Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
visitor  
#1 Posted : Sunday, November 14, 1999 4:00:00 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Cu Tom hoac Bac nao biet dia chi cua BBC Viet ngu khong ? Cho em xin......
Cam on nhieu
visitor  
#2 Posted : Monday, November 15, 1999 6:09:00 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Tom da tra loi cau hoi nay roi, right here http://www.vnvn.net/vb_forums/ubbhtml/Forum4/HTML/000068.html
Chuc ban nghe dai vui vẹ
Neu ranh ghe qua day choi: http://server3.ezboard.com/bvietcafe50106
Việt Nam Cộng Hòa  
#3 Posted : Wednesday, December 7, 2005 8:03:39 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
quote:
Originally posted by Tango
Tôi có 1 cái check settlement goi vê đia chi cũ, cho hoài không thấy tôi lại lấy check, nguoi chũ nhà return the check to sender, mà tôi dọn nhà nên làm mất đia chĩ cũa sender ( plaintiff's lawyer ). Tôi quên tên lawyer vì tôi chi là một trong nhiều nguoi đuoc chia tiền bồi thuong ( class action suit ). Tôi chi nho là công ty bồi thuong là MCI bi chung tôi thua vi overtime violation, MCI does not admit wrong doing but agree to pay and were accepted by the court, su viec xay ra o San Diego Superior court, hồi tháng 8 tôi nhân đuoc tho báo cho biêt là tôi đuoc khoang 3,800.00 . Bây giò làm sao tôi tìm đuoc plaintiff's lawyer đê lấy check cua tội Please help.
Vào Google www.google.com đánh vào hàng chữ MCI class action suites hay MCI class action suites in San Diego rồi bấm nút Google Search thì lòi ra những links về class action suite của MCI. Chỉ có bạn biết thời điểm nào mà tìm đến website của plantiff lawyer hay số phone (nếu có).

Thí dụ đây là cái link lòi ra các calss action suite liên quan tới MCI ...
http://bankrupt.com/CAR_Public/030805.mbx


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.