Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Cuốimoi  
#1 Posted : Saturday, June 11, 2016 4:48:17 PM(UTC)
Cuốimoi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2012(UTC)
Posts: 139

Thanks: 4 times
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Nguồn http://diendan.vfpress.v...oi-muon-lam-giau.166135/

Âm Nhạc Dành Cho Người Muốn Làm Giàu
Bạn có muốn thành công trong cuộc sống này và bạn có muốn làm giàu ?
Vậy thì hãy nghe nhạc Do Thái vì người Do Thái rất giỏi làm giàu.
Nghe nhạc của một dân tộc giỏi làm giàu sẽ khiến bạn có được tư duy Do Thái để thành công trong cuộc sống và để làm giàu.


Bạn có thể tìm kiếm rất nhiều bài hát hay dành cho người muốn làm giàu tại trang facebook Văn Hóa của Người Do Thái
https://www.facebook.com/vanhoadothai

Edited by user Sunday, November 12, 2017 1:01:26 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Cuốimoi  
#2 Posted : Saturday, June 11, 2016 4:49:21 PM(UTC)
Cuốimoi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2012(UTC)
Posts: 139

Thanks: 4 times
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Nhạc Do Thái là một nền âm nhạc rất đặc biệt vì nhạc này hướng tới tầng lớp thượng lưu và tầng lớp ưu tú elite trong xã hội.
Nói tọet ra là dành cho nhà giàu và tầng lớp trí thức , khoa học gia, và các giáo sư nổi tiếng của các trường đại học hàng đầu tại Mỹ và Châu Âu.
Cuốimoi  
#3 Posted : Saturday, June 11, 2016 4:50:37 PM(UTC)
Cuốimoi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2012(UTC)
Posts: 139

Thanks: 4 times
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Người Do Thái là một dân tộc thông minh.
Vậy thì người thông minh thì nghe nhạc Do Thái.
Và người nào nếu muốn thông minh thì nên nghe nhạc Do Thái.
Cuốimoi  
#4 Posted : Saturday, June 11, 2016 4:52:05 PM(UTC)
Cuốimoi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2012(UTC)
Posts: 139

Thanks: 4 times
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Nhạc Do Thái phục vụ cho tầng lớp trí thức ưu tú nhất trong xã hội.
Vì vậy nền âm nhạc Do Thái có bản sắc rất riêng và độc đáo, không giống với bất cứ nền âm nhạc thị trường nào hiện nay như K pop hay J pop.
Cuốimoi  
#5 Posted : Saturday, June 11, 2016 4:53:07 PM(UTC)
Cuốimoi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2012(UTC)
Posts: 139

Thanks: 4 times
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.