Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
lly (Lynn Ly)  
#1 Posted : Wednesday, February 7, 2018 12:13:25 PM(UTC)
lly (Lynn Ly)

Rank: Advanced Member

Groups: Y Học Đời Sống, Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,338

Thanks: 2457 times
Was thanked: 2381 time(s) in 1228 post(s)


Đạo Phật là tôn giáo chỉ bày đường lối cho người tu hành (tu sửa, thực hành và rèn luyện) để có lòng Từ Bi và Trí Tuệ ...


PHẬT PHÁP THỰC HÀNH: THẾ NÀO LÀ TIN THEO TÀ ĐẠO
Cố Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị

Link trực : https://www.youtube.com/watch?v=DoWv6qcK8us
Kiến thức là từ học tập mà có,
Năng lực từ tôi luyện mà thành,
Phẩm hạnh, nhân phẩm là từ tu dưỡng mà xuất sanh.

Mưa lớn không gột rửa được rễ sâu trong lòng đất;
Đạo pháp rộng lớn cũng chỉ độ được người hữu duyên.


[/color]

Xem Thêm:

"Kẻ Ác lo không hãm hại được người,
Người Hiền sợ không cứu giúp được ai"Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.