Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

700 Pages«<616617618619620>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Nam  
#12341 Posted : Friday, June 14, 2019 6:38:08 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,644

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Tư duy đất sét Nguyễn Phú Trọng


June 13, 2019

Ở tuổi 75 và vẫn còn phải tập đi đứng cho vững để tiếp khách, nhưng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn muốn Việt Nam ôm chặt Chủ nghĩa Cộng sản để tiếp tục độc tài, độc đảng vô thời hạn.

Quan điểm cứng nhắc, cũ rích, giáo điều và bảo thủ này đã được ông Trọng gói trong bài viết”Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phổ biến ngày 30/05 (2019)

CHUYỆN CŨ VÀ NGƯỜI MỚI

UserPostedImage

Trước hết về cơ bản, ông buộc lãnh đạo đảng địa phương nhiệm kỳ 2021-2016 phải: “Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng.”

Điều này có nghĩa Chủ nghĩa Cộng sản vẫn là kim chỉ nam cho mọi hành động của đảng, và đảng phải cầm quyền và lãnh đạo toàn xã hội. Cương lĩnh “xây dựng đất nước trong thời kỳ qúa độ lên Chủ nghĩa Xã hội” (bổ sung và phát triển năm 2011), Điều lệ Đảng (từ Khóa đảng XI năm 2011) và Hiến pháp năm 2013 đều nói cùng một giọng. Chuyện cũ được ông Trọng xới lại chỉ có mục đích bảo địa phương không được chệch hướng mà phải xếp hàng sau lưng Trung ương.

Sở dĩ ông Trọng phải rào đón như thế vì tại Hội nghị Trung ương 10 (15-18/05/2019), ông đã nói đến nhóm chữ “đổi mới chính trị” khiến một số người nghĩ rằng ông có cái đầu mới muốn gợi ý thảo luận thay đổi thể chế, sau cơn đột qụy nhẹ ở Kiên Giang ngày 14/04/2019. Nhưng ông Trọng nói vậy mà không phải vậy.

Từ Hội nghị Trung ương 10, Khóa đảng XI ông đã nói rằng:”Đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng ta, Nhà nước ta, mà là đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức công tác, lề lối làm việc, cải cách hành chính, chống tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu gây phiền hà cho dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia.”

Đó là nội dung rút ra từ phương châm “đổi mới nhưng không đổi mầu”, “hội nhập mà không hòa tan” từ thời ông Nguyễn Đức Bình, một người Cộng sản cực kỳ giáo điều làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (1996-2001). Sau đó, đến phiên ông Trọng thay ông Bình nắm ghế Chủ tịch từ ngày 10 tháng 11 năm 2001 đến 15 tháng 3 năm 2007 thì quan điểm một chiều này được tiếp tục cho đến bây giờ (2019).

Vì vậy mà ta chẳng ngạc nhiên khi thấy ông Trọng không có ý gì mới trong bài viết. Ông chỉ biết lập lại điều ông đã nói nhiều lần khi yêu cầu địa phương phải: ”Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị” .

Nhưng cũng chính ông Trọng là người đã than phiền trong qúa khứ về tình trạng buông lỏng lãnh đạo, đã có lãnh đạo làm sai và thậm chí làm ngược với chủ trương, đường lối của Trung ương. Ông gọi tình trạng này là “trên nóng dưới lạnh”, hay “trên bảo dưới không nghe” vẫn còn phổ biến ở nhiều nơi, kể cả công tác phòng và chống tham nhũng mà ông Trọng tự khoe, với quyết tâm “đốt lò” đã đem lại kết qủa và tạo được niềm tin trong dân.

Nhưng lòng tin vào đảng của dân lại không đo hay đếm được vì chỉ thấy lãnh đạo nói, trong khi dân lại than van tham nhũng khắp nơi, nhất là “tham nhũng vặt”.

Bằng chứng đã được chính ông Nguyễn Phú Trọng nói ra:”Các vụ án tham nhũng vặt lâu nay đã nói rồi, nhưng bây giờ cũng cần chọn một vài điểm tiêu biểu, xử một vài vụ. Nó như “ghẻ ruồi” rất khó chịu, làm cho người ta mất lòng tin, đặc biệt là các cơ quan hành chính, xin giấy tờ, cảnh sát giao thông phạt tiền có đáng phạt hay không, dấm dấm giúi giúi, tham nhũng vặt gây mất lòng tin, giấy tờ ngâm lại, hẹn người ta bắt đi lại nhiều lần khó chịu. Một điểm nữa là chỉ đạo các địa phương thực hiện ráo riết quyết liệt, có hiệu quả những kết luận của các đoàn thanh tra của Ban Chỉ đạo, cũng phải xử một vài chỗ nào hẹn thời gian không làm được bắt phải báo cáo giải trình, hoặc phải có biện pháp.” (theo VOV (Voice of Vietnam), ngày 10/11/2018)

Vì vậy, ông Trọng mới thừa nhận trong bài viết:”Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vẫn còn một số yếu kém, bất cập; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế.”

PHÁT HUY HAY THANH TRỪNG?

Nói thế nhưng ông Trọng lại giấu tiệt những “yếu kém,bất cập”. Ông cũng không dám cho dân biết các tổ chức đảng và đảng viên đã “thiếu khả năng lãnh đạo” và “mất sức chiến đấu” đến mức độ nào?

Ông đã hồ hởi hô hào: ”Phát huy dân chủ rộng rãi, tập hợp cao độ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.”

Nhưng nói “dân chủ” mà dân “không được làm chủ” , hay khoe đảng có “trí tuệ” mà dân lại không đồng tình với đảng như nhà nước tuyên truyền bấy lâu nay thì những điều ông Trọng nói chỉ giá như cái xác không hồn.

Vì vậy, khi nghe ông Trọng ra lệnh “Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải xác định đại hội là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm để tham gia có hiệu quả nhất vào các quyết định của đại hội” là ta đã thấy rõ ông đã vẽ đường cho hươu chạy.

Kinh nghiệm qua các kỳ Đại hội đảng, địa phương và trung ương, đều đã có những màn chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu nhan nhản ra đấy. Những chuyện trao đổi, giằng co tại Đại hội đảng kỳ X dưới thời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh là một tỷ dụ điển hình khi có hàng loạt con ông cháu cha được vào Trung ương.

Do đó, từ năm 2018, ông Trọng đã cảnh giác việc mua quan bán tước và lời ích nhóm đang lao xao đó đây.

Một lần nữa ông bảo các đảng bộ địa phương phải: “Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính.”

Quan trọng hơn, ông Trọng còn ra lệnh: “Rà soát kỹ, bổ sung đầy đủ thông tin, nắm chắc cán bộ; những đảng viên có vấn đề về chính trị phải được cấp có thẩm quyền thẩm tra, kết luận trước khi giới thiệu bầu vào cấp ủy. Phương án nhân sự cấp ủy phải gắn kết chặt chẽ với công tác chuẩn bị nhân sự các cơ quan nhà nước ở các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và nhân sự lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh, thành phố.”

Nhưng thế nào là “có vấn đề chính trị” ? Phải chăng đó là những người từng công khai phê bình, chỉ trích lãnh đạo cấp cao; hay họ là thành phần cán bộ, đảng viên đã mạnh dạn chỉ trích việc đảng tiếp tục sai lầm đi theo Chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh; hoặc là thành phần đòi phải “đổi mới chính trị” để dân được tự do bầu ra một chính phủ thật sự là của dân, do dân và vì dân.

Hay là, có cả những người đòi hủy bỏ vai trò lãnh đạo độc quyền của đảng trong Điều 4 Hiến pháp ?

CÁI KHÓ TRƯỚC MẮT

Nghi vấn thì nhiều, nhưng khó mà biết được thâm ý của ông Nguyễn Phú Trọng khi ông đặt ra tiêu chuẩn “có vấn đề chính trị”, ngay cả với cấp địa phương. Vậy đối với cấp Trung ương thì sao?

Hãy đọc những dòng sau đây của ông để đoán xem ông định “vặn cổ” những ai trong đảng :”Thực tế thời gian qua, nhiều cấp ủy đã thể hiện tinh thần quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tích cực đổi mới, tạo được sự chuyển biến rõ rệt về nhiều mặt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Bên cạnh đó, vẫn còn cấp ủy chưa khẳng định được trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, còn thụ động, trông chờ, ỷ lại, thờ ơ trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân; có biểu hiện “trên nóng dưới lạnh,” “trên có chính sách, dưới có đối sách;” dù có điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi nhưng chưa khai thác, chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội, thậm chí còn để xảy ra tiêu cực, vi phạm pháp luật.”

Nói mạnh như thấy, nhưng người cầm đầu đảng và nhà nước CSVN lại không quên chơi bài đổ tội để che cái yếu kém của chính mình mà không cần bằng chứng.

Ông Trọng viết: “Kinh nghiệm cho thấy quá trình chuẩn bị đại hội cũng là thời điểm các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị triệt để lợi dụng để kích động, xuyên tạc, chống phá quyết liệt cả về đường lối, chính sách và nhất là công tác nhân sự.

Báo chí và các cơ quan chức năng phải huy động được lực lượng rộng rãi đẩy mạnh đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch và những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội, Internet, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần tích cực, có hiệu quả vào thành công của đại hội.”

Tóm lại, chỉ thị và lập luận của ông Trọng dành cho các Đại hội đảng địa phương cũng chẳng mới mẻ gì. Toàn là những chuyện của bản cũ sao lại từ một Lãnh đạo có tư duy đất sét ở Thế kỷ 21.

Vậy viễn ảnh của thành phần nhân sự đảng khóa XIII có hy vọng tốt hơn các khóa trước không, hay cũng chỉ cá đối bằng đầu mà thôi ? -/-

Phạm Trần
(06/019)

Hoàng Nam  
#12342 Posted : Friday, June 14, 2019 7:30:58 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,644

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Vì sao Cuộc chiến Việt Nam nóng trở lại
trên báo Hoa Kỳ?


14/06/2019
Nguyễn Hùng

UserPostedImage

Bức tường tại Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam. Hình minh họa.

Những ngày vừa qua Cuộc chiến Việt Nam xuất hiện nhiều trên truyền thông Hoa Kỳ dù không trùng vào dịp kỷ niệm lớn nào.

Một trong những lý do là các ứng viên cho cuộc Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào năm sau đều bị báo chí soi vì không ai trong số họ từng đi lính ở Việt Nam dù khi đó họ thuộc độ tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự.

Tổng thống Trump được hoãn quân dịch vì đang học dở dang và sau đó có giấy của bác sỹ chứng nhận bị gai xương gót chân. Tuy nhiên con gái của bác sỹ viết giấy chứng nhận đó từng nói cha cô viết giấy vì quen thân phụ của ông Trump.

Thượng nghị sỹ của Đảng Dân chủ Tammy Duckworth, người mất cả hai chân khi phục vụ trong quân ngũ ở Iraq, thậm chí gọi ông Trump là “kẻ hèn nhát” vì tìm mọi lý do để không sang Việt Nam hồi cuối những năm 60 và đầu thập niên 70.

Thượng nghị sỹ Duckworth nói như vậy sau khi ông Trump phát biểu với báo chí Anh rằng ông “không thích cuộc chiến Việt Nam” và cho rằng Hoa Kỳ đáng ra không nên tham chiến ở đó.

Trong phỏng vấn với CNN, vốn được hơn nửa triệu người xem và hàng chục ngàn người tán thưởng, bà Duckworth nói: “Tôi không biết bất cứ ai mặc áo lính, nhất là những người ra trận, lại nói họ thích chiến tranh. Thực ra tôi phản đối Cuộc chiến Iraq nhưng tình nguyện tới đó khi đơn vị của tôi được điều động. Còn vị tổng thống hiện nay đã làm mọi chuyện để không đáp lại lời kêu gọi của đất nước. Nếu ông thực sự là người yêu nước, ông đã đáp lại lời kêu gọi của đất nước. Không chỉ một lần mà ông đã trốn quân dịch năm lần liền.”

Bài báo của CNN cũng nói các tổng thống Kennedy, Johnson, Nixon, Ford và George H.W. Bush đều từng tham chiến trong lực lượng hải quân. Tổng thống Reagan và Carter không tham gia chiến đấu nhưng đều tham gia quân ngũ. Trái lại, các Tổng thống Clinton, Obama và Trump không phục vụ trong quân đội ngày nào còn ông George W. Bush cũng tìm cách để khỏi phải đi Việt Nam bằng cách tham gia lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Trong các ứng viên tổng thống cho kỳ bầu cử vào năm 2020, Thượng nghị sỹ Bernie Sanders, ứng viên độc lập, nộp đơn phản đối cuộc chiến Việt Nam và từ chối đi lính cách đây hơn 40 năm nhưng ông cũng đã quá tuổi vào thời điểm tuyển nghĩa vụ. Về sau này ông nói ông chỉ phản đối chính sách chứ không phản đối những người tham chiến.

Ứng viên của Đảng Dân chủ, cựu phó tổng thống Joe Biden, từng hoãn nghĩa vụ năm lần vì còn đang đi học và sau đó bị loại vì bị hen suyễn, vẫn theo CNN. Hãng truyền hình này cũng cho rằng có thể sẽ không có ai từng tham chiến ở Việt Nam trở thành tổng thống Hoa Kỳ.

Trong khi nhiều người tìm cách để ở lại Hoa Kỳ trong thời gian diễn ra cuộc chiến Việt Nam, New York Times đưa tin về một trường hợp khai tăng tuổi để nhập ngũ và tới Việt Nam chiến đấu. Tờ này dẫn tin của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng Dan Bullock có thể là người lính Mỹ trẻ nhất bị thiệt mạng kể từ Thế Chiến I khi ngã xuống ở tỉnh Quảng Nam hôm 6/6/1969 khi mới 15 tuổi. Tin về kỷ niệm 50 năm ngày người lính trẻ hy sinh đã được hơn 16.000 lượt chia sẻ và hơn 1.000 bình luận trên Facebook.

Một tin khác cũng được hàng ngàn người chia sẻ là thông báo hôm 10/6 của nhà tang lễ ở bang South Carolina chiêu mộ tình nguyện viên tham dự tang lễ của cựu binh Cuộc chiến Việt Nam James Miske. Ông Miske qua đời ở tuổi 75 và không có ai thân thích.

Tháng Sáu này cũng đánh dấu 47 năm ngày ‘Em bé Napalm’ Phan Thị Kim Phúc bị bom Napalm đốt cháy quần áo và gây bỏng nặng hôm 8/6/1972. Video về bà Kim Phúc nhân dịp này cũng thu hút hàng chục ngàn phản ứng trên trang Facebook mang tên Brut, trang chuyên về các video thời sự ngắn. Video nói hồi năm 1996 bà Kim Phúc đã tới dự và phát biểu nhân Ngày Cựu binh Hoa Kỳ tại Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam, vốn là bức tường ghi tên hơn 58.000 lính Hoa Kỳ không trở về sau cuộc chiến.

Bản sao của bức tường này hiện vẫn đang trên đường đi vòng quanh Hoa Kỳ. Hồi đầu tháng Sáu bức tường đã tới bang Colorado. Bang Ohio sẽ là một trong những điểm dừng chân sắp tới của bức tường ghi nhớ hàng triệu lính Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam và hàng chục ngàn người tử trận.

Năm 2020 sẽ đánh dấu 45 năm ngày Cuộc chiến Việt Nam kết thúc nhưng những bàn cãi về cuộc chiến này sẽ vẫn còn kéo dài trong nhiều năm tới đây.

Nguyễn Hùng

***
Nguyễn Hùng bắt đầu viết báo từ năm 1995 cho tờ Vietnam Investment Review và hai năm sau được Liên Hiệp Quốc chọn là một trong một vài nhà báo châu Á xứng đáng nhận giải thưởng mang tên cố tổng thư ký Dag Hammarskjold. Nguyễn Hùng đến London năm 2000, trở thành phát thanh viên, biên tập viên và phó ban Việt ngữ BBC. Trong vài năm trước khi rời BBC hồi năm 2017 để trở thành giảng viên báo chí kỹ thuật số ở Goldsmiths, University of London, Nguyễn Hùng phụ trách mảng mạng xã hội cho Vùng Đông Á và mảng kỹ thuật số cho Vùng Nam Á của BBC World Service. Nguyễn Hùng là người đồng sáng lập chương trình Bàn tròn Thứ Năm của BBC Tiếng Việt. Anh cũng sẽ chia sẻ blog này qua trang Facebook - https://www.facebook.com/haynhi3005/.

Các bài viết của Nguyễn Hùng là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.


Hoàng Nam  
#12343 Posted : Friday, June 14, 2019 7:49:05 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,644

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Thượng Viện California công nhận 19 Tháng Sáu
là Ngày Cựu Chiến Binh QLVNCH


June 14, 2019

UserPostedImage

Cựu quân nhân Quân Lực VNCH thắp hương các tướng lãnh, sĩ quan, binh lính tuẫn tiết tại Đài Tưởng Niệm Tháng Tư Đen 1975, Westminster. (Hình: Uyên Vũ/Người Việt)

SACRAMENTO, California (NV) – Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg đã soạn thảo và đệ trình trước Quốc Hội California Nghị Quyết SCR 86 công nhận và kỷ niệm ngày 19 Tháng Sáu, 2019, là Ngày Cựu Chiến Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nhằm tưởng niệm sự hy sinh dũng cảm và những đóng góp to lớn của những cựu chiến binh người Mỹ gốc Việt ở California và ở nước ngoài, thông cáo báo chí của văn phòng thượng nghị sĩ cho biết.

Nhân kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 Tháng Sáu, Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg đưa ra tuyên bố: “Tôi rất vinh dự được đại diện khu vực Thượng Viện 34th, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất tại Hoa Kỳ. Tôi càng hãnh diện hơn khi biết rằng hàng ngàn cựu chiến binh thuộc quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang sinh sống tại đây.”

“Quý vị đã tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội cùng các cựu chiến binh Hoa Kỳ. Quý vị đã phục vụ và hy sinh hết mình cho đất nước và tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội chúng ta ngày nay, đồng thời nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ sau tiếp tục noi gương tốt của quý vị,” theo thông cáo.

“Công nhận ngày Cựu Chiến Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi xin trân trọng cùng toàn thể cư dân người Mỹ gốc Việt tưởng nhớ những người lính đã hy sinh dũng cảm trong chiến tranh Việt Nam, vinh danh các cựu quân nhân đang sinh sống tại đây cũng như những người tiếp tục tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam hiện nay,” bản thông cáo báo chí trích lời Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg.

Văn phòng thượng nghị sĩ cho hay, kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 Tháng Sáu sẽ được tổ chức trọng thể tại Little Saigon, thành phố Westminster, California, vào cuối tuần này, ngày 15 và 16 Tháng Sáu. Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg sẽ thay mặt Thượng Viện Quốc Hội tiểu bang đến tham dự và trao bảng Nghị Quyết SCR 86 này đến Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Miền Nam California.

(TS)

Hoàng Nam  
#12344 Posted : Friday, June 14, 2019 9:25:23 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,644

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Kết quả tạm thời 6 bảng đấu của Women’s World Cup 2019


June 13, 2019

UserPostedImage

Các nữ cầu thủ đội tuyển Hoa Kỳ ôm nhau vui mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới Thái Lan trong trận đấu bảng F giải Women's World Cup 2019 diễn ra trên sân Stade Auguste Delaune, Pháp ngày 11 Tháng Sáu, 2019. (Hình: Robert Cianflone/Getty Images)

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn thế giới nữ 2019 – Women’s World Cup 2019 – diễn ra trên các sân vận động của Pháp kể từ ngày 7 Tháng Sáu, 2019 với sự tham dự của 24 đội tuyển nữ các quốc gia trên thế giới được chia ra làm sáu bảng A, B, C, D, E, F. Ở mỗi bảng các đội lần lượt gặp nhau theo thể thức vòng tròn tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ bước vào vòng 16 đấu loại trực tiếp.

