Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Thy Lan Thao  
#1 Posted : Sunday, July 15, 2018 11:29:41 AM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Thiếu Úy Nguyễn Kim Luyện Ban tài ngân Tiểu Đoàn 50CTCT , ảnh chụp năm 1993 tại nhà TLT
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
Thy Lan Thao  
#2 Posted : Monday, July 16, 2018 6:49:28 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Thiếu tá Bùi Quang Trất, nguyên Đ Đ trường Đ Đ 501 CTCT, Tham Mưu Phó CTCT Tiểu Khu Định Tường- Đại Úy Trần Quang Thuận Trưởng ban 1 TĐ 50CTCT
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
Thy Lan Thao  
#3 Posted : Tuesday, July 17, 2018 11:31:20 AM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Tr/Úy Ngô Cảnh Phụng ( khóa 7/68 TĐ, đại đội 403 CTCT Mỹ Tho, Đ Đ 503CTCT TĐ 50CTCT) và phu nhân
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.