Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

73 Pages«<1516171819>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
hongvulannhi  
#321 Posted : Tuesday, November 3, 2009 4:27:35 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,447

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5352 time(s) in 3598 post(s)
Medicare năm 2010: Những điều cần biết về Medicare Part A, Part B, Part C, Part D, Medigap

Monday, November 02, 2009
Hà Ngọc Cư (Viết riêng cho Người Việt)

Cứ vào cuối Tháng Mười mỗi năm là những người từ 65 tuổi trở lên đều nhận dược cuốn “Medicare & You” do Trung Tâm “Centers For Medicare and Medicaid Services” ấn hành. Ðây là tài liệu chính thức do chính phủ biên soạn và phát hành.

Các thông tin của bài viết dưới đây đều được trích ra từ cuốn “Medicare 2010 & You”. Chúng tôi sẽ không chuyển ngữ những danh từ nếu xét thấy để nguyên tiếng Anh lại dễ hiểu hơn.

Medicare là bảo hiểm y tế dành cho người già từ 65 tuổi trở lên hoặc người tuy chưa tới tuổi 65 nhưng bị mất khả năng lao động (disable) và người bị suy thận phải lọc thận (dialysis) hay thay thận (kidney transplant). Medicare có 4 thành phần: Part A; Part B, Part C và Part D.

Bạn có quyền chọn Medicare do chính phủ điều hành tức Medicare Original hay Medicare do một hãng bảo hiểm tư nhân điều hành dưới hợp đồng với chính phủ tức Medicare Advantage hay Medicare Part C.
1. Medicare Part A

Medicare Part A giúp ta trả phí tổn khi điều trị ở bệnh viện và bao gồm cả chi phí tại Hospice care và Home health care.

Ta không phải đóng lệ phí cho Part A (ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt).

Muốn có Medicare thì bạn phải đăng ký trong thời hạn 3 tháng trước hoặc hoặc 4 tháng sau khi tới tuổi 65, nghĩa là bạn có 7 tháng để đăng ký đúng hạn. Nếu đăng ký trễ hạn thì sẽ bị phạt, tiền lệ phí hàng tháng sẽ bị tăng lên 10%.
2. Medicare Part B

Part B giúp ta trả (thông thường 80%) tiền khám bệnh, chi phí ngoại chẩn (outpatient care), và rất nhiều dịch vụ y tế khác như “kiểm tra ung thư colorectal” (colorectal cancer screening”, defibrillator, kiểm tra tiểu đường, dụng cụ kiểm tra tiểu đường, xe lăn, walker, dịch vụ y tế cấp cứu (Emergency Room Services), khám mắt cho người bị bệnh tiểu đường, chích ngừa cúm, viêm gan, y tế tại nhà (home health services), lọc thận (Dialysis), khám ung thư vú (mammograms)... (xin đọc ở phần “Part B Covered Services), nhưng Medicare không trả tất cả mọi chi phí y tế. Khi bạn ra nước ngoài thì Medicare hết công dụng. Medicare cũng không trả tiền khám, chữa răng, răng giả, giải phẫu thẩm mỹ, máy nghe (hearing aids)... Bạn nên copy trang “Preventive Services Checklist” để mang theo mỗi khi đi chích ngừa hoặc kiểm tra (Screening).

Bạn phải đóng lệ phí cho Part B, hiện nay lệ phí này là $96.40. Người có lợi tức hàng năm từ $85,000 (cho cá nhân) hoặc $170,000 (cho hai vợ chồng) trở lên sẽ phải đóng cao hơn... Nếu đăng ký trễ hạn sẽ bị phạt. Thời kỳ đăng ký cho part B là từ 1 tháng Giêng đến 31 Tháng Ba mỗi năm. Nếu còn bảo hiểm (vì bản thân hoặc người phối ngẫu còn có bảo hiểm của sở làm) thì bạn không cần phải xin Part B.

Bạn có thể chọn Medicare Original hay Medicare Advantage (còn gọi là Medicare Part C) tùy theo nhu cầu, sở thích và tài chính của mình.
Medicare Original

- Sẽ trả tới 80% y phí tại bệnh viện (part A) và y phí khám bệnh (part B).

- Bạn có quyền chọn bác sĩ, bệnh viện và các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế theo ý muốn của mình. Bạn không cần Referral (giới thiệu) khi đi bác sĩ chuyên môn (specialist). Bạn không cần phải có một bác sĩ “cơ sở” (primary care doctor) cho mình.

- Bạn phải trả tiền “deductible” và “coinsurance” (Nếu bạn mua Medigap thì Medigap sẽ trả những phần này cho bạn).

- Bạn phải trả tiền lệ phí hàng tháng (hiện nay la $96.40).

- Muốn có bảo hiểm thuốc theo toa bác sĩ thì bạn phải mua Medicare Part D qua các hãng bảo hiểm tư nhân. Lệ phí part D tùy theo mỗi hãng (trung bình $30 một tháng).

Dù có Medicare bạn vẫn phải trả phần của mình gồm:

- Máu : 3 đơn vị đầu cho mỗi năm.

- Home Health Care: $0 cho dịch vụ săn sóc tại nhà - 20% chi phí cho các dụng cụ y tế (nếu được chấp thuận)

- Hospice Care: $0 cho hospice care - $5 mỗi copayment cho mỗi toa thuốc. Medicare không trả tiền phòng và ăn nếu hospice care tại tư gia

- Bệnh viện: Bạn phải trả $1,068 deductible nhưng $0 coinsurance cho các ngày từ ngày 1 đến ngày 60 của mỗi giai đoạn thụ hưởng (benefit period). Sau đó từ ngày 61 đến ngày 90 bạn phải trả mỗi ngày $267. Sau 90 ngày thì cứ mỗi ngày của giai đoạn “lifetime reserve day” bạn phải trả $534 cho mỗi ngày ở bệnh viện.

- Skilled Nursing Facility Stay: $0 cho 20 ngày đầu - $133.50 cho mỗi ngày kể từ ngày 21 đến ngày thứ 100 - Sau 100 ngày thì phải trả 100% mọi phí tổn.

- Bạn phải trả $135 đầu tiên (deductible) cho chi phí của Part B.

- Clinical Laboratory Services: $0 nếu được Medicare chuẩn thuận.

- Khám bệnh: Bạn phải trả 20% nếu dược Medicare chấp thuận.

- Mental Health Services: Bạn trả 45%.

- Dịch vụ ngoại chẩn: Bạn trả coinsurance hoặc copayment.
Medigap

Medigap còn gọi là Medicare Supplement Insurance. Nếu bạn muốn một hãng bảo hiểm tư nhân trả phần “deductible” và “coinsurance” thì bạn phải mua Medigap (do bảo hiểm tư nhân điều hành). Lệ phí tùy theo từng hãng. Nhưng tiền nào của nấy. Medigap rất “lợi” trong trường hợp phải điều trị ở bệnh viện lâu dài.

Mỗi Medigap có nhiều “plan” khác nhau mang các mẫu tự từ A tới N. “Plan” càng tốt thì lệ phí càng cao. Kể từ ngày 1 Tháng Sáu, 2010 Các Medigap Plan sẽ thay đổi :

- Hai “plan” mới được thêm vào.

- Các “plan” E,H, I và J sẽ bỏ. Nhưng nếu bạn đã có các plan này trước ngày 01 Tháng Sáu, 2010 thì có quyền giữ nguyên.
Medicare Advantage (Medicare Part C)

Medicare Advantage do tư nhân điều hành (như HMO hay PPO) và được hợp đồng với chính phủ. Medicare Advantage cũng trả các dịch vụ được bảo đảm bởi Part A và Part B. - Hầu hết Medicare Advantage buộc bạn phải sử dụng bác sĩ, bệnh viện và các phương tiện y tế trong hệ thống của họ.

- Bạn phải chọn một Primary Doctor cho mình.

- Muốn đi bác sĩ chuyên môn bạn phải được primary doctor giới thiệu (refer).

- Thông thường ngoài lệ phí part B, bạn còn phải trả thêm một lệ phí khác nữa (lệ phí này thay đổi theo từng hãng).

- Thông thường phải trả Copayment hay coinsurance.

- Phí tổn và dịch vụ cung cấp tùy theo mỗi hãng.

Mỗi tháng cơ quan Medicare (của chính phủ) phải trả một khoản tiền nhất định cho các hãng bảo hiểm cung cấp Medicare Advantage cho bạn.

Ða số các hãng bảo hiểm bán Medicare Advantage bán luôn cả Part D cho mình.

Nếu bạn chọn Medicare Advantage thì không ai được phép bán Medigap cho bạn.
Medicare Part D (Medicare Prescription Drug)

Medicare Part D là bảo hiểm thuốc có toa bác sĩ. Hễ có Medicare là có quyền mua Medicare Part D từ các hãng bảo hiểm tư nhân. Nếu bạn chọn chương trình Medicare Original thì bạn phải mua thêm part D còn nếu bạn chọn Medicare Advantage thì phần lớn part D đã được bao gồm trọn gói với part A và part B. Tuy nhiên bạn vẫn phải hỏi họ cho chắc chắn.

Bạn phải thay đổi hay lựa chọn part D trong khoảng thời gian từ 15 Tháng Mười Một đến 31 Tháng Mười Hai mỗi năm. Và part D của bạn sẽ có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Giêng của năm tới.

Lệ phí và tiền deductible, tiền copayment của bạn thay đổi tùy theo mỗi hãng bảo hiểm và tùy theo từng loại thuốc. Có hãng trả cả tiền deductible cho bạn.
Medicare Part D gồm 4 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Yearly Deductible: Bạn phải trả toàn bộ tiền thuốc cho đến khi bạn đã trả hết $310 thì mới bước sang giai đoạn 2. Có hãng trả deductible cho bạn.

Giai đoạn 2: Copayment or coinsurance. Lúc này bảo hiểm trả một phần và bạn trả một phần tức là copayment hay coinsurance (copayment là số tiền bạn phải trả cho mỗi toa thuốc; coinsurance là số tiền bạn phải trả theo phần trăm cho mỗi toa thuốc).

Giai đoạn 3: Coverage gap tức là giai đoạn bảo hiểm ngưng chi trả cho bạn.

Khi tổng số tiền gồm: tiền deductible + tiền hãng bảo hiểm đã trả giùm + tiền túi của bạn đạt tới con số $2.830 thì bạn đã rơi vào “donut hole” tức là giai đoạn “coverage gap”, là lúc mình phải trả trọn tiền thuốc cho đến khi tổng số tiền túi của bạn dùng để trả tiền thuốc lên tới $4.550.

Giai đoạn 4: Catastrophic Coverage Khi bạn đã qua khỏi coverage gap thì được bước vào giai đoạn “catastrophic coverage” lúc đó bạn được bảo hiểm trả gần 100% tiền thuốc.
Lựa chọn thuốc như thế nào?

Medicare Part D không trả tất cả mọi loại thuốc. Họ không trả các loại thuốc không cần toa bác sĩ (over the counter drugs). Họ cũng không trả một số thuốc có toa bác sĩ như thuốc gia tăng khả năng thụ thai (promote fertility); thuốc mọc tóc; thuốc bổ, thuốc tăng cường khả năng tình dục (như Viagra, cialis, levitra...); thuốc giảm cân...

Tiền copayment hoặc coinsurance mà bạn phải trả nhiều hay ít còn tùy thuộc vào mỗi loại thuốc... Thuốc theo toa bác sĩ được chia thành 4 cấp (tier):
- Tier 1 bao gồm các loại thuốc “generic”
- Tier 2: Gồm các loại thuốc “brand name” và thuốc generic đắt tiền.
- Tier 3: Gồm các loại thuốc “non-preferred brand name” và “non-preferred generic“
- Tier 4: Gồm các loại thuốc rất đắt tiền.

Muốn biết thuốc nào thuộc “tier' nào thì tìm ở cuốn Formulary. Tiền copayment thay đổi tùy theo mỗi hãng bảo hiểm và hãng bảo hiểm lại định tiền copayment tùy theo mỗi tiểu bang. Trung bình tiền copayment cho loại thuốc thuộc Tier 1 là từ $5 đến $7, Tiền copayment cho Tier 2 là $42, cho Tier 3 từ $52 (Puerto Rico) cho tới $95 ( Michigan ). Thuốc nằm trong Tier 4 thì hãng bảo hiểm chỉ trả 33% còn mình phải trả phần còn lại.

Khi đi bác sĩ ta nên mang theo cuốn Formulary để yêu cầu bác sĩ kê đơn thuốc thuộc loại ít tiền nhưng hiệu quả như nhau.
Thay đổi hay bỏ Advantage Medicare Plan

Nếu bạn muốn bỏ hay thay đổi hãng bảo hiểm mà bạn đã chọn cho Medicare Advantage của mình thì xin nhớ rằng:

- Bạn phải quyết định trong khoảng thời gian từ 15 Tháng Mười Một tới 31 Tháng Mười Hai của mỗi năm.

- Nếu bạn muốn đổi từ một Medicare Advantage Plan này (nghĩa là đổi hãng bảo hiểm cho Medicare Advantage ) sang một Medicare Advantage Plan (nghĩa là sử dụng một hãng bảo hiểm mói cho Medicare Advantage của mình) thì bạn chỉ cần gia nhập một hãng bảo hiểm mới thì hợp đồng của mình với hãng cũ tự động chấm dứt.

Nếu bạn muốn đổi từ Medicare Advantage sang Medicare Original (do chính phủ điều hành) thì bạn phải gọi cho hãng bảo hiểm đang điều hành Medicare Advantage của mình hoặc gọi cho Medicare ở số 1-800-633-4227.
Extra-Help

Người có lợi tức thấp và tài sản không đáng kể thì có thể xin được Medicaid, Extra-Help, State Pharmacy Assistance, PACE (Programs of All-inclusive Care for the Elderly), Medicare Savings Programs (Help With Medicare Costs).

- Medicaid là chương trình bảo hiểm y tế do Liên Bang và tiểu bang liên kết giúp ta trả gần hết các chi phí về y tế. Muốn được Medicaid thì phải hội đủ các điều kiện về lợi tức và tài sản. Nhiều người được cả Medicare lẫn Medicaid. Nếu có cả Medicare lẫn Medicaid thì hầu như không phải trả mọi chi phí về y tế. Và trong trường hợp này có thể chọn Medicare Original hay Medicare Advantage. Chương trình Medicaid thay đổi theo từng tiểu bang. Tên gọi cũng không đồng nhất, có nơi gọi là “Medical Assistance” hay “Medi- Cal”.

Medicaid trả cả những dịch vụ mà Medicare không trả như “nursing home” và “home health care”.

Extra-Help: Người có lợi tức thấp và tài sản không đáng kể có thể xin Extra-Help trả cho tiền lệ phí hàng tháng (premium), tiền deductible, tiền copayment/coinsurance. Muốn xin được Extra-Help thì phải hội đủ các điều kiện sau:

- Lợi tức cá nhân hàng năm dưới $16,245 và tài sản dưới $12,510

- Nếu là vợ chồng và không có người “dependent” nào khác thì lợi tức phải dưới $21,855 và tài sản chung dưới $25,010.

Mọi thắc mắc xin gọi cho Medicare ở số điện thoại: 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)

Muốn xin cuốn Medicare 2010 & You hoặc Medicare 2011 & You thì có thể vào website: www.My Medicare.gov
* Về tác giả: Giáo Sư Hà Ngọc Cư hiện là giám đốc điều hành cơ quan CIS chuyên lo về di dân và tị nạn tại Houston, Texas.Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Linh Phuong  
#322 Posted : Tuesday, November 3, 2009 4:46:14 AM(UTC)
Linh Phuong

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 2,357

Phóng viên Người Việt lên đường sang Đức

Monday, November 02, 2009

UserPostedImage

Phóng viên Hà Giang. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)
Chứng kiến lễ kỷ niệm 20 năm bức tường Bá Linh sụp đổ

LITTLE SAIGON (NV) - Ngày hôm nay, 3 Tháng Mười Một, phóng viên Hà Giang của nhật báo Người Việt sẽ khởi hành sang Ðức để chứng kiến lễ kỷ niệm 20 năm bức tường Bá Linh sụp đổ vào ngày 9 Tháng Mười Một tới đây.