Cho đến ngày 11 Tháng Sáu, 2019 lượt trận đấu đầu tiên của các bảng đấu đã hoàn tất với kết quả các bảng như sau:

Bảng A: Gồm có đội chủ nhà Pháp cùng với Nam Hàn, Nigeria và Norway.

Hiện tại đội tuyển nữ Pháp tạm thời đứng đầu bảng A với hai trận thắng được 6 điểm. Trong trận đấu khai mạc giải, Pháp đã thắng đậm Nam Hàn 4-0. Trong bốn bàn thắng, Renard lập cú đúp ở phút 35 và 45+2 trong khi Le Sommer tung lưới phút 9 và Henry ấn định tỷ số chung cuộc 4-0 bằng bàn thắng phút 85. Đại diện Châu Á Nam Hàn đã không thể có bàn gỡ danh dự nào.

Sau đó đến ngày 12 Tháng Sáu, 2019, diễn ra hai trận đấu giữa Pháp gặp Norway tại Nice và Nigeria đối đầu với Nam Hàn ở Grenoble. Các cô gái Pháp đã thể hiện sức mạnh của mình trên con đường đến đỉnh cao nhất của giải với chiến thắng trước Norway 2-1 nhờ Gauvin ghi bàn phút 46 và Le Sommer phút 72 với quả đá phạt đền. Norway thu ngắn cách biệt còn 1-2 nhờ banh trúng hậu vệ Renard của Pháp đi luôn vào lưới nhà.

UserPostedImage

Nữ tiền đạo Alex Morgan, một mình ghi 5 bàn thắng vào lưới Thái Lan và ba lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn trong trận đấu bảng giải Women’s World Cup 2019 diễn ra trên sân Stade Auguste Delaune, Pháp ngày 11 Tháng Sáu, 2019. (Hình: Robert Cianflone/Getty Images)

Tạm thời đứng nhì bảng, Norway với một trận thắng và một thua được 3 điểm sau hai trận đấu thắng Nigeria 3-0 và thua Pháp 1-2. Trong khi đội xếp thứ ba Nigeria tuy cùng 3 điểm nhưng kém Norway hiệu số bàn thắng bại (+2/-1) sau trận thua Norway, đã thắng Nam Hàn ở trận thứ nhì với tỷ số 2-0.

Còn đội tuyển nữ Nam Hàn thua cả hai trận trước Pháp 0-4 và Nigeria 0-2, trắng tay và nhiều hy vọng sau khi vòng bảng kết thúc sẽ… xách vali về nước.

Bảng B: Gồm bốn đội tuyển nữ Đức, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Nam Phi.

Sau hai lượt trận đấu, Đức tạm thời đứng đầu bảng với 6 điểm khi lần lượt vượt qua đội tuyển nữ Trung Quốc 1-0 với bàn thắng duy nhất đến từ Gwinn ở phút 66 trong trận đấu diễn ra vào ngày 8 Tháng Sáu, 2019, và đá bại Tây Ban Nha 1-0 do công của Däbritz phút 12 trong trận đấu diễn ra tại Valenciennes ngày 12 Tháng Sáu.

UserPostedImage

Đội tuyển nữ Mỹ trước trận đấu với Thái Lan ở bảng F giải Women’s World Cup 2019 diễn ra trên sân Stade Auguste Delaune, Pháp ngày 11 Tháng Sáu, 2019. (Hình: Lionel Bonaventure/AFP/Getty Images)

Đứng thứ nhì là Tây Ban Nha, được 3 điểm đã thắng Nam Phi 3-1 trước khi thất bại trước Đức 1-0 như đề cập ở trên.

Trong khi đó đội tuyển Trung Quốc có chiến thắng khít khao 1-0 trước đội tuyển Nam Phi được 3 điểm, tạm thời đứng thứ ba. Bàn thắng duy nhất xảy ra ở phút 40 do công của Li Ying từ đường chuyền bổng vào của đồng đội đã đệm bóng ngay trước khung thành đưa banh qua khỏi tay thủ môn Nam Phi. Còn Nam Phi đứng chót bảng khi thua cả hai trận.

Bảng C: Với Brazil, Ý (Italy), Úc (Australia) và Jamaica.

Cả hai đội tuyển nữ Brazil và Ý chia nhau hai vị trí nhất nhì bảng khi cùng có được 3 điểm sau khi Brazil ở trận ra quân đầu tiên thắng đối thủ đến từ vùng CONCACAF Jamaica với tỷ số 3-0. Còn đội tuyển Ý cũng vượt qua Úc (Australia) với tỉ số 2-1 vào ngày 9 Tháng Sáu, 2019.

Đến ngày 13 Tháng Sáu, 2019, đội tuyển Úc gặp Brazil tại Montpellier. Các cô gái xứ Kangooro đã thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi bị Brazil dẫn trước 2-0 với hai bàn thắng của Marta phút 27 và Cristiane phút 38, đã lần lượt thu ngắn cách biệt còn 1-2 nhờ công của Foord phút 45+1 và rồi quân bình tỷ số phút 58 với cú dứt điểm của Logarzo và đảo ngược tình thế thắng lại 3-2 ở tỷ số chung cuộc nhờ banh trúng Monica (Brazil) đi luôn vào lưới phút 66.

UserPostedImage

Đội tuyển nữ Thái Lan trước trận đấu với Hoa Kỳ ở bảng F giải Women’s World Cup 2019 diễn ra trên sân Stade Auguste Delaune, Pháp ngày 11 Tháng Sáu, 2019. (Hình: Thomas Samson/AFP/Getty Images)

Thắng trận này, Úc sống lại niềm hy vọng tiến sâu vào giải đấu khi tạm thời xếp thứ ba được 3 điểm qua hai trận đấu.

Còn Jamaica không có điểm nào, tạm thời đứng chót bảng. Ngày 14 Tháng Sáu Jamaica gặp đội tuyển nữ Ý.

Bảng D: Gồm bốn đội tuyển nữ Anh, Argentina, Nhật Bản và Scotland.

Hiện tại bảng này chỉ mới diễn ra lượt trận đấu đầu tiên với các cô gái đến từ miền cực Nam của Nam Mỹ cầm chân đội bóng Á Châu từng vô địch thế giới Nhật Bản với tỷ số 0-0. Những gì diễn ra ở trận đấu này cùng kết quả cho thấy đội tuyển nữ Argentina có sự tiến bộ vượt bậc, trở thành đối thủ không dễ chơi so với các đội tuyển nữ hàng đầu thế giới khi vào năm 2007, các thiếu nữ Argentina đã thua tơi tả trước đội bóng Đức với tỷ số 11-0.

Trận còn lại giữa Anh và Scotland có kết quả Anh giành được 3 điểm đứng đầu bảng khi thắng Scotland 2-1 tạm thời chiếm vị trí đầu bảng trong khi Scotland cầm đèn lái còn hai đội Nhật và Argentina chia nhau vị trí nhì và ba.

UserPostedImage

Shanshan Liu của Trung Quốc và Alexandra Popp (phải) của Đức nhảy lên dùng đầu tranh chấp bóng trong trận đấu bảng B giải Women’s World Cup 2019 diễn ra tại Pháp, ngày 8 Tháng Sáu, 2019. (Hình: Maja Hitij/Getty Images)

Bảng E: Gồm Canada, Hòa Lan, New Zealand và Cameroon.

Cũng như bảng D, bốn đội bảng E chỉ mới thi đấu trận đầu tiên với kết quả Canada tạm thời đứng đầu bảng được 3 điểm khi đá bại đội tuyển Châu Phi Cameroon với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Buchanan phút 45 trong trận đấu diễn ra ngày 10 Tháng Sáu tại Montpellier.

Đội tuyển Hòa Lan cũng được 3 điểm đứng nhì khi New Zealand 1-0 với bàn tung lưới duy nhất của Roord trong những phút bù giờ của hiệp nhì (phút 90+2) trong trận đấu diễn ra ngày 11 Tháng Sáu tại Le Havre.

Hai đội Cameroon và New Zealand đều không có điểm nào chia nhau hai vị trí cuối cùng của bảng này.

Bảng F: Gồm đội tuyển đương kim vô địch giải Hoa Kỳ, Thái Lan, Chile và Thụy Điển (Sweden).

Ngày 11 Tháng Sáu, cả bốn đội bảng này cùng ra sân so tài với nhau. Trận đấu đầu giữa Chile và Thụy Điển có kết quả các cô gái vùng Bắc Âu vượt qua đội tuyển nữ đến từ Nam Mỹ Chile 2-0 với hai bàn thắng của Asllani phút 83 và Janogy phút 90+4.

UserPostedImage

Hậu vệ Nam Hàn Kim Do-yeon (giữa) đá banh phản vào lưới nhà trong trận đấu bảng A giải Women’s World Cup 2019 giữa Nigeria và Nam Hàn diễn ra tại Pháp, ngày 12 Tháng Sáu, 2019. (Hình: Jean Pierre Clatot/AFP/Getty Images)

Trận thứ nhì trong ngày này là cuộc so tài giữa đội tuyển nữ đương kim vô địch thế giới, Hoa Kỳ gặp Thái Lan.

Có thể nói đội tuyển nữ Hoa Kỳ có nhiều hy vọng tiến sâu vào giải đấu và bảo vệ thành công danh hiệu vô địch của mình khi nằm ở bảng với ba đối thủ vừa tầm hoặc yếu hơn. Thế nên việc các cô gái Mỹ dễ dàng vào vòng 16 là điều được dự đoán từ trước.

Ở trận đấu ra quân giữa đội tuyển nữ Mỹ và Thái Lan diễn ra tại Reims, với trình độ cách biệt quá xa về kỹ thuật, chiến thuật lẫn thể lực nên suốt 90 phút thi đấu các cô gái xứ sở Voi Chiến gần như chịu trận mặc cho các chân sút nữ Hoa Kỳ làm tình làm tội, lập kỷ lục trở thành đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup khi có đến 13 lần cho thủ môn Thái Lan vào lưới lượm banh mà không có được bàn gỡ gạc danh dự nào

Nữ tiền đạo Mỹ Alex Morgan một mình có đến 5 lần tung lưới đối phương – phút 12, 53, 74, 81 và 87 – cùng ba đường chuyền cho đồng đội ghi bàn.

Các đồng đội của Alex Morgan cũng thay nhau ghi bàn là Lavelle lập cú đúp phút 20, 56, Horan phút 32, Mewis phút 50, 54, Rapinoe phút 79, Pugh phút 85 và Lloyd phút 90+2

Sau trận đấu, huấn luyện viên đội tuyển nữ Hoa Kỳ, Jill Ellis, lên tiếng bảo vệ lối chơi đầy áp đảo và ghi bàn không nhân nhượng của các học trò mình:

UserPostedImage

Caitlin Foord của Úc (Australia) vui mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới Brazil trong trận đấu bảng C giải Women’s World Cup 2019 diễn ra tại Pháp, ngày 13 Tháng Sáu, 2019. (Hình: Elsa/Getty Images)

“Đây là giải vô địch bóng tròn thế giới, mỗi đội tuyển đều có sự chuẩn bị và phấn khích khi được thi đấu tại giải này. Và tôi nghĩ rằng để tôn trọng mọi đối thủ, chúng tôi phải thi đấu với tất cả sức mạnh của mình. Đây cũng là giải đấu mà hiệu số bàn thắng bại cũng rất quan trọng ở vòng đấu bảng.”

“Và khi có được nhiều bàn thắng như thế, là có được cảm giác tốt. Tạo thêm niềm tự tin cho chúng tôi.”

Đội tuyển nữ Thái Lan, xếp thứ 34 trên bảng xếp hạng các đội tuyển nữ trên thế giới của FIFA, rõ ràng bước vào trận đấu không cân sức, ngay cả đội này cho thấy có sự tiến bộ trên sân chơi thế giới. Lần đầu tiên xuất hiện tại Women’s World Cup 2015, đội tuyển nữ Thái đứng thứ ba trong bảng đấu và bị loại ngay từ vòng bảng, nhưng cũng có được trận thắng đầu tiên 3-2 trước đối thủ Châu Phi, Ivory Coast.

Tuy xác nhận việc thua đậm trước Hoa Kỳ, nhưng huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan, Nuengruethai Srathongvian cho biết qua thông dịch viên, vẫn hy vọng với hai trận đấu còn lại các học trò của mình sẽ thi đấu mạnh mẽ trở lại trước Chile và Thụy Điển.

Chile còn có thể được nhưng với Thụy Điển, gần như chắc chắn Thái Lan sẽ tiếp tục lấy rổ đựng những bàn thua.

Như vậy ở bảng F, Hoa Kỳ tạm thời dẫn đầu bảng với 3 điểm, thứ nhì Thụy Điển 3 điểm nhưng kém Mỹ ở hiệu số bàn thắng bại, thứ ba Chile và Thái Lan đứng chót bảng.

(TTC)

Lịch trình thi đấu vòng bảng Women’s World Cup 2019
(Tất cả tính theo giờ California)

Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu, 2019
Nhật Bản vs. Scotland 9:00 a.m. Ðài FS1
Jamaica vs. Ý (Italy) 9:00 a.m. FOX
Anh vs. Argentina 12:00 p.m. FOX

Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu, 2019
Hòa Lan vs. Cameroon 6:00 a.m. FS1
Canada vs. New Zealand 12:00 p.m. FS2

Chủ Nhật, 16 Tháng Sáu, 2019
Thụy Ðiển vs. Thái Lan 6:00 a.m. FS1
Hoa Kỳ vs. Chile 12:00 p.m. FOX

Thứ Hai, 17 Tháng Sáu, 2019
Trung Quốc vs. Tây Ban Nha 9:00 a.m. FS1
Nam Phi vs. Ðức 9:00 a.m. FOX
Nigeria vs. Pháp 12:00 p.m. FOX
Nam Hàn vs. Norway 12:00 p.m. FS1

Thứ Ba, 18 Tháng Sáu, 2019
Jamaica vs. Úc (Australia) 12:00 p.m. FS2
Ý (Italy) vs. Brazil 12:00 p.m. FS1

Thứ Tư, 19 Tháng Sáu, 2019
Nhật Bản vs. Anh Quốc 12:00 p.m. FS1
Scotland vs. Argentina 12:00 p.m. FS2

Thứ Năm, 20 Tháng Sáu, 2019
Cameroon vs. New Zealand 9:00 a.m. FS1
Hòa Lan vs. Canada 9:00 a.m. FOX
Thụy Ðiển vs. Hoa Kỳ 12:00 p.m. FOX
Thái Lan vs. Chile 12:00 p.m. FS1

Edited by user Friday, June 14, 2019 9:35:01 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hongvulannhi  
#12345 Posted : Friday, June 14, 2019 11:58:02 PM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,309

Thanks: 2492 times
Was thanked: 5339 time(s) in 3585 post(s)

Giữ thăng bằng cho đức tin


6/13/2019 5:43:49 PM

Tôi xin chia sẻ bốn câu chuyện về sự mất thăng bằng. Mỗi câu chuyện đều nói về một kitô-hữu chân thành, tận tâm, nhưng mất quân bình. Từ các câu chuyện này, hy vọng chúng ta sẽ nhận thức được đâu là phần của thăng bằng.

UserPostedImage

Câu chuyện về sự coi thường công bình xã hội

Một giám mục tôi quen, kể câu chuyện này. Ngày nọ có một bà tức giận gọi điện thoại đến cho ngài, bà nói:

“Tại sao ngài và các giám mục khác quá quan tâm đến vấn đề công bình xã hội? Tại sao các ngài không chú tâm đến các vấn đề của Giáo hội như các việc phụng vụ, cầu nguyện và đạo đức?”

Vị giám mục trả lời bằng một câu hỏi khác, “Nếu bà là giám mục, bà sẽ trả lời thế nào nếu có người gọi điện thoại cho bà và nói: ‘Vị linh mục giáo xứ chúng tôi không chịu giảng chuyện cầu nguyện riêng tư và đạo đức cá nhân. Ông nói đây chỉ là mốt nhất thời, ít người tu hành nào khởi xướng. Chúng không quan trọng cho đời sống ki-tô hữu?”

“Con sẽ cho cha ấy nghỉ việc!”, bà trả lời.

“Vậy thì,” vị giám mục trả lời, “Tôi phải làm gì với người gọi điện cho tôi và nói: ‘Vị linh mục giáo xứ chúng tôi từ chối giảng về công bình xã hội. Ông ấy nói đây là mốt nhất thời do các nhà thần học giải phóng khởi xướng và ít có kiểu mẫu về công bình xã hội. Bạn có thể là một ki-tô hữu tốt mà không bao giờ thực thi đức công bình xã hội không’?”

Câu hỏi của bà phơi bày một sự mất cân bằng nguy hiểm. Đời sống thiêng liêng chỉ dừng lại ở cầu nguyện và đạo đức cá nhân. Dù quan trọng như nhau, nhưng chúng chưa đủ.

Câu chuyện về sự coi thường cầu nguyện và đạo đức cá nhân

Cách đây nhiều năm, trong thời gian học hậu đại học, tôi làm linh mục ở khu tập thể dành cho người nghèo ở San Francisco. Một trong những người làm việc với tôi, một người đàn ông rất tế nhị nói với tôi:

“Thưa cha, cha có thật sự nghĩ Chúa sẽ nghĩ đến nếu cha có cầu nguyện sáng tối, hoặc cha có hằn thù ác cảm hay thỉnh thoảng cha có ăn nằm với người mình không kết hôn hay không? Những điều này rất nhỏ, là chuyện riêng tư chẳng quan trọng gì.

“Dưới tầm mức to lớn của vấn đề công lý và hoà bình, đâu là sự khác biệt do những chuyện riêng tư chẳng quan trọng này gây ra? Chúa không có thì giờ cho những cầu nguyện nhỏ nhặt riêng tư, những chiến đấu đạo đức lặt vặt!”

Đối với anh, đời sống thiêng liêng có nghĩa là cuộc chiến đấu vì hòa bình và công lý, quan tâm đến người nghèo của Chúa. Chỉ có thế. Cầu nguyện và đạo đức riêng bị giảm đi vì các vấn đề lớn như thế này nên bị xem là không quan trọng.

Quan trọng là cuộc chiến đấu cho hòa bình và công lý, trở thành ngôn sứ thì có nhiều ý nghĩa hơn.

Câu chuyện về sự coi thường niềm hân hoan và dâng mừng

Tôi có tham dự một hội thảo quốc tế ở Bỉ về Giáo Hội địa phương, quy tụ nhiều người từ nhiều nơi trên thế giới. Vào ngày áp cuối, ban tổ chức đề nghị ngừng công việc, ngừng thảo luận và nghiên cứu thần học lại. Tất cả chúng tôi cùng đến thành phố xinh đẹp Bruges để dạo chơi, ăn cocktail, ăn tối và liên hoan.

Trong nhóm của tôi có một nữ tu trẻ đến từ Thế Giới Thứ Ba. Đương nhiên xơ là người có đời sống cầu nguyện riêng tư, trọn đời tận tâm cho người nghèo. Nhưng trong thâm tâm, xơ chiến đấu với sự vui vẻ, dâng mừng, chiến đấu để không giận dữ, cay chua. Xơ thấy nửa ngày vui chơi của chúng tôi là một việc nhàm chán khô khan, một cái gì xấu phải chịu đựng, một lãng phí thời gian và một xúc phạm đến người nghèo.

Một lần nữa, tôi thấy đây là một sự mất thăng bằng. Cuộc sống của nữ tu này thiếu gì? Chắc chắn không phải cầu nguyện, đạo đức cá nhân hay quan tâm đến người nghèo.

Những gì thiếu là tình bằng hữu, hội hè và một lối sống tu trì làm nên một con người vui vẻ, biết dâng mừng và không cay chua. Bằng chứng của một người có tính ngôn sứ là họ vui vẻ, không cay chua, có đời sống cầu nguyện, đạo đức và công bình; dù, chắc chắn là cái trước dựa rất nhiều trên cái sau.

