Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages12>
Options
View
Go to last post Go to first unread
Thy Lan Thao  
#1 Posted : Tuesday, January 1, 2013 1:08:59 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage
Thiếu Tá Trất Nguyên đại đội trưởng ĐĐ501CTCT, Nguyên Tham Mưu Phó CTCT Tiểu Khu Mỹ Tho, TR/Uý Sơn Đại Đội 504 CTCT,Đ/Úy Trần Quang Thuận ( Trưởng ban 1 TĐ50CTCT) Thiếu Úy Nguyễn Kim Luyện ( Ban Tài Ngân TĐ50CTCT),
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/12/2018(UTC)
Thy Lan Thao  
#2 Posted : Tuesday, January 1, 2013 1:19:20 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Ngồi: Vợ Chồng Anh Thuận
Đứng: Sơn , Luyện, Thiếu Tá Lê Ngọc Thiện ( khoá 18 TĐ) Đại đội trưởng 502, Tiểu đoàn phó TĐ 20CTCT,Th?tá Bùi Quang Trất
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/12/2018(UTC)
Thy Lan Thao  
#3 Posted : Monday, January 21, 2013 7:03:13 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

K.Sơn & Huỳnh Bé Em ( Thủ khoa khóa 1 CTCT/ ĐL ) Chụp trước phòng ấn hoạ TĐ50CTCT
-=-=-=
UserPostedImage

K.Sơn và Nguyễn thế Phương ( khoá 1 CTKD/ĐL- Khoá 9/68 Thủ Đức) Chụp tại nhà luật sư Hiếu trong đêm Noel ( Houston)

Edited by user Monday, January 21, 2013 7:04:28 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/12/2018(UTC)
Thy Lan Thao  
#4 Posted : Thursday, February 7, 2013 6:37:58 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Lê văn Quang ( khoá 7/68, ĐĐ 501CTCT/ Trung đội văn Nghệ Hoa Tình Thương)
Chụp với K.S tại nhà hàng Phú Kim ( Houston)

UserPostedImage

Ông Bà Đ/Úy Trần văn Việt ( ĐĐ Hành Chánh TĐ 50CTCT)

UserPostedImage

Bé Hoàng Vy- Tướng Văn Thành Cao và vợ mới tục huyển

Edited by user Thursday, February 7, 2013 6:44:06 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/12/2018(UTC)
Thy Lan Thao  
#5 Posted : Tuesday, March 12, 2013 6:09:58 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Chụp với Trung Úy Điềm trưởng ban quân ý Tiểu Đoàn 10 CTCT .. vào tháng 8 năm 1972
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/12/2018(UTC)
Thy Lan Thao  
#6 Posted : Friday, March 29, 2013 7:03:23 AM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage


Trung Úy Nguyễn thế Phương, Chính Trị Kinh Doanh khoá 1 Đà lạt, Khoá 9/ 68 Thủ Đức, Khoá 13 Đại đội Phó Trung tâm huấn luyện Nguyễn Trãi , Đại Đội 501, Khu Chăn nuôi .Ảnh chụp tại hội trường TĐ 50CTCT.. Trong buổi ăn cơm đoàn kết .. vào tháng 9 năm 1974 .. Buổi cơm nầy ra mắt 2 trung úy từ 20 mới về đó là Trần Bình Minh( 504) và 1 ở 502 ( Hiện ở Úc) đồng thời tiễn tôi về TĐ20CTCT

Edited by user Sunday, May 19, 2013 4:31:06 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/12/2018(UTC)
Thy Lan Thao  
#7 Posted : Sunday, May 19, 2013 4:28:50 AM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Đại Úy Trần Cang - Trưởng ban ấn hoạ Tiểu Đoàn 50CTCT- Biệt phái Trung Tâm Học Liệu, Bộ Quốc Gia Giáo Dục
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/12/2018(UTC)
Thy Lan Thao  
#8 Posted : Saturday, June 15, 2013 1:19:50 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage
Phạm Bá cát Khóa 13 Võ Bị, nguyên ĐĐT/ ĐĐ 504CTCT- Nguyên Trưởng phòng Chính Huấn TTHL Quang Trung- Nguyên Hệ thống trưởng Đài Phát Thanh SG
Lê Ngọc Thiện Khóa 18 TĐ, Nguyên ĐĐP -ĐĐ504CTCT- ĐĐT 504CTCT- 502CTCT- Nguyên tiểu đoàn Phó TĐ 20CTCT

