Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
NNT  
#1 Posted : Monday, November 18, 2019 11:46:16 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,378
Man
Location: USA

Thanks: 2361 times
Was thanked: 4634 time(s) in 2335 post(s)

Một trang web Vìệt ngữ trên mang www hôm nay đã loan tin trong cuối tuần qua tầu chiến Trung Cộng đã bắn cháy 6 tầu chiến của Mỹ đang tuần hành tại Biển Đông :Về phía Mỹ thì Hải Quân Mỹ cho hay 1 tàu Hải Quân Mỹ đang đi tuần tại Biển Dông cách đảo Hải Nam 50 dặm về phía Nam thì bị 2 tàu hải quân Trung Cộng chay vây quanh. Khi 1 tàu Trung Cộng chạy sát tàu Mỹ khoảng 8m thì đám lính tẫu tụt quần xuống cho lính hải quân Mỹ coi. Tàu Mỹ bèn dùng vòi nuớc xịt nước vô đám lính đó !

Sự thật ra sao, mời click vô những hàng chữ trên để đọc bản tin của hải quân Hoa Kỳ

Edited by user Monday, November 18, 2019 7:50:24 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.