Câu chuyện về sự coi thường tình yêu

Một hôm nọ, khi trình bày về tính ngôn sứ, một bà thách đố tôi.

“Cha nói quá ít về nỗi giận! Cha quá mềm mỏng. Ngôn sứ là nói về thách đố, nỗi giận và thẳng thắn. Không có nỗi giận, cha không thể nào là ngôn sứ!”

Bà còn nói nhiều điều hơn, nhất là về cần thiết phải có giận dữ và một ít thách đố với nền văn hóa truyền thống.

Một lần nữa, ít nhất trong sự thách đố của bà với tôi, có sự mất thăng bằng. Bà không ngừng nói về nỗi giận, thách đố, phê phán. Không một lần đề cập đến tình yêu. Thái độ của bà về nền văn hóa hiện thời là khinh thị, cay chua, giận dữ và căm ghét. Không đâu trong tâm hồn bà cho tôi thấy có tình thương, nỗi buồn, đồng cảm hay yêu thương với những người bà muốn rao giảng.

Jim Wallis gợi ý, ngôn sứ là người luôn được nhận ra bởi tình yêu chứ không phải nỗi giận. Cũng thế, khoa tâm lý học cho thấy, chúng ta chỉ thật sự thách đố người khác thay đổi nếu người đó trước tiên cảm nhận được tình yêu nơi chúng ta.

Có những điểm không nhân nhượng trong đời sống thiêng liêng của người ki-tô hữu, đó là cầu nguyện và đạo đức cá nhân, một cam kết cho công lý và hòa bình, một

kỷ luật của hân hoan và dâng mừng (nhiệm vụ của người ki-tô phải là người vui vẻ), và nhiệm vụ thách đố bằng tình yêu.

Và chìa khóa cho sức khỏe là sự cân bằng.

Trích sách Tập sống vượt lên nỗi sợ, Forgotten among the Lilies, Learning to Love Beyond Our Fears, Ronald Rolheiser

Nguyễn Kim An dịch
(VaticanNews 12.06.2019)
Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12346 Posted : Saturday, June 15, 2019 12:03:39 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,309

Thanks: 2492 times
Was thanked: 5339 time(s) in 3585 post(s)

Hãy sống trong sự thật


6/15/2019 11:16:11 AM

15/06/2019 Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên (Mt 5, 33-37)


UserPostedImage

Sở dĩ người ta gian dối là để được một mối lợi, để tránh một cái hại. Thế nhưng “được lời lãi cả thế gian mà đánh mất chính mình” (Lc 9,25), thử hỏi đàng nào hại hơn, đàng nào lợi hơn? Chấp nhận chịu thiệt để sống theo sự thật, đó là chọn lựa của những người làm chứng nhân cho Đức Ki-tô. Thánh Phao-lô cho thấy cái lợi của sự lựa chọn này: “Một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời” (2Cr 4,17).

Chúa Giêsu nói:“Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giêrusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5,33-37).

Chúa Giêsu muốn trong tinh thần mới hãy mặc lấy Thiên Chúa là Đấng Chân Thật để sống trung thực, đối nghịch với mưu mô lọc lừa của ma quỷ là cha đẻ của sự gian dối. Đừng lợi dùng “lời thề” để che dấu sự gian dối của mình và làm hại đến tha nhân.

Sở dĩ có chuyện thề thốt trong xã hội, là vì có sự thiếu chân thành giữa người với người. Sự thề thốt, tự nó, đã là một bằng chứng rõ ràng của sự trục trặc trong tương quan giữa người với người. Các kinh sư và các người Pharisêu phận biệt hai loại thề: thề nhân danh Đức Chúa và lấy sự vật mà thề. Họ cho rằng loại thứ nhất có tính ràng buộc, còn loại thứ hai thì không, tức là người ta có thể rút lại lời thế.

Thề là đưa Thiên Chúa ra để làm chứng cho điều mình nói là đúng. Nhưng nếu người thề không giữ điều mình thề hay thề gian thề dối, thì chính họ làm cho Danh Thánh Thiên Chúa bị xúc phạm và phủ nhận tiếng nói của lương tâm mình. Chúa Giê-su dạy chúng ta bài học về “nói sự thật” mà thánh Gia-cô-bê sau này còn nhắc lại: “Hễ ‘có’ thì phải nói có, ‘không’ thì phải nói ‘không’, như thế, anh em sẽ không bị xét xử” (Gc 5,12). Nếu tôi sống ngay chính trước mặt Thiên Chúa và trước lương tâm thì tôi không cần phải thề thốt gì cả. Lời nói của tôi là đúng, là thật, là chắc chắn thì đã đáng được mọi người tin cậy. Ngược lại, nếu thêm thắt điều gì, thì lời nói bấy giờ là lời bị thúc đẩy bởi ác quỷ.

Sự thật luôn là yếu tố cần thiết trong cuộc sống của con người. Sống giữa cuộc đời thật hư lẫn lộn, con người không còn biết đâu là chân lý và ai đáng để mình tin. Đức Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy tin vào Ngài vì Ngài “chính là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. Nơi Đức Giêsu, ta sẽ không bị phản bội, không bị thất tín, dù ta đã bao lần phản bội và thất tín với Người. Nơi Ngài ta không con thấy nghi nan, nhưng là cả nguồn chân lý đích thực để ta kín múc mà bước vào cuộc đời.

Chính sự giả dối đã làm cho người ta mất đi niềm tin nơi nhau, làm cho cuộc sống phập phồng lo sợ và gây bao thiệt hại cho người khác. Nhiều người đã vì lợi ích cá nhân mà bất chấp thủ đoạn gian lận,lừa dối nhau, gây ra bao hậu quảđau đớn cho tha nhân.Chính vì sợ lòng người nay thay mai đổi mà con người ngày nay luôn cần có những bản hợp đồng, giấy tờ chứng thực… Do đó, việc sống thành thật trong thế giới hôm nay dường như trở nên hiếm hoi, ngu ngơ và dại dột trước mắt người đời.

Khi con người đẩy Thiên Chúa là Chân Lý và Sự thật ra khỏi cuộc đời họ thì lương tâm nay thay mai đổi của con người sẽ làm chủ và gây bao thảm họa cho nhân loại. Xuyên suốt chiều dài lịch sử Giáo Hội, noi gương Đức Giêsu, đã có biết bao con người dám sống, làm chứng và chết cho sự thật. Họ là những người đã can đảm làm chứng cho niềm tin vào Đấng Chân Thật dầu phải trả giá bằng đau khổ, hiểu lầm, chống đối và thậm chí hy sinh chính mạng sống mình. Tuy nhiên, khi sống theo Sự Thật ta chẳng cần phải thề thốt, ta tìm thấy bình an, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho những người sống chung quanh chúng ta.

Trong Nước Thiên Chúa, sự chân thật là quy luật sống và “phúc thay ai tinh sạch trong lòng”. Vì thế, sự thề thốt hoàn toàn không còn giá trị. Và Đức Giêsu dạy: “Đừng thề chi cả”.

Điều mà chúng ta phải để tâm suy ngẫm, xác định lại lối sống của mình theo Tin mừng hầu có thể là người ‘ đứng về phía Đức Ki-tô – về phía sự thật’.

Mahatma Gandhi thủ lĩnh Ấn Độ khi còn nhỏ phạm lỗi nói dối mẹ. Bà mẹ đã tuyệt thực và nói: thà để mẹ chết còn hơn thấy con hèn nhát nói dối vì không muốn nhận lỗi. Cậu Gandhi đã khóc lóc xin mẹ nhưng mẹ không chịu, nên cậu đã lấy than hồng bỏ lên tay thề với mẹ tuyệt đối sẽ không bao giờ nói dối nữa.

Khi ấy bà mẹ mới ôm con vào lòng và tha thứ cho cậu. Vết thẹo trong lòng bàn tay Gandhi là một dấu chứng, và cả thế giới đều có thể tin tưởng vào lời nói trung thực của ông. Mahatma Gandhi đã thề, và có lẽ là lời thề quyết liệt duy nhất trước người mẹ mà ông kính yêu. Ông đã không bao giờ phản bội lời thề đó. Trong Giáo hội cũng có những lời thề nguyện khấn hứa những điều tốt lành của Linh mục, tu sĩ, huynh đoàn, hội tận hiến…. Đó là những lời thề nguyện mang tính tích cực, hướng đến sự trọn lành thánh thiện. Giáo hội khuyến khích, nâng đỡ và mời gọi con cái mình thực hành những việc như thế. Tuy nhiên, có rất nhiều kẻ gian dối lại hay dùng lời thề để biện minh cho mình, để làm chứng là mình nói thật. Thực tế cho thấy, người thật thà là người thường rất ít khi dùng đến lời thề, vì lời nói của họ luôn đáng tin đối với mọi người.

Trong bối cảnh xã hội Việt Nam hôm nay, một cách nào đó nền giáo dục chạy theo thành tích đã đào tạo ra cả một thế hệ mang não trạng gian dối – từ giáo viên cho đến học sinh. Chuyện có thật kể rằng: Ở một trường tiểu học X nọ, trong tiết thi kiểm tra học kỳ môn toán của học sinh lớp 5, giáo viên coi thi đã giải đề thi toán trên bảng rồi bảo học sinh chép và sửa vào bài thi, cô giáo nói: “Chuyện này chỉ có cô cháu mình biết với nhau thôi nhé.” Còn các em học sinh hầu hết đa số đi thi đều không tự tin, dù các em đã có học bài. Các em luôn có các tài liệu, câu trả lời đề cương thi được photo rất nhỏ mang theo bên mình để ‘quay phim’. Và cũng hầu hết các em coi đó là chuyện bình thường tự nhiên ‘ai cũng làm’ – Ai mà không làm là dại! Tội gì mà phải hao hơi tốn sức học cho nhọc công(?) Một nền giáo dục đậm màu gian dối mà các em học sinh hấp thụ ngay từ tấm bé, thì thử hỏi thế hệ tương lai của xã hội, đất nước, Giáo hội Việt Nam sẽ như thế nào? Đúng là một thực tại đau lòng! Trong một bối cảnh như thế thì sự thật, chân lý chỉ còn là những thuật ngữ xa vời. Ở khắp nơi đâu người ta cũng thấy đồ ‘Zỏm’ (người dỏm, văn bằng dỏm, hàng hóa dỏm…), không tinh ý, ham rẻ, ham vẻ bề ngoài sẽ dễ dàng bị mắc lừa.

Thánh Tôma Aquinô nói: Người ta không thể sống với người khác nếu không có sự tin cậy với nhau đến nỗi họ trở nên thành thật với nhau… (Trong sự công bình) như vấn đề kính trọng, người này mắc nợ điều đó với người kia để bày tỏ sự thật. Bạn có thành thật – đối với Thiên Chúa, với bản thân, và với người khác không? Và bạn có để cho lời chân lý của Thiên Chúa thấm nhập vào tâm trí mình và uốn đúc lương tâm của mình – cách bạn suy nghĩ, phán đoán, hành xử, và nói năng không?

Khi bảo “đừng thề chi cả”, Chúa Giêsu muốn rằng các môn đệ của Ngài phải sống thành thật, đến nỗi không cần một lời thề để bảo đảm cho lời nói của mình. Vì lời nói phải luôn đi đôi với sự thật. Để tạo tín nhiệm nơi người khác, chúng ta “có thì nói có, không thì nói không” nghĩa là nói đúng sự thật khách quan, bụng nghĩ sao miệng nói vậy… không cần phải dựa vào thế giá của Thiên Chúa để bảo đảm cho sự thật. Như vậy, khi bảo chúng ta không được thề, Chúa Giêsu muốn trả lại cho con người giá trị đích thực của lời nói là thành thật, đáng được tôn trọng.

Trong xã hội nhiều khi sự dối trá lấn lướt sự thật. Những lời thề thốt có khi làm người ta lầm lạc, đặt niềm tin nơi những sự dối trá. Nguy hiểm hơn, có những lời nói “có cánh” làm người ta chấp nhận “sự dối trá ngọt ngào”. Nhưng tự nhiên ai cũng thích sự chân thật. Hơn nữa, chúng ta có Đức Giêsu là chính Sự Thật, Người dạy về sự thật. Và sự thật sẽ giải phóng chúng ta (x. Ga 8,32). Cuối cùng, sự thật sẽ được phơi bày và người nói sự thật sẽ được chân lý bênh vực.

Huệ Minh

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12347 Posted : Saturday, June 15, 2019 12:43:30 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,309

Thanks: 2492 times
Was thanked: 5339 time(s) in 3585 post(s)

Sứ điệp ĐTC nhân Ngày Thế Giới người nghèo lần thứ 3


6/13/2019 5:21:43 PM

ĐTC tái tố giác nạn bóc lột người nghèo và đề cao niềm tín thác của người nghèo nơi Thiên Chúa, đồng thời mời gọi các tín hữu của Giáo Hội góp phần làm sao để không một người nghèo nào cảm thấy bị bỏ rơi hoặc bị loại trừ.

UserPostedImage

Đức TGM Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh
tái truyền giảng Tin Mừng

ĐTC bày tỏ lập trường trên đây trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới người nghèo lần thứ 3, công bố sáng ngày 12-6-2019, với chủ đề ”Hy vọng của người nghèo sẽ không bị thất vọng”, trích từ thánh vịnh số 9 câu 18, và sẽ được cử hành trong Giáo Hội vào ngày 17-11-2019 cũng là chúa nhật 33 mùa thường niên.

Sứ điệp của ĐTC đã được Đức TGM Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng, cùng với vị Phó Tổng thư ký của Hội Đồng, giới thiệu trong cuộc họp báo tại Phòng báo chí Tòa Thánh.

Từ người nghèo trong Kinh Thánh đến người nghèo ngày nay

ĐTC đã nhắc đến sự kiện tác giả thánh vịnh nhiều lần mô tả thân phận đau thương của người người nghèo và sự kiêu hãnh của những người áp bức họ (Xc vv.22-31). Người nghèo kêu cầu sự phán xét của Thiên Chúa để công lý được phục hồi và sự gian ác bị khắc phục (vv.35-36). Từ những tiền đề đó ĐTC mô tả thảm trạng của nhiều người nghèo ngày nay: những người trẻ thất nghiệp, các nạn nhân của bao nhiêu hình thức bạo lực, từ mại dâm cho đến ma túy, bị tủi nhục trong tận thâm tâm, hàng triệu người di dân trở thành mối lợi thầm ít cho nhiều người bất lương, người nghèo, người di dân, thường bị lợi dụng vào những mục tiêu chính trị, bị phủ nhận tình liên đới và bình đẳng. Bao nhiêu người vô gia cư và bị gạt ra ngoài lề xã hội lê bước trên những đường phố chúng ta.

Người nghèo sống nhờ các khu đổ rác

ĐTC viết: ”Bao nhiêu lần chúng ta thấy những người nghèo tại các khu phế thải, bới rác để tìm kiếm những đồ bị loại đi hoặc dư thừa, để nuôi sống bản thân hoặc tìm kiếm áo quần để mặc. Chính họ trở nên thành phần của nhân loại bị đối xử như rác rưởi, mà những người đồng loã với tình trạng này không hề cảm thấy mặc cảm tội lỗi nào”.

Kinh Thánh ca ngợi lòng tín thác của người nghèo

ĐTC nhận xét rằng dù có những thảm cảnh trên đây của người nghèo, tác giả thánh vịnh trình bày một định nghĩa thật đẹp về người nghèo. ”Người nghèo là người tín thác nơi Chúa” (v.11), vì họ tin chắc mình sẽ không bao giờ bị bỏ rơi. Trong Kinh Thánh, người nghèo là người có lòng tín thác!”. ĐTC nhấn mạnh rằng những điều trên đây càng biểu lộ sự cao cả của Thiên Chúa khi Ngài đứng trước một người nghèo. Sức mạnh sáng tạo của Chúa vượt quá mọi mong đợi của con người .. Chính niềm tín thác nơi Chúa, chính sự xác tín mình không bị bỏ rơi, gợi lại niềm hy vọng. Người nghèo biết rằng Thiên Chúa không thể bỏ rơi họ, vì thế họ luôn sống trước sự hiện diện của Chúa Đấng nhớ đến họ.”

Ảo tưởng an ninh từ các tường thành và hàng rào

Như ám chỉ đến những chính sách ngăn chặn người nghèo và người di dân tại một số nơi trên thế giới hiện nay, ĐTC viết:

”Người ta có thể xây bao nhiêu bức tường và chặn các lối vào để có ảo tưởng mình được an ninh với những giàu sang của mình, gây thiệt hại cho những người bị bỏ ở ngoài. Nhưng sẽ không mãi mãi như thế. ”Ngày của Chúa”, như được các ngôn sứ mô tả (Xc Am 5,18; Is 2-5, Gl 1-3), sẽ phá hủy các hàng rào được dựng lên giữa các nước và thay thế sự kiêu hãnh của một thiểu số bằng tình liên đới của bao nhiêu người. Tình trạng bị gạt ra ngoài lề của hàng triệu người không thể kéo dài nữa. Tiếng kêu của họ gia tăng và bao trùm cả trái đất. Như cha Primo Mazzolari đã viết: ”Người nghèo là một sự phản đối liên tục chống lại những bất công của chúng ta. Người nghèo là thùng thuốc súng. Nếu lửa được dí vào, thì cả thế giới sẽ nổ tung”.

Sứ mạng của Giáo Hội và mỗi tín hữu đối với người nghèo

Trong sứ điệp, ĐTC cũng nhắc đến sứ mạng của Giáo Hội và mỗi tín hữu đối với người nghèo. Ngài viết: ”Trong sự gần gũi với người nghèo, Giáo Hội khám phá thấy mình là một dân tộc, rải rác trong các dân nước, có một ơn gọi làm sao để không một ai bị cảm thấy là xa lạ hoặc bị loại trừ, vì Giáo Hội liên kết tất cả mọi người trong một hành trình cứu độ chung. Thân phận người nghèo bó buộc chúng ta không được xa cách Thân Mình của Chúa đang đau khổ trong người nghèo. Đúng hơn, chúng ta được kêu gọi động chạm đến thân mình của Chúa, để đích thân tham gia vào một việc phục vụ cũng là một công cuộc loan báo Tin Mừng thực sự”. (Rei 12-6-2019)

G. Trần Đức Anh OP
(VaticanNews 12.06.2019)

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

hongvulannhi  
#12348 Posted : Saturday, June 15, 2019 12:51:48 AM(UTC)
hongvulannhi

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/18/2011(UTC)
Posts: 31,309

Thanks: 2492 times
Was thanked: 5339 time(s) in 3585 post(s)
Đức Cha Paprocki “chia lửa”
với Đức Cha Thomas Tobin.
Hàng loạt các chính trị gia Illinois
không được rước lễ


Đặng Tự Do

06/Jun/2019

Hôm 15 tháng Năm, 2019, Thống đốc Kay Ivey đã chính thức ký ban hành luật cấm phá thai rất triệt để tại Alabama. Luật mới cấm phá thai ở mọi giai đoạn của thai kỳ và truy tố tất cả các bác sĩ tham gia vào phẫu thuật phá thai. Những bác sĩ này có thể bị buộc tội hình sự và phải đối mặt với 99 năm tù.

Để đáp lại, tiểu bang Illinois đã thông qua một dự luật cho phép phá thai cực đoan hơn cả luật mới của New York, và công bố rằng phá thai, tức là quyền được giết con, là một nhân quyền căn bản của người mẹ.

UserPostedImage

Trước diễn biến này, thực hiện nghĩa vụ giảng dạy đạo lý chân chính và rõ ràng, Đức Cha John Paprocki, Giám Mục Springfield, Illinois đã đưa ra một sắc lệnh cấm hàng loạt các chính trị gia trong tiểu bang Illinois từ nay không được rước lễ cho tới khi nào họ biết ăn năn và “giao hòa với Chúa Kitô và Giáo Hội của Người.”