=====
UserPostedImage

k. Sơn ( ĐĐ 201CTCT) - Lê văn Quang ( khóa 7/68.501 CTCT- Trung Đội văn nghệ Hoa Tình Thương )
=-=-=
UserPostedImage

Lê Trần Minh ( 504CTCT- Khóa sinh sĩ quan Cao Đẳng Công Binh )- Nguyễn Gia Luân ( 504CTCT- Hướng đạo quân đội TCCTCT)

Edited by user Saturday, June 15, 2013 1:30:40 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/12/2018(UTC)
Thy Lan Thao  
#9 Posted : Monday, July 29, 2013 5:54:11 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Bích Thủy: nữ huấn đạo ĐĐ 501 & Minh Đức Huấn đạo ĐĐ 504CTCT(Chụp năm 72)
.....
UserPostedImage

Minh Đức chụp trước tượng Thánh Tổ Nguyễn Trãi năm 1973
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/12/2018(UTC)
Thy Lan Thao  
#10 Posted : Friday, August 2, 2013 6:22:57 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage


Lê Ngọc Thiện ( Tiểu Đoàn Phó TĐ20CTCT)- Lê Trần Minh ( Khoá 1/69 Thủ Đức)
-=-=-=
UserPostedImage

Minh Đức ca giúp vui trong tiệc cưới bạn bè chụp năm 2012 tại Hội quán đường Lê văn Duyệt Cũ.
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/12/2018(UTC)
Thy Lan Thao  
#11 Posted : Tuesday, August 13, 2013 5:51:25 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Nguyễn Thăng Long, khóa 1 Chính Trị Kinh Doanh ( Đà Lạt)..Khoá 9/68 Thủ Đức- Khoá 13 Đại Đội Phó CTCT. Đại Đội 501 CTCT.

Edited by user Tuesday, August 13, 2013 5:52:00 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/12/2018(UTC)
Thy Lan Thao  
#12 Posted : Sunday, September 15, 2013 12:05:06 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Minh Đức chụp trước nhà
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/12/2018(UTC)
Thy Lan Thao  
#13 Posted : Sunday, September 15, 2013 12:12:18 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

M.Đức Chụp tại CLB Gió Ngàn Khơi năm 1973
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/12/2018(UTC)
Thy Lan Thao  
#14 Posted : Sunday, December 22, 2013 5:53:31 AM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
Trung Úy Đổ Minh Huệ, Đại Đội phó đại Đội 201 CTCT từ VN gởi lời chúc Giáng Sinh


Chúc Noel vui vẻ

UserPostedImage

CHÚC MỪNG NOEL

Chúc anh vui vẻ đêm Noel
Đất Chúa nơi đâu cũng sáng đèn
Lễ Tết nào quên nơi quý mến
Giáng Sinh vẫn nhớ chốn thân quen
GẶP NHAU – đất nước tràn binh lửa
XA CÁCH - quê hương hết súng rền
Còn lại nửa đời – người mỗi phận
Nhưng tình đồng đội ngát hương sen .

Noel 2013
Đỗ Minh Huệ - 201CTCT


Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/12/2018(UTC)
Thy Lan Thao  
#15 Posted : Tuesday, December 24, 2013 7:33:31 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
CHÚC MỪNG NOEL Và
NĂM MỚI GIÁP NGỌ


Họa nương vận

Tưng bừng đây đó đón Noel
Giăng mắc cùng nơi ngợp ánh đèn
Nguyện chúc đệ huynh từng gắn bó
Xin cầu bằng hữu mới thân quen
Noel vui vẻ,bia khui bộn
Năm mới kiện khang,pháo nổ rền
Ngăn cách không còn là trở ngại
Mừng xuân lễ Tổ kính hoa sen.

Từ Thanh Hà
(đẠI đỘI 503 ctct)

CHÚC MỪNG NOEL
-ss-
Cám ơn anh lời chúc Noel
Đêm Houston sáng rực ánh đèn
Trời tháng mười hai còn đang lạnh
Đất người xa lạ dễ gì quen
Cùng chung đơn vị thời binh lửa
Xa cách đôi đường tháng tư đen
Đâu thể sống hoài đời vong quốc
Bỏ nước ra đi nhục phận hèn

THYLANTHẢO
( Tôi không quen làm thơ đường nhưng cũng ham vui nương vận hoạ đại , đây là bài thơ đường thứ 2 trong nghiệp làm thơ của tôi)

( đẠI ĐỘI 201ctct)

Edited by user Tuesday, December 24, 2013 7:35:18 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/12/2018(UTC)
Thy Lan Thao  
#16 Posted : Monday, December 1, 2014 6:54:49 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Từ trái : Trần Thanh Vân ( Anh ruột T.Sơn) Trần Thanh Sơn- Lê Ngọc Thiện - K.Sơn

UserPostedImage

Edited by user Monday, December 1, 2014 6:59:43 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/12/2018(UTC)
Thy Lan Thao  
#17 Posted : Wednesday, February 18, 2015 8:01:18 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)

chúc mừng năm mới
-ss-


UserPostedImage


Ngựa đã bàn giao cho chú dê
Nắng mai tươi ấm xuân đã về
Xin chúc gia đình huynh tỷ đệ
Hạnh phúc trọn tình nghĩa phu thê

Làm sao quên được tình huynh đệ
Một thuở giày saut áo trận xưa
Phù hiệu: 50 tam giác đỏ
Nhớ lại buồn thêm chuyện gió mưa

Trại Nguyễn Bỉnh Khiêm, số 1 bis
Bao giờ ta sẽ về thăm lại
Đủ mặt đệ huynh tại sân cờ
Ước nguyện rồi đây sẽ tròn mơ

K.Sơn uống cạn ly xuân tửu
Thương chúc anh em Phúc Lộc trường
Sức khỏe đủ đầy ...Vui như TẾT
Bình an gia đạo ấm tình thương

thylanthảo
( Gởi đến tất cả Anh Chị Em từng phục vụ tại KBC 3858)

Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/12/2018(UTC)
Thy Lan Thao  
#18 Posted : Saturday, October 31, 2015 5:54:58 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Lê đình Bảo Trưởng phòng Chính Huấn SĐ TQLC, Cũng là anh thúc bá của nhà thơ Lê hải ( Thiếu Tá Lê Đình Hải)
Bên trái là Võ Minh Lý Phủ ĐU /T Ư T B
Cả hai đều là cựu tù trại Hà Tây

UserPostedImage

Edited by user Saturday, October 31, 2015 6:23:19 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/12/2018(UTC)
Thy Lan Thao  
#19 Posted : Sunday, September 25, 2016 6:24:50 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage
Th/ Uý Thọ-9 đứng) Đ/Uý Vẹn (ngồi) ( Tiểu Khu Gò Công
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/12/2018(UTC)
Thy Lan Thao  
#20 Posted : Tuesday, April 4, 2017 6:39:06 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
Tâm Sự Người Lính VNCH
-sLs-
Chong đèn thao thức đêm không ngủ
Nghĩ thẹn với lòng ...với cỏ cây
Vẫn biết mất còn do định mệnh
Sao vẫn đau lòng chuyện đổi thay
Đâu biết được thua tùy số phận
Ngổn ngang tâm sự vẫn vơi đầy
Từ thuở tìm nẻo phương lánh nạn
Nỗi nhớ quê nhà vẫn khó khuây

.....
Sương Đêm


lòng người ly xứ
-sLs-
Đêm ly hương buồn thương khó ngủ
Bởi lòng người đâu phải cỏ cây
Lửa chiến trường xưa luôn khắc nhớ
Rồi buồn cho sự thế đổi thay...

Lòng ta đâu thể cam yên phận
Sống cảnh ly hương dẫu đủ đầy
Khi quê hương chìm trong khổ nạn
Đắng lòng ray rứt mãi khôn khuây !!

Mấy ngàn đêm trở trăn tù ngục
Nghiêm khắc nhìn, phận lính tròn chưa??
Tàn cuộc chiến ai vinh ai nhục
Lạc cõi đời mê tỉnh giấc chưa??

Bước ly hương sống đời no ấm
Lòng ta luôn nhớ dễ gì quên
Nỗi nhục đầu hàng in vết đậm
Nợ núi sông, ân nghĩa chưa đền !!

Ta đứng trong đoàn quân chiến bại
Giặc trả thù tàn nhẫn dã man
Cắc chặc răng nhận đòn oan trái
Không hèn rên siết với thở than...

Là quân nhân Việt Nam Cộng Hòa
Ta không tròn phận, nhục xót xa
Cuối đường sương gió lòng mơ ước
Cờ sẽ vàng bay khắp nước nhà !!


thylanthảo

Họa nguyên vận bài thơ : Tâm Sự Người Lính Việt Nam Cộng Hòa " của Sương Đêm
28-3-17
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/12/2018(UTC)
Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.