Cách đây vừa đúng 20 năm, bức tường Bá Linh chia đôi nước Ðức sụp đổ để rồi dẫn tới sự sụp đổ không thể cưỡng lại được của khối Xã Hội Chủ Nghĩa ở Ðông Âu, đứng đầu là Liên Xô, và chấm dứt “chiến tranh lạnh” sau đó.

Trong suốt thời gian ở Ðức, phóng viên Hà Giang sẽ liên tục gởi tin tức, hình ảnh, bài vở... nhằm mang đến cho độc giả những thông tin cập nhật nhất của sự kiện này

Tại Ðức, phóng viên Hà Giang sẽ tham dự các hoạt động đánh dấu kỷ niệm 20 năm của “Cuộc Cách Mạng Hòa Bình” như cuộc triển lãm lộ thiên tại quảng trường Alexanderplatz ở Bá Linh, gần dòng sông Spree và thánh đường Berliner.

Hà Giang cũng sẽ chứng kiến “Festival of Freedom” (Lễ Hội Tự Do) tổ chức vào đúng ngày 9 Tháng Mười Một tại Brandenberg Gate, chiếc cổng nổi tiếng thế giới của Ðức, nơi mà trước đây lính Ðông Ðức đã canh gác ngày đêm để ngăn cấm không cho người Ðông Ðức vượt biên giới sang vùng đất tự do của Bá Linh, phía Tây Ðức.

Theo dự tính, những ngày ở Bá Linh, Hà Giang cũng sẽ đi gặp và chuyện trò với một số người dân Việt Nam ở Ðông Ðức, sau đó đi xe lửa vào Ba Lan, thăm khu phố cổ Warsaw, quảng trường nơi Ðức Giáo Hoàng Paolo đệ II nói với người dân Ba Lan là “các con đừng sợ nữa.” Cũng tại Ba Lan, Hà Giang sẽ thăm Công Xưởng Gdansk, cái nôi của Công Ðoàn Ðoàn Kết, và hy vọng sẽ phỏng vấn được những đại diện của Công Ðoàn Ðoàn Kết...
Ðược biết, chuyến đi của phóng viên Hà Giang đã được hai cơ sở thương mại Việt Nam tại Little Saigon là Công ty địa ốc Stonegate và ATNT Travel & Tour, INC. bảo trợ. (NV)
Hà Phương Hoài  
#323 Posted : Tuesday, November 3, 2009 4:49:48 AM(UTC)
Hà Phương Hoài

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/14/2011(UTC)
Posts: 1,237
Location: USA

Thanks: 144 times
Was thanked: 102 time(s) in 61 post(s)
Chuyện xưa chuyện nay

Friday, October 30, 2009
Lê Phan

Một nhà văn Anh, Leslie Poles Hartley, đã mở đầu một cuốn sách với câu “Quá khứ là một vùng đất lạ, ở đó họ hành động khác.” Nhìn lại phản ứng của Tây phương và nhất là của Hoa Kỳ đối với vấn đề can thiệp quốc tế thì quả là quá khứ rất khác hiện tại.

Trong suốt thập niên 1990, Tây phương và nhất là Hoa Kỳ từ chối can thiệp vào những biến động trên thế giới, dầu cho biến động đó nằm ngay giữa Âu Châu. Trong suốt bốn năm đầu của thập niên 1990, Bosnia lâm cảnh tương tàn, với những người mà mới hôm qua còn là hàng xóm, nay đã trở thành kẻ thù truyền kiếp. Những luận điệu cũ đã được đem ra nói đến việc tại sao can thiệp quân sự ở vùng Balkan sẽ dẫn đến một tấn thảm kịch đẫm máu cho quân đội Hoa Kỳ hay quân đội Anh, Pháp.

Mặc dầu bạo động xảy ra không phải ở những vùng núi non hiểm hóc nằm bên bờ Tiểu Á. Bạo động xảy ra ở nơi mà nếu lái xe thì có thể ghé ăn trưa ở Vienna hay ở Venice. Nhưng các lãnh tụ Tây phương ôm đầu bức tai không dám can thiệp. Liên Hiệp Quốc gửi quân tới, nhưng sự hiện diện của họ là một trò hề cười ra nước mắt. Vài trăm quân nhân Hòa Lan làm nhiệm vụ bảo vệ hòa bình, nhưng không được lệnh bắn ai hết. Họ hoàn toàn bất lực trong việc ngăn chặn 7,000 đàn ông và thanh niên bị bắn chết đẩy xuống những nấm mồ tập thể. Ðó là câu chuyện xảy ra ở Srebrenica. Vụ này là vụ tệ hại nhất nhưng đồng thời cũng còn nhiều vụ khác nữa.

Dĩ nhiên vì quá khứ là một vùng đất lạ, kẻ gây ra bạo động không phải là những kẻ nổ bom tự sát của ngày hôm nay, những kẻ thù ghét kẻ thù của họ hơn là chính bản thân họ nữa. Và cũng không có những quả bom vệ đường IED nằm trong các lon nước ngọt, lon bia, vừa dễ dàng vừa đáng kinh sợ.

Theo những nhà báo đã sống qua giai đoạn đó ở Bosnia, sự tàn sát thường là do những tên say rượu, trong tay sẵn súng tự động, lên cơn tụ tập một số thường dân không khả năng chống cự, rồi xả súng. Chả thế mà, sau đó, khi Tây phương lấy được đủ can đảm để can thiệp vào năm 1999, khi lực lượng NATO xuất hiện, đám du côn đó tan biến ngay.

Ngày nay, cuộc tranh luận là có nên can thiệp sâu hơn vào Afghanistan hay không. Hồi thập niên 1990, mọi sự ngược lại. Ðây là thập niên của sự từ chối can thiệp. Lực lượng Hoa Kỳ được gửi đến Somalia vào những năm đầu của chính phủ Clinton do sự yêu cầu của chính ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc với mục đích căn bản là để giúp đỡ trong cố gắng phân phối thực phẩm cứu trợ của Liên Hiệp Quốc. Công cuộc can thiệp này kéo dài từ những ngày cuối của chính phủ Bush Sr. hồi năm 1992 cho đến năm 1993. Ngày 25 Tháng Chín năm đó, một trực thăng Black Hawk của Hoa Kỳ bị bắn hạ và ba binh sĩ bị thiệt mạng. Lực lượng Hoa Kỳ phải gửi binh sĩ tới giải cứu.

Trận chiến xảy ra sau đó ở Mogadishu đã trở thành huyền thoại. Tuy không phải như cuốn phim Black Hawk Down diễn tả, nhưng cuộc chiến tranh du kích đô thị đã đẫm máu. Ðẫm máu nhất là trận đụng độ vào đầu Tháng Mười với sự hiện diện, ngoài lực lượng Hoa Kỳ, các đơn vị của quân đội Pakistan, Malaysia và một số các quốc gia khác trong Lực Lượng Gìn Giữ Hòa Bình Liên Hiệp Quốc. Mục tiêu của chiến dịch này là để truy bắt Tướng Aideed, người mà hành động tàn bạo, lôi kéo thi thể của các quân nhân và nhà báo Tây phương đã gây chấn động. Cuộc đụng độ ngày càng gay go vì lực lượng phiến quân của Aideed khám phá ra được là có thể dùng súng phóng lựu RPG để bắn hạ các trực thăng Black Hawk. Tình cảnh trực thăng tới giải cứu bị bắn hạ xảy ra một số lần.

Trong hoàn cảnh đó chính phủ Clinton không còn đủ can đảm tiếp tục và lực lượng Hoa Kỳ được đổ tới để bảo vệ an toàn cho một cuộc rút quân. Chiến dịch đó, mang cái tên đầy mỉa mai là Chiến Dịch Hy Vọng Tiếp Tục (Continue Hope) đã kết thúc trong việc để mặc cho các phe phái trong cuộc nội chiến ở Somalia muốn làm gì thì làm.

Và chính trong hoàn cảnh đó, Tổng Thống Bill Clinton phân vân trong nhiều tháng vào năm 1994 về tình hình Rwanda khi gần một triệu người bị thảm sát, máu chảy đỏ sông, xác ngổn ngang khắp nước. Cho đến ngày nay ông Clinton vẫn còn nói đó là điều mà ông thấy là đáng tiếc nhất. Kể cũng quá trễ cho những người Tutsi đã chết thảm dưới tay người Hutu.

Nhưng 11 Tháng Chín đã xảy ra và thái độ đã đổi từ không can thiệp sang can thiệp tối đa. Can thiệp không còn là vấn đề đạo đức mà là vì quyền lợi của Hoa Kỳ. Nếu thập niên cuối của thế kỷ thứ 20 là giai đoạn bỏ mặc cho thế giới thì thập niên đầu của thế kỷ 21 trở thành một thập niên của can thiệp tối đa. Nhiều người nay có lẽ đã quên là sự can thiệp đó bắt đầu từ sự sụp đổ của hai tòa tháp của khu World Trade Center. Lúc đó, không ai nghĩ là can thiệp vào Afghanistan là chuyện không cần làm.

Tám năm sau, mọi sự lại thay đổi. Người dân Hoa Kỳ nay lại không thể hiểu tại sao lại phải tiếp tục can thiệp vào Afghanistan nữa. Họ không thể hiểu tại sao con cái họ lại phải lâm chiến để bảo vệ cho một chế độ mới tìm cách gian lận để thắng cử. Trong một cuộc thăm dò dư luận mới đây, chỉ còn có một phần ba dân Mỹ ủng hộ việc tăng quân. Dĩ nhiên không ai trách cứ họ được. Hoa Kỳ nào có muốn chiếm đóng Afghanistan. Người Mỹ cũng muốn phủi tay với vùng đất nghèo nàn nằm ở tuốt bên kia bờ đại dương. Cái luận điệu cũ về không nên can thiệp ở vùng Balkan nay được thay đổi là không nên can thiệp vào Afghanistan, vốn là “mồ chôn của đế quốc.”

Quá khứ quả là một thế giới khác.

Ðiều nực cười nhất là trong khi trong thế giới Hồi Giáo, trong khối Ả Rập, ở Afghanistan, ở Pakistan, người ta nói đến đế quốc Hoa Kỳ âm mưu đi chinh phục chiếm đóng, thì thực ra người Mỹ chỉ thèm chính sách cô lập, quay trở về lục địa Châu Mỹ, mặc cho thế giới muốn làm gì thì làm, miễn là để yên cho Hoa Kỳ. Khổ một nỗi, giấc mơ “Fortress America - Thành trì Mỹ” nằm yên thân bên kia bờ đại dương cũng không tưởng như giấc mơ thành lập một đế quốc thần quyền, một caliphate Hồi Giáo trên toàn vùng Trung Ðông và Trung Á. Hồi Giáo không thể có một caliphate vì ngoài tôn giáo ra, họ chẳng có gì chung cả, trong khi Hoa Kỳ cũng không thể ngủ yên bên trong Fortress America được.

hongvulannhi  
#324 Posted : Tuesday, November 3, 2009 5:03:05 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,447

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5352 time(s) in 3598 post(s)
Tháng Mười và người Hoa vùng Vịnh San Francisco
Bùi Văn Phú
22/10/2009

UserPostedImage

Bùi Văn Phú

Sống tại Vùng Vịnh San Francisco, California. Đã dạy học ở ba châu lục và còn tiếp tục đứng trên bục giảng. Thích du lịch, quan sát các nền văn hoá và thăm bảo tàng. Thường viết ký và bình luận thời sự.

Hai tuần trước ở San Francisco có lễ hội của người Ý và của người Hoa cùng tổ chức trong một cuối tuần. Phần tin sinh hoạt cộng đồng trên báo Anh ngữ cho biết cộng đồng gốc Ý ăn mừng ngày Columbus, người đã đặt chân lên đất Mỹ hơn 500 năm trước đây. Còn người gốc Hoa có lễ hội chỉ gọi là “Chinese Celebration”. Nhưng tôi biết đó là ngày người gốc Đài Loan mừng Quốc khánh Song Thập, 10.10.

Người Hoa là cộng đồng di dân châu Á có mặt lâu đời nhất ở Mỹ, kể từ những năm của thập niên 1840, khi họ đến đây tìm vàng hay làm công nhân xây dựng đường xe hoả. Người Hoa có mặt tại Hoa Kỳ cả thế kỉ trước mốc thời gian tháng 10.1949, khi Trung Hoa Quốc dân đảng bị Trung Hoa Cộng sản đảng đánh đuổi phải chạy ra Đài Loan. Không rõ trước cuộc cách mạng chuyên chính vô sản do Mao khởi xướng, người Hoa sinh sống ở Mỹ có những quan điểm chính trị ra sao, nhưng từ sau ngày 1.10.1949 nhiều người Hoa sống trong vùng Vịnh San Francisco đã bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách rõ ràng là không ủng hộ chế độ cộng sản ở Trung Hoa lục điạ. Hiện tượng treo cờ Đài Loan phản ánh điều đó.

Tôi sống ở vùng Vịnh San Francisco từ năm 1975. Thời sinh viên cũng như bây giờ vẫn thường qua Chinatown ăn mì, điểm sấm. Bạn từ xa ghé chơi cũng muốn chúng tôi đưa đi tham quan Phố Tàu nổi tiếng ở đây, vì thế nhiều ngõ ngách của Phố Tầu đã trở nên quen thuộc với tôi.

Trong khoảng hơn 10 năm từ 1975 tôi chỉ thấy cờ Đài Loan bay ở Chinatown. Chưa bao giờ thấy bóng cờ đỏ, kể cả nhiều năm sau khi Hoa Kỳ quyết định thừa nhận chính quyền Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, tức Trung Hoa lục điạ, là đại diện chính thức cho nước Trung Hoa và cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cộng hoà Trung Hoa, tức Đài Loan, vào đầu năm 1979.

Tuy Hoa Kỳ và Trung Hoa đã mở ra những quan hệ ngoại giao và trao đổi nhiều mặt, nhưng khi quan chức Trung Hoa đến thăm Mỹ thì cũng thường gặp biểu tình phản đối. Trước đây người Hoa trong vùng còn biểu tình phản đối những chương trình phô diễn văn hoá đến từ Trung Hoa và nay thì không. Nhưng nhiều người lại tham gia biểu tình chống Đuốc Thế vận Bắc Kinh vào năm ngoái.

Cố Tổng thống Tưởng Giới Thạch là người lãnh đạo Đài Loan trong hơn hai thập niên kể từ khi chạy qua đảo này vào năm 1949, khi chết để lại di chúc với ước muốn được chôn trong thế nhìn về hướng đông để tiếp tục ước mơ lấy lại Trung Hoa từ tay cộng sản. Ảnh hưởng của ông và mơ ước đó ngày nay đang mờ nhạt trong chính trường Đài Loan. Phi trường quốc tế ở Đài Bắc, trước đây mang tên họ Tưởng, vị khai sáng nền Cộng hoà Trung Hoa, nhưng đã được đổi tên thành phi trường Đào Viên từ nhiều năm qua.