Danh sách những người bị cấm rước lễ được thông báo cho tất cả các linh mục trong giáo phận Springfield. Cá nhân những người bị cấm cũng nhận được một email báo cho biết không được lên rước lễ.

Sắc lệnh của ngài còn nêu đích danh và phê phán gay gắt phát ngôn nhân Hạ viện tiểu bang Michael Madigan và chủ tịch Thượng viện John Cullerton vì vai trò lãnh đạo của những người này trong việc cổ vũ dự luật cho phép phá thai vừa được thông qua.

Với sắc lệnh này của ngài, Đức Cha Paprocki đã “chia lửa” với Đức Cha Thomas Tobin. Hàng loạt những lời phỉ báng nhắm vào ngài đã rộ lên trên các phương tiện truyền thông như trong trường hợp Đức Cha Thomas Tobin sau khi ngài tuyên bố rằng người Công Giáo không được ủng hộ các cuộc diễn hành đồng tính, và nói rằng những cuộc diễn hành như thế quảng bá một nền văn hóa trái với đức tin và đạo đức Công Giáo, cũng như gây hại cho trẻ con.

Edited by user Saturday, June 15, 2019 12:56:02 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Chỉ trong một phút giây hoài niệm
Dĩ vãng theo nhau lũ lượt về

hvln

thao ly  
#12349 Posted : Saturday, June 15, 2019 1:51:17 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,217
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)


Hong Kong biểu tình với chiến thuật mới:
Không có lãnh đạo


June 14, 2019

Cuộc biểu tình lớn nhất Hong Kong trong hơn hai thập niên để phản đối dự luật dẫn độ đã có một thay đổi chiến thuật quan trọng, so với phong trào Dù Vàng năm năm trước đây: Phi tập trung hóa và không có người lãnh đạo.

UserPostedImage

Chiến thuật này khiến chính quyền gặp lúng túng trong việc đối phó với phong trào vì họ không tìm ra ‘cái đầu’ của phong trào để chặt.

Cuộc biểu tình ở Hong Kong bùng phát từ hôm 2/6, phản đối dự luật dẫn độ mà người biểu tình cho rằng sẽ dọn đường để chính quyền đại lục có thể xét xử những nhà hoạt động dân chủ của Hong Kong bằng hệ thống tư pháp đầy khiếm khuyết.

Các con số thống kê khác nhau cho thấy có từ vài trăm ngàn cho đến cả triệu người tham gia biểu tình.

Người biểu tình đang chuẩn bị cho một đợt biểu dương lực lượng lớn lần thứ hai dự kiến vào Chủ Nhật, 16 tháng Sáu, trong lúc chính quyền Hong Kong không có dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ lùi bước.

Tổ chức thuần thục

Từ Hong Kong, thông tín viên Alice Su của tờ Los Angeles Times mô tả quang cảnh cuộc biểu tình như sau:

Một đám đông người biểu tình đeo mặt nạ chạy thục mạng trên đường, hơi cay đang bao trùm phía sau họ.

Bất thình lình, có tiếng hô phía sau: ‘Ống hít!’.

Tất cả mọi người đứng yên. “Ống hít! Ống hít!” họ đồng thanh hô vang.

Trong vòng 20 giây, có hai phụ nữ trẻ chạy lên phía trước, thò tay vào túi lấy các ống hít trợ hô hấp và chuyền lên.

“Được rồi!” người thanh niên ở phía xa la lớn. Những người biểu tình vừa đứng yên lúc nãy quay người và tiếp tục chạy trong khi các đám khói cay lan ra phía sau lưng họ.

Người biểu tình Hong Kong đã xuống đường hôm 12/6 như thể là họ đã tập luyện trong nhiều năm.

Bất cứ ai cần mũ bảo hiểm, mặt nạ hay dù sẽ ngước lên trời và hô lớn. Những người xung quanh họ sẽ ngừng lại và chuyền thông điệp này ngay lập tức qua đám đông với tiếng hô đồng thanh và động tác tay hài hòa: vỗ tay vào đầu nếu cần nón bảo hiểm, nắm tay lại đưa lên mắt nếu cần kính bảo vệ, xoay vòng hai cánh tay nếu cần tấm màng bọc để bảo vệ da không tiếp xúc với hơi cay và hạt tiêu.

Vẫn theo Los Angeles Times, 5 năm kể từ ngày Phong trào Dù Vàng ủng hộ dân chủ bùng phát ở Hong Kong, mà khi đó những nhân vật nổi bật dẫn dắt đám đông chiếm giữ khu trung tâm thành phố bị bắt giữ và bị buộc phải đi lưu vong, thanh niên Hong Kong đã phi tập trung hóa các cuộc biểu tình của họ. Họ tự tổ chức rất hoàn hảo mặc dù không có ai phụ trách.

Kinh nghiệm ‘diễn tập’

UserPostedImage

“Đây là một mô hình mới của các cuộc biểu tình ở Hong Kong,” anh Baggio Leung, 32 tuổi, người tập hợp của Youngspiration, một nhóm hoạt động chính trị địa phương được thành lập sau Phong trào Dù vàng, nói với Los Angeles Times.

Phong trào Dù vàng, diễn ra vào cuối năm 2014 để đòi được quyền phổ thông đầu phiếu trong việc bầu người lãnh đạo đặc khu, cuối cùng đã thất bại khi không đạt được nhượng bộ nào từ phía chính quyền. Khi đó những người biểu tình đã áp dụng chiến thuật là ‘chiếm giữ’ (sit-in). Họ đã chiếm giữ những khu trung tâm Hong Kong như Đồng La Loan, Vượng Giác và Kim Chung trong hơn hai tháng.

Lần này, người biểu tình Hong Kong cố tình để cho không có người lãnh đạo, anh Leung nói.

“Nhìn nó có vẻ tổ chức tốt và có kỷ luật như thế, nhưng tôi có thể chắc rằng chúng ta không thể tìm thấy có ai quản lý tất cả mọi thứ,” anh Leung nói và cho biết các hoạt động hậu cần của người biểu tình – vận chuyển đồ dùng, dựng trạm cứu thương và liên lạc nhanh trong đám đông – đều là có sẵn sau những năm ‘diễn tập’ vừa qua.

“Nó giống như một cỗ máy hay trí tuệ nhân tạo tự học hỏi và tự hoạt động dựa trên kinh nghiệm vậy,” anh Leung giải thích.

Nhiều nhóm đang tham dự vào làn sóng biểu tình của quần chúng. Các công đoàn, các hội sinh viên, các tổ chức tôn giáo, các nhóm hoạt động dân chủ như Demosisto đều kêu gọi các thành viên tham gia vào cuộc biểu tình.

Vào sáng thứ Sáu ngày 14/6, các thành viên nhóm Demosisto tràn ngập tại một nhà ga metro vào giờ cao điểm. Bảy người trong số họ quỳ trên mặt đất kêu gọi các nhân viên văn phòng đi ngang qua tham dự vào một cuộc tập hợp chống lại dự luật dẫn độ được lên kế hoạch vào Chủ nhật tuần này.

Nhưng Demosisto chỉ là một trong nhiều nhóm tham gia biểu tình. Và không có nhóm nào trong số này đứng ra giành quyền lãnh đạo.

“Chúng tôi chỉ là những người tham dự. Phong trào hoàn toàn tự trị và không có lãnh đạo,” anh Nathan Law, 25 tuổi, chủ tịch sáng lập của Demosisto, cho biết.

Thảo luận trên mạng

Theo Los Angeles Times, dẫn lời anh Law, đa số những người biểu tình không tham gia với tư cách là thành viên của bất kỳ tổ chức nào, nhưng họ biết tin tức về các hoạt động thông qua các nền tảng mạng xã hội.

“Mọi người nhận tin từ các mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến và các kênh trò chuyện và họ tự quyết định mình sẽ làm gì,” anh Law nói thêm. “Mọi người bỏ phiếu trên mạng Internet.”

UserPostedImage

Một diễn đàn trực tuyến thu hút đông đảo người tham gia là LIHKG, phiên bản Reddit của người Hong Kong nơi những người dùng ẩn danh đưa lên những ý tưởng sáng tạo về biểu tình: chặn các trạm xe điện ngầm, tập hợp lại thắp nến hay ‘dã ngoại’, thực hiện các trò nhại chống lại luật dẫn độ trong đó đề cao các giá trị bảo thủ để lôi kéo người lớn tuổi tham gia.

“Mọi người sẽ bàn bạc họ ủng hộ hay chống đối các ý tưởng đó,” anh Law nói. Nếu có ý tưởng nào đó được ủng hộ nhiều nhất thì mọi người sẽ hành động.

“Người A sẽ đưa ra ý tưởng nào đó trên diễn đàn, trong khi người B nói ý khác. Ngày hôm nay nhiều người ủng hộ ý người A, nên chúng tôi làm theo,” anh Philip Leung, một sinh viên tích cực tham gia vào diễn đàn LIHKG và các diễn đàn mạng xã hội khác, cho biết.

Việc không biết người A, người B là ai cũng không có hề gì, anh nói thêm.

“Chúng tôi bày tỏ những ý tưởng tự do thay vì tôn sùng một người nào đó,” anh Leung nói và cho biết trọng tâm duy nhất kết nối tất cả những người biểu tình với nhau là sự phản đối của họ đối với dự luật dẫn độ

“Chúng tôi không có bất kỳ ai hoặc bất kỳ tổ chức nào bảo chúng tôi phải làm gì.”

Sự trấn áp của cảnh sát đã đẩy những nhà hoạt động trẻ tuổi phi tập trung hóa hơn nữa. Họ chia nhỏ những nhóm trao đổi khổng lồ trên Telegram thành những nhóm nhỏ hơn. Giới trẻ Hong Kong đã huy động trên hàng chục trang Instagram, các nhóm trò chuyện và các nhóm bạn theo kiểu cũ nhưng lôi kéo thêm người tham gia.

Các bà mẹ xuống đường

Có dấu hiệu cho thấy người lớn tuổi cũng bắt đầu tham gia. Hôm 13/6, hơn 44.000 người mẹ Hong Kong đã ký một thư ngỏ gay gắt gửi đến Trưởng Đặc khu là bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga sau khi bà Lâm phát biểu trên truyền hình rằng lắng nghe người biểu tình chẳng khác nào một người mẹ ‘nuông chiều’ đứa con hư đốn.

“Chúng tôi là những người mẹ ở Hong Kong, và chúng tôi chắc chắn không sử dụng hơi cay, đạn cao su gây sát thương đối với con cái chúng tôi và chúng tôi không thể nào đứng trơ ra nếu chúng tôi nhìn thấy các cô cậu thanh niên mặt đầy máu sau khi bị đánh bằng dùi cui cảnh sát,” lá thư ngỏ viết.

Hàng trăm bà mẹ giận dữ đã tập hợp ở một công viên hôm 14/6 trong ‘cuộc tập hợp của các bà mẹ’ chống lại dự luật dẫn độ và bạo lực của cảnh sát. Họ giương cao biểu ngữ ghi: “Đừng bắn vào con chúng tôi.”

“Bạo lực thật sự đến từ nỗ lực cố ý và kiên quyết của chính quyền Hong Kong muốn trở thành kẻ thù của nhân dân,” Susanne Choi, một trong những người tổ chức cuộc biểu tình, nói. “Chúng tôi tập hợp ở đây để gửi một tín hiệu đến với những bạn trẻ rằng họ không đơn độc. Chúng tôi sẽ đứng phía sau họ.”

“Quý vị phụ nữ, hãy xuống đường,” một trong những diễn giả nói. “Hãy xem cảnh sát đánh đập phụ nữ như thế nào. Hãy xuống đường vào Chủ nhật! Hãy xuống đường vào Thứ Hai! Hãy xuống đường vào Thứ Ba! Hãy xuống đường mỗi ngày!”

Nguy cơ bạo lực

UserPostedImage

Phong trào phi tập trung hóa sẽ khó để kiểm soát hơn đối với chính quyền. Cảnh sát có thể bắt giữ cá nhân nhưng không có ai chủ chốt để mà bắt.

Kể từ khi cuộc biểu tình bùng phát, cảnh sát đã bắt giữ 34 người, trong đó có bốn người biểu tình được bắt đi từ bệnh viện với cáo buộc gây bạo loạn và một điều hành viên một nhóm “chat” trên Telegram từ nhà riêng của anh này.

Tuy nhiên việc thiếu kiểm soát cũng có thể gây nguy hiểm, anh Leung nói. Vào cuối ngày 12/6, với căng thẳng dâng cao và hơn một ngàn thanh niên biểu tình vẫn còn ở trên đường dựng rào cản dã chiến chặn cảnh sát chống bạo động, anh Leung lo lắng không có cách nào để giảm căng thẳng.

“Nếu cảnh sát nổ súng, tất cả mọi người sẽ chết. Họ không có vũ khí trong tay,” Leung nói. Nếu có người lãnh đạo, họ có thể bước ra và kêu gọi rút lui trong trường hợp cảnh sát đem súng đạn thật đến, ông nói – một hình ảnh làm người biểu tình nhớ đến Quảng trường Thiên An Môn.

“Nếu tôi có một vị trí nào đó, tôi có thể kêu gọi họ về nhà,” anh Leung nói. “Nhưng tôi không phải là người kêu gọi họ xuống đường nên họ có thể chọn không nghe lời tôi. Tôi là ai mà quyết định được chứ?”

VOA

Edited by user Saturday, June 15, 2019 3:06:29 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#12350 Posted : Saturday, June 15, 2019 3:11:22 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,217
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Anh (phúc) có biết Đồng Cam Cộng Khổ là gì không hả?


June 14, 2019

Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi toàn dân phải đồng cam cộng khổ với chính phủ để trả nợ công? “Đồng cam cộng khổ” là gì vậy anh Phúc? Anh có hiểu được ý nghĩa của câu thành ngữ này không mà mạnh miệng kêu gọi nhân dân phải đồng cam cộng khổ với chính phủ vậy ạ?

Để tui nói anh nghe này nhé! Đồng cam cộng khổ là chia xẻ ngọt bùi với nhau đó anh. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu với nhau đó anh. Như vợ chồng chúng tui hạnh phúc đến ngày hôm nay cũng là nhờ hơn 30 năm qua chúng tôi chia xẻ khó khăn với nhau, đói no có nhau, hưởng thụ thành tựu cùng nhau. Đó, mới gọi là đồng cam cộng khổ nha anh!

Các bậc Quân vương xưa kia, họ sẵn sàng xả kho cung cấp thóc gạo cho nhân dân đến hạt cuối cùng khi nhân dân bị thiên tai bão lụt, họ ăn mừng cùng nhân dân khi mùa màng bội thu. Đó, mới gọi là đồng cam cộng khổ, nha anh !.

Các vị Tướng lĩnh ngày xưa khi ra trận cùng nằm gai nếm mật với binh sĩ, chịu đói rét cùng binh sĩ, khi thắng trận thì họ chia đều chiến lợi phẩm cho nhau. Đó, mới gọi là đồng cam cộng khổ, nha anh…

Còn, đảng các anh đã chia xẻ với nhân dân những gì, mà bây giờ anh đòi nhân dân phải chia xẻ với đảng cục nợ do chính các anh gây ra?

Tài nguyên Quốc gia các anh tự đào bán rồi xây cơ quan, xây nhà khách đồ sộ, mua xe công, sắm tiện nghi các loại để cho các anh hưởng thụ. Trong số tiền bán tài nguyên ấy các anh có xây được cái bệnh viện nào để người dân vào đó điều trị mà khỏi đóng tiền phòng mỗi ngày không? Có xây được ngôi nhà dưỡng lão nào cho những người già neo đơn không nơi nương tựa không?

Các anh thâu tóm đất đai tự đặt cho mình quyền chủ sở hữu. Các anh có chia xẻ cho các cháu thanh thiếu niên một khu vui chơi nào không? Một sân vận động nào để chúng tự do đến đó tập luyện hay không? Mỗi phường xã có được một Công viên để người già đến đó nghỉ ngơi đọc sách hay không?

Các anh có chia xẻ quyền lực với nhân dân không? Đảng các anh có cho người dân vào vị trí Lãnh đạo nào không? Mọi quyền lực các anh thâu tóm, không chia xẻ với nhân dân, mà các anh dám đòi nhân dân phải chia xẻ các tổn thất do mình gây ra, là sao? Thật trơ trẽn!

Tôi nghĩ, các anh phải biết tự trọng bản thân mình một chút, phải biết tôn trọng đảng phái mình một chút! Phải dám làm dám chịu mới là bậc trượng phu. Các anh luôn tự hào đảng của mình tài tình, sáng suốt? Tài giỏi kiểu gì mà chỉ một câu thành ngữ “đồng cam cộng khổ” đơn giản vậy mà cả đảng cũng không ai hiểu được. Để khi người đứng đầu chính phủ nói ra thì không thể giấu được sự thật của cái đảng ấy:

– Vừa dốt!
– Vừa trơ trẽn!
– Vừa vô liêm sỉ, khi kêu gọi toàn dân đồng cam cộng khổ với nhà nước để trả nợ?

Khôi hài!

Ngô Trường An (Facebook)
thao ly  
#12351 Posted : Saturday, June 15, 2019 3:40:20 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,217
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Ngày Của Cha Mẹ


15/06/201900:00:00(Xem: 616)
Vi Anh

Mới đây người con trai thứ ba có điện thoại nhắc, Ba à, Ba làm gì cũng dành chút thì giờ ăn cơm gia đình với anh em tụi con, trong ngày của Cha do Má bảo con nhắc Ba, nghen Ba. Chợt nhớ, lật lịch xem năm nay 2019 tại Mỹ, Ngày Của Cha (Father’s Day) hay Ngày Thân Phụ nhằm ngày Chủ Nhựt 16 tháng 6 năm 2019.

Người Việt ít ai không thuộc câu: “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguổn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.” Đặc biệt người Mỹ gốc Việt trong Ngày Của Mẹ và Ngày Của Cha ở Mỹ còn thấm thía hơn. Ngày của Mẹ, của Cha năm thứ 44 của tập thể người Mỹ gốc Việt này, số những người cha, người mẹ Việt Nam đầu tiên đưa gia đình tỵ nạn CS ở hải ngoại chắc cũng không còn nhiều lắm. Đây là cơ hội tốt để thấy công ơn trời biển của những người cha, người mẹ đã liều mình đưa con cái đến bến bờ tự do. Và những bậc sanh thành ấy quên mình nơi quê hương mới, lao động chân tay cắt chỉ, ủi đồ, cắt cỏ, làm công cho cây xăng, nấu cơm tháng mướn để lo có tiền cho con cái – là lớp trẻ Việt hải ngoại -- ăn học, trưởng thành, thanh đạt được như ngày hôm nay.

44 năm là thời gian gần nửa đời người, hơn một thế hệ xã hội học. Thế hệ thứ nhứt đại đa số là những quân dân cán chánh VN Cộng Hoà dẫn gia đình con cái đi tỵ nạn CS ở hải ngoại, lúc bấy giờ trẻ nhứt cũng 30, năm nay cũng đã thất thập cỗ lai hi, bảy tám bó sấp lên cả rồi. Những người cha, người mẹ đó thường là những người đã có ăn học, nghề nghiệp, chức vụ trong chế độ VNCH, người trẻ nhứt lúc bấy giờ cũng phải khoảng 40. Dù nhờ y tế tân tiến, chế độ tự do, dân chủ, môi sinh trong lành, đời sống hải ngoại đầy đủ làm tuổi thọ gia tăng, những người cha người mẹ thuộc thế hệ thứ nhứt của cuộc di tản vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt đó, nay tuổi đã quá cao, sức quá yếu. Không ít người đã ra đi; số còn lại cũng mấp mé bờ sanh tử theo luật vô thường của Tạo Hoá và vòng sanh bịnh lão tử của kiếp con người.

