Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
visitor  
#1 Posted : Wednesday, November 17, 1999 4:00:00 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Vu*`a rồi tui cĩ nghe thiên hạ bàn về Đài Quê Hu*o*ng đã phát thanh về VN.

Vậy anh Tom, hay cĩ ai biết là nếu đang o*? VN thì mo*? nghe làn sĩng nào, vào lúc mấy gio*`, ngày nàọ..?

Cĩ đài nào tiếng Việt mà nghe du*o*.c o*? VN thì cũng xin cho biết chi tiết luơn.

Xin cám o*n.
Thính giả VN

Mục Đồng  
#2 Posted : Thursday, November 18, 1999 1:23:00 PM(UTC)
Mục Đồng

Rank: Administration

Groups: Administrators
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,558
Man
Location: Westminster, CA. USA

Thanks: 62 times
Was thanked: 90 time(s) in 54 post(s)
Cái cái cái nầy thì bí tịt. Phát thanh về VN hihihi khĩ nĩi quá.

Tom đang ở Mẽo nên mù tịt chuyện nầỵ

Để khi nào họ phát thanh Tom sẽ gọi hỏi họ làm sao mà bắt được đài trong VN Tom cũng muốn biết chuyện nầy lắm lắm.

???????...........????????!!!!!

Tom

áng mây bay
Mục Đồng

visitor  
#3 Posted : Sunday, November 28, 1999 5:23:00 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Dai "Que Huong" đa phat ve VN kha lau nhung Mr. Tom vi quạ.. bận (?) nen chua the tra loi,xin ban vao đay:
http://www.quehuongmediạcom/

Gio phat thanh ve VN:10:30-11:30 tối (giờ VN) trên lan song 9930 KHz tuc la 30.2m.

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.