Từ gần hai thập niên qua, trong cộng đồng người Hoa vùng Vịnh San Francisco đã có những biểu lộ công khai ủng hộ Trung Hoa, phần vì quan hệ Hoa-Trung ngày càng phát triển, nhất là về giao thương, phần vì tại Đài Loan Quốc dân đảng không còn độc quyền lãnh đạo và trong giới cầm quyền ở Đài Loan hiện nay cũng có nhiều người muốn phát triển quan hệ tốt đẹp với Trung Hoa. Ở đây những lễ hội mừng Quốc khánh 1.10 (Trung Hoa) và Quốc khánh 10.10 (Đài Loan) đã được tổ chức, nhiều khi tại cùng một nhà hàng như ở Oakland và chỉ cách nhau một tuần. Ngoài phố, cờ Trung Hoa bay phất phới cạnh cờ Đài Loan.

Giữa Phố Tàu Oakland, vào thập niên trước hai bên đều treo biểu ngữ mừng ngày Quốc khánh, theo thứ tự thời gian trước sau. Nhưng dăm năm gần đây chỉ còn thấy biểu ngữ mừng ngày 1.10. Không biết có phải từ khi không còn ông nghị viên gốc Đài Loan trong hội đồng thành phố thì người Hoa gốc Đài Loan ở Oakland cũng thôi giăng biểu ngữ mừng quốc khánh chăng? Tuy không còn biểu ngữ mừng ngày Song Thập, nhưng trên nóc trụ sở của Quốc dân đảng chi bộ Oakland lúc nào cũng có cờ Đài Loan phất phới bay.
Cờ Trung Hoa và Ðài Loan phất phới bên nhau ở phố Tàu San Francisco

UserPostedImage

Thành phố San Francisco có Lãnh Sự quán Trung Hoa là đại diện ngoại giao từ nhiều năm qua. Nhưng cơ sở đại diện thương mại của Đài Loan vẫn còn đó và là văn phòng ngoại giao bán chính thức cho hải đảo này, dù Hoa Kỳ đã cắt đứt liên lạc ngoại giao và không thừa nhận vùng đất này từ 30 năm qua. Nhưng về giao dịch thương mại Đài Loan vẫn là một đối tác quan trọng của Mỹ trong vùng Đông Á.

Người Hoa thuộc các khuynh hướng khác nhau luôn tìm cách tạo ảnh hưởng chính trị tại các thành phố trong vùng. Năm 1994, để kỉ niệm 5 năm biến cố Thiên An Môn, một tượng Nữ thần Dân chủ đã được dựng lên giữa Phố Tàu San Francisco. Năm ngoái Phòng Thương mại San Francisco đã không cho Pháp Luân công tham dự diễn hành mừng Tết âm lịch với lí do đoàn viên của pháp môn này đã dùng sinh hoạt văn hoá cho mục tiêu chính trị.

Vùng Vịnh San Francisco ngày nay có nhiều sinh hoạt văn hoá nằm trong chương trình trao đổi giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa và không còn có ai biểu tình phản đối. Tuy nhiên khi những quan chức nhà nước đến tham quan thì thường gặp biểu tình, như một đoàn đại biểu thành phố kết nghĩa với Oakland ghé thăm cách đây ít năm đã bị một số người biểu tình trước toà thị chính tố cáo họ tham nhũng, đàn áp dân chúng.

Quan chức cấp tỉnh thành của Trung Hoa thỉnh thoảng có ghé thăm vùng đất nơi có đông đồng hương sinh sống nhất.
Nhưng lãnh đạo Trung Hoa, từ Đặng Tiểu Bình, Hồ Diệu Bang đến Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào thì chẳng mấy khi. Tại sao vậy?

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hà Phương Hoài  
#325 Posted : Tuesday, November 3, 2009 5:08:48 AM(UTC)
Hà Phương Hoài

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/14/2011(UTC)
Posts: 1,237
Location: USA

Thanks: 144 times
Was thanked: 102 time(s) in 61 post(s)
(Tạp ghi Huy Phương)
Cái chết của những người lính

Saturday, October 31, 2009
Huy Phương

Tỳ kheo Visuddhàcàra, tác giả tập sách “Yêu và Chết” (Loving and Dying) trước khi thành tu sĩ là một ký giả. Trong thời gian hành nghề, ông không hề xúc động bởi cái chết cũng không hề suy nghĩ sâu xa về cái chết. Ông chẳng thương hại hay xót xa gì về những cái chết xẩy ra trước mắt ông, miễn là những chuyện đó đưa đến đề tài cho bài viết tường thuật của ông, và ông thấy lòng phấn khởi khi bài được chọn đăng trên trang nhất của tờ báo. Ðối với một bài báo mô tả đến cái chết của một nạn nhân duy nhất, chắc sẽ không hấp dẫn bằng một bản tin có nhiều người chết, và đối với một ký giả bình thường, đó chỉ là những con số “vô cảm” phải ghi lại không hơn không kém. Nhưng lòng ông hoàn toàn thay đổi khi ông trở thành một tu sĩ, từ đó ông cảm nhận được sự xúc động và thương cảm đối với những cái chết.

Người phát ngôn viên của tư lệnh một đơn vị (Public Affair Officer), hay người phát ngôn viên cho một chính phủ hay quân đội cũng vậy, họ tường thuật về những cái chết với tấm lòng dửng dưng dù đó là bên ta hay bên địch: “bên ta thiệt hại không đáng kể”, “phía địch để lại 54 xác chết”. Ðối với một trận đánh, hai ba cái chết thật có phải là không đáng cho chúng ta phải quan tâm, dù đó cũng là máu và nước mắt. Họ không cần biết tên, cấp bậc, tuổi tác của người lính, gia cảnh, chết như thế nào, trong trường hợp ra sao. Có tướng lãnh nào nhớ lấy tên một người lính mới nằm xuống trong hàng trăm người chết trong trận chiến để cho ông được đeo thêm sao. Trong một trận chiến dùng biển người, tướng điều binh đã coi con người như gỗ đá vô tri, miễn sao ngăn chặn hay tràn ngập được một trận tuyến, chỉ cần kết quả, còn mọi phương tiện đều tốt. Chuyện xưa nay: “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”. Cũng có khi người chỉ huy ngoài chiến trường không tiên liệu được sự nguy hiểm đến với binh sĩ của mình, đành chiến đấu là phải hy sinh, nhưng có nhiều cái chết không cần thiết. Tôi biết trong một trận chiến, một bán tiểu đội đã được trao nhiệm vụ cắm cờ trong khi mục tiêu chưa được thanh toán, kết quả là những người lính ở trong tầm đạn địch và bị hy sinh rất oan uổng.

Trong trận Khe Sanh 1968, áp dụng chiến thuật biển người Ðiện Biên Phủ, Võ Nguyên Giáp đưa ba sư đoàn vây Khe Sanh, chết vì bom đạn Mỹ hai, chỉ còn đem về một sư đoàn (trừ).

Trong trận chiến cố chiếm cổ thành Quảng Trị, Bắc Việt đã lùa qua sông Thạch Hãn hằng trăm tiểu đoàn.

Tướng Giáp kể “Cứ 5 giờ 30 phút chiều, một đại đội ta lặng lẽ bơi sang sông Thạch Hãn để đánh vỗ mặt Cổ Thành... 8 giờ 30 phút bơi trở về, chỉ còn 5, 7 người. Như vậy trung bình mỗi ngày ta tiêu hao một đại đội chủ lực (135 người) và 60 ngày đêm tấn công thành cổ, ta mất gần một vạn người (một sư đoàn (!),chỉ riêng cho việc bơi qua sông đánh vỗ mặt Cổ Thành!) (TKTT)

“Tết năm 1968, ngay sau khi trung đoàn được thành lập ở miền Bắc, một tháng sau trung đoàn này có mặt tại Quảng Trị. Từ đấy cho đến năm 1972, Quảng Trị đã trở thành chiến trường của trung đoàn 27, và ở đây, họ mang một cái tên mới: trung đoàn Triệu Hải... Phải đến bây giờ, chúng ta mới được nghe cả một trung đoàn vào giữ Thành Cổ, lúc rút ra còn chưa đến một tiểu đội. (Tuổi Trẻ 16 Tháng Bảy 1998)

Từ thời chiến tranh chống Pháp, Cộng Sản Việt Nam ta vẫn theo chiến thuật biển người của Trung Quốc vĩ đại “Hễ ta chết mười mà địch chết một là coi như ta chiến thắng”. Qua chiến tranh chống Mỹ, Việt Cộng vẫn theo chỉ tiêu đó. “Cứ một tên Mỹ hay ngụy bị tiêu diệt mà ta mất mười chiến sĩ là được biểu dương”.

Lê Duẩn khoe đã từng nói thẳng với Trung Cộng: “Chúng tôi đã hi sinh 10 triệu người rồi, nếu Trung Quốc chi viện cho chúng tôi thì chúng tôi thắng Mỹ với những hi sinh thấp hơn, còn như Trung Quốc không chi viện, chúng tôi dù phải hi sinh vài triệu người nữa, chúng tôi vẫn thắng Mỹ”. Như thế, trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, Cộng Sản đã đẩy trên mười triệu người dân ngây thơ, vô tội (ngây thơ, vô tội vì đinh ninh mình mang nhiệm vụ đi giải phóng miền Nam). Có người nói rằng muốn biết con số đó khủng khiếp đến bực nào thì thử đem con số 10 triệu xác “lính cụ Hồ” chia đều cho chiều dài của đường mòn Hồ Chí Minh, mỗi cây số sẽ có bao nhiêu xác bộ đội nhân dân anh hùng: mười nghìn (10,000) xác bộ đội trên một cây số đường mòn Hồ Chí Minh, tính ra mỗi thước đường có mười xác chết.

Hà Nội chưa bao giờ công bố số quân Bắc Việt tử vong tại Huế Tết Mậu Thân, tuy nhiên một bài thơ của Chế Lan Viên đã viết:

“Hai ngàn quân tràn xuống đồng bằng

Chỉ ba mươi người trở lại...”

Trần Văn Trà tự thú nhận: “Có những đơn vị tham chiến mà không ai sống sót trở về.” (bài viết năm 1993)

Sau mỗi xác chết của một người lính bên này hay bên kia là cha mẹ, là vợ con, là anh em, là họ hàng, là những vành khăn tang, nhưng khổ đau, tiếc nuối và thương nhớ. Ở miền Nam mỗi lần có người tử trận, cảnh tượng khi quan tài đưa về thành phố hay trong trại gia binh, tuy được tiếng là “nghĩa tử, nghĩa tận” nhưng đã gây xáo trộn và tổn thất tâm lý trong quần chúng. Trái lại trong cuộc chiến “xẻ dọc Trường Sơn” bộ đội Việt Cộng chết đâu bỏ đó, thương binh còn cho nằm chết tại chỗ, lấy đâu phương tiện mà đưa xác binh lính về. Trên những bàn thờ nhà người dân miền Bắc, bên cạnh ảnh bác Hồ là bằng liệt sĩ treo đỏ trên vách.

10 triệu cũng chỉ là một con số.

160,000 người lính VNCH, 56,000 người lính Mỹ chết cho miền Nam. 4,351 người lính Mỹ chết ở Iraq. 883 chết ở chiến trường Afghanistan (1). Bây giờ cần thêm 40,000 quân tăng viện cho chiến trường Afghanistan. Cũng chỉ là con số.

Có những người chết có tên tuổi, nhưng cũng có những người lính vùi thây, tan nát không tên không tuổi. Ðó là những cái chết vô danh, anh hùng vô danh, chiến sĩ vô danh và chúng ta có biết bao nhiêu nấm mồ vô danh.

Những người lính chết cho ai?

Chiến tranh được định nghĩa như một cuộc tranh giành hơn thua, xung đột vũ trang vì quyền lực, chiếm đoạt lãnh thổ, áp đặt chủ nghĩa hay để trả thù, rửa hận. Nhiều nhóm người và dân tộc đã nhân danh nhiều thứ như tự do, độc lập, giải phóng... để mở cuộc chiến tranh. Dù với nhân danh nào, mục đích nào, giải phóng, áp đặt hay tự vệ hay bảo toàn lãnh thổ thì chiến tranh cũng đem lại chết chóc, tang tóc cho cả hai bên. Chúng ta đã thấy hàng trăm nghìn bia mộ, những vành khăn tang của cô nhi quả phụ, những nạng chống, những chiếc xe lăn của người thương tật, cùng với xóm làng điêu tàn, và những hậu quả để lại cho đời sống cả chục năm sau trên mặt địa cầu cũng như những dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn con người.

Người lính tận tụy, thi hành lệnh của cấp chỉ huy. Người lính không biết gì xẩy ra trong phòng hành quân, người lính không biết những chuyện gì được bàn luận trong phòng họp kín, người lính không biết gì về những âm mưu, những thế lực chính trị trong bóng tối. Người lính chỉ biết lao về phía trước, và để lại sau lưng vợ góa, con mồ côi.

Những tượng đài được dựng lên, những vần thơ ca ngợi, những bài hát viết về người lính chỉ nói đến anh hùng, can đảm, hy sinh, nhưng phần thiệt thòi khổ đau, ai tạc tượng. Chế Lan Viên cuối đời cũng cảm thấy xấu hổ:

“Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời -Tôi ú ớ.

Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong -Mà tôi xấu hổ”.

Vì: “Nếu tôi chết, tốt hơn đừng chết
Ai sẽ phục sinh em trong những tối không chồng” (Hoàng Nhuận Cầm)

(1) Ðây không phải là một tài liệu nghiên cứu, nên những con số này chỉ là phỏng định dựa theo tin tức báo chí...

hongvulannhi  
#326 Posted : Tuesday, November 3, 2009 5:18:52 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,447

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5352 time(s) in 3598 post(s)
Chúng ta cùng một thuyền/ trôi lần vào bóng tối

Wednesday, October 28, 2009 (Du Tử Lê)

UserPostedImage
Trương Trọng Trác, Trần Tam Tiệp, Nguyên Sa, Du Tử Lê (1975).

- Lake City,Georgia, Chủ Nhật, 31 Tháng Năm, 2009: Chẳng thể nhớ đã bao lâu, tôi không có được cho mình, một buổi sáng yên tĩnh, thanh nhàn thân/tâm như sáng nay.

Buổi sáng ngửa mặt hứng những lượng nắng mật ong, theo trái thông, rớt khô sân sau ngôi nhà Xuyên Trà. Gió mang theo mùi lá mục, hơi mốc, ẩm của những con suối bách bộ dưới rừng dương bên kia lộ. Ngôi thánh đường của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Atlanta (hàng xóm của bạn tôi), đóng cửa. Nguyên khu nhà đầu dốc, tuồng cũng êm ả trôi theo tiếng động cơ rù rì của đôi ba chiếc xe, đổ dốc về phi trường...

Trong lúc chờ T.Q.C. chúng tôi cùng hút thuốc. Tôi nói với X.T. về niềm hạnh phúc, mỗi ngày được sống, thêm. Thấy cây, cỏ, hớn hở. Thấy nắng, gió, khoan thai. Thấy thiên nhiên, căng bầu vú, cho vạn vật bú, mớn. Thấy bằng hữu mất, còn, cũ, mới, vẫn lênh đênh xao xuyến tìm nhau.

Tôi nói với X.T., chúng ta thật may mắn, khi còn đủ minh mẫn để nhớ không riêng người quen, gồm luôn kẻ lạ, mà, chúng ta còn nhớ một cách thân thiết, cận kề xiết bao, với những người đã mất.

Tôi nói với X.T., anh em quanh ta, thưa dần. Nhưng, ở thế giới bên kia, quây quần, ấm áp làm sao, số đông bằng hữu. X.T. đồng ý với tôi, đời sống không chỉ có hiện tại. Ðời sống còn có quá khứ. Nhờ những người đã chết mà, người sống đôi khi, thấy đời mình có ý nghĩa hơn!?!