Tre tàn măng mọc là qui luật sinh tồn, phát triễn. Con hơn cha nhà có phước, sau hơn trước đất nước có phần là đà tiến hoá gia đình và dân tộc. Hậu bối của người người cha người mẹ đến bến bờ tự do, đứa con sanh sớm nhứt tại hải ngoại bây giờ cũng tròn 40 tuổi rồi. Có người gọi là thế hệ thứ hai bây giờ cũng đã tứ thập tri thiên mạng. Còn thế hệ thứ ba thì nhiều lắm đang trong đại học hay ngoài đời, hoà nhập sâu sát, thuần thục vào xã hội Mỹ. Dù có bi quan và khiêm tốn sắc tộc thế mấy đi nữa cũng thấy lớp người hậu duệ của những bậc cha mẹ thuộc thế hệ thứ nhứt của những người Việt tỵ nạn CS, không thua sút bất cứ sắc tộc nào đã nhập cư các siêu cường Tây Phương hàng thế kỷ trước. Đặc biệt ở Mỹ là hiệp chũng quốc, nơi người Việt định cư đông nhứt trên thế giới, những cố gắng vưon lên, thăng tiến cần lao đồng tiến xã hội của người gốc Việt thấy rõ nhứt. Bác sĩ, luật sư, kỷ sư, giáo sư, chuyên viên gốc Việt đã bảo hòa so với tỷ lệ dân số gốc Việt ở các cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Ngành nào lớp trẻ VN cũng có mặt, quân dân cán chính, khoa hoc, kỹ thuật, nghệ thuật của Mỹ đều có người gốc Việt chen vai sát cánh với những sắc tộc khác.

Sự thành công này của thệ hệ hậu duệ theo phân tích và khẳng định của những nhà xã hội học Mỹ là do yếu tố gia đình VN. Trên đường định cư cũng như trên bất cứ đường đời mới nào đều vạn sự khởi đầu nan. Cha mẹ lấy thân phận lót đường cho con cái để lớp trẻ có ngày nay. Hầu hết thế hệ thứ nhứt hy sinh quên mình, để dĩ vãng qua một bên, hướng về tương lai phía trước, lo cho gia đình thăng tiến. Tướng lãnh Quân Lực VNCH không ngần ngại đi làm người lau cửa sổ cho các building, người quàn lý nhà hàng (như Tướng Đồng văn Khuyên). Nghị sĩ, dân biểu VNCH đi bán xăng, bán tiệm rượu, làm thợ nhà in, thợ lắp ráp điện tử, bán thịt cá cho chợ. Công chức cao cấp đi cắt chỉ, ủi đồ, cắt cỏ, làm móng tay, làm mặt trong thời kỳ chân ướt chân ráo. Làm với tất cả lòng tận tụy, với sự hiểu biết, với niềm tin và hy vọng lớp trẻ tiến lên, tiến thân.

Con cái dầng công nhau xây dựng đại gia đình nơi quê hương mới cách nước nhà nửa vòng trái đất đang bị CS đoạ đày. Việc dầng công đó thực hiện được chánh yếu là nhờ sự lãnh đạo thực hiện và hoà họp của cha mẹ. Kiểm tra dân sô Mỹ năm 2010 cho biết người Mỹ gốc Việt là sắc dân sở hữu căn nhà tỷ lệ cao nhứt ở Mỹ.

Sự kết họp này có và làm được là do tình thương gia đình, và chữ tín nghĩa này có và mạnh hơn mọi credit mà ngân hàng nào có thể so sánh được. Bất thành văn tự nhưng long trọng và chắc chắn như nền tảng gia đình VN.

Do vậy Ngày Của Mẹ, Của Cha thứ 44 của người Mỹ gốc Việt này là ngày tưởng nhớ tới những người cha người mẹ đã dẩn dắt con thoát khỏi chế độ CS độc tài đảng trị toàn diện, đến miền Đất Hứa là Mỹ quốc. Ngày tưởng nhớ những hy sinh của những người cha người mẹ lót đường cho con cái và em cháu tiến thân nơi quê hương mới. Ngày ngưỡng mộ lòng dũng cảm của những người cha người mẹ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, một ngày 24 giờ, 1 tuần 7 ngày để con cháu được như ngày nay.

Chẳng những thế có nhiều cha mẹ gốc Việt còn muốn hy sinh cho con khi mình không còn ở cõi trần này nữa. Nhiều người cha người mẹ dặn dò hay di chúc cho con cháu, sau khi mình theo ông theo bà, thì con cháu đem hoả thiêu, lấy tro đem rải ngoài biển hay gởi trong chùa. Vì không muốn đem tro xương của mình trở lại nước nhà còn nằm trong gộng kềm CS. Vì biết con cháu ở xứ văn minh kỹ nghệ, quá bận bịu này, phải chạy theo việc làm, thường khi phải ở xa, ngày giỗ tết, thanh minh mà vì kẹt công việc làm ăn không về viếng mộ được, thì bùi ngùi, tủi buồn tội nghiệp. Trong những lý do vệ sinh, giản dị, niềm tin tôn giáo, nhiều gia đình VN bớt theo phong tục Việt sống cái nhà chết cái mồ, mà chấp nhận nhận hoả táng thân nhân, lấy tro rải biển hay gởi ở chùa, có lý do gia đình ấy./.

(VA)
Mắt Buồn  
#12352 Posted : Saturday, June 15, 2019 7:28:10 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,290

Thanks: 668 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

Cô gái ngồi thiền: Biểu tượng biểu tình
ở Hong Kong


15 tháng 6 2019

UserPostedImage

Hình ảnh gây cảm hứng cho nhiều người

Lam Ka Lo, 26 tuổi, được nhiều người gọi là gương mặt của phong trào biểu tình chống dự luật dẫn độ ở Hong Kong.

Cô gái này vừa nói với BBC hôm thứ Bảy rằng sẽ tiếp tục chiến đấu mặc dù trưởng đặc khu Carrie Lam đã nhượng bộ.

Chính phủ Hong Kong nói sẽ tạm thời không thúc ép thông qua dự luật dẫn độ sang Trung Quốc.

Lam Ka Lo trở nên nổi tiếng khi một mình cô, ngồi thiền ngay trước mặt đám đông cảnh sát chống bạo động trong đêm tối.

Nó trở thành hình ảnh nổi trội mấy ngày qua.

Lam Ka Lo đã gợi hứng cho tác phẩm của một nghệ sĩ đối kháng tại đại lục, Badiucao.

UserPostedImage

Lam Ka Lo đi một mình tới quận Admiralty, nơi đặt trụ sở chính quyền, vào tối thứ Ba, vài giờ trước một cuộc biểu tình.

Khi đó, có hàng trăm người phản đối ở cùng cô, nhưng dần dần cảnh sát đến rất nhiều.

Lam Ka Lo kể: "Không ai dám tới thật gần hàng rào cảnh sát."

Thế là cô bắt đầu ngồi thiền và tụng kinh.

"Tôi chỉ muốn truyền tải năng lượng tích cực thôi."

"Người biểu tình cũng nhục mạ cảnh sát đó. Khi ấy, tôi chỉ muốn các bạn biểu tình ngồi cạnh tôi, đừng có lớn tiếng."

https://www.bbc.com/vietnamese/world-48648195

Vì sao người biểu tình Hong Kong xuống đường?

Lam đã đi thăm nhiều nước trên thế giới. Bốn năm trước khi thăm Nepal, cô học thiền.

Hồi năm 2014, Lam mỗi ngày đều xuống đường cùng phong trào Dù kéo dài 79 ngày.

Khi bạo lực xảy ra hôm thứ Tư, Lam nói: "Tôi cũng cảm thấy chút thù hận khi một số sinh viên bị cảnh sát làm bị thương."

Nhưg cô nói phong trào không nên làm cảnh sát căm ghét họ, và tin rằng phi bạo lực là cách tốt nhất.

"Bạo lực không giải quyết được gì đâu."

Hôm thứ Bảy, lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam đã nói sẽ tạm gác dự luật.

Nhưng Lam Ka Lo nói: "Chưa phải là thành công."

Cô muốn dự luật phải rút lại hẳn, người biểu tình phải được thả, và xung đột hôm thứ Tư phải không bị xem là gây rối.

Cô kêu gọi tiếp tục biểu tình ngày Chủ nhật.

"Tôi dùng thiền, nhưng đó không phải cách duy nhất. Mọi người đều có thể phản đối sáng tạo và có ‎ý nghĩa."

Edited by user Saturday, June 15, 2019 7:34:26 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Mắt Buồn  
#12353 Posted : Saturday, June 15, 2019 8:11:40 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,290

Thanks: 668 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

Tỷ phú Jeff Bezos: ‘Hãy chấp nhận rủi ro, mạo hiểm
để thành công’


June 13, 2019

UserPostedImage

Tỷ phú Jeff Bezos. (Hình: Phillip Faraone/Getty Images)

LAS VEGAS, Nevada (NV) – Tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2019 trong danh sách của tạp chí Forbes với tổng tài sản $143 tỷ, gửi lời khuyên đến những người muốn bắt đầu kinh doanh riêng rằng: “Hãy sẵn sàng chấp nhận rủi ro, mạo hiểm. Thất bại dù có nặng nề là một phần trên con đường đến thành công.”

Tạp chí Entrepreneur dẫn lời tỷ phú Jeff Bezos, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty bán lẻ trực tuyến Amazon cho biết: “Chúng tôi luôn chấp nhận các rủi ro có thể xảy ra và chúng tôi sẵn sàng nói về thất bại. Những thất bại nặng nề là điều cần thiết để đi đến thành công. ”

Ông Bezos tiếp: “Nếu chưa thất bại nghĩa là chúng tôi vẫn chưa bung hết sức, chưa làm đủ lớn. Thất bại sẽ đến, nhưng không sao. Đó là một phần cần thiết để thành công.”

Đối với những người muốn bắt đầu con đường khởi nghiệp, kinh doanh riêng, ông Bezos nói: “Nếu một ý tưởng kinh doanh không có rủi ro thì nó có lẽ đã được rất nhiều người làm rồi. Chúng ta cần làm những điều mới, những điều có thể sẽ không thành công, phải cần nhiều thử nghiệm.”

Theo ông Bezos, một điều nữa cũng không kém phần quan trọng trong kinh doanh đó là đam mê: vì: “Bạn sẽ phải cạnh tranh với những người cũng có đam mê như bạn.”

UserPostedImage

Công ty Amazon của tỷ phú Jeff Bezos là một trong những công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới gần $860 tỷ. (Hình minh họa: OSCAR DEL POZO/AFP/Getty Images)

Cuối cùng để kinh doanh thành công thì phải luôn luôn nghĩ về khách hàng. Làm cho khách hàng hài lòng không chưa đủ mà phải làm cho họ cảm thấy thích thú.

Ông Bezos sáng lập công ty Amazon từ năm 1995 với chỉ 10 nhân viên. Đến nay, Amazon đã trở thành một trong những công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới gần $860 tỷ.

(C. Thành)

Mắt Buồn  
#12354 Posted : Saturday, June 15, 2019 10:13:33 PM(UTC)
Mắt Buồn

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 5,290

Thanks: 668 times
Was thanked: 581 time(s) in 421 post(s)

Kinh tuyến Zéro Greenwich, tới Anh phải đến


Trần Nguyên Thắng
/ATNT Tours & Travel
June 7, 2019

UserPostedImage

Thành phố London & sông Thames nhìn từ đồi Greenwich. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Đã đôi lần đến Luân Đôn tôi cứ lần lựa mãi không đến thăm kinh tuyến Zéro (hay còn có thể gọi nôm na là “múi giờ zero” tại Greenwich). Chỉ sau khi đã có dịp đến thăm vĩ tuyến Zéro (đường xích đạo) tại Quito, thủ đô Ecuador, thì tôi có quyết định đến thăm Greenwich, tọa điểm được mệnh danh là “kinh tuyến Zéro” hay còn gọi tắt là “kinh tuyến Greenwich,” giờ tiêu chuẩn quốc tế Greenwich.

Greenwich là khu phố nhỏ nằm về phía Nam thành phố London, gần về phía biển và chỉ cách trung tâm London hơn 9 km. Du khách có thể dùng xe điện từ trung tâm thành phố đến Greenwich, tuy nhiên cho dù không xa lắm, du khách cũng phải mất cả tiếng đồng hồ mới đến được đây. Địa danh Greenwich nổi tiếng thế giới vì đây là nơi được chọn làm kinh tuyến tiêu chuẩn, và các giờ giấc quốc tế GMT được hình thành. Từ đó tất cả giờ giấc trên thế giới được tính dựa theo tiêu chuẩn đó. Ngày nay Greenwich đã trở thành là một địa danh dành cho những ai có tính tò mò tìm hiểu về khoa học thiên văn và thời gian.

Nếu đường vĩ tuyến Zéro (xích đạo) của trái đất được tưởng tượng ra là một con đường “yellow line” phân chia ra Nam-Bắc bán cầu thì đường “kinh tuyến Zéro tưởng tượng” chạy ngang qua Greenwich, đường kinh tuyến này được xem như là một đường dài đỏ “red line tưởng tượng” chạy bổ dọc từ Bắc xuống Nam, tạo thành một góc thẳng với đường xích đạo.

UserPostedImage

Đài Thiên Văn Hoàng Gia Anh Quốc. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Đường “red line” này chia trái đất ra làm hai phía Đông bán cầu và Tây bán cầu. Từ thế kỷ 19, các nhà hàng hải và khoa học người Anh đã tính toán và đồng ý với nhau chọn giao điểm giữa đường kinh tuyến Zéro và Greenwich là Múi giờ Zéro.

Từ kinh tuyến Zéro này, để thuận tiện và dễ dàng kiểm soát giờ giấc tại các khu vực khác nhau, người ta chia cắt trái đất ra làm 24 múi giờ bằng nhau. Các múi giờ cách nhau mỗi một giờ đồng hồ, và thời gian của mỗi vùng được thay đổi từ Đông sang Tây. Nên chú ý là trái đất tự quay quanh mình theo chiều Đông-Tây (ngược chiều kim đồng hồ). Vì thế trên các tấm bản đồ thế giới người ta vẽ 24 đường kinh tuyến. Thí dụ thành phố New York cách Greenwich sáu múi giờ, có nghĩa là tại Greenwich lúc 0:00 của sáng ngày mùng 2, thì New York vẫn còn là 6:00 chiều của ngày mùng 1.

Mỗi múi giờ này được các quốc gia tự chọn lựa dựa theo quyền lợi kinh tế và trình độ dân trí của từng quốc gia. Những quốc gia nhỏ thì không bị ảnh hưởng nhiều về vấn đề múi giờ, nhưng tại các quốc gia có chiều ngang rộng như Hoa Kỳ, Canada, Nga, Úc hay Trung Quốc thì điều ảnh hưởng này khá rõ.

UserPostedImage

Cổng vào Đài Thiên Văn. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Có quốc gia không thay đổi múi giờ vì một phần người dân của họ không quen và không hiểu được sự khác biệt về múi giờ, nên chính phủ xứ đó đã không muốn nhức đầu để phải giải quyết nhiều vấn đề khác biệt giờ giấc trong cùng một lãnh thổ. Hơn thế nữa, tâm lý chỉ có một múi giờ duy nhất trong một quốc gia thống nhất lãnh thổ có thể làm cho giới lãnh đạo xứ sở đó cảm thấy an tâm hơn về sự “vẹn toàn” đất nước của họ.

Hoa Kỳ thì khác, xứ sở của tư bản thì lúc nào cũng đặt các vấn đề năng suất, hiệu suất, tiết kiệm, và kết quả lên trên hết. New York và Los Angeles cách biệt nhau 3 giờ đồng hồ, tuy có những bất tiện về giờ giấc trong công việc hành chính. Nhưng bù lại các thành phố này đã tiết kiệm rất nhiều năng lượng trong các lãnh vực điện và giúp ích nhiều hơn cho đời sống sinh hoạt của dân chúng địa phương một cách tương đối có ngày dài hơn đêm.

Cứ nhìn theo phương cách làm việc có “tính cách khoa học,” người ta có thể đánh giá được trình độ lãnh đạo, trình độ khoa học, và trình độ dân trí của đất nước đó. Trung Quốc và Nga là hai xứ không có “múi giờ” trong đất nước họ, trong khi ngược lại Canada, Hoa Kỳ, Úc đều là các quốc gia có “múi giờ” trong lãnh thổ. Và phương cách lãnh đạo cũng như cách sống của người dân tại các xứ sở đó cũng khác hẳn so với Trung Quốc và Nga.

UserPostedImage

Đường “Red line” hay kinh tuyến Zéro phân chia thời gian Đông Tây. (Hình: ATNT Tours & Travel)

“Múi giờ” đầu tiên được nước Anh đặt ra vào năm 1847 gọi là múi giờ GMT (Greenwich Mean Time). Ngày nay, múi giờ GMT không còn sử dụng nữa, mà người ta đã thay thế bằng tiêu chuẩn Universal Time (UT).

Greenwich đang vào những ngày tháng có ánh nắng mùa Hè, dân Anh đổ xô ra đi tìm nắng ở khắp mọi nơi. Công viên nào cũng thấy người ta nằm phơi nắng. Người dân xứ lạnh rất cần năng lượng mặt trời tích tụ lại trong người cho cả một mùa Thu Đông sắp đến. Công viên Greenwich đầy ắp người phơi nắng.

Đứng trên ngọn đồi Greenwich nhìn trung tâm thành phố London dưới tầm mắt, sân vận động Thiên-niên-kỷ bên đồi phải. London Eye và dòng sông Thames bên trái, chính giữa là những tòa nhà cao ngất đang được xây dựng để cạnh tranh độ cao với các tòa nhà ở Chicago, New York, Thượng Hải mà lòng cảm nhận được một nỗi buâng khuâng nhè nhẹ.

UserPostedImage

Mũi tên chỉ đường “kinh tuyến tưởng tượng” phân chia thời gian Đông-Tây. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Thành phố Luân Đôn vài năm sau này có những thay đổi từ từ. Bộ mặt thành phố khá hơn hẳn. Có lẽ hình ảnh còn sót lại sau khi Luân Đôn tổ chức Thế Vận năm 2012.

Greenwich không chỉ có kinh tuyến Zéro mà còn có Đài Thiên Văn Hoàng Gia, trường Cao Đẳng Hải Quân Hoàng Gia Anh, Maritime Museum, và Đại Học Greenwich vây quanh, đủ cho du khách làm một vòng thưởng ngoạn hết một ngày. Và điều cuối cùng mà du khách cũng đừng quên, kinh tuyến Greenwich còn là một điểm di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO thừa nhận. Bạn có dịp đến Luân Đôn mùa này, hãy dừng chân bên đồi Greenwich nghe múi giờ Zero có đôi lời vi vu trong gió thì thầm đến bạn.

Đi giữa Greenwich và London, ngó ngang ngó dọc vào các cửa hàng bán quà tặng chỉ thấy toàn các món hàng kỷ niệm “made in China.” Bước vào trong các cửa hàng không tên tuổi thì cũng gặp hàng “made in RPC.” Đôi chỗ người ta không còn dám in nhãn hiệu làm sản xuất ở đâu nữa, chỉ để trống không. Tuy không nói ra, nhưng ai cũng hiểu tất cả các món hàng đó đều được làm từ ông chủ Tàu Cộng! Họ làm thế để ai muốn hiểu sao cũng được.

(Trần Nguyên Thắng)

Edited by user Saturday, June 15, 2019 10:51:48 PM(UTC)  | Reason: Not specified

linhphuong  
#12355 Posted : Saturday, June 15, 2019 11:59:43 PM(UTC)
linhphuong

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/22/2011(UTC)
Posts: 3,272

Thanks: 326 times
Was thanked: 364 time(s) in 256 post(s)

Tin Tổng Hợp

Dấu Thánh Giá đối với kitô hữu


6/18/2015 2:19:29 PM

Dấu Thánh Giá là một cử chỉ đơn giản và đẹp tóm tắt toàn bộ đặc tính của người Kitô hữu chúng ta.

