Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
visitor  
#1 Posted : Monday, November 15, 1999 4:00:00 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
To whom it maycorn;

I need your help on how to kill the banner of geocities.

CompBoy  
#2 Posted : Thursday, November 18, 1999 11:15:00 AM(UTC)
CompBoy

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 63

Hy vọng kỳ này CB sẽ giải thích kỹ hơn về cách kill banner trong các free website!

Thơng thường các free web dùng đặt vào 1 javascript để run banner trên các sites của clients. Tuỳ thuộc vào vị trí của javascript này mà mình kill nĩ đi với syntax "noscript" (replace quote by greater and smaller signs)

Lấy Geocities làm thí dụ

Geocities thường đặt javascript ở cuối cùng, sau "/html"

Khoảng 1 tháng trước, javascript này cĩ dạng như sau:

"/body"
"/html"
"script language="JavaScript" src=http://blahblah...."

blah blah blah ....here
...
"/script"

Do đĩ, mình chỉ cần đặt vào 1 "noscript" ngay sau "/html" là sẽ làm javascript này vơ dụng.

Nhưng hơm nay khi coi lại thì họ play tricky hơn 1 chút. Họ chặn mình trước bằng cách thêm vào 1,2 "/noscript" ngay sau "/html" và trước javascript của họ , do đĩ "noscript" của mình sẽ trở nên vơ dụng!

So ? Cách giải quyết đơn giản là mình cứ thêm vào 5,7 cái "noscript" khác ngay sau "/html" để hố giải mấy cái "/noscript" của họ Cĩ dư cũng chẳng sao !

Đợi tới chừng nào program của họ cĩ thể đếm được bao nhiêu "noscript" trong page của mình và tự động insert vào bấy nhiêu cái "/noscript" thì mình mới chịu thua

[This message has been edited by CompBoy (edited November 18, 1999).]

visitor  
#3 Posted : Friday, November 19, 1999 11:01:00 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Thank you CompBoy for helping me solve my problem.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.