Tôi muốn kể cho X.T. nghe, những ngày cuối cùng của tác giả trường ca “Hội Trùng Dương,” Hoài Bắc/Phạm Ðình Chương. Ông bảo, nhiều người khuyên ông, không nên mổ. Không nên cho dao kéo đụng vào cơ thể khi bệnh ung thư đã ở giai đoạn thứ ba. Nhưng tác giả “Ly Rượu Mừng” thở ra:

“...Kệ. Trước sau gì cũng chết. Sống được tới giờ này, cũng đã quá đủ rồi!”

Tôi muốn kể X.T. nghe, những ngày cuối cùng của tác giả “Ta thấy hình ta những miếu đền,” Mai Thảo. Những giấy phút cuối đời, ở bệnh viện Garden Grove, ông chỉ đòi cho ông, ly café sữa đá và, một điếu thuốc lá!...

Tôi muốn kể X.T. nghe, những cú điện thoại cuối, chót từ bệnh viện của tác giả “Hôm nay Nga buồn như một con chó ốm,” Nguyên Sa. Ông kể tôi nghe, cuối cùng, ông đã quyết định “trở lại đạo” - Những bài thơ trên giường bệnh - (Và,) sự hài lòng, từ những ngày đầu tỵ nạn quê người, chúng tôi đã có nhiều cơ hội gặp gỡ.

Tôi muốn nói với X.T., điều tôi chú ý, điều tôi trân trọng, không phải là sự kiện tác giả “Áo Lụa Hà Ðông” trở lại đạo mà, sự kiện ông đã ăn ở với thi ca, tận cùng hơi thở, cuối. Tôi nghe và, ghi nhớ lời ông, còn như một nhắn nhủ...

Tôi muốn kể X.T. nghe, vài tháng trước khi bất ngờ đi khuất, Ngọc Dũng, người họa sĩ lớn (với tôi), từ nhân cách tới tài năng, đã có với chúng tôi một buổi trưa ngồi bệt trên cỏ, chung quanh ngôi mộ tác giả “Căn Nhà Vùng Nước Mặn,” trong vườn Vĩnh Cửu, ở thành phố Westminster. Ông đốt cho Mai Thảo, nén hương và, điếu thuốc lá. Ông nói chuyện với bạn ông, như thể hai người đang ngồi với nhau trong căn phòng phía sau nhà hàng Song Long, “...Tụi tao ghé thăm mày. Mai tao và Lệ lại phải về lại Virginia. Cứ nằm yên đấy. Ít lâu nữa, tao sẽ lại thăm mày...”

Tôi muốn nói với X.T., tôi hiểu câu Ngọc Dũng nói với Mai Thảo, chỉ có nghĩa, mai mốt, khi ông về Ca Li, tôi sẽ lại là người chở Ngọc Dũng, đi thăm Mai Thảo. Tuyệt nhiên, chúng tôi (luôn cả T., Từ Công Phụng và Hiệp,) không hề nghĩ, dù chỉ một thoáng: Vài tháng sau, Ngọc Dũng, thành viên sáng lập Sáng Tạo, đã chọn gặp lại bạn, theo cách của ông.

Buổi sáng Atlanta, cùng với gió mang theo mùi lá mục, hơi mốc, ẩm của những con suối bách bộ dưới rừng dương bên kia lộ. Từ nơi vườn sau ngôi nhà X.T. ở Lake City, tôi biết tôi còn nhiều điều để kể... Thí dụ, cuộc đối thoại cuối cùng giữa tôi và Sĩ Phú, ít tuần, trước khi “Tiếng hát đằm thắm, ở được với mai sau,” sẽ “đi xa.” Ðó là những dặn dò bất ngờ:

“Bác sĩ bảo, tao chỉ còn ít tuần nữa. Có người đang gom một số bản nhạc tao đã hát trong cuộc đời ca hát của tao. Mày viết cho tao ít dòng. Mày nghĩ sao, thấy thế nào thì cứ viết ra như thế.”

Buông máy xuống, tôi nói với T., về sự tự trọng của Sĩ Phú, cũng giống như tiếng hát của ông, khó tìm thấy nơi người thứ hai.

Tôi cũng muốn kể cho X.T. nghe, bản chất kín đáo nhưng, chân tình của tác giả “Kinh khổ,” Trầm Tử Thiêng; khi ông rủ tôi ra nhà hàng Denny's trên đường Beach, chỉ để... “cưa đôi” bản quyền thu băng đầu tiên, ông nhận được từ một trung tâm băng nhạc.

Tôi muốn kể, nhiều thêm, bằng hữu khác. Những người đã “đi xa,” trên, dưới mười năm qua.

Buổi sáng ở Lake City, khi ngôi thánh đường của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Atlanta (hàng xóm của bạn tôi), đóng cửa. Nguyên khu nhà đầu dốc, tuồng cũng êm ả trôi theo tiếng động cơ rù rì của đôi ba chiếc xe, đổ dốc về phi trường...

Cuối cùng, tôi lại thấy, không cần thiết nữa, những điều kể trên. Bởi vì cùng với những trái thông rớt khô nơi vườn sau ngôi nhà X.T., cùng với những bước đi khoan thai của con suối cạn nước, tôi cảm nhận được sự hiện diện, đâu đây, của nhiều người đã khuất. Thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy, dường trên từng tấc thịt da, ẩn sâu nơi mỗi rung động, thấp thoáng trong những ngôn ngữ tôi sử dụng, thậm chí, từng hơi thuốc tôi hút... có sự hiện diện của biết bao người thân, biết bao bằng hữu.

Tôi vẫn nghĩ không ai mất đi. Họ vẫn hiện diện. Cách của họ.

Cũng như tôi không thấy cần thiết phải nói với X.T. rằng, đêm trước, buổi tối, khi ngồi với nhau trên ban công của quán café ở thành phố Lake City, khi nghe X.T. kể về những năm lao tù của ông; trở về, lần đầu đầu tiên cháu Trà My thấy mặt cha và, từ nơi bị chỉ định cư trú, mỗi đêm ông đạp xe vượt qua nhiều chục cây số, để lén lút thăm vợ con ít tiếng. Rồi lại lén lút chia tay vợ con, trước khi trời rạng sáng. Tôi cũng không thấy cần thiết phải nói thêm một điều gì về chuyện kể, vợ ông từng nghĩ tới chuyện tự tử, khi không còn một chút hy vọng nào về sự sống sót của người chồng; nếu bà không có những đứa con còn quá nhỏ...

Tôi vẫn nghĩ, thảm kịch mặt nào đó, cũng đã giúp cho đời sống, thêm đáng sống.

Con người tồn tại được tới ngày hôm nay, có dễ cũng nhờ những tia hy vọng le lói dù, đôi khi, rất ảo!

Cầm lên ly café đã nguội, ngó mông hàng dương bên kia lộ, tôi buột miệng nói với bạn, “Hạnh phúc thật nhỏ nhoi. Nhỏ nhoi tới tội nghiệp.”

X.T. gật đầu, “đúng thế.”

Ông vào nhà. Trở ra, ông trao cell phone cho tôi.

Ðầu giây bên kia bất ngờ: Ðinh Cường. Càng bất ngờ hơn, khi Ðinh Cường cho tôi biết, ông đang ở xa. Bạn ông đã bước vào giai đoạn cuối. Giống Trương Trọng Trác cách đây mấy tháng...

Tôi trao máy lại cho X.T. Ông hỏi tôi:

“Tin xấu?

Tôi gật đầu:

“Tin xấu.”

Những điếu thuốc khác được đốt thêm.

Buổi sáng, thành phố Lake City vẫn gửi những dãi nắng mật ong theo những trái thông, rớt khô xuống sân sau nhà X.T. Ngôi thánh đường của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Atlanta, vẫn đóng cửa. Khu nhà đầu dốc vẫn trôi theo tiếng động cơ rù rì của đôi ba chiếc xe, đổ dốc về phi trường... Nhưng buổi sáng, với tính khí bất thường của nó, đã thình lình, lấy đi khỏi chúng tôi chút hạnh phúc nhỏ nhoi.

“Nhỏ nhoi tới tội nghiệp.”

- Garden Grove, California, Thứ Hai 1 Tháng Sáu, 2009: Năm giờ chiều. Gió mang theo hơi nước (như phần dư thừa của một cơn mưa hay, rớt bão, đâu đó), đi ngang thân thể tôi. Nguyễn Ðình Thuần gọi. Báo tin, người bạn của Ðinh Cường đã mất!”

Tôi có lại cái bàng hoàng, như khi được tin Trương Trọng Trác qua đời. Ở cả hai trường hợp, tôi biết chắc chắn, ngày tôi mất họ, không xa. Nhưng, phải chăng sự biết trước (dù chắc chắn đến đâu), đôi khi, vẫn nghịch chiều xúc động?

Tôi bảo Thuần, Ðinh Cường mới nói với tôi sáng qua, ít gì cũng sẽ được đôi ba ngày nữa. Thuần quả quyết, “Không. Chính anh Ðinh Cường xác nhận với Thuần...”

Lần này, tôi không phải trả điện thoại lại cho ai. Chỉ có gió tiếp tục mang theo hơi nước (như phần dư thừa của một cơn mưa hay, rớt bão, đâu đó), đi ngang thân thể tôi.

Buổi chiều, sau đấy tôi nhận được điện thư của bạn tôi ở xa. Hỏi tôi có biết tin xấu? Thư ngắn. Rất ngắn. Chấm dứt bằng hai chữ “Tội nghiệp.”

Tôi không biết hai chữ “tội nghiệp” bạn tôi dành cho ai?

- Lucille, Garden Grove, Thứ Năm, 5 Tháng Sáu, 2009: Tôi nhận được điện thư của Ðinh Cường, báo tin đã trở lại Virginia. Tôi rời bàn máy. Ra sân. Tự cho phép mình hút một điếu thuốc mới. Trở vào. Tôi “reply” cho bạn, vắn tắt, “Mất hay còn, chưa hẳn khác nhau đâu. Bạn đồng ý?” Thay vì trả lời, Ðinh Cường gửi lại tôi hai câu thơ cũ: “Chúng ta cùng một thuyền/trôi lần vào bóng tối.”

Tôi hiểu, khác biệt giữa chúng ta, (bất cứ kẻ nào, cũng chỉ là hai chữ “đã” và “sẽ”! Nên, tôi nhìn những bằng hữu đã “đi xa” của tôi, như những tấm gương.

Tấm gương cống hiến và, lòng tử tế, khi còn sống.
Du Tử Lê

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

langthang09  
#327 Posted : Tuesday, November 3, 2009 5:32:15 AM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)
quote:
Originally posted by hongvulannhi

UserPostedImageUserPostedImage

Nhạc: Trương Quý Hải
Thơ: Bùi Thanh Tuấn

Hà Nội mùa này ... vắng những cơn mưa.
Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh.
Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp.
Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về.

Hà Nội mùa này chiều không buông nắng,
phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô,
quán cóc liêu xiêu một câu thơ.
Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ.

Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ.
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay,
hơi ấm trao em tuổi thơ ngây.
Tưởng như, tưởng như còn đây.

qua tiếng hát của Cẩm Vân

UserPostedImage
HONG VU LAN NHI

Ghé vô Góc Café Mây chợt nghe LN tự kể - “ sám hối “- những mâu thuẫn nội tại của mình ….” Ai thì LN không biết chứ LN thì nhiều mâu thuẫn lắm.”
và:cuối cùng :” Trong lúc chờ đợi " người ấy " xuất hiện, LN nghe bài hát" Hanoi Mùa Này Vắng Những Cơn Mưa ".

LT phụ LN post bản nhạc mà sáng nay LN bất chợt đã cảm hứng thưởng thức :
Hà Nội Mùa Này Vắng Những Cơn Mưa – Cẩm Vân

http://www.youtube.com/w...hckd-N2g&feature=related
langthang09  
#328 Posted : Tuesday, November 3, 2009 6:08:09 AM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)
UserPostedImage


UserPostedImage
Thu Lạc Trong Chiều

Có chút thu qua chiều heo may
Em mang trong áo một màu mây
Anh làm ngọn gió đưa
hương muộn
Cho áo thơm chiều cánh áo bay
Có chút thu qua chiều
mênh mông
Em mang trong mắt một
dòng sông
Anh con đò nhỏ không về bến
Lạc sóng hoàng hôn sóng
của lòng.
Có chút thu qua chiều
bâng khuâng
Em mang trong tóc nắng tơ vàng
Anh như chiếc lá mơ thành bướm
Đậu xuống đời em thật dịu dàng
Trịnh Bửu Hoài

Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ

http://www.youtube.com/w...VNVUqbAc&feature=related
langthang09  
#329 Posted : Tuesday, November 3, 2009 6:23:21 AM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)

Tình yêu của người đàn ông chỉ chiếm một phần trong đời họ. Còn tình yêu của người phụ nữ chiếm cả cuộc đời người đàn bà. (Lord Byron)

***
Tình yêu cũng như hoa trái vườn địa đàng, thà đừng ăn, đừng hái để ngàn đời sau được tiếc hoài hương vị cấm. (Victor Hugo)

***
Tình yêu dĩ nhiên có một căn bản sinh lý, song một điều quan trọng nhất là tinh thần, trí thức, xã hội, văn hoá đều phải chung với tình yêu. Có thế, tình yêu mới mong bền vững. (Kolbannospi)

***
Tình yêu đối với người đàn ông là một đoạn tình sử nhất thời. Tình yêu đối với người đàn bà là một thiên tình sử suốt đời. (Stael)
Tu Bich  
#330 Posted : Tuesday, November 3, 2009 11:35:04 AM(UTC)
Tu Bich

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 1,508

Bất chấp Trung Quốc, Hoa Kỳ khẳng định tiếp tục thăm dò biển Ðông

Monday, November 02, 2009

UserPostedImage

Tàu thăm dò USNS Impeccable.
Phân tích: 'Trung Quốc kín đáo tung tàu ngầm vào Thái Bình Dương'
HONG KONG - Cấp chỉ huy Hải Quân Hoa Kỳ cho biết sẽ tiếp tục thăm dò ở nhiều vùng trên biển Ðông, nơi Trung Quốc tự nhận là đặc khu kinh tế của họ, bất chấp một cảnh báo mới đây từ Bắc Kinh rằng hành động như vậy là “trở ngại chính” cho quan hệ quân sự vốn đã được cải thiện giữa hai nước.

Bản tin của China Daily cho hay.

Ðề Ðốc Kevin Donegan, tư lệnh lực lượng tác chiến Ðệ Thất Hạm Ðội, có căn cứ đặt tại Nhật, nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tuần tiễu “vùng hải phận quốc tế” ở biển Ðông, nhấn mạnh rằng đây là việc tối cần thiết để bảo vệ quyền tự do lưu thông trên hải lộ thương mãi này.

Bản tin của China Daily cho biết, khi nói về hoạt động trong tương lai của các tàu thăm dò hải dương, như chiếc USNS Impeccable, Ðề Ðốc Donegan khẳng định, “Hiển nhiên là Hoa Kỳ sẽ vẫn tiếp tục hoạt động trên hải phận quốc tế. Chúng tôi hoạt động trên vùng được cho phép.” Trước đây, Trung Quốc đã từng có hành động gây hấn với tàu USNS Impeccable của Hoa Kỳ, khi tàu này đang thực hiện một số cuộc thăm dò đại dương.

Theo ông Donegan, hải phận quốc tế đã được “cộng đồng quốc tế định nghĩa khá rõ ràng và dựa theo công pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ không vi phạm vào hải phận của một ai.”

Ðề Ðốc Donegan không muốn bình luận về chi tiết của công việc thăm dò, nhưng bày tỏ mối quan tâm về việc Trung Quốc tăng cường quân đội lên mức “chưa từng thấy.” Ông tiếp thêm, rằng sự quân bình trong khu vực là điều quan trọng, theo đó, Hoa Kỳ và những nước khác trong vùng muốn hiểu rõ ý đồ của Trung Quốc.

Ðược hỏi về một cuộc hợp tác và trao đổi với quân đội Trung Quốc, Ðề Ðốc Donegan nói rằng, những cải thiện về giao thiệp gần đây có tính tích cực nhưng cần phải nhiều hơn nữa để có thể giới hạn những rủi ro có thể có do hiểu lầm. Ðề Ðốc Donegan phát biểu ở Hong Kong hôm Thứ Sáu tuần rồi trong một cuộc ghé thăm cảng này của hàng không mẫu hạm USS George Washington cùng các tàu hộ tống, một ngày sau khi nhân vật thứ nhì của quân đội Trung Quốc, là Tướng Xu Caihou, kết thúc chuyến thăm Washington.

Trong những cuộc gặp gỡ với Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert Gates tại Ngũ Giác Ðài, Tướng Xu tán đồng bảy bước tiến tới, điều mà Washington kỳ vọng, là có sự quan hệ về quân sự thường xuyên hơn, đồng thời cũng nhấn mạnh đến bốn “trở ngại chính.” Trong số bốn trở ngại chính, có việc quân đội Hoa Kỳ yểm trợ Ðài Loan, sự hiện diện của tàu thăm dò của Mỹ trong vùng biển mà Trung Quốc cho là thuộc vùng đặc khu kinh tế của mình.

Căng thẳng gia tăng tại khu vực biển Ðông, nơi Hải Quân Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đều nhận là có quyền đi lại, khi Trung Hoa tăng cường tuần tiễu bằng tàu ngầm, xuất phát từ căn cứ mới thành lập ở đảo Hải Nam.

Mặc dầu từ lâu vẫn đứng ngoài về vấn đề tranh chấp biển Ðông, Washington đang để mắt theo dõi, và đã từng lên tiếng quan ngại việc Trung Quốc áp lực các công ty dầu của Mỹ liên quan đến sự hợp tác thăm dò dầu khí với Philippines và Việt Nam. Cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều nhận Hoàng Sa và Trường Sa là hoàn toàn thuộc về mình, trong khi Malaysia, Philippines và Brunei nhận sở hữu một phần Trường Sa.

Hai quần đảo dồi dào trữ lượng dầu khí này nằm ngay trên trục lộ hải hành giữa Châu Âu và Châu Á, trên đó cũng là đường tiếp tế dầu cho Trung Quốc lẫn Nhật Bản. Trung Quốc đã chính thức xác nhận chủ quyền hầu hết vùng biển này đối với Hội Nghị Qui Ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.

Trong khi tránh không muốn xen vào việc tranh chấp, các viên chức Hoa Kỳ, điển hình là Ðề Ðốc Donegan kêu gọi nên có những giải pháp chính trị ôn hòa.

Hoa Kỳ lẫn các cường quốc khác trong vùng tin rằng đánh cá hay khai thác bất hợp pháp trong vùng đặc khu kinh tế của một nước là điều cấm kỵ, nhưng nơi đây vẫn để mở cho sự giao thông của tàu bè quân sự lẫn thương mại của các nước khác, gồm cả việc thường xuyên thăm dò - có nghĩa là khu vực này vẫn được xem như “hải phận quốc tế.” Ví dụ, Hoa Kỳ và Liên Xô (cũ) vẫn thường xuyên tiến hành những cuộc thăm dò trong vùng đặc khu kinh tế của nhau vào thời kỳ có cuộc Chiến Tranh Lạnh.

Tuy nhiên, Trung Quốc thì nhất mực giới hạn những hoạt động thăm dò, như lời Tướng Xu đã khẳng định tuần rồi.

Các nhà phân tích quân sự lẫn các nhà ngoại giao tin rằng tình hình sẽ tồi tệ hơn trong vòng 18 tháng tới, khi Bắc Kinh cho hạ thủy tám tàu ngầm mới có khả năng mang theo hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa.

Washington thì dự định sẽ đưa đến những tàu thăm dò tương tự chiếc Impeccable. Chiếc này kéo theo một dụng cụ phát hiện tàu ngầm cực mạnh dưới nước để thu thập tin tức về từng tàu ngầm một, có lợi cho hoạt động của các tàu ngầm Hoa Kỳ.

Một tùy viên quân sự Á Châu phát biểu, “Hải Nam là nơi quan yếu đối với Trung Quốc để có thể tung tàu ngầm một cách kín đáo vào vùng Thái Bình Dương. Mỹ biết vậy nên muốn tìm ra cách nhận diện từng tàu ngầm của Trung Quốc.”

“Cuộc đua vẫn còn đang tiếp diễn!”

Một viên chức cao cấp của Ngũ Giác Ðài gần đây tường trình trước Quốc Hội rằng, “Khi quân đội Trung Quốc cho củng cố các cơ sở quân sự ở đảo Hải Nam, ta thấy ngay đây là quyết tâm phản ứng của họ trực tiếp đối với các hoạt động trên không lẫn trên biển của Hoa Kỳ.”

Giáo Sư Carl Thayer, nhà phân tích thuộc Học Viện Quốc Phòng Australia nhận định rằng, trong tương lai gần, ít có dấu hiệu nào cho thấy hai phía nhường bước. “Chúng ta thấy ngay là Hoa Kỳ đang tiến đến gần Trung Quốc với một cây gậy và củ cà-rốt về vấn đề quyền đi lại của họ trên biển Ðông. Nhưng Trung Quốc đề kháng theo cách khôn ngoan của họ. Bắc Kinh đặt Washington trước những lời cảnh cáo mà Washington phải đắn đo suy nghĩ về việc làm thế nào, và khi nào, họ mới thực hiện cuộc thăm dò.” (T.P.)

langthang09  
#331 Posted : Tuesday, November 3, 2009 3:49:01 PM(UTC)
langthang09

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 1,981

Thanks: 853 times
Was thanked: 1048 time(s) in 470 post(s)
Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên: Một đời cho tình ca

Wednesday, October 28, 2009

UserPostedImage
Nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên, Ca sĩ Y Phương ( trái), Lệ Vinh (phải) tại đêm nhạc thính phòng Seattle,
7 tháng 8. 2009 ( ảnh NVTB news)
* Dòng nhạc thính phòng chưa được phát triển đúng mức. * Kỳ vọng ở lớp sáng tác trẻ hiện nay.
Người Việt Tây Bắc:Nhân dịp nhận giải Pioneer in Music vào ngày 16-10-09 tại Seattle, xin nhạc sĩ Ngô Thụy Miên cho độc giả và khán thính giả ái mộ anh một góc tâm sự. Vào cuối thập niên 1960 sang 1970, khi sáng tác những “ Tình khúc Ngô Thuỵ Miên”, mấy yếu tố tình cảm nào đã chi phối anh nhất?
Ngô Thụy Miên:Thập niên 1960- 1970 khi cuộc chiến giữa hai miền Nam-Bắc Việt Nam đã bùng nổ một cách khốc liệt, tình yêu cuả những ngươì trẻ tuổi chúng tôi lúc bấy giờ chỉ là những vành khăn tang, những giọt nước mắt, những xót xa cuả một thời… Là một người sáng tác trẻ, tràn đầy sức sống cuả tuổi đôi mươi, yêu đời và yêu người, tôi có tham vọng là muốn mang lại cho thế hệ tuổi trẻ chúng tôi một niền tin, một niềm hy vọng mới cho tương lai khi con nguời sẽ thương yêu nhau, sẽ quên đi những mất mát, những hận thù đang xảy ra hàng ngày quanh mình. Qua những bàn tính ca trong sáng, lãng mạn và mộng mơ, tôi hy vọng mình đã mở ra đuợc một cánh cửa khác cho tuổi trẻ cuả thế hệ mình, và ở đó chỉ có tình yêu giữa người và người, tình yêu giữa người và cuộc sống, cũng như cuả thiên nhiên, của thời tiết, khí hậu.. Âm nhạc với tôi là một món quà cuả Thượng Đế, và cũng chính là tình yêu.
NVTB: Thời gian ấy, ở Miền Nam VN, Tình Khúc Ngô Thuỵ Miên được khán thính giả nồng nhiệt ủng hộ, những tình cảm thích thú nào từ họ đến với anh? và đã tạo được những ưu điểm nào cho sự nghiệp sáng tác cuả anh?
NTM: Tôi bắt đầu sáng tác từ năm 1963 lúc còn theo học trường Quốc Gia Âm Nhạc Sàigòn. Năm 1965, tôi hoàn tất nhạc phẩm đầu tay “ Chiều Nay Không Có Em”. Bản tình ca thứ hai đã đượïc các đài phát thanh Sàigòn và Quân Đội cho phổ biến rất nhiều trong hai thập niên 1960- 1970 là ca khúc “ Muà Thu Cho Em”. Đây là bài hát đã mang tên tuổi cuả NTM đến với khán thính giả yêu tân nhạc tại Sàigòn, cũng như ở khắp các thành phố lớn. Từ lòng yêu nhạc, và tình yêu người, tôi đã tiếp tục sáng tác, và cùng với một số thân hữu đi trình diễn ở khắp các giảng đường đại học, các trung tâm văn hoá, và các hội quán văn nghệ Sàigòn để giới thiệu những sáng tác mới cuả mình. Năm 1974, sau khi một số các ca khúc cuả tôi đã được phổ biến rộng rãi, tôi đã cùng một số bạn hữu thực hiện cuốn băng Tình Ca NTM gồm 17 ca khúc, mà trung tâm Thuý Nga đã phát hành ở Sàigòn vào cuối năm 1974. Cuốn băng này được giới yêu nhạc nồng nhiệt ủng hộ; và sau đó tôi cũng cho in một số bản nhạc đang được ưa chuộng, như Mùa Thu Cho Em, Áo Luạ Hà Đông, Chiều Nay Không Có Em, Tuổi 13.. Tôi không bao giờ quên được những tình cảm thích thú từ những giới thưỏng ngoạn nhạc gửi đến một tác giả trẻ như tôi lúc bấy giờ, qua những chuơng trình nhạc yêu cầu, cũng như chính tôi đã chứng kiến một vị thiếu uý trong binh chủng Nhẩy Dù đã ghé vào mua bản nhạc Muà Thu Cho Em và cuốn băng tình ca NTM tại một kiosque trên đường Nguyễn Huệ,..hay trong đêm ra mắt cuốn băng tình ca NTM tại Hội Việt-Mỹ Sàigòn: Tôi đã thực sự xúc động giữa những tiếng vỗ tay, hoan hô nhiệt tình cuả khán thính giả. Từ lâu, tôi đã nhận biết rằng khán thính giả luôn đóng vai trò rất lớn, rất quan trọng trong sự tồn tại cuả một sáng tác phẩm, cuả tác giả sáng tác. Với tình cảm của giới thưởng ngoạn dành cho những sáng tác cuả mình, tôi cảm thấy hạnh phúc, vì những nỗi lòng mình muốn diễn tả ra qua âm nhạc đã được chia xẻ; và tôi đã là một đồng hành tuyệt vời cuả bao khán thính giả. Và dĩ nhiên đó cũng là một động lực thúc nay tôi tiếp tục con đường sáng tác tình ca, để có thể tiếp tục chia xẻ những tình cảm tâm tư riêng cuả mình đến người nghe.
NVTB: Theo anh, 34 năm hải ngoại, khuynh hướng sáng tác nhạc nói chung cuả thời trước 1975 tại Miền Nam VN có còn thịnh hành ở ngoài này?
NTM: Tôi đặt chân lên nuớc Mỹ năm 1980. Cũng đã gần 30 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn là một người viết tình ca, như tôi đã sáng tác như thế, cuả những ngày tháng cũ (thập niên 1960- 70). Khuynh hướng sáng tác của tôi vẫn không có gì thay đổi. Tôi cảm thấy mình vẫn là “sứ giả cuả tình yêu”, vẫn muốn chia xẻ những tình cảm luôn luôn được uơm chín từ tâm tư riêng cuả một nguời đã yêu và sẽ yêu để đem đến với bất cứ một ai còn muốn lắng nghe tình ca Việt Nam. Cái khác là truớc 1975 khi còn ở Sàigòn với những thân yêu quanh mình, với những luạ là, mưa nắng hai muà, những quán hàng, những đường phố quen thuộc, từng nguời yêu buổi sáng, buổi chiều… đã cho tôi những cảm xúc để viết lên những tình khúc với ý nhạc nhẹ nhàng, trong sáng, những lời ca dịu dàng, đầy thơ tính. Còn bây giờ, ở hải ngoại, người ta thật vội vàng, xa lạ, bận rộn.. Những thành phố, nhà cửa thật to lớn, nhưng cũng thật là lạnh lẽo, cô đơn.. Tất cả những hoàn cảnh những tình cảm này cũng lại trao cho tôi những hứng khởi mới: Ngày tháng bên này đã và đang để lại trong tôi những nét muộn phiền rất riêng, rất độc đáo, và tôi ghi lại những lời ca “mệt mỏi buồn bã cuả cuộc sống tạm dung”.
NVTB: Là nhạc sĩ chuyên sáng tác các tình khúc qua 40 năm nay, anh nghĩ sao về mọi sinh hoạt của tình khúc nhạc Việt ở hải ngoại và ở trong nước?
NTM: Trong những năm tháng qua, tại hải ngoại chúng ta đang có nhiều người viết trẻ. Họ đã có đầy đủ khả năng, điều kiện sáng tác những tác phẩm tình ca giá trị. Nhưng họ cần được giúp đỡ nhiều hơn để phổ biến những tác phẩm mới đến khán thính giả. Ở hải ngoại chúng ta chỉ có vài, ba trung tâm video ca nhạc đang hoạt động mạnh; các trung tâm băng nhạc nhỏ thì có khá nhiều nhưng hoạt động rời rạc, hạn hẹp. Các trung tâm lớn thì chỉ muốn thâu lại những sáng tác cũ đã được khán thính giả đón nhận từ nhiều năm nay. Và nếu như vậy lấy đâu ra chỗ cho các người viết mới chen chân vào thị trường âm nhạc? Chưa kể đất nước người quá rộng lớn, vấn đề phát hành cũng là một trở ngại không nhỏ! Thực hiện cho mình một cuốn CD mà nếu không có các trung tâm lớn giúp phổ biến hay phát hành thì những tác phẩm này cũng không thể chấp cánh bay bổng trên nền trời âm nhạc Việt Nam được. Hiện nay các mạng lưới Internet đã có khá nhiều diễn đàn văn học nghệ thuật. Ở đây các người viết mới có thể gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi cùng nhau để có thể tiến bộ hơn trong lãnh vực sáng tác. Nhưng dù sao tất cả vẫn còn trong một hoàn cảnh, một môi trường hạn hẹp. Một vấn đề trở ngại lớn khác cho Tình Ca ở hải ngoại là giới trẻ lớn lên ở đây vẫn ít hoặc không nói, không nghe, không viết được tiếng Việt một cách thông thạo nên đã tìm đến âm nhạc Mỹ, và quên đi là mình cũng có những tình ca nhạc Việt tuyệt vời về cả nhạc thuật lẫn ca từ. Tôi nghĩ môi trường sinh hoạt tình ca ở hải ngoại sẽ có thể gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong những thập niên sắp tới, khi số lượng người nghe không còn bao nhiêu và số lượng người viết càng thêm ít ỏi!

