate Windows 10 với expiration date tới năm 2038 (18 năm thay vì 6 tháng như KMSpico Activatior)

Edited by user Friday, May 22, 2020 6:24:12 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.