UserPostedImage

Đó là một sự biểu lộ sâu sắc của niềm tin, đặc biệt đối với tín hữu Công giáo và Chính thống giáo. Chúng ta bắt đầu và kết thúc mọi kinh nguyện bằng Dấu Thánh Giá. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta không nhận ra rằng bản thân dấu thánh giá cũng là một lời kinh. Dưới đây là một vài ý nghĩa căn bản của việc làm Dấu Thánh Giá.

- Dấu Thánh Giá chuẩn bị tâm hồn ta đón nhận phúc lành của Chúa. Khi làm Dấu Thánh Giá, chúng ta mở lòng mình ra đón nhận ơn Chúa. Giáo phụ Tertullian nói rằng người Công giáo chúng ta cần phải làm Dấu Thánh Giá mọi lúc, mọi nơi. Như một hành động được lặp lại trong suốt những giây phút quan trọng trong ngày, Dấu Thánh Giá thánh hóa mọi ngày của chúng ta. Trong bản hướng dẫn làm dấu thánh giá, Đức Giáo Hoàng Innocent III viết : “Khi làm Dấu Thánh Giá, chúng ta gợi lại sự hiện thân của Chúa. Việc giữ hai ngón tay, ngón cái với ngón đeo nhẫn hay ngón cái với ngón trỏ cũng biểu trưng cho hai bản tính của Chúa Ki-tô.

- Khi làm Dấu Thánh Giá, chúng ta cũng nhắc nhớ lại Cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su. Hành động này cũng phác thảo trên chúng ta hình chữ thập như để nhớ lại thánh giá Chúa Giê-su. “Khi kêu tên Thiên Chúa là Cha, và Con, và Thánh Thần, chúng ta quả quyết niềm tin vào Ba ngôi Thiên Chúa. Điều này cũng được củng cố bằng việc chúng ta dùng ba ngón tay để làm Dấu Thánh Giá.” - ĐGH Innocent III.

Thánh Phanxicô Salê nói rằng: “Khi đưa tay lên trán, chúng ta nhớ rằng Chúa Cha là Ngôi vị thứ nhất của Ba Ngôi. Khi đưa tay xuống ngực, chúng ta tin rằng Chúa Con được sinh ra từ Chúa Cha. Và khi đưa tay sang hai bên vai chúng ta xác tín rằng Chúa Thánh Thần nhiệm xuất từ Chúa Cha và Chúa Con.”

- Khi làm Dấu Thánh Giá, chúng ta cầu khẩn quyền năng của danh thánh Thiên Chúa. Kinh Thánh chỉ cho thấy Thiên Chúa đầy quyền năng. Trong thư gửi tín hữu Phi-lip-phê, thánh Phao-lô Tông Đồ viết: “Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Chúa Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng ‘Đức Giê-su Ki-tô là Chúa’”.

- Dấu Thánh Giá cũng là dấu chỉ của tình huynh đệ. Trong Tin Mừng thánh theo thánh Luca, Chúa Giê-su nói rằng: “Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Nhà văn Bert Ghezzi viết rằng: “Trong tiếng Hy lạp cổ đại, dấu là sphragis, có nghĩa là sự đánh dấu cho quyền sở hữu, ‘ví dụ một người chăn chiên đánh dấu con chiên của mình như quyền sở hữu nó, và người ấy gọi đó là sphragis. Cũng thế, khi làm Dấu Thánh Giá, chúng ta xác tín bản thân mình thuộc về Chúa Giêsu, vị mục tử đích thực”

- Trong phụng vụ, Dấu Thánh Giá nhắc lại bí tích Rửa Tội. Quả vậy, khi làm dấu, thực tế chúng ta tuyên xưng rằng : “Tôi đã cùng chết với Chúa Giê-su và sống một cuộc sống mới với Người”. Dấu Thánh Giá cũng liên kết chúng ta với thân thể Chúa Giêsu, và khi Làm Dấu này, chúng ta được nhắc nhớ về sự kết hiệp giữa mỗi người chúng ta với Chúa Giê-su là đầu.

Thông thường, chúng ta làm Dấu Thánh Giá kèm theo lời đọc : “Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Khi xác tín niềm tin vào Chúa Giêsu, Đấng bị đóng đinh, và Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng ta cũng đang tuyên xưng đức tin của mình.

(Joseph Đinh, chuyển ngữ, WGP.Bùi Chu 17.06.2015/ Catholic Church Affairs )

LỄ BA NGÔI THIÊN CHÚA:
CÁM TẠ CHÚA VÌ VINH QUANG CAO CẢ CHÚA


Cn 8:22-31; Rm 5:1-5; Ga 16:12-15


Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD

UserPostedImage

Chúa Nhật sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là lễ Ba Ngôi Thiên Chúa. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể hiểu được Lời Chúa Giesu và đi tới chân lý. Mỗi tín hữu đều có cảm nghiệm riêng của mình cách thiết thân với chính Thiên Chúa, khám phá ra Người không cô đơn, nhưng hiệp thông với ánh sáng và tình yêu, với mạng sống cho đi và nhận lại trong đối thoại đời đời giữa Chúa Cha, Chúa Con trong Chúa Thánh Thần.

Dựa vào 2 bài đọc (sách châm ngôn và thư Phaolo gửi tín hữu Roma) và bài tin mừng Gioan, chúng ta cùng nhau tìm hiểu Lời Chúa về Ba ngôi Thiên Chúa.

KHÔN NGOAN LÀ GÌ ?

Bài đọc 1 sách Châm Ngôn hôm nay (Cn 8:22-31) nói về sự Khôn Ngoan, là ‘người’ được Thiên Chúa tạo dựng nên trước cả trời đất để hiệp thông với tình yêu Thiên Chúa và dẩn đưa chúng ta tới cuộc sống an bình. Khôn Ngoan đi song hành với Tân Ước Chúa Thánh Linh bằng nhiều cách. Dù chúng ta không thể cắt nghĩa được Thiên Chúa Ba Ngôi một cách hữu lý, chúng ta vẫn buộc phải biểu lộ Ba Ngôi Thiên Chúa bằng hành động của chúng ta. Sách Châm Ngôn là sách “bình thường” nhất trong tất cả các Sách Thánh. Trong sách này chúng ta thấy đầy dẫy những lời nói vắn gọn và có thật đã được thu góp lại. Chương 8 cho chúng ta những suy niệm tuyệt vời về một mầu nhiệm. “Khôn Ngoan” đã được nhân cách hóa với những đặc tính người để diễn tả những phương cách mà Thiên Chúa dùng để biểu lộ bản tính Thiên Chúa.

Khôn Ngoan được trình bày như một cái gì liên quan đến Thiên Chúa một cách rất thiết thân. Và trong những bản viết sau này, khôn ngoan được hiểu là phẩm chất của con người cần có để phân biệt và nhận thức hoạt tính của Thiên Chúa ở trần gian. Tính siêu việt của Khôn Ngoan trên tất cả mọi sự là do nguồn gốc của nó có trước tất cả mọi sự. Trong khi Khôn Ngoan được coi như có nguồn gốc từ nơi ở huyền bí của Thiên Chúa, nhưng nó lại rất hữu hình đối với chúng ta, “được thiết lập ở trên trời”, băng qua “biển cả và biên giới của nó”, ở trên “mặt địa cầu của Thiên Chúa”. Khôn Ngoan đã được Thiên Chúa tạo dựng nên và đổ tràn ra ngay từ khởi đầu. Thiên Chúa và khôn ngoan như là những cộng tác viên cùng làm việc với nhau để tạo dựng muôn sự muôn loài và cảm thấy hân hoan vui mừng cùng loài người. Khôn ngoan là đấng trung gian.

CẢM NGHIỆM VÀ NHẬN THỨC PHÂN BIỆT.

Những vần thơ Châm Ngôn cho chúng ta cảm giác huy hoàng lộng lẫy và vĩnh viễn của Khôn Ngoan, một giá trị muôn đời. Khôn Ngoan giống như Thiên Chúa. Nó cũng là tặng vật của Thiên Chúa ban cho loài người. Tặng vật này có thể giúp con người nhìn xa, vượt qua những gì gọi là tầm thường, đi sâu hơn vào ý nghĩa của những biến cố trong đời. Khôn Ngoan đi song hành với Tân Ước Chúa Thánh Linh bằng nhiều cách. Khôn Ngoan không thể đặt ngang hàng với những cố gắng trí tuệ hoặc những thu thập tin tức hay các con số. Thực ra nó kết hợp sát kề hơn với cảm nghiệm và nhận xét phân biệt. Trên tất cả, nó là một thực thể thần trí không phải không lệ thuộc vào tư tưởng và luận lý nhưng còn đi xa vượt lên trên tất cả những thứ đó.

KẾT QUẢ CỦA CÔNG CHÍNH HÓA

Trong thư gửi tín hữu Roma (Rm 5:1-5), thánh Phaolo bắt đầu biện luận về niềm tin Kito giáo trong chúa Giesu Kito. Ngài trình bày chính cảm nghiệm của người Kito hữu và cắt nghĩa ơn cứu độ đã được bào đảm thế nào cho những người công chính. Bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy màu nhiệm Chúa Thánh Thần đi ra ngoài khuôn mẫu thần học, trở thành một yếu tố tích cực, một men bột trong cuộc sống hàng ngày. Kết quả đầu tiên của việc công chính hóa là hy vọng và tin.

Một khi đã trở nên công chính, người Kito hữu được giao hòa với Thiên Chúa và cảm thấy an bình mà những buồn phiền rối loạn hay đau khổ không thể phá vỡ được, cảm thấy tràn trề hy vọng và hoàn toàn tin tưởng vào ơn cứu độ của chúa Giesu. Sự xác nhận hy vọng này lại có vẻ nghịch lý đặc biệt kiểu Phaolo: Người Kito hữu là kẻ hay khoa trương, thích đem những điều khác lạ của mình vào những việc hoàn toàn vượt khỏi quyền hạn bình thường của con người và cho là hy vọng. Câu 5 nói lên một xác quyết mạnh mẽ là hy vọng không làm cho ta thất vọng. Người Kito hữu sẽ không bao giờ bị bối rối vì một hy vọng bị thất vọng, ý nói là so sánh với một hy vọng hoàn toàn con người khi bị lừa. Thần khí Thiên Chúa phải hướng dẫn cuộc sống chúng ta, biến nó thành khuôn mẫu và kiểu cách của đời sống và Lời Chúa Giesu.

HY VỌNG VÀ LẠC QUAN CỦA NGƯỜI KITO HỮU

Câu 5 cũng diễn tả “tình yêu Thiên Chúa” đối với chúng ta. Phaolo muốn nói về loại tình yêu, qua đó Thiên Chúa hướng về chúng ta. Tình yêu này được biểu lộ qua chúa Giesu và kéo dài muôn đời bởi Chúa Thánh Thần ngự trị trong chúng ta, lôi kéo chúng ta biết yêu mến Thiên Chúa. Phaolo quả quyết với chúng ta là dù đau khổ chúng ta cũng vẫn chịu đựng được và phát triển các đức tính để hy vọng tới toàn thắng nếu có Chúa Giesu là khuôn mẫu cuộc sống của chúng ta. Tặng phẩm của Thần Khí không chỉ là một bằng chứng mà còn là tác nhân trung gian để tình yêu Thiên Chúa đổ ra cho chúng ta. Điều đó chứng tỏ Thiên Chúa hiện diện nơi kẻ công chính.

HƯỚNG VỀ TRƯỚC ĐỂ HIỂU SÂU HƠN

Theo Tin Mừng Gioan (Ga 16:12-15), các môn đệ không thể chịu nổi tất cả những lời Chúa đã nói với họ. Trước tiên họ cần có sự bảo đảm là chỉ có sự toàn thắng trên cái chết của Chúa mới mang lại được. Đã ba lần Thần Khí sự thật được nói tới để hứa với Giáo Hội. Thấn Khí sẽ “loan báo” cho chúng ta điều sẽ xẩy ra (c.13). Thấn Khí sẽ “loan báo” cho chúng ta những gì mà Thần Khí có được từ Chúa Kito (c.14). Thần Khí sẽ “loan báo” cho chúng ta những gì lấy được của chúa Kito (c.15).

Ba lần tuyên bố đều dùng một động từ để chỉ cùng một hành động: báo trước hay loan báo. Có nghĩa là Thần Khí sẽ tiếp tục những điều đã được thực hiện nơi Chúa Kito. Nhưng Chúa Thánh Thần sẽ cắt nghĩa cho chúng ta hiểu, sẽ cho biết những ý nghĩa thâm sâu của nó, sẽ làm cho người ta hiểu theo tùy bản văn hay các nền văn hóa khác nhau. Ý tưởng về “mạc khải những điều sẽ xẩy ra” không có nghĩa là Chúa Thánh Thần, đấng an ủi có thể làm bất cứ loại mạc khải tiên tri nào về tương lai, nhưng Người hướng dẫn cộng đồng cho họ hiểu chính xác về Chúa Giesu là đấng hoàn chỉnh tất cả mọi sự đã hứa trong Kinh Thánh.

SỨ MỆNH VÀ ƠN GỌI

Thần Khí dẫn giắt Giáo Hội đi trong sự thật một cách liên tục và cắt nghĩa những điều thuộc về chúa Kito đã được loan báo, để cảm nghiệm về sự thật có thể tiến tới hiểu biết sâu xa hơn về những điều trong chúa Kito. Đây là một quan niệm thâm thúy và phong phú diễn tả một cách tuyệt vời ơn gọi và sứ mệnh của người mục tử thực sự và con người linh mục: Chúng ta được gọi để cắt nghĩa cảm nghiệm về niềm tin, cho phép thấu hiểu và nhận biết Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống của mỗi người chúng ta và cả thế giới.

Sứ mệnh của chúng ta thực sự là “lãnh nhận những gì của chúa Kito và loan báo”, cắt nghĩa, tuyên xưng, nói đi nói lại cho toàn thể thế giới. “Lãnh nhận những gì của chúa Kito” có nghĩa là cá nhân tiếp xúc một cách sâu xa với Chúa Kito qua cầu nguyện, chiêm niệm và học hỏi. Trong Thần Khí, chúng ta phải hiểu những gì của chúa Kito theo cách hiểu biết mới, thực hiện mới theo thời gian. Chúng ta được gọi để xây dựng một nền văn minh công chính, tình yêu và hòa bình dựa trên hiểu biết của chúng ta và tình liên đới với chúa Giesu Kito.

CẢM NGHIỆM VINH QUANG

Gia tăng vinh quang Thiên Chúa là một mạc khải lũy tiến về Thiên Chúa Ba Ngôi. Cảm nghiệm vinh quang là gì? Không phải là tình trạng lâng lâng, mê sảng, ngây ngất như lên đồng mặc dù những yếu tố đó thấy nơi những người có được cảm nghiêm sâu xa sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống họ. Khi mà sự hiện diện của Thiên Chúa và tư tưởng của Người đến thống trị ý thức và tinh yêu chúng ta, khi nó hiện diện như sờ thấy được với một sức mạnh có ý nghĩa sâu thẳm thấm nhuần tình yêu thì đó là vinh quang.

Khi cảm nghiệm về Thiên Chúa có thể gìn giữ, giúp chúng ta chịu đựng được mọi đau khổ khốn cùng, những lúc tâm hồn đen tối trống rỗng, những cơn khủng khoảng, đa nghi thất vọng, lúc đó chúng ta cảm nghiệm được vinh quang Thiên Chúa. Không cần biết điều gì xẩy ra cho chúng ta, chúng ta có một nhận thức sâu xa là Thiên Chúa ở với chúng ta, chung quanh chúng ta, bảo vệ chúng ta và giữ chúng ta trong bàn tay của người. Thánh Phaolo nói rằng: đây là hy vọng vinh quang, ở đó loài người được khuyến khích phải hân hoan vui sướng. Đây là tặng vật Chúa ban quá lớn lao mà mỗi ngày Chúa Nhật Giáo Hội đều cầu nguyện tung hô: Chúng con cám tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.

THIÊN CHÚA THÔNG CÔNG LÀ MỘT MÀU NHIỆM

Thiên Chúa Ba Ngôi là một hiệp thông giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, một mầu nhiệm rất thâm sâu mà phụng vụ lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay gợi nhắc lại: cả thực tế không thể nói được về Thiên Chúa lẫn cách thức hành động đều là một mầu nhiệm. Dù chúng ta có chống chọi thế nào với Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta cũng phải đưa tay lên mỗi khi làm dấu thánh giá trên người mình.

Chúng ta có thể lấy một đoạn viết của thánh Catherine thành Sienna diễn tả cuộc đối thoại về “sự quan phòng của Thiên Chúa” (cap 167, Gratiarum action ad Trinitatem). Đoạn này thường được dùng trong phòng đọc ở Roma để tưởng nhớ một vị thánh cả Giáo Hội được mừng lễ hàng năm vào ngày 29 tháng 4. Đây là lời cầu tuyệt vời dâng lên Chúa Ba Ngôi mà chúng ta có thể cầu mỗi ngày.

“Lạy Thiên Chúa vĩnh cửu, Ba Ngôi đời đời, Chúa đã biến máu Chúa trở thành quí trọng vô cùng qua sự chia sẻ trong bản tinh Thiên Chúa của Chúa. Chúa là mầu nhiệm xâu thẳm như biển cả. Càng tìm kiếm con càng thấy, và càng thấy con càng tìm kiếm vì Chúa. Nhưng con không bao giờ thỏa mãn; điều con nhận được sẽ luôn luôn làm cho con ao ước thêm nữa. Khi Chúa đổ dầy tràn hồn con thì con lại thèm khát hơn nữa, và con lớn khôn khao khát hơn nữa vì danh cả sáng Chúa. Con ao ước được ngắm nhìn Chúa trên hết mọi sự; Chúa là ánh sáng thực như Chúa có.

“Con ngắm nhin và thưởng thức mầu nhiệm sâu thẳm và vẻ đẹp tạo dựng của Chúa với ánh sáng hiểu biết của con. Con mặc lấy cho con hình dáng Chúa và con ngắm nhìn điều con sẽ có. Lạy Chúa Cha hàng có, Chúa đã chia sẻ cho con quyền năng của chúa và sự khôn ngoan mà chúa Kito đã tuyên xưng và chúa Thánh Thần đã ban cho con ước vọng yêu Chúa. Chúa là đấng sáng tạo nên con, Chúa Ba Ngôi đời đời và con là tạo vật của Chúa. Chúa đã biến con thành một tạo vật mới trong máu của Chúa Con, và con biết rằng Chúa đã di chuyển con bằng tình yêu với vẻ đẹp sáng tạo của Chúa vì Chúa đã soi sáng cho con.”

Fleming Island, Florida

May 2019
Tác giả: Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.

Tin Vui: Thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ Đức Bà Paris
sau vụ hỏa hoạn được cử hành ngày 15/6.


UserPostedImage

Photo Credit: Bertrand GUAY

Đặng Tự Do

14/Jun/2019

http://www.vietcatholic.net/News/Html/250905.htm

Trong thông báo được đưa ra vào đầu tuần này, Tòa Giám Mục Paris cho biết Thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ hỏa hoạn phá hủy mái và ngọn tháp của nhà thờ sẽ được cử hành vào tối thứ Bảy 15 tháng Sáu trong một nhà nguyện bên trong nhà thờ với khoảng 20 người tham dự, và sẽ do Đức Tổng Giám Mục Michel Aupetit của tổng giáo phận Paris, chủ tế cùng với 6 hay 7 linh mục.

Cùng tham dự thánh lễ còn có các thành viên kinh sĩ đoàn của nhà thờ và các nhân viên của các đài truyền hình.

Tất cả những người tham dự sẽ phải đội mũ bảo hộ lao động.

Nhà nguyện nơi Thánh Lễ được cử hành không hề bị hư hại bởi ngọn lửa, và đó cũng là nơi Mão Gai Chúa Giêsu đội trong cuộc thương khó được lưu giữ.

Thánh lễ sẽ được trực tiếp truyền đi trên truyền hình Pháp.

