Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Linh  
#1 Posted : Wednesday, November 17, 1999 4:00:00 PM(UTC)
Linh

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 4

tại sao cĩ nhu*~ng trang họ dã dùng dynamic font nhu*ng mình vaị xem thì khơng thể naị xem du*o*.c . chẳng hạn nhu* trang naỳ http://www.viet-nẹorg/

Linh dang xaì IE5 và cũng cĩ font VNI & VPS nhung khơng thể naị dọc du*o*.c trang o*? trên .

xin nho*` Anh Tom và các Bạn chỉ giúp dùm .

thank you

Mục Đồng  
#2 Posted : Thursday, November 18, 1999 10:23:00 AM(UTC)
Mục Đồng

Rank: Administration

Groups: Administrators
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,558
Man
Location: Westminster, CA. USA

Thanks: 62 times
Was thanked: 90 time(s) in 54 post(s)
;
;
;
;

Cái đoạn trên là cho netscape

;
;
;

;
;

Doan.n nầy cho IE4 only khơng cĩ cái gì cho IE5 hết nên IE 5 hổng cĩ làm việc được, hìhì.

Họ dùng font Uhoai 1.1 đĩ download font nầy bên http://www.trichlor.org/ là xong

Tom

------------------

áng mây bay
Mục Đồng

lp  
#3 Posted : Thursday, November 18, 1999 1:28:00 PM(UTC)
lp

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 3/25/2011(UTC)
Posts: 257
Location: CA, USA

Linh co Netscape khong? Toi bi tro ngai voi IE5 nhu Linh. Nhung vao Netscape thi toi doc duoc. Khong can download Uhoai cua VISCIỊ Cu dung English font la xong.
Linh  
#4 Posted : Thursday, November 18, 1999 2:12:00 PM(UTC)
Linh

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 4

Linh thấy IE 5 sao mà nĩ kị nhiều thứ quá chừng .
cám ơn Anh Tom & Đ dã chỉ giúp

visitor  
#5 Posted : Thursday, November 18, 1999 2:51:00 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Linh oi !
Toi cung nhu ban dang su dung IE4 ngon lanh, nhung tu khi co IE5 thi moi lan toi thay chu VN lon xon thi trỏ arrow vao vùng chữ dĩ, xong right click con chuot, chon Encoding, chon User Defined là Chu VN dau phai ra day ngay, khong co lon xon nuạ Ban hay thu xem nhạ
Tammy Nguyen
Linh  
#6 Posted : Thursday, November 18, 1999 3:21:00 PM(UTC)
Linh

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 4

Linh làm theo chĩ dẩn cuả Tammy Nguyen bây giờ thì dã xem dược rơì ..hì..hì...cám ơn Tammy nguyen nhiều hénnnnnnnnn.......
Nguyen Phuong Hung  
#7 Posted : Friday, December 3, 1999 11:07:00 AM(UTC)
Nguyen Phuong Hung

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 187

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
To fix Viet fonts on either Dynamic fonts or any Vietnamese software fonts on IE-5:
vao dia chi www.bdqvn.org.
Good luck. Any question ask me (714) 744-3321.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.