Nói về môi sinh của tình khúc nhạc Việt ở trong nước ngày nay thì tôi không dám có ý kiến, vì không sống ở đó nên chỉ dựa trên tài liệu báo chí hoặc internet để phán đoán thôi. Tuy nhiên theo thiển ý riêng, tôi thấy với số lượng người nghe và người sáng tác trong nước đông hơn, nhưng phát triển theo chiều hướng nào thì tôi không biết. Trong những năm tháng qua, tại hải ngoại chúng ta đang có nhiều người viết trẻ. Họ đã có đầy đủ khả năng, điều kiện sáng tác những tác phẩm tình ca giá trị. Nhưng họ cần được giúp đỡ nhiều hơn để phổ biến những tác phẩm mới đến khán thính giả.
NVTB: Ngoài lãnh vực sáng tác các tình khúc anh còn có khuynh hướng sáng tác nào khác hiện giờ không?
NTM: Trong các khuynh hướng sáng tác, thông thường người ta nói nói Tình Ca (đôi lứa), Thân Phận, Quê Hương, Tuổi Thơ,… Từ những ngày đầu tiên sáng tác, tôi đã tự chọn cho mình con đường viết tình ca, vì thấy thích hợp với con người, với cá tính lãng mạn, đa cảm, đa sầu của mình, và cũng chỉ vì tình yêu mãi mãi vẫn là một đề tài muôn thuở cho người nghệ sĩ sáng tác.. một lần nào đó tôi đã có nói là: “chỉ xin được nhớ đến như một người viết tình ca không hơn, không kém”. Song trong môi trường xã hội hiện nay, tôi vẫn tiếp tục viết tình ca, vẫn tiếp tục chia xẻ những tình cảm, tâm tư riêng của mình qua những đổi thay, thăng trầm của cuộc sống nơi xứ người, và vẫn mong được gửi những tác phẩm của mình đến với tất cả những ai có lòng tiếp tục thưởng thức ca nhạc Việt Nam nói chung, và tình ca Ngô Thụy Miên nói riêng….
NVTB: Những ca khúc nào, cho đến nay, mang lại cho anh niềm vui, hãnh diện qua sự yêu mến của khán thính giả? hoặc đã chuyển đạt được nhiều nhất những thông điệp từ nội tâm của anh?
NTM: Cá nhân tôi vẫn yêu mến mấy ca khúc đặc biệt mà tôi đã hoàn tất nhạc trước khi đặt lời, bốn ca khúc này mang một chút âm hưởng nhạc cổ điển Tây Phương: Mắt Biếc, Từ Giọng Hát Em, Dốc Mơ, và Miên Khúc. Ngoài ra, hai ca khúc tôi nghĩ đã được nhắc đến nhiều nhất, đã chuyển đạt được gần như tất cả những điều tôi muốn chia xẻ với người về tình yêu, đó là Niệm Khúc Cuối, và Riêng Một Góc Trời. Niệm Khúc Cuối là ca khúc trong sáng lãng mạn, tôi viết từ năm 1971, có thể nói bài hát này đã được thu thanh, thu hình nhiều nhất trong các tác phẩm của tôi: “Tình ơi! Dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em”Vâng, đó là điều duy nhất tôi muốn nói về tình yêu. Hãy cho, hãy chấp nhận và hãy tha thứ để tình yêu vĩnh viễn mãi là niềm tin và hy vọng của chúng ta. Bài hát thứ hai tôi viết ở hải ngoại năm 1996: “Riêng Một Góc Trời”:“Đời như sương khói, mơ hồ trong bóng tối.Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời”.Nếu hạnh phúc là những kỷ niệm sáng nắng chiều mưa của một thời, là những tàng lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ hay những nụ hôn, những giọt nước mắt lặng lẽ vẫn chìm sâu trong trí tưởng… thì “Riêng Một Góc Trời” đã là một người bạn đồng hành tuyệt vời cho những tâm hồn đã yêu, đang yêu và mãi sẽ còn yêu.

Khi Trung Tâm Thúy Nga phát hành cuốn “Video Tình Ca Ngô Thụy Miên” năm 1992, tôi nhận được nhiều điện thoại cùng những lời khuyến khích đến từ khán thính giả khắp nơi đã xem cuốn video này: Những lời cám ơn đều dành cho một sáng tác tôi viết ở SàiGòn sau năm 1975: “Em Còn Nhớ Mùa Xuân”, một ca khúc tôi viết trong một bối cảnh đặc biệt, kể lại những giao động một thời trên quê hương đất nước, và nói lên tâm sự của một người thanh niên giữa những mất mát đổi thay đang xảy ra quanh mình. Đây là ca khúc duy nhất tôi viết có mang chút bối cảnh xã hội, và cũng đã nói lên được những rung cảm của thanh niên thế hệ trẻ chúng tôi ngày tháng đó. Phải nói đây là một ca khúc đã mang lại cho tôi những niềm vui và hãnh diện đặc biệt trong cuộc đời sáng tác của mình.
NVTB: Anh còn có những cảm nhận nào khác, trong giai đoạn hiện thời về một ngõ mở mới cho những ca sĩ trình diễn các sáng tác của mình, ở thế hệ nối tiếp?
NTM: Dòng nhạc thính phòng đang gặp trở ngại, khó khăn về nhiều phương diện: Người nghe nhạc thính phòng đã ít lại càng ít hơn khi thế hệ người lớn tuổi đã ra đi, và thế hệ trẻ thì tìm niềm vui trong những dòng nhạc khác, hay nhạc ngoại quốc!

Nhạc sĩ -Một số anh em sáng tác cũ đã ra đi. Những người còn lại mệt mỏi với đời sống thường ngày, đã không còn đủ cảm hứng để tiếp tục viết nhạc. Lớp người viết mới thì không có điều kiện phổ biến sáng tác của mình. Thực hiện được một cuốn CD mà nếu không có sự giúp đỡ của các trung tâm thì những tác phẩm đó cũng sẽ dần vào quên lãng! Một ca khúc được sáng tác, nếu không được giới thiệu đến người nghe, không được khán thính giả chấp nhận thì cũng chỉ là một tờ giấy với những nốt nhạc, không hơn không kém! Người nhạc sĩ sẽ có thể là mất dần đi những cảm hứng sáng tác một khi những tác phẩm của mình bị chìm vào quên lãng theo ngày tháng.

Ca Sĩ - Lớp ca sĩ cũ trình bày nhạc thính phòng như Tuấn Ngọc, Lệ Thu, Khánh Ly, Khánh Hà, Ý Lan...vẫn được khán giả ái mộ, nhưng tất cả cũng còn một thời gian không lâu nữa là sẽ phải từ giã sân khấu. Và thế hệ hát nhạc thính phòng nối tiếp như Y Phương, Nguyên Khang, Diễm Liên, Trần Thái Hòa... hiện nay cũng đang được sự yêu mến và được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán thính giả. Họ là những tiếng hát hiếm quý trong vườn âm nhạc Việt Nam ở hải ngoại. Tuy nhiên, nhìn lại số lượng ca sĩ hát nhạc thính phòng còn quá ít, so với những ca sĩ hát nhạc trẻ hay nhạc quê hương…Về các chương trình ca nhạc, có thể nói các show thính phòng được tổ chức trong các cộng đồng Việt Nam khắùp các nơi trên thế giới vẫn rất ít so với các chương trình tạp lục. Khán thính giả của dòng nhạc thính phòng rất chọn lọc nên khi tổ chức, ban tổ chức thông thường chỉ mong được hòa vốn là coi như đã thành công! Các trung tâm băng nhạc thì cần đáp ứng với nhu cầu thưởng ngoạn của mọi tầng lớp khán thính giả, và sự góp mặt của dòng nhạc thính phòng thường chỉ còn là một hoặc hai tiết mục nhỏ trong chương trình.

Tôi vẫn nghĩ, tìm cho được con đường mới để các thế hệ ca sĩ nối tiếp có cơ hội duy trì, phát triển dòng nhạc Thính Phòng ở hải ngoại, không phải là một chuyện dễ làm! Vì ngày nào nhu cầu thưởng ngoạn của khán thính giả dòng nhạc thính phòng không phát triển, ngày nào các ca nhạc sĩ còn vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc trình diễn và phổ biến các tình khúc thì ngày đó dòng nhạc này sẽ vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
NVTB: Anh còn có ý kiến gì hơn về tình hình sáng tác của người Việt nói chung có những sự kiện hoặc thành quả nào đáng lưu ý ảnh hưởng đến kích thích những xúc cảm sáng tác hoặc làm chững lại rung cảm sáng tác của riêng Ngô Thụy Miên hoặc với Anh Bằng, Lam Phương, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Đức Huy, Thiện Lý.. thành danh từ trước 1975 hoặc một số người viết mới tại xứ người?
NTM: Trong những năm tháng qua, tại hải ngoại cũng như trong nước đều có những tác giả trẻ, những sáng tác phẩm giá trị. Nhưng hầu hết các tác phẩm được giới thiệu và phổ biến rộng rãi vẫn chỉ là những ca khúc. Chúng ta không thể phủ nhận sự đóng góp quan trọng của ca khúc phổ thông vào vườn hoa âm nhạc Việt Nam, nhưng tôi vẫn kỳ vọng nhiều hơn nơi những nhạc sĩ trẻ bây giờ. Tôi nghĩ rằng họ đã có cơ hội thật đầy đủ, thật tốt đẹp để nghiên cứu, trau dồi, học hỏi những dòng nhạc mới lạ trên khắp thế giới qua những phương tiện như CDs, Internet, Concerts, Books mà những người viết nhạc chúng tôi 30, 40 năm trước không thể có. Họ là những người có thể làm mới lạ hơn cho âm nhạc Việt của chúng ta với kiến thức tổng hợp của hai nền âm nhạc Đông-Tây. Dĩ nhiên khi viết những tác phẩm này, họ cần phải có cơ hội và môi trường để phổ biến. Tôi hy vọng qua các concerts, hay các chương trình của các trung tâm video, họ sẽ được trang trọng dành cho ít nhất một tiết mục để giới thiệu, đưa giới thưởng ngoạn đến một cuộc hành trình mới vào âm nhạc Việt Nam của chúng ta ở thế kỷ thứ 21 này!
Nếu nói Âm Nhạc là một phương tiện tiêu biểu hiện được những tình cảm giao hòa giữa con người và con người, giữa con người và cuộc sống, giữa con người và thiên nhiên, thời tiết thì tôi cho rằng anh em sáng tác chúng tôi (trước 1975), cho dù là ở trên quê hương, với những tháng ngày, kỷ niệm thân yêu quanh mình hay đang bận rộn trên phần đất tạm dung này với những đổi thay, thăng trầm của cuộc sống, chúng tôi vẫn tiếp tục sáng tác, vẫn tiếp tục gửi đến đời, đến người những tác phẩm được viết từ trái tim còn tuổi trẻ như ngày nào (Riêng Một Góc Trời-1996). Và như vậy, tôi không nghĩ đây là một hiện tượng, khi một số nhạc sĩ chúng tôi vẫn có những tình khúc tuyệt vời (như Anh Bằng mới sáng tác: Anh Còn Yêu Em/thơ PTT, Đừng Xa Em/thơ BH (2009)) vẫn đang viết nhạc tình trong năm 2009) (như Đức Huy-Khóc Một Giòng Sông) mà khán thính giả trên toàn quốc đã hoặc sẽ chia xẻ với tác giả.
Từ ngày ra hải ngoại, tôi cũng như Anh Bằng, Lam Phương, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Đức Huy.., vẫn tiếp tục cống hiến những ca khúc, tác phẩm bất hủ; và tôi hy vọng họ vẫn mãi là người bạn đồng hành bên cạnh những người đã yêu, đang yêu, và mãi sẽ còn yêu!
* Phạm Kim (Người Việt Tây Bắc ) thực hiện 10-09
Hoàng Thy Mai Thảo  
#332 Posted : Tuesday, November 3, 2009 7:17:38 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,298

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage


UserPostedImage Paris tháng 10 - 2009, by MV
Liên Khúc Thu 2009 II (tiếp theo từ phiên khúc # 51)

[url="http://hathaykhongbanghayhat.org/node/3267"]Mùa Thu... Lá Khóc [/url]
Thơ : TTHTMT & TT Nhạc - hòa âm - hát : Ngọc Thể


UserPostedImage s/t Net
Mộng chẳng phai đâu dẫu muôn đời
Chỉ là dịch chuyển cánh sao rơi
Một lần tìm đến cùng nhân thế Vạn mùa thu khác giữa trùng khơi (Kỳ Nguyên)


Giữa trùng khơi khác vạn thu sau
Có hút hồn nhau phút ban đầu
Để ngàn lá khổ ru không dứt Yêu mãi tên người em mắt nâu (TTHTMT)


Vẫn thế thu ngàn thu tiếp nhau
Vòng tay bỡ ngỡ lá không màu
Gió cuốn hồn mây ru điệu nhớ Thu mãi tìm ai trong mắt sâu (LHB)


Mê đắm hồn thu trong mắt ai
Hoàng hôn vương nắng những giọt dài
Vẽ lên trời biếc thành khuông nhạc Tím ngát ngôn từ say gió mây (Hoàng Khai)


UserPostedImage Nauy mùa thu 2009, by ViVi
Hồn si chìm đắm mắt thu say
Cảm xúc loang xa ngát tình dài
Từng giọt nhớ nhung mờ lối cũ Thu hát trong tim lạc tháng ngàỵ (LHB)


Lưu lạc tháng ngày thu đợi trông
Cỏ Mây Hoa ngát khắp cánh đồng
Nhặt từng kỷ niệm mùa thu trước Gió đặt tên dòng sông ước mong (Hoa Cỏ Mây)


Thu
Đã gió hanh đâu trời đã trong
Đã lá rơi đâu buồn trong lòng
Bâng khuâng đời nhuốm thêm mầu úa
Tóc bạc giao mùa thu không mong
TSL


Không mong tóc bạc thu giao mùa
Không sầu cửa bể quãng trời trưa
Sao gió trên trời hoài thổi mãi
Sao lòng trái đất vẫn đầm mưa
Mai Cát HạUserPostedImage mưa, by TL
Không mong trái đất giấc ngũ mơ
Muôn ngàn tinh tú khẽ nô đuà
Cỏ xanh màu úa thu phai tóc Mưa gió thì thầm...nắng nôi thưa (LHB)


Nắng nôi ...mưa gió mải thì thầm
Những chuyện ân tình kiếp tha nhân
Thu thoáng lướt qua rồi trở lại Thương chiếc lá vàng rụng ngàn năm (TTHTMT)


Ngàn năm chỉ một giấc chiêm bao
Chiếc lá tình thu vẫn thuở nào
Tự tình muôn kiếp hồng tim mõi Có giọt mưa buồn đón nôn nao (LHB)


Đón giọt mưa buồn gió thổi nhanh
Giọt rơi tí tách lá xa cành
Thu đến thu đi vàng mấy độ Giật mình, đánh mất mộng ngày xanh (TT)


UserPostedImage by TT
Mộng thưở ngày xanh vút xa rời
Đôi trời đôi ngả quá xa xôi
Mưa thu theo gió về gợi nhớ Nhắc đoạn xuân thì thắm mắt môi (Hoàng Khai)


# 63
PS.
* ThyThy_Hoàng Thy Mai Thảo & Thạch Thủy & Hồng Vũ Lan Nhi & con Nhạn lì & Hà Phương Hoài & becanhnong & SaoLinh & ncchieu & Cô Lái Đò & Hoàng Khai & Tiểu Vũ Vi & Lệ Hạ Băng & Chiêu Anh & Mai Cát Hạ & Kỳ Nguyên & Hoa Cỏ Mây & TSL
** hình ảnh minh họa : Ngọc Thể & Hoàng Thy Mai Thảo & Mây Vàng & Thanh Loan & ViVi & Thạch Thủy & s/t Net
Hoàng Thy Mai Thảo  
#333 Posted : Wednesday, November 4, 2009 1:01:53 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,298

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
quote:
Originally posted by hongvulannhi
* tiểu muội của chị LN ơi à,

Thu đã tàn, và Đông đang lấp ló ngoài song cửa, vậy mà tỉ muội của chị LN cứ kéo Thu dài thêm mãi, khiến nguời mê Thu như chị LN đây cũng thấy " ớn " Thu rồi đấy,Tongue giống như bắt ăn mãi một món í mờ, ngán muốn chết đấy. Chị LN đề nghị nên đổi đề mục đi em nhé.

Chúc em có một ngày vui.
HONG VU LAN NHI


Dạ, Đại Tỷ LN ơi ...Smile
Thế bi giờ Đại Tỷ thích "món" nào nhất .. thì Đại Tỷ nói nhỏ vào tai Tiểu Muội nhé .. em sẽ theo gót Đại Tỷ suốt mùa Đông ...Bển Ba Rì tới ngày 20/12 mới bắt đầu mùa Đông chị LN ơi à Tongue
HP hun chị LN nụ hôn gió thật nhẹ nhé ...........
Em cũng chúc chị một ngày giữa tuần an vui nhiều thật nhiều HP
hongvulannhi  
#334 Posted : Wednesday, November 4, 2009 3:03:39 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,447

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5352 time(s) in 3598 post(s)
Cô bé 5 tuổi “nuôi” hàng vạn người lớn

(TT&VH) - Phoebe Russell mới chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi nhưng trái tim non nớt của cô bé đã biết nghĩ tới người khác. Và không chỉ nghĩ, Russell còn có hành động cụ thể: lượm “ve chai” và quyên góp để có thể lo bữa trưa cho 18.000 người lớn ở thành phố San Francisco, Mỹ.
Câu hỏi ngây thơ

Mọi chuyện bắt đầu bằng một câu hỏi ngây thơ của Phoebe Russell, cô bé dễ thương với những lọn tóc dài màu nâu, đôi má bầu bĩnh màu mận chín và đôi mắt to tròn. Một lần tình cờ đi ngang qua một người vô gia cư cầm tấm biển xin ăn, Russell đã tự hỏi: “Tại sao người đàn ông đó trông buồn thế? Tại sao ông lại phải cầm một tấm biển và đứng dưới đường?”.

UserPostedImage
Bé Phoebe Russell bên các bao tải vỏ lon dùng cho dự án của mình

Không trả lời được, cô bé hỏi cha mẹ trên đường đến trường mẫu giáo. Câu trả lời của người mẹ dẫn Russell tới một câu hỏi khác: “Chúng ta có thể làm gì để giúp họ?”. Người cha nói rằng có một nơi mà người thiếu ăn có thể nhờ cậy, đó là ngân hàng thực phẩm.

Chưa thỏa mãn với câu trả lời của cha mẹ, Russell hỏi Kathleen Albert, cô giáo ở trường mẫu giáo With Care, rằng vì sao lại có người thiếu ăn. Albert giải thích rằng một số người không may lâm vào tình trạng khó khăn, họ không đủ tiền để mua thức ăn và quần áo ấm. Russell liền tuyên bố: “Con muốn góp tiền để giúp những người đói!”.

Cô bé đặt mục tiêu gây quỹ 1.000 USD trong 2 tháng. Vì sao lại là 1.000 USD, không ai có thể giải thích. Bởi Russell lúc đó thậm chí còn chưa biết phân biệt mệnh giá của những tờ USD.
Mục tiêu không phải của trẻ em

Để đạt mục tiêu đã đặt ra, cô bé quyết định thu lượm các vỏ lon nước uống. Russell biết rằng có thể kiếm tiền bằng cách đó bởi cứ vào ngày cuối tuần, người cha lại đưa bé và chị tới các trạm thu mua đồ phế thải. Người lớn như cô giáo Albert dĩ nhiên không tin Russell có thể làm được điều mong muốn. “Mặc dù ủng hộ mục tiêu lớn lao của Phoebe nhưng ban đầu tôi không nghĩ rằng một cô bé 5 tuổi có thể quyên được chừng ấy tiền trong vòng 2 tháng”. Nhưng Albert, cũng như những người lớn khác, đã nhầm về Russell.

Đếm tiền quyên tặngNhờ cô giáo giúp đỡ, Russell hì hục viết thư gửi tới 150 gia đình bạn bè, trường học và hàng xóm. Đó là những dòng chữ nguệch ngoạc và nội dung thì rất đơn giản, chân thành: “Các gia đình và các bạn thân mến... Dự án của tôi là nhằm quyên thật nhiều tiền cho Ngân hàng thực phẩm San Francisco (SFB). Họ cần tiền. Tôi giúp họ bằng cách gom vỏ lon soda. Các bạn làm ơn để dành những vỏ lon đó và mang tới trường mẫu giáo With Care”.

Kết quả là cô bé nhận được 50 thư trả lời. Những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện quanh tác giả của bức thư. Các vỏ lon cũng theo đó mà được chuyển đến. Bạn bè, gia đình và thậm chí cả những người lạ ẩn danh cũng ghé qua nhà trẻ để góp vỏ lon. Họ còn tặng cho Russell tiền mặt, ngân phiếu. Dự án của cô bé từ chỗ nhận được các khoản ủng hộ nhỏ như 5 USD tăng dần lên 10 rồi 20 USD và lớn hơn. Khi tiếng lành đồn xa, rất nhiều người gửi tiền tới trường cho bé Russell. “Chúng tôi bắt đầu nhận được tiền gửi qua thư và tôi nghĩ điều này thật tuyệt” - cô giáo Albert kể lại với tờ Huffington Post.
Ý nghĩa to lớn

Dù rất vất vả, song Russell muốn tự tay viết thư cảm ơn tất cả những người ủng hộ, dù ít dù nhiều. Khi bạn bè ra sân chạy nhảy thì cô bé bận rộn đếm tiền và viết thư. “Phoebe bé nhỏ rất nghị lực và chưa một lần phàn nàn” - Albert kể - “Cô bé hiểu rằng khởi đầu số tiền có thể nhỏ nhưng rồi nó sẽ lớn dần”.
Trao tiền choSFB

Tháng 6 vừa qua, các bé ở With Care đã mặc thật đẹp để dự lễ trao số tiền mà Russell quyên góp được. Trong buổi lễ, cô bé đã để tiền mặt, ngân phiếu trong chiếc hộp rất đẹp do mình tự làm rồi trao cho ông Paul Ash, Giám đốc điều hành SFB. Tổng cộng Russell gom được 3.736,30 USD. Số tiền này đủ để trang trải một bữa ăn cho 17.800 người lớn!

Quan trọng hơn, điều đó cho thấy quyết tâm và nghị lực khác thường của bé gái mới 5 tuổi. Việc làm của Russell đã tác động tới nhiều bạn cùng lớp. Không ít cô bé, cậu bé đã đập lợn tiết kiệm và dùng tiền tiêu vặt của mình để hỗ trợ Russell. Việc này cũng khiến nhiều người lớn phải ngẫm lại bản thân. “Liệu Phoebe có thể hiểu về nạn đói như người lớn nghĩ không?” - cô giáo Albert nói - “Không, nhưng bé biết rằng cần phải làm điều gì đó cho những người đói. Tôi thấy mình đã học được điều gì đó từ cô bé”.
Gia Bảo

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hà Phương Hoài  
#335 Posted : Wednesday, November 4, 2009 3:40:13 AM(UTC)
Hà Phương Hoài

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/14/2011(UTC)
Posts: 1,237
Location: USA

Thanks: 144 times
Was thanked: 102 time(s) in 61 post(s)

UserPostedImage

Em gửi cho tôi một nụ hôn
Thoảng qua cơn gió một chiều đông
Cũng làm xao xuyến hồn thơ mộng
Dù biết tình yêu nghĩa hư không.

Dù biết hư không vẫn trọn tình
Như tia nắng sớm đợi bình minh
Như dòng suối chảy quanh triền núi
Khắng khít như thân rắn quấn mình.
HONG VU LAN NHI


Khắn khít tình ta vừa mọng chín
Hương môi thoang thoảng cuốn sau rèm
Em đâu mà gió run mong đợi
Anh vẫn còn đây mơ mãi em!

Vẫn còn đây bóng dáng anh mơ
Một thuở nào yêu, một thuở chờ
Mây tím giăng ngang trời Tây Lộc
Bàng bạc sương mù phủ lối xưa.
Hà Phương Hoài

Hoàng Thy Mai Thảo  
#336 Posted : Wednesday, November 4, 2009 5:48:07 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 17,298

Thanks: 6947 times
Was thanked: 2770 time(s) in 1957 post(s)
UserPostedImage

Em gửi cho tôi một nụ hôn
Thoảng qua cơn gió một chiều đông
Cũng làm xao xuyến hồn thơ mộng
Dù biết tình yêu nghĩa hư không.

Dù biết hư không vẫn trọn tình
Như tia nắng sớm đợi bình minh
Như dòng suối chảy quanh triền núi
Khắng khít như thân rắn quấn mình.
HONG VU LAN NHI


Niềm Yêu Mùa Đông

Chớm một mùa đông có những chiều
Nắng vàng rất nhạt gió liêu xiêu
Thổi qua biển vắng miền cô quạnh
Trao gởi mây ngàn trọn niềm yêu

Hữu tình một thoáng cũng lưu ly
Hữu ý trầm tư cũng nhu mì
Hữu duyên một thưở ngàn năm nhớ
Hiện hữu hình hài khó chia ly

04 Nov 2009 ThyThy_Hoàng Thy Mai Thảo
hongvulannhi  
#337 Posted : Wednesday, November 4, 2009 10:27:40 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,447

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5352 time(s) in 3598 post(s)

UserPostedImage

Em gửi cho tôi một nụ hôn
Thoảng qua cơn gió một chiều đông
Cũng làm xao xuyến hồn thơ mộng
Dù biết tình yêu nghĩa hư không.

Dù biết hư không vẫn trọn tình
Như tia nắng sớm đợi bình minh
Như dòng suối chảy quanh triền núi
Khắng khít như thân rắn quấn mình.
HONG VU LAN NHI


Khắn khít tình ta vừa mọng chín
Hương môi thoang thoảng cuốn sau rèm
Em đâu mà gió run mong đợi
Anh vẫn còn đây mơ mãi em!

Vẫn còn đây bóng dáng anh mơ
Một thuở nào yêu, một thuở chờ
Mây tím giăng ngang trời Tây Lộc
Bàng bạc sương mù phủ lối xưa.
Hà Phương Hoài

Lối xưa bàng bạc sương mù phủ
Uớt cả đường đi cả lối về
Nếu có ngày nào qua xóm cũ
Lòng còn in dấu bóng trăng khuya?

Trăng khuya in dấu đáy lòng sâu
Toả sáng không gian trắng một màu
Dù có xa xôi ngàn vạn dậm
Vẫn dành đôi phút nghĩ về nhau.
HONG VU LAN NHIChỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#338 Posted : Wednesday, November 4, 2009 11:08:49 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,447

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5352 time(s) in 3598 post(s)

UserPostedImage

Em gửi cho tôi một nụ hôn
Thoảng qua cơn gió một chiều đông
Cũng làm xao xuyến hồn thơ mộng
Dù biết tình yêu nghĩa hư không.

Dù biết hư không vẫn trọn tình
Như tia nắng sớm đợi bình minh
Như dòng suối chảy quanh triền núi
Khắng khít như thân rắn quấn mình.
HONG VU LAN NHI


Niềm Yêu Mùa Đông

Chớm một mùa đông có những chiều
Nắng vàng rất nhạt gió liêu xiêu
Thổi qua biển vắng miền cô quạnh
Trao gởi mây ngàn trọn niềm yêu

Hữu tình một thoáng cũng lưu ly
Hữu ý trầm tư cũng nhu mì
Hữu duyên một thưở ngàn năm nhớ
Hiện hữu hình hài khó chia ly

04 Nov 2009 ThyThy_Hoàng Thy Mai Thảo

Chỉ một lời thôi, cũng tri âm
Dòng nhạc vang lên một nốt trầm
Nghe như tiếng gọi từ sâu thẳm
Giao cảm từ tâm kết nghĩa thân.

Có duyên, dù cách xa thăm thẳm
Vẫn có ngày nào xích lại nhau
Kìa hãy lắng nghe lời vang vọng
Ý, tình hoà nhịp nét đậm sâu!
HONG VU LAN NHI
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#339 Posted : Wednesday, November 4, 2009 11:57:47 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 32,447

Thanks: 2503 times
Was thanked: 5352 time(s) in 3598 post(s)
Bên Kia Sự Chết

Trên giường hấp hối, thánh Monica đã nhắn nhủ con ngài là Augustino như sau: "Mẹ chỉ xin con một điều là hãy nhớ đến mẹ khi tới bàn tiệc thánh".

Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã được nghe nhiều lời van xin tương tự phát ra từ môi miệng của những người thân của chúng ta, trước khi từ giã cõi đời... Nhưng xa mặt cách lòng, nhiều người trong chúng ta lãng quên những lời van xin thống thiết ấy.
Cần được thương, cần được nhớ: đó là khát vọng tự nhiên của con người. Không ai muốn là một hoang đảo cô đơn. Dưới cái nhìn Ðức Tin, lời van xin kẻ khác cầu nguyện cho, còn chứng tỏ một lòng khiêm tốn, một thái độ chấp nhận cái giới hạn mỏng manh bất lực của mình.
Ðể giúp chúng ta có dịp đáp lại thỉnh cầu của những người đã đi vào thế giới bên kia và để thể hiện mối tình thông hiệp "các thánh thông công", Giáo Hội ngay từ buổi đầu kỷ nguyên Kitô đã cổ động việc tưởng nhớ cầu nguyện cho những người quá cố. Những thế kỷ gần đây đã dành tháng 11 hằng năm cho việc đạo đức ấy. Hai ngày lễ mừng kính các thánh và cầu cho các linh hồn được ấn định vào hai ngày mùng một và mùng hai đầu tháng với những kinh nguyện rất ý nghĩa, nhắc chúng ta về sự hiệp thông trong Giáo Hội. Công đồng Vatican II trong hiến chế về Mầu Nhiệm Giáo Hội đã viết như sau: "Giáo Hội lữ hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã chết, vì cầu nguyện cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc lành thánh...".
Nói về sự bầu cử của các đẳng linh hồn, Công Ðồng viết như sau: "Khi được về quê Trời và hiện diện trước nhan Chúa, nhờ Người, với Người và trong Người, các thánh lại không ngừng cầu bàu cho chúng ta bên Chúa Cha...". Sự trao đi nhận lại đó vừa là một việc bác ái vừa là một bổn phận thảo hiếu đáp đền, đã thực sự củng cố Giáo Hội thêm vững bền trong sự thánh thiện.

Quỳ cầu nguyện một mình trong nhà thờ, hay ngậm ngùi đốt lên một ngọn bạch lạp tại một nghĩa trang nào, có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm thấy bùi ngùi xúc động khi nghĩ đến những người chết và chính cái chết. Chúng ta đang đứng giữa biên giới vô hình của sự sống và sự chết. Và một cách vô cùng huyền nhiệm và sống động, những người chết đang hiện diện với chúng ta bằng một sợi dây liên kết thâm sâu, thắm thiết... Cái chết không còn là một chấm hết cuối cùng đối với chúng ta nữa. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Chính Tình Yêu đã làm cho những người đã chết được sống và cũng chính Tình Yêu liên kết chúng tư với những người chết. Vâng, chỉ có Tình Yêu mới làm cho con người được bất tử. Chỉ có Tình Yêu mới làm cho con người liên kết với những người đã chết. Chỉ có Tình Yêu mới mặc cho những nghĩa cử của con người sự bất diệt.

Mỗi lần chúng ta hy sinh cho một người nào đó, mỗi lần chúng ta săn sóc một người đau yếu, an ủi một người đau khổ, bênh vực một người cô thế, hay cùng với những người khác dấn thân để canh tân cuộc sống... Chúng ta đang tiến dần đến sự bất tử.

Yêu thương chính là tái sinh, là sự thông dự vào sự sung mãn của cuộc sống. Ðó phải là niềm tin của chúng ta trong ngày hôm nay khi chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố. Xin Chúa nâng đỡ Ðức Tin yếu kém của chúng ta, xin Ngài ban thêm niềm hy vọng cho chúng ta.
Trích sách Lẽ Sống
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

Hà Phương Hoài  
#340 Posted : Wednesday, November 4, 2009 1:29:24 PM(UTC)
Hà Phương Hoài

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/14/2011(UTC)
Posts: 1,237
Location: USA

Thanks: 144 times
Was thanked: 102 time(s) in 61 post(s)
Những dấu hiệu báo động của cơ thể

Các vụ đau đớn hay bệnh tật thông thường rất có thể là chẳng có gì quan trọng… nhưng đôi khi lại vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy chúng ta cẩn phải cẩn thận cân nhắc những gì phải làm mỗi khi sự việc xẩy ra cho chúng ta.
1 -Bỗng nhiên thấy tức thở
Lý do: có thể là do nghẽn mạch phổi(pulmonary embolus). Nhận xét: Cảm thấy khó thở sau khi tập thể dục hay đang ngồi có thể là do vận động hay do ưu tư lo lắng. Nhưng nếu đột nhiên bị khó thở có thể là do chứng nghẽn mạch phổi do cục đông máu làm nghẹt mạch máu trong phổi. Bệnh này có thể nguy hiểm tới tính mạng. Một lý do khác là tim lên cơn đau hoặc trụy tim. Cả hai tình huống trên đều làm cho bệnh nhân thở gấp hay khó chịu hoặc cảm thấy thiếu không khí . Cẩn đưa bệnh nhân đi cấp cứu.
2- Tim đập rộn khi đang ngồi yên
Lý do: có thể là do lên cơn đau tim (heart attack). Nhận xét: Đánh trống ngực (palpitations) có thể chỉ là vì ưu tư lo lắng, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của cơn đau tim hay chứng loạn nhịp tim (arrhythmia) .Nên liên lạc với bác sĩ ngay.
3-Choáng váng chóng mặt khi ra khỏi giường
Lý do: có thể là do huyết áp thấp. Nhận xét: Chóng mặt vào buổi sáng được gọi là "huyết áp thế đứng thấp" (orthostatic hypotension) gây ra bởi sự loại nước (dehydration) , bệnh tiểu đường, bệnh Parkinson, bệnh trụy tim, hay thuốc men bao gồm cả thuốc lợi tiểu và thuốc huyết áp. Một lý do khác có thể là chứng "chóng mặt tư thế nhẹ " (benign positional vertigo) gây ra bởi sự xáo trộn của các bộ phận cân bằng của tai trong. Nên đi gặp bác sĩ để chẩn đoán.
4- Nước tiểu rò rỉ
Lý do: có thể là do chứng són đái (urinary incontinence) mà nguyên nhân không phải vì lão hoá, nhiểm khuẩn đường tiểu (urinary tract infection-UTI) , bệnh tiền liệt tuyến, dây thẩn kinh bị ép. hoặc tiểu đường Nhận xét: đi gặp bác sĩ để chẩn đóan
5- Đầu đau như búa bổ
Lý do: có thể là do xuất huyết não Nhận xét: Trong phần lớn trường hợp đó là triệu chứng của chứng nhức nửa đầu (migraine) chỉ cần uống thuốc giảm đau và nghỉ ngơi là hết. Nhưng một vài trường hợp hiếm xẩy ra là chứng nhức đầu có thể là dấu hiệu có khối u hay xuất huyết trong não. Cẩn đặc biệt chú ý là khi bị đau nhiều nửa bên đầu một cách đột ngột và kéo dài mà lại kèm theo buồn nôn, ói mửa, và chảy nước mắt. Trong trường hợp sau này phải đi bệnh viện gấp.
6- Mắt bị sưng vù
Lý do: có thể là do viêm dây thần kinh mắt (optic neuritis). Nhận xét: Dây thần kinh mắt có thể bị nhiễm khuẩn hay bị dị ứng. Nếu chữa sớm thì không hại gì cho mắt vì vậy cần đi bác sĩ khẩn cấp.
7- Tai đau và mắt nhìn thấy hai hình (song thị)
Lý do: có thể do tai giữa bị nhiễm khuẩ Nhận xét: Bệnh có thể trở thành nghiêm trọng bất ngờ vì vậy cần đi bác sĩ cấp thời nếu chứng đau không dứt và/hoặc có bị thêm chóng mặt lảo đảo, nhức đầu, ói mửa, song thị, nửa ngủ nửa thức, cổ cứng đơ, sưng ở sau tai, sốt nhiều và liệt mặt.
8- Tự nhiên giảm sút ký
Lý do: có thể là do ung thư. Nhận xét: Nếu ăn uống vẫn bình thường như cũ mà đột nhiên bị sút cân thì có thể là bị bệnh ác tính. Một nguyên nhân khác cũng có thể là do sự bất bình thường nội tiết (endocrinic abnormality) như bệnh tuyến giáp trạng (thyroid disorder), trầm cảm hay tiểu đường. Nên đi gặp bác sĩ ngay để chẩn đoán.
9- Đột nhiên đau háng
Lý do: có thể là do tinh hoàn bị xoắn Nhận xét: Đây là một khuyết tật bẩm sinh khá thông thường. Ống dẫn tinh trùng bị xoắn làm máu không chạy tới tinh hoàn. Cơn đau cũng giống như bị đá vào háng. Đôi khi ngoài cơn đau còn thấy bị sưng nữa. Trong vòng 4 hay 6 tiếng thì còn cứu đươc, chứ trễ từ 12 đến 24 tiếng thì coi như phải cắt bỏ. Một nguyên nhân khác có thể là nhiểm khuẩn mào tinh hoàn (epididymis) tức là bộ phận trữ tinh trùng. Trong trường hợp này có thể dùng trụ sinh để chữa trị.
10 - Đau nhói gan bàn chân
Lý do: có thể là do bệnh thần kinh (neuropathy) . Nhận xét: Đau nhói cứ tái phát ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể có thể là do sự nén ép dây thần kinh, tăng thông khí phổi (hyperventilation) hoặc bệnh thần kinh. Liên lạc với bác sĩ càng sớm càng tốt.
11- Vết thâm tím mãi không tan

Điều gì xẩy ra: bệnh tiểu đường. Nhận xét: Vết đứt hay thâm tím chậm lành có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường (dấu hiệu khác gồm có da bị ngứa hoặc đau nhói bàn tay hay bàn chân). Nên tìm cách giảm cân (giảm 10 phẩn trăm trọng lượng ảnh hưởng đáng kể lên mức đường trong máu), tập thể dục và coi chừng thói quen ăn uống.
12 - Răng đau buốt khi ăn Sô-cô-la

Điều gì sẽ xẩy ra: viêm lợi. Nhận xét: Một trong những dấu hiệu đầu tiên của sâu răng là nhạy cảm với đồ ngọt. Dấu hiệu đầu tiên khác là răng mất mầu và có mùi khi cà răng. Kỹ thuật laser có thể phát hiện sớm các ổ răng sâu và tiêu diệt các vi khuẩn trước khi làm sâu răng.
13- Vòng eo rộng 105 cm

Điều gì sẽ xẩy ra: bất lực. Nhận xét: Có thể bây giờ chưa có vấn đề nhưng trong tương lai bạn có thể bị loạn năng cường dương (erectile disfunction) . Nguyên do là vì khi đàn ông quá mập các động mạch thường hay bị nghẹt nên dòng máu không đủ làm cho cương. Hãy tập thể dục đều cho đến khi eo thon lại, thắt vừa dây lưng 80 cm.
14- Mắt thoáng không thấy gì dù chỉ trong một giây
Lý do: có thể là do đột quỵ (stroke). Nhận xét: Các yếu tố rủi ro chính của đột quỵ là cao huyết áp (trên 140/90) và cholesterol toàn phần cao hơn 200. Bị tê một bên người và tạm thời hai mắt không nhìn thấy gì là những dấu hiệu đáng chú ý nhất. Đột nhiên bị tê, nói liú lưỡi, hay mất thăng bằng có thể là bẳng chứng của một cơn đột quỵ nhẹ gọi là đột quỵ thiếu máu cục bộ đoản kỳ (transient ischemic attack- TIA). Đột quỵ nhẹ này thường báo trước một đột quỵ thật sự nên khi có triệu chứng của TIA thì phải gặp bác sĩ ngay.
15 - Có cảm giác như bị ợ nóng (heart burn)
Lý do: có thể là do chứng đau thắt (angina). Nhận xét: Đau ngực cả hàng giờ, lúc có lúc không, được bác sĩ gọi là "hội chứng mạch vành không ổn định" (unstable coronary syndrome).Nguyên nhân là vì các cục đông máu đươc tạo thành bên trong thành động mạch vành ngay tại chỗ mảng (plaque) bị bể vỡ. Khoảng 50 phẩn trăm những người có hội chứng trên đây sẽ bị lên cơn đau tim trong vòng 6 tháng sau. Mỗi khi thấy đau thắt ngực, cần phải đi bệnh viện.
16- Đau lưng nhiều
Lý do: có thể là do chứng phình mạch (aneurysm). Nhận xét: Đau cũng tương tự như vừa dọn dep xong tủ quẩn áo bề bộn. Thế nhưng chườm nóng, nghỉ ngơi, uống thuốc giảm đau thông thường lại không khỏi. Nếu không phải vì tập thể dục thì đau lưng bất chợt như vậy có thể là dấu hiệu của chứng phình mạch. Chứng đau này chỉ hết khi động mạch chủ bị bể. Một nguyên nhân khác của chứng đau lưng này - kém phần nguy hiểm hơn - là sạn thận. Bác sĩ cho chụp CT scan để xác định vị trí và hình dạng của chỗ mạch phình, sau đó cho uống thuốc huyết áp hay giải phẫu ghép nối nhân tạo.
17- Ngồi lâu trên ghế không yên
Lý do : có thể do các cơ lưng bị căng thẳng. Nhận xét : Nếu cứ phải thay đổi vị thế ngồi luôn tức là có dấu hiệu các cơ lưng bị căng thẳng và điều này có thể dẫn đến đau lưng dưới. Cẩn phải lựa chọn ghế ngồi cho thoải mái, sao cho đầu ở vị trí ngay đối với cột sống để giảm tối thiểu sức căng thẳng trên cổ, vai và lưng dưới.
18 - Bạn mới biết thân phụ bị cao huyết áp

Điều gì sẽ xẩy ra: bạn cũng sẽ bị cao huyết áp luôn. Nhận xét: Vì bệnh cao huyết áp vừa phải không có dấu hiệu bên ngoài nên cẩn phải đo huyếp áp mỗi năm một lần, nhất là nếu trong gia đình có tiền sử bị cao huyết áp. Nghiên cứu cho thấy là những người bị căng thẳng tinh thần vì cha mẹ mắc bệnh cao huyết áp cũng có nhiểu rủi ro bị bệnh này luôn. Nếu số đo huyết áp cao hơn 140/90, bạn nên tập thể dục nhiều hơn, tìm cách sụt cân, giảm sodium trong chế độ ăn uống, ăn loại cá tốt cho tim, uống nhiều vitamin C.
19-Tay bị rung khi tập thể dục
Lý do: có thể là do cơ bắp bị mỏi mệt. Nhận xét: Nếu bạn đã bỏ tập cả nhiều tháng thì cơ bắp bị run có thể là vì mệt mỏi. Vì vậy khi mới tập trở lại bạn nên tập vừa phải, đừng tập quá mệt. Bạn hãy ngưng tập khi cảm thấy các cơ bắp bắt đầu run.
20 - Trong bàn tiệc bạn thấy mọi thứ đều quay cuồng
Lý do: do bạn đã quá chén. Nhận xét: Rượu làm suy yếu hệ thần kinh trung ương. Vì vậy nếu bạn uống quá nhiều, tất cả những gì trong cơ thể có liên quan tới hệ này sẽ đều bị suy yếu: trí phán đoán, khí sắc, khả năng phối hợp và quân bình, sự nhạy cảm với đau đớn, khả năng sinh dục… Bạn nên tránh đừng uống rươu nhiều. Bạn nên nhớ là nếu nồng độ rượu trong máu hơn 0.06 phần trăm là trên pháp lý bạn đã bị coi như là say rượu.
21- Đau dai dẳng ở bàn chân và cẳng chân
Lý do: nhiều triển vọng là do gẫy xương vì sức nén (stress fracture). Nhận xét: Cũng giống như các mô khác trong cơ thể, xương tự tái tạo. Nhưng nếu bạn tập thể dục quá mạnh, xương không có cơ hội để lành trở lại nên một vết gẫy vì sức nén (stress fracture) sẽ có thể xuất hiện. Vì thế mu bàn chân và phiá trước cẳng chân sẽ đau dai dẳng. Bạn càng tập thể dục thì càng đau và ngay cả khi ngưng nghỉ cũng đau. Uống thuốc ibuprofen hay paracetamol không ăn thua gì. Thuốc mầu phóng xạ cho thấy chỗ xương gẫy qua hình chụp tia X, và bác sĩ sẽ bắt bạn phải nghỉ tập cho đến khi xương lành. Trường hợp xấu nhất là bạn phải bó bột vài tuần.
22- Đau như cắt ở bụng
Lý do: Vì vùng giữa xương sườn và háng có kẹt đầy các bộ phận nên đau có thể là triệu chứng hoặc của viêm ruột thừa, viêm tụy tạng hoặc của túi mật bị sưng. Cả ba trường hợp đểu có cùng một nguyên nhân : vì một lý do nào đó các bộ phận này đã bị nhiễm khuẩn nguy hại đến tính mạng. Nhận xét : Nếu để bộ phận nói trên bể vỡ ra thì bệnh nhân có thể bị chết, vì vậy cẩn đi bệnh viện cấp thời.
23- Cẳng chân bị đau và sưng to
Lý do: có thể là do chứng huyết khối tĩnh mạch sâu (deep vein thrombosis –DVT). Nhận xét: Chỉ cẩn ngổi một chỗ liền chừng 6 tiếng hay hơn là máu sẽ tụ ở cẳng chân dưới tạo thành cục đông máu (gọi là chứng huyết khối tĩnh mach sâu). Cục đông máu đủ lớn sẽ làm nghẹt tĩnh mạch bắp chân gây đau và sưng. Xoa cẳng chân là điểu đầu tiên bạn sẽ làm nhưng cũng là điều tệ hại nhất vì cục đông máu lớn có thể chạy ngược lên phổi, điều nầy gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Muốn chụp hình tia X để định bệnh DVT bác sĩ phải chích chất mẩu vào tĩnh mach. Bác sĩ sẽ cho thuốc làm tan cục đông máu hoặc đặt cái lọc vào tĩnh mạch để chặn cục đông máu không cho chạy lên phổi.
24- Tiểu tiện bị đau
Lý do: có thể là do ung thư bàng quang (bọng đái). Nhận xét: Rặn tiểu là cả một cực hình và nước tiểu lại có màu rỉ sắt. Đau và máu trong nước tiểu là hai triệu chứng của ung thư bàng quang. Hút thuốc là yếu tố rủi ro bị bệnh lớn nhất. Nếu khám phá sớm bệnh có 90 phẩn trăm triển vọng được chữa khỏi. Nhiễm khuẩn bàng quang cũng có cùng các triệu chứng như trên

(Theo "24 warning signs you cannot afford to ignore").
Users browsing this topic
Guest
73 Pages«<1516171819>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.