Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

31 Pages«<34567>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#81 Posted : Sunday, April 15, 2012 4:38:28 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,224

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)
UserPostedImage
thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
lly (Lynn Ly) on 9/30/2012(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#82 Posted : Sunday, April 15, 2012 4:39:58 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,224

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)
UserPostedImage
thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
lly (Lynn Ly) on 9/30/2012(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#83 Posted : Sunday, April 15, 2012 4:41:33 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,224

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)
UserPostedImage
thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
lly (Lynn Ly) on 9/30/2012(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#84 Posted : Sunday, April 15, 2012 4:43:21 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,224

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)
UserPostedImage
chim bói cá Pygmy Phi châu
thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
lly (Lynn Ly) on 9/30/2012(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#85 Posted : Sunday, April 15, 2012 4:44:33 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,224

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)
UserPostedImage
thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
lly (Lynn Ly) on 9/30/2012(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#86 Posted : Sunday, April 15, 2012 4:45:47 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,224

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)
UserPostedImage
thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
lly (Lynn Ly) on 9/30/2012(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#87 Posted : Sunday, April 15, 2012 4:46:49 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,224

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#88 Posted : Sunday, April 15, 2012 4:47:56 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,224

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)
UserPostedImage
thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
lly (Lynn Ly) on 9/30/2012(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#89 Posted : Monday, September 24, 2012 2:04:44 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,224

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)
UserPostedImage
diamant mandarin
thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
lly (Lynn Ly) on 9/30/2012(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#90 Posted : Monday, September 24, 2012 2:06:15 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,224

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)
UserPostedImage
thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
lly (Lynn Ly) on 9/30/2012(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#91 Posted : Monday, September 24, 2012 2:07:19 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,224

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)
UserPostedImage
thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
lly (Lynn Ly) on 9/30/2012(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#92 Posted : Monday, September 24, 2012 2:08:54 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,224

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)
UserPostedImage
thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
lly (Lynn Ly) on 9/30/2012(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#93 Posted : Monday, September 24, 2012 2:10:00 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,224

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)
UserPostedImage
thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
lly (Lynn Ly) on 9/30/2012(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#94 Posted : Thursday, January 17, 2013 6:24:41 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,224

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)
UserPostedImage
chú chim cú tuyết được chụp ở gần Montréal trong lúc đang tập trượt băng ?
rất có thể chứ, được biết điều kiện khí hậu băng giá khủng khiếp ở vùng Québec trong khoảng thời gian nầy của năm. Chúng tôi chấm điểm nghệ thuật: 10. (YVES ADAMS/CATERS)
HTMT s/t ảnh Yahoo FR
thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
lly (Lynn Ly) on 1/17/2013(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#95 Posted : Thursday, January 17, 2013 6:54:50 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,224

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)
UserPostedImage
trận giao chiến ngoạn mục !!
đó là trận giao chiến của một con đại bàng và một bày cò ở Akan, Nhật
bức ảnh không cho biết chim đại bàng có phải là kẻ đã chiến thắng (MASATSUGU OHASHI/CATERS/SIPA)
HTMT s/t ảnh Yahoo FR

thanks 1 user thanked Hoàng Thy Mai Thảo for this useful post.
lly (Lynn Ly) on 1/17/2013(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo  
#96 Posted : Tuesday, March 5, 2013 11:38:43 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,224

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)
UserPostedImage
Một con thiên nga bơi tại bến cảng bên trong thành phố ở Berlin, Đức.
VOA-05.3.2013
Hoàng Thy Mai Thảo  
#97 Posted : Tuesday, March 19, 2013 12:54:56 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,224

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)


UserPostedImage
cò lửa (?)
Cò đi dạo trong hồ phủ tuyết của vườn thú Hagenbeck trong thành phố Hamburg của Đức.
Thời tiết lạnh bất thường và nhiều tuyết sẽ còn tiếp tục tại vùng đông bắc Đức.
VOA-18.3.2013

Hoàng Thy Mai Thảo  
#98 Posted : Saturday, April 6, 2013 2:15:07 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,224

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)

chim humming được 'bắt' trong ống kính Ngọc Thể / mùa Xuân 2013

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage


loài chim humming (chim ruồi ?) bay rất nhanh,
NT " hên " lắm mới bấm được nhờ cái tính " háo ăn " của chúng
Khi chúng đậu trên cành hút nhụy hoa là lúc NT có 1, 2 phút ngắn ngủi để bấm máy !
Nhìn tấm hình cuối dễ thương MT, nhỉ ?

Hoàng Thy Mai Thảo  
#99 Posted : Monday, July 1, 2013 3:22:11 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,224

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)
UserPostedImage
Hoàng Thy Mai Thảo  
#100 Posted : Friday, February 14, 2014 12:40:46 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 16,224

Thanks: 6897 times
Was thanked: 2764 time(s) in 1954 post(s)
UserPostedImage
Một con chim khách hung (Dendrocitta Vagabunda) bay trên những bông hoa Simolu ở ngoại ô thành phố Guwahati, Ấn Độ.
VOA-12.2.2014
Users browsing this topic
Guest (7)
31 Pages«<34567>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.