Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Mục Đồng  
#1 Posted : Saturday, October 30, 1999 4:00:00 PM(UTC)
Mục Đồng

Rank: Administration

Groups: Administrators
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,558
Man
Location: Westminster, CA. USA

Thanks: 62 times
Was thanked: 90 time(s) in 54 post(s)
Gọi phone vịng vịng nước Mỹ qua internet browser FREE khơng trả đồng cắt nào hết.

Đến đây thử qua cho biết
http://www.dialpad.com

Tom đã thử qua chương trình nầy rất tốt.

Cĩ thể bị vấn đề với IE dùng Netscape là tốt nhất

Tom

[This message has been edited by Tom (edited October 31, 1999).]

áng mây bay
Mục Đồng

visitor  
#2 Posted : Wednesday, November 3, 1999 11:35:00 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Tom,

Minh da dung thu Dialpad ket qua tot lam. Nhung sound card phai co full duplex thi tot hon. Neu cac ban nao chi co half duplex thi su dung giong nhu walkie-talkie vay, nghia la sao khi ban noi xong thi ben kia moi noi duoc, chu ca 2 noi cung mot luc thi khong co nghe duoc.

Tuan

visitor  
#3 Posted : Thursday, November 4, 1999 7:24:00 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
đã cĩ dialpal cuả Tom chỉ ở trên thì vaị đây http://www.callwavẹcom thĩnh caí internet answering machine về thì bạn sẽ khơng bao giờ bị mất những cú điện thoại cuả ngươì thân gọi vaị khi bạn online ( caí naỳ cũng free luơn ) nhưng bạn phải cĩ busy call forwarding taị cơng ty điện thoại dịa phương cuả bạn .

dung` internet free cộng thêm gọi và nhận điện thoại free khi bạn online thì thật là tuyệt cú meị .

Mục Đồng  
#4 Posted : Thursday, November 4, 1999 1:23:00 PM(UTC)
Mục Đồng

Rank: Administration

Groups: Administrators
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 1,558
Man
Location: Westminster, CA. USA

Thanks: 62 times
Was thanked: 90 time(s) in 54 post(s)
Sướng rên mé đìi hiụ

(Thằng Cơn trong truyện Duyên Anh)

áng mây bay
Mục Đồng

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.