Ngày 15 tháng Sáu được chọn vì đó là lễ kỷ niệm hàng năm biến cố Cung Hiến Bàn Thờ của nhà thờ chính tòa Paris.

Đức Ông Patrick Chauvet, Cha sở nhà thờ chính tòa giải thích với tờ La Croix International về quyết định cử hành thánh lễ này như sau:

“Điều rất quan trọng là cho thế giới biết rằng vai trò của nhà thờ chính tòa này là để làm rạng rỡ vinh quang Thiên Chúa. Cử hành Thánh Thể vào đúng ngày hôm đó, dù chỉ với một nhóm rất nhỏ, sẽ là dấu chỉ của vinh quang và ân sủng Chúa.”

Trước thánh lễ sẽ có các nghi thức cầu nguyện tại quảng trường phía trước nhà thờ, nơi một nhà nguyện kính Đức Mẹ sẽ sớm được xây dựng để kỷ niệm biến cố Đức Mẹ đã cứu ngôi nhà thờ chính tòa này khi các tín hữu chạy đến kêu cầu.

Những hình ảnh quý vị và anh chị em đang xem thấy đây là cảnh quan bên trong nhà thờ do Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO thực hiện. UNESCO quan tâm đặc biệt đến thiệt hại của ngôi thánh đường vô giá 850 tuổi này và các tác phẩm nghệ thuật có thể đã bị thiệt hại trong ngọn lửa.

Metchtild Rossler từ Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO cho biết: “Đây là một phần của di sản thế giới bên bờ sông Seine được UNESCO công nhận vào năm 1991 và đây là một trong những tòa nhà chính trong toàn bộ di sản thế giới đã được công nhận. Vì vậy, đối với chúng tôi câu hỏi đặt ra là sự ổn định của tòa nhà, và những gì đã mất. Ít nhất 2/3 mái nhà đã bị thiệt hại. Như thế, chắc phải có những thiệt hại lớn ở bên trong.”

Có rất nhiều mối quan tâm về các di tích tôn giáo quý giá và các tác phẩm nghệ thuật, liệu chúng có bị cháy, liệu chúng có bị hư hại hay không? Và dường như vào thời điểm này, phần lớn nếu không muốn nói là tất cả đã được cứu khỏi sự tàn phá của ngọn lửa.

“Nhiều thứ có thể đã cứu được. Anh có thể giải thích ý nghĩa điều này cho chúng tôi không?”

“Tất cả mọi người đang đề cập đến vương miện gai có lẽ là di tích quan trọng nhất tại ngôi nhà thờ này. Đây là vương miện gai mà Chúa Kitô đã đội theo trong cuộc thương khó của Ngài vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh đầu tiên cách đây khoảng 2,000 năm. Và đây là một thánh tích đã đến tay vua Louis thứ Chín, phải gọi là Thánh Louis, vào thế kỷ 13, và ngài đã xây dựng một nhà nguyện bên trong nhà thờ Đức Bà với mục đích giữ gìn di tích này.”

“Còn cây đại phong cầm vĩ đại, một trong những nhạc cụ nổi tiếng nhất thế giới thì sao? Có bất kỳ thông tin nào về nó không?”

“Cho đến khi chúng ta có thể truy cập vào nhà thờ chính tòa một cách an toàn, sẽ không ai có thể nói chính xác về tình trạng của nhạc cụ này. Nhưng dựa trên cơ sở của một báo cáo được công bố sáng nay thì ngọn lửa đã không lan đến cây đại phong cầm. Báo cáo cũng viết rằng nước xịt vào để chiến đấu với ngọn lửa đã không ảnh hưởng đến cây đàn vì một tấm che trên cây đại phong cầm đã cản không để nước lọt xuống bên trong cây đàn. Đó là một tin rất tốt lành.”

Metchtild Rossler cho biết nhà thờ chính tòa sẽ được tái thiết như trước đây và điều này không khó vì có vô số phim ảnh về nhà thờ này.

Biểu tình ở Hong Kong thành công:
Chính phủ 'tạm dừng' luật dẫn độ


15 tháng 6 2019

https://www.bbc.com/vietnamese/world-48645868

Bà Carrie Lam bày tỏ "nỗi buồn sâu sắc" vì tranh cãi quanh dự luật dẫn độ

Chính phủ Hong Kong chính thức tạm dừng dự luật cho phép dẫn độ sang Trung Quốc đại lục, Đặc khu trưởng Carrie Lam vừa tuyên bố.

"Dự luật đã gây ra nhiều chia rẽ trong xã hội", bà nói trong cuộc họp báo vừa diễn ra, đề cập đến "những nghi ngờ và hiểu lầm".

Bà nói bà đã nghe thấy những lời kêu gọi chính phủ của bà "tạm dừng và hãy suy nghĩ".

"Tôi phải thừa nhận về mặt giải thích và giao tiếp đã có những bất cập", cô nói.

"Chúng tôi phải luôn nghĩ đến những lợi ích lớn nhất của Hong Kong," liên quan đến việc "khôi phục hòa bình và trật tự".

Bà Lam còn nói thêm rằng sự cấp bách cần phải thông qua dự luật này trước khi năm lập pháp kết thúc "có lẽ không còn tồn tại".

Nhà lãnh đạo Hong Kong bà Carrie Lam trước đó đã từ chối hủy bỏ dự luật này, nhưng trong những ngày gần đây, một số cố vấn của bà đã hối thúc bà đình chỉ nó.

Helier Cheung, BBC News, Hong Kong, nhận xét: "Đây là sự quay ngược 180 độ kinh ngạc từ một vị lãnh đạo mà trước đó bày tỏ cứng rắn.

Vài ngày trước, bà Lam thề sẽ tiếp tục dự luận mất lòng dân - nhưng nay bà hứa "lắng nghe các quan điểm khác nhau".

Hàng trăm ngàn người đã xuống đường phản đối dự luật và các cuộc biểu tình tiếp theo đã được lên kế hoạch cho Chủ nhật.

Chính phủ cho rằng rằng dự luật dẫn độ được đề xuất sửa "lỗ hổng" khiến thành phố này trở thành nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm.

UserPostedImage

Hàng trăm ngàn người đã xuống đường phản đối dự luật dẫn độ

Nhưng giới chỉ trích nói rằng dự luật này sẽ khiến người dân Hong Kong rơi vào đến hệ thống tư pháp yếu kém không minh bạch của Trung Quốc và khiến nền độc lập tư pháp của Hong Kong thêm sói mòn.

Hong Kong là một thuộc địa cũ của Anh, nhưng đã được trả lại cho chính quyền Trung Quốc vào năm 1997 theo thỏa thuận "một quốc gia, hai chế độ" kéo dài 50 năm để đảm bảo một mức độ tự trị nhất định.

Dự luật này tranh cãi như thế nào?

Dự luật này sẽ cho phép dẫn độ tội phạm theo yêu cuầ của các nhà chức trách ở Trung Quốc đại lục, Đài Loan và Ma Cao và sẽ được quyết định dựa trên từng trường hợp cụ thể bởi tòa án Hong Kong.

Dự luật này được đề xuất sau khi xảy ra một vụ án khi một người đàn ông bị cáo buộc giết bạn gái ở Đài Loan nhưng không thể bị dẫn độ.

Các quan chức Hong Kong, bao gồm cả bà Lam, nói rằng dự luật này là cần thiết để bảo vệ thành phố chống lại tội phạm.

Nhưng nhiều người lo ngại luật này có thể bị lợi dụng để nhắm vào các đối thủ chính trị của nhà nước Trung Quốc.

Các nhà hoạt động đối lập cũng trích dẫn cáo buộc sử dụng tra tấn, giam giữ tùy tiện và buộc tội ở Trung Quốc đại lục.

Các cuộc biểu tình xảy ra như thế nào?

Một cuộc tuần hành quy mô lớn, thu hút hơn một triệu người, theo ban tổ chức, đã diễn ra vào Chủ nhật tuần trước.

Hôm thứ Tư, hàng chục ngàn người đã tập trung lại để phong tỏa các đường phố xung quanh trụ sở chính phủ để ngăn chặn cuộc tranh luận về dự luật dẫn độ.

Căng thẳng sôi sục và 22 cảnh sát và 60 người biểu tình đã bị thương. Nhà chức trách cho biết 11 người đã bị bắt.

Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và đạn cao su và bị một số nhóm nhân quyền cáo buộc sử dụng vũ lực.

Bà Lam không đưa ra thêm bất kỳ tuyên bố nào kể từ bài phát biểu đầy nước mắt hôm thứ Tư, khi bà gọi các cuộc biểu tình này là "bạo loạn có tổ chức".

Các nhà hoạt động đang lên kế hoạch cho các cuộc biểu tình khác vào cuối tuần này.

nguồn BBC

Nguyễn Xuân Phúc lại lo sợ ‘Chân Dung Quyền Lực’?


UserPostedImage

June 15, 2019
Thường Sơn

(VNTB) – Vì sao Thủ tướng Phúc một lần nữa trong nhiều lần ‘kêu gọi báo chí đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá’?

Hẳn đó là hệ quả mà Nguyễn Xuân Phúc – người bộc lộ tham vọng chính trị rõ hơn hết trong những năm sau đại hội 12 – không thể yêu thích khi ông ta phải trở thành tiêu điểm bình phẩm, chỉ trích và tố cáo của các đồng chí trong nội bộ đảng Cộng sản lẫn dư luận trên mạng xã hội về quá nhiều ‘thành tích’ của Phúc trong nhiệm kỳ này: để mặc hoặc tiếp tay cho Bộ Công thương tăng phi mã giá xăng dầu và điện, bỏ mặc hoặc bật đèn xanh cho Bộ Giao thông Vận tải và nhóm lợi ích giao thông dập phí BOT lên đầu lái xe và doanh nghiệp, thả rông cho Bộ Tài nguyên Môi trường và các doanh nghiệp xả thải đậm đặc khắp các vùng đất nước…

Và hẳn Nguyễn Xuân Phúc không thể quên, hoặc còn nhớ mãi về trang mạng Chân Dung Quyền Lực.

Vào cuối năm 2014, lần đầu tiên Chân Dung Quyền Lực xuất hiện và tạo nên một cơn địa chấn trong chính trường và chính giới Việt nam khi tấn công không thương tiếc, với nhiều chi tiết liên quan đến tài sản, sân sau và nhân thân ‘chính trị nội bộ’, đối với một số ủy viên bộ chính trị khi đó, đặc biệt là Nguyễn Xuân Phúc. Khỏi phải nói rằng hiệu ứng của trang mạng phe cánh chính trị này đã khiến nhiều ‘chính khách’ co rúm và phải uống thuốc ngủ. Nhưng đến gần cuối năm 2015 khi sắp diễn ra đại hội 12, trang Chân Dung Quyền Lực tự nhiên biến mất theo đúng cái cách mà nó đã thình lình xuất hiện. Có lẽ vào lúc đó, ‘nhiệm vụ lịch sử’ của nó đã tạm hoàn thành.

Nhưng không có Chân Dung Quyền Lực này thì lại xuất hiện ‘Chân Dung Quyền Lực’ khác.

Vào tháng Tám năm 2018, hiện tượng đơn thư tố cáo nội bộ lại xuất hiện trên mạng xã hội. Một vụ việc độc đáo được mạng xã hội đề cập là một bức thư của một người được cho là nhà giáo Nguyễn Cảnh Bình từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tố cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về nhiều vấn đề, trong đó nổi cộm là chuyện ông Phúc để cho một số cấp dưới, đại gia và người thân trong gia đình ông Phúc thao túng chính trường và trục lợi cá nhân, đồng thời đang tổ chức một chiến dịch vừa chạy đua vừa tranh giành chức vụ tổng bí thư tại đại hội 13 vào năm 2021, với ‘liên danh’ Nguyễn Xuân Phúc – Trương Hòa Bình – Nguyễn Văn Bình để đối chọi với một ‘trục’ khác là Trần Quốc Vượng – Vương Đình Huệ…

Cho tới nay người ta vẫn chưa thấy ông Nguyễn Cảnh Bình lên tiếng phản bác về bức thư trên hay tố cáo kẻ nào đó đã mạo danh ông. Sự im lặng như thể công nhận ấy càng khiến dư luận tin rằng bức thư trên, tuy chưa biết những nội dung của nó đáng tin cậy đến đâu, nhưng có vẻ xuất phát từ ‘người thực việc thực’.

Một cách tối thiểu, hiện tượng ‘người thực việc thực’ đó đã được chứng thực trên phưng diện lobby chính trị. Từ giữa năm 2017 và trùng với thời điểm Trần Đại Quang bất thần bị ‘bệnh lạ’ mà đã ‘biến mất’ lần đầu tiên trong gần hết tháng Tám năm đó, người ta nhận ra Thủ tướng Phúc đã bắt đầu chiến dịch vận động cho chức vụ tổng bí thư tại đại hội 13 vào năm 2021. Ngoài thành tích ‘GDP tăng trưởng vượt bậc’, ông Phúc đi nhiều địa phương và nơi nào cũng được ông ta xem là ‘đầu tàu’, cùng những từ ngữ đầy hoa mỹ mà đã khiến giới lãnh đạo những địa phương này ‘tự sướng’ đến mức có thể sẵn lòng bỏ phiếu cho ông Phúc trong một hội nghị trung ương ‘thăm dò uy tín tổng bí thư cho đại hội 13’ và kể cả tại đại hội 13…

Cùng lúc, nhiều dư luận bắt đầu đề cập nhiều hơn đến ‘nhóm sân sau’ của Thủ tướng Phúc – một câu chuyện rất tương đồng với các nhóm lợi ích sân sau của Nguyễn Tấn Dũng trong 9 năm trời ông ta làm thủ tướng. Tuy chưa đến mức thao túng chính phủ và ‘đớp hốt’ ghê gớm như các nhóm sân sau của Nguyễn Tấn Dũng, những nhóm kinh tài được cho là sân sau của Thủ tướng Phúc lại được cho là ‘rất nhiều triển vọng’ để trở thành nhóm lợi ích có sức ảnh hưởng lớn nhất đến chính phủ và cả đường lối của đảng Cộng sản Việt Nam trong tương lai không xa.

Theo VNTB

Một vài suy nghĩ từ câu chuyện của Hong Kong


UserPostedImage

REUTERS/Hannibal Hanschke

Mẹ Nấm (Danlambao) - Từ sau cuộc biểu tình ngày 12/6/2019 đến nay, mặc dù dự luật Dẫn độ hiện đang tạm hoãn thông qua nhưng những gì đang diễn ra tại Hong Kong, đặc biệt là hai câu chuyện mới nhất khiến tôi phải suy nghĩ.

“Freedom is not free”. Và con đường dấn thân cho tự do chưa bao giờ dễ dàng.

Câu chuyện thứ nhất của nữ diễn viên Xa Thi Mạn và sức mạnh kiểm duyệt văn hoá từ Bắc Kinh.

UserPostedImage

Xa Thi Mạn là một tài tử điện ảnh Hong Kong khá quen thuộc với nhiều người Việt Nam trong các bộ phim truyền hình do TVB phát hành. Hiện cô là nữ diễn viên được yêu thích tại Trung Hoa đại lục

Nư diễn viên này đã nhấn like một bài đăng dẫn link đưa tin cuộc biểu tình hôm 12/6/2019 trên Instagram. Và lực lượng chuyên rình “xét like, đếm comment” đã chụp màn hình bài đăng có like của Xa Thi Mạn sau đó đem chia sẻ ảnh chụp này trên nhiều trang mạng xã hội khác của Hoa Lục.

UserPostedImage

Post đăng trên Instagram mà Xa Thi Mạn đã nhấn like

Ê kíp quản lý và khai thác hình ảnh của nữ diễn viên Xa Thi Mạn ngay lập tức đã phải xử lý khủng hoảng truyền thông bằng cách dùng tài khoản của cô tại Sina Weibo để thanh minh như sau:

"Tôi đã vô tình thả Like một Post trên Instagram [mạng xã hội bị cấm tại Hoa Lục]. Ngay sau khi xem lại post đó có nội dung gì thì tôi đã rút lại Like đó. Tôi, Xa Thi Mạn, yêu tổ quốc [Hoa Lục] và yêu Hương Cảng".

Lời thanh minh của Xa Thi Mạn trên Sina Weibo

Thực tế hiện nay tại Trung Quốc, bất kỳ một văn nghệ sĩ nào, dù họ đến từ Hương Cảng hay Đài Loan, nếu họ có "tư tưởng" hay hành động được xem là đi ngược lại "lợi ích và tuyên truyền văn hóa nghệ thuật của Hoa Lục theo kim chỉ nam của đảng Cộng sản Trung Quốc" tất nhiên sẽ gặp ngay sự trừng phạt của cơ quan kiểm duyệt văn hóa tại Bắc Kinh. Đây có lẽ chính là lý do khiến không ít nghệ sĩ gặp rắc rối khi nói lên chính kiến của mình.

Câu chuyện này những người bạn Việt Nam của tôi có thấy quen không?

Câu chuyện thứ hai buồn hơn.

Cuối ngày 15/6/2019, một người trẻ đã tự tử sau khi giăng biểu ngữ tại toà nhà Pacific Palace trong khu Kim Chung tại khu vực hành chính của đặc khu Hong Kong.

Biểu ngữ được treo có 3 nội dung:

- Rút lại dự luật dẫn độ.
- Chúng tôi không phải là những kẻ bạo loạn.
- Trả tự do ngay cho những sinh viên đang bị tạm giam.
- Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức ngay.

Hình chụp biểu ngữ tại toà nhà Pacific Palace

Tấm biểu ngữ này được treo phái đối diện trụ sở hành chính của đặc khu phía bên kia đường Harcourt.

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của đám đông và nhiều người trong số họ đã cố gắng yêu cầu cảnh sát mở lối đi cho họ leo lên phía trên để giải cứu thanh niên này nhưng bất thành.

Trong nhiều thông báo kêu gọi biểu tình vào lúc 2:30 chiều Chủ Nhật ngày 16/6/2019 sắp tới, các sinh viên đã kêu gọi người tham gia hãy mặc áo đen và đặt hoa tưởng niệm tại Pacific Palace.

Lời kêu gọi biểu tình được chia sẻ trên Twitter

Trước đó, cảnh sát Hong Kong đã bắn đạn cao su, sử dụng hơi cay, lựu đạn khói cay và dùi cui để trấn áp người biểu tình và báo chí vào ngày 12/6/2019. Một số sinh viên hiện vẫn đang bị bắt tạm giam.

Hai câu chuyện trên là một phần trong số nhiều câu chuyện diễn ra tại Hong Kong ở thời điểm hiện tại. Và nó khiến tôi phải suy nghĩ về tự do, về hành trình của người Việt mình.

Hong Kong họ có tổ chức. Họ xây dựng phong trào sau nhiều năm nghiên cứu và làm việc teamwork thật chặt chẽ. Ít nhiều họ cũng đã đạt được mục tiêu mời gọi người xung quanh bước ra khỏi nỗi sợ hãi cố hữu, khỏi sự bàng quang và thờ ơ với tương lai đất nước.

Người Hong Kong không thể thay đối thái độ chính trị của những diễn viên như Xa Thi Mạn. Họ cũng không thể đem lại sự lạc quan tin tưởng cho chàng thanh niên xấu số kia. Nhưng có lẽ họ biết, nếu dừng lại, nếu không tiếp tục chiến đấu, nếu bỏ lỡ những ước mơ của mình. Họ sẽ không bao giờ chạm tay vào tự do.

Thông báo tạm hoãn dự luật Dẫn Độ - bước lui tạm thời của Bắc Kinh - có thể chưa phải là thắng lợi của người Hong Kong hôm nay nên họ tiếp tục xuống đường, để viết tiếp những ước mơ, để sống những tháng ngày đáng sống, để tưởng niệm người bạn đồng hành hôm qua vừa ngã xuống. Và hơn hết, họ tiếp tục bước trên con đường tự do mà họ khao khát.

Chúng ta còn chờ đến bao giờ?

* Bài viết sử dụng một số tư liệu từ Bao Thien

16.06.2019
Mẹ Nấm

danlambaovn.blogspot.com

Ấn Độ áp thuế quan trả đũa lên hàng hóa của Mỹ
kể từ Chủ nhật


16/06/2019

UserPostedImage

Ấn Độ sẽ áp đặt thuế quan trả đũa cao hơn đối với 28 sản phẩm của Mỹ bao gồm hạnh nhân, táo và quả óc chó từ Chủ nhật, sau khi Washington rút lại các đặc quyền thương mại quan trọng đối với New Delhi.

Các mức thuế mới có hiệu lực từ Chủ nhật, một thông báo của chính phủ cho biết, trong tranh cãi thương mại mới nhất kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức năm 2017 và tuyên bố sẽ hành động chống lại các quốc gia mà Washington có thâm hụt thương mại lớn.

Từ ngày 5 tháng 6, Tổng thống Trump đã loại bỏ các đặc quyền thương mại theo Hệ thống Ưu đãi Phổ quát (GSP) cho Ấn Độ, nước hưởng lợi lớn nhất từ chương trình cho phép xuất khẩu miễn thuế lên tới 5,6 tỉ đôla.

Ấn Độ gọi việc này là “đáng tiếc” và tuyên bố sẽ duy trì lợi ích quốc gia của mình.

Ấn Độ ban đầu ban hành một lệnh vào tháng 6 năm ngoái để tăng thuế nhập khẩu lên tới 120 phần trăm đối với một loạt các mặt hàng của Mỹ, vì Washington từ chối cho Ấn Độ được miễn thuế thép và nhôm cao hơn.

Nhưng New Delhi liên tục trì hoãn tăng thuế trong khi hai quốc gia đang đàm phán thương mại. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt mức khoảng 142,1 tỉ đôla vào năm 2018.

Ấn Độ ngày thứ Bảy sửa đổi một lệnh trước đó của họ “để thực thi áp đặt thuế quan trả đũa đối với 28 mặt hàng được chỉ định có xuất xứ hoặc được xuất khẩu từ Mỹ.”

Thuế quan cao hơn của Ấn Độ đối với hàng hóa của Mỹ có thể tác động đến mối quan hệ chính trị và an ninh ngày càng tăng giữa hai nước.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, dự kiến sẽ thăm Ấn Độ trong tháng này, trong tuần này nói rằng Mỹ sẵn sàng đối thoại để giải quyết những khác biệt thương mại với Ấn Độ, thông qua việc các công ty Mỹ có được sự tiếp cận lớn hơn đối với thị trường Ấn Độ.

Ấn Độ cho đến nay là nước mua hạnh nhân của Mỹ nhiều nhất, trả 543 triệu đôla cho hơn phân nửa lượng hạnh nhân xuất khẩu của Mỹ trong năm 2018, theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Nước này mua táo của Mỹ nhiều thứ hai, với 156 triệu đôla trong năm 2018.

Các quy định mới của New Delhi trong các lĩnh vực như thương mại điện tử và nội địa hóa dữ liệu đã khiến Mỹ tức giận và ảnh hưởng tới các công ty như Amazon.com, Walmart Inc, Mastercard và Visa, cùng những công ty khác.

Ông Trump dùng kinh tế Mỹ làm vũ khí
trong lúc tránh chiến tranh thật


Lê Mạnh Hùng

June 15, 2019

UserPostedImage

Những công ty khổng lồ như Nike và Adidas đều phản đối việc đánh thuế quan vào giầy dép. Trong hình, một cửa hàng Adidas tại Los Angeles, California. (Hình: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

Những ngày gần đây, Tổng Thống Donald Trump có vẻ thoải mái trong việc sử dụng kinh tế Hoa Kỳ vừa như một cái mồi dụ dỗ, vừa là một vũ khí dọa nạt. Trong chuyến đi thăm Anh Quốc vừa qua, ông đã “tweet” rằng nước Anh có thể chờ đợi “một thỏa hiệp thương mại huy hoàng” với Mỹ nếu Anh chịu “vứt bỏ những xiềng xích” của Liên Hiệp Châu Âu.

Trong khi tuần trước, ông đe dọa gây chiến tranh kinh tế với tất cả mọi người, bất chấp cả bạn thù. Các nước Châu Âu bị đe dọa trừng phạt vì họ tìm cách tiếp tục buôn bán với Iran. Mexico bị đe dọa đánh thuế quan vào hàng của mình bán sang Mỹ nếu không chặn những người tị nạn Trung Mỹ vào đất Mỹ.

Đầu Tháng Sáu, ông loại Ấn Độ ra khỏi danh sách những nước đang phát triển được WTO cho phép nhận một số những ưu đãi vì lý do Ấn không làm đủ để mở cửa thị trường cho Mỹ.

Nhật báo New York Times tường thuật rằng ông còn tính đánh thuế vào nhôm của Úc cho đến khi Ngũ Giác Đài phản đối vì Mỹ còn nhờ quá nhiều vào Úc tại Thái Bình Dương. Những phát súng này chỉ là chuyện nhỏ trong chiến dịch chính của ông Trump: tìm cách bao vây và cô lập Trung Cộng.

Quan thuế và trừng phạt cấm vận là hai chuyện khác nhau. Quan thuế là công cụ mậu dịch thường được dùng để cân bằng quyền lợi của cả người sản xuất lẫn tiêu thụ trong lúc cấm vận là trừng phạt công khai đối với kẻ thù. Nhưng đối với ông Trump, mà hiện nay dùng chúng song song cùng một lúc, bởi vì ông lợi dụng một nhược điểm của thế giới, ước muốn buôn bán với Mỹ, thị trường giàu có và béo bở nhất thế giới.

Hoa Kỳ đã hưởng vị thế này từ hơn hai thế hệ nay. Nó là một yếu tố then chốt cho sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trên thế giới. Cho đến lúc gần đây, nó được đưa ra như là một món mồi nhử, nhưng nay Tổng Thống Trump dùng nó như một cây gậy.

Quan thuế làm cho việc xâm nhập vào thị trường tốn kém hơn. Nhưng cái tốn kém hơn đó ai phải chịu thì còn là một vấn đề với nhiều tay chơi tham dự, từ nhà sản xuất nước ngoài, công ty xuất nhập cảng, cửa hàng bán lẻ trong nước và người tiêu thụ, tất cả đều phải chịu ít nhất là một phần của cái tốn kém thêm đó.

Trong một lá thư ngỏ ngày 20 Tháng Năm gửi Tổng Thống Trump, 173 công ty giầy dép bao gồm những công ty khổng lồ như Nike và Adidas đã phản đối việc đánh thuế quan vào giầy dép, nói rằng: “Với tư cách là một ngành hoạt động phải chịu thêm môt khoản thuế quan $3 tỷ mỗi năm, chúng tôi có thể bảo đảm với ngài rằng mọi gia tăng trong chi phí nhập cảng giầy sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu thụ Hoa Kỳ.”

Ông Jeffrey Sachs, giáo sư kinh tế tại Đại Học Columbia, đặt vấn đề kiểu khác: “Đây là một cách tiếp cận có rủi ro rất cao. Một hệ thống mở có thể trở thành một hệ thống đóng hay phân hóa thành nhiều hệ thống. Nó đã xảy ra sau những loạn lạc của Thế Chiến Thứ Nhất và cuộc Đại Khủng Hoảng. Và nếu Hoa Kỳ rút khỏi hệ thống này thì những nước khác cũng sẽ làm theo.”

Theo ông Ben Emons, giám đốc điều hành công ty tư vấn Medley Global Advisors, thì chiến lược của Tổng Thống Trump dựa trên niềm tin rằng “nhu cầu tiêu thụ của dân Mỹ thì lớn và hấp dẫn đến mức mà không ai có thể bỏ qua thị trường Mỹ được.” Ông Emons cho rằng trong tương lai gần, điều đó có thể đúng. Nhưng về lâu về dài thì chưa chắc.

Không phải chỉ có riêng Hoa Kỳ mới chơi được trò chơi này. Trung Cộng cũng đã lập ra danh sách các công ty Mỹ đưa vào sổ đen để phản ứng với việc ông Trump cấm buôn bán với Huawei. Và theo ông Emons, “Trung Quốc có thể chuyển sang dựa vào buôn bán với các nước khác cũng như thị trường trong nước.”

Ngoài quan thuế và cấm vận ra, số vũ khí có trong tay hai nước – và thật sự là tất cả các nước – thì rất rộng lớn. Chúng bao gồm giới hạn đầu tư, kiểm soát xuất cảng, tẩy chay hàng hóa, sổ đen, truy tố chống độc quyền, và ngay cả điều tra hình sự. Trung Cộng đã từng dùng đe dọa ngăn chặn du lịch đối với Nam Hàn và đã thành công. Họ có thể dùng những biện pháp tương tự đối với Hoa Kỳ để đối phó lại.

Tuy rằng chiến tranh kinh tế có thể mang lại nhiều rủi ro, nhưng rõ ràng là ông Trump thích loại chiến tranh này hơn là chiến tranh dùng máy bay, xe tăng và những người lính cầm súng mà hầu như đời tổng thống Mỹ nào cũng phải có trong suốt nửa thế kỷ vừa qua.

Ngay cả ông Barack Obama, người được giải thưởng Nobel Hòa Bình, cũng cho ném bom Libya cho đến khi chế độ Khaddafi sụp đổ. Ông Trump thì không phải là không muốn chiến tranh, ông đe dọa máu và lửa chống lại Bắc Hàn chẳng hạn, để thêm tiền vào cho ngân sách Ngũ Giác Đài và đe dọa “tiêu diệt” Iran, nhưng cho đến nay ông chỉ mới ra lệnh bắn hai lần hỏa tiễn vào Syria và tìm cách rút quân khỏi Syria và Afghanistan nhưng không mấy thành công.

Không phải ông Trump không thích chiến tranh, nhưng ông biết rằng dân Mỹ chán ghét những cuộc chiến bên ngoài và đặc biệt là nếu những cuộc phiêu lưu này không mang lại kết quả. Chiến tranh kinh tế dễ biện minh hơn. Nhưng nếu nó mang lại những hậu quả trực tiếp đến đời sống dân Mỹ thì có lẽ Tổng Thống Trump cũng khó có thể tiếp tục.

(Lê Mạnh Hùng)

Học sinh 14 tuổi đâm nhiều nhát dao vào ngực hiệu trưởng
ở New Jersey


June 15, 2019

UserPostedImage

Photo Credit: CNN

CNN – Một người hiệu trưởng của một trường trung học cấp 2 đang tập dợt cho học sinh lễ tốt nghiệp hôm cuối tuần thì bị một học sinh chạy lên đâm nhiều nhát vào ngực.

Cảnh sát cho biết cậu học trò 14 tuổi này đã chạy xuyên qua khu vận động của trường Union School của thàn hphố Rutherford của New Jersey và tấn công hiệu trưởng Kurt Schweitzer bằng con dao gấp lại được.

Sở Cảnh sát thành phố cho hay ‘sau khi gây án, tên học sinh này quay mặt lại, ném con dao và giơ hai tay cao lên trời đầu hàng’

Trên trang mạng Facebook, Sở Cảnh sát Rutherford cho hay: “Thầy Schweitzer đã được cấp cứu và các vết thương không đe dọa đến tính mạng, không ai khác bị hiểm họa gì trong vụ này”

Người học sinh ‘đâm thầy’ đã bị bắt giam vào tối qua và bị truy tố hai cáo trạng đã tấn công gia trọng và hai cáo trạng có vũ khí. Hiện người ta cũng chưa rõ vì sao em học sinh này dám làm chuyện “tày trời” như thế trước mặt nhiều người.

Giới chức địa phương cho hay lễ tốt nghiệp của trường Union School vẫn sẽ diễn ra trong ngày thứ tư tuần sau, nhưng nhiều cảnh sát viên sẽ hiện diện trong khuôn viên nhà trường nhân ngaày lễ này vì lý do bảo vệ an ninh cho mọi người.

Đào Nguyên

Edited by user Sunday, June 16, 2019 1:57:21 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#12356 Posted : Sunday, June 16, 2019 3:39:01 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,644

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Hai triệu người Hồng Kông xuống đường,
bác lời xin lỗi, đòi đặc khu trưởng từ chức


June 16, 2019

UserPostedImage

Người biểu tình trương khẩu hiệu bác bỏ luật dẫn độ. (Hình: AP Photo/Vincent Yu)

HỒNG KÔNG (NV) – Khoảng 2 triệu người đã xuống đường tham dự cuộc biểu tình vĩ đại ở Hồng Kông hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Sáu, đòi đặc khu trưởng nơi này, bà Carrie Lam, phải từ chức, bác bỏ lời xin lỗi của bà vì đã thúc đẩy dự luật theo đó cho phép dẫn độ người từ Hồng Kông về lục địa để xét xử.

Theo hãng thông tấn UPI, người trong ban tổ chức thuộc nhóm tranh đấu Mặt Trận Dân Nhân Quyền (CHRF), ước lượng số người tham dự nhiều gấp đôi so với con số 1 triệu người xuống đường cách đây bảy ngày để phản đối dự luật dẫn độ.

Cảnh sát Hồng Kông ước lượng có khoảng 388,000 người đi theo cùng lộ trình đầu tiên của cuộc tuần hành phản đối. Hôm Chủ Nhật tuần qua, cảnh sát ước lượng có một triệu người trong thành phố với 7 triệu dân này đã tham dự biểu tình.

Bản tin của Bloomberg nói rằng người biểu tình cũng túa ra từ các ngả đường khác, ngoài lộ trình chính thức.

Đến lúc khoảng 7 giờ 30 phút tối hôm Chủ Nhật ở Hồng Kông, chừng năm giờ sau khi cuộc tuần hành khởi sự, hàng ngàn người đã kéo đến tập trung ở công viên Victoria Park, để bắt đầu cuộc đi bộ dài khoảng 2 dặm (3.2 km) tới nơi đặt trụ sở Nghị Viện Hồng Kông.

UserPostedImage

Gia đình cùng xuống đường ở Hồng Kông. (Hình: AP Photo/Vincent Yu)

Những người biểu tình nói rằng họ sẽ tiếp tục xuống đường, cho tới khi nào dự luật bị hủy bỏ hoàn toàn, chứ không tạm dừng như bà Lam loan báo hôm Thứ Bảy.

Họ cũng đòi bà Lam phải từ chức, thả tất cả những người bị bắt khi biểu tình và không truy tố. Họ cũng yêu cầu chính quyền Hồng Kông không được gọi cuộc biểu tình phản đối là “bạo loạn.”

“Nếu chính quyền không đáp ứng, sẽ có thêm nhiều người Hồng Kông tham gia biểu tình vào ngày mai,” theo lời CHRF.

Một người biểu tình, cô Venus Leung, một sinh viên 19 tuổi, nói rằng “Carrie Lam không thể làm điều gì để có được sự tin tưởng của chúng tôi nữa. Bà ta phải từ chức.”

Nhiều người biểu tình mặc đồ đen trong cuộc biểu tình. Trong khi nhiều người cầm hoa trắng để tưởng niệm một người đàn ông té khỏi một tòa nhà hôm Thứ Bảy, khi đang cầm biểu ngữ phản đối luật dẫn độ.

Người biểu tình cũng hát bài “Do You Hear The People Sing?” bài hát từ vở nhạc kịch Les Miserables và cũng được coi là bài hát chính của phong trào phản đối tại Hồng Kông năm 2014 đòi tự do bầu cử.

Không chỉ có người trẻ mà nhiều người lớn tuổi cũng đi biểu tình.

Bà Chik Kim Ping, 65 tuổi, và chồng là ông Tse, 70 tuổi, đến tham dự cuộc biểu tình vì “đây là điều quan trọng cho con cháu chúng tôi.”

Bà Chik Kim Ping nói với CNN rằng: “Chúng tôi đã già rồi và không còn sống lâu nữa. Chúng tôi sẽ không nhìn thấy điều gì xảy ra năm 2047, nhưng con cháu chúng tôi sẽ nhìn thấy các sự kiện vào thời đại đó.”

Vào năm 2047, Hồng Kông sẽ hoàn toàn trở thành một phần của Trung Quốc và không còn được hưởng quy chế đặc biệt theo như thỏa thuận với Anh khi vùng đất này được trao trả cho Trung Quốc năm 1997.

(V.Giang)

Edited by user Sunday, June 16, 2019 3:40:41 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Nam  
#12357 Posted : Sunday, June 16, 2019 4:18:35 PM(UTC)
Hoàng Nam

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 5/12/2011(UTC)
Posts: 5,644

Thanks: 776 times
Was thanked: 317 time(s) in 252 post(s)

Tổng Thống Biden ?


Vũ Linh

06/16/2019

UserPostedImage

Còn đâu 17 tháng nữa mới tới bầu cử tổng thống. Hiện nay, chẳng ai biết đảng Dân Chủ sẽ đưa ai ra đấu võ cùng liên danh Trump-Pence. Cũng chẳng ai biết chính trường Mỹ sẽ xẩy ra chuyện lớn nhỏ gì trong hơn cả năm nữa.

Kẻ này chẳng tốt nghiệp Đại Học Bói Toán nào, nên đoán mò cũng giống như hồi nhỏ ở Sàigòn đổ xí ngầu với mấy chú Ba bán bò viên, may rủi, ai biết được? Dù vậy, bài này cũng bàn ra bàn vào về cuộc bầu tổng thống tới. Hai năm nữa, quý độc giả sẽ có dịp nhận định về tài… ‘đoán sai’ của kẻ này.

Dưới đây là quẻ của thầy bói không mù này.

Cuộc bầu tổng thống năm 2020 sẽ là một cuộc bầu lịch sử với những hệ quả cực kỳ lớn lao, một sự lựa chọn rõ rệt giữa hai thái cực của chính trường Mỹ. Kết quả bầu cử? Nếu TT Trump của đảng CH không tái đắc cử thì một ứng cử viên của đảng DC sẽ đắc cử, bảo đảm không đúng không tính tiền.

Vị ứng cử viên của đảng DC với hy vọng trúng số (hay trúng gió) đó có chừng 80% triển vọng sẽ là cụ Joe Biden, cựu phó tông tông của Obama.

Trước hết, ta coi qua vấn đề liên danh nào?

Bên CH, coi như 90% sẽ là liên danh Trump-Pence. Hầu hết các tổng thống đương nhiệm đều ra tái tranh cử và không thay đổi ông phó, sẽ gây đàm tiếu nhức đầu rất bất lợi.

Nhất là ông Trump, đã bị TTDC tố cáo thay đổi phụ tá nhanh hơn vua Tàu thay thứ phi. Hai ông Trump và Pence cho đến nay cũng có vẻ hợp nhau, chưa đụng độ gì.

Kẻ này không dám chắc chắn 100%, dành 10% cho bất ngờ có thể xẩy ra.

Thứ nhất ông thần Trump là người chẳng ai đoán được ngày mai làm gì, nói gì hay tuýt cái gì. Biết đâu chừng ông nổi hứng, quẳng hết vào thùng rác, không ra tranh cử nữa, nhẩy lên máy bay riêng dắt vợ đi vòng quanh thế giới ngao du thì sao?

Thứ nhì, sự đánh phá cực tàn bạo của đảng đối lập DC với sự tiếp tay xả láng của cả khối TTDC từ ngày ông Trump chưa tuyên thệ, biết đâu sẽ như… nước chẩy đá mòn, có hậu quả nghiêm trọng như đàn hặc, bị cấm ra tranh cử tại nhiều tiểu bang, bị chính các đồng chí CH khuyến cáo không nên ra lại, bị cử tri bảo thủ bỏ rơi,…?

Xác suất xẩy ra rất thấp, nhưng không phải không thể xẩy ra trong cái chính trường bát nháo Mỹ hiện nay.

Bên DC là liên danh… bí mật mà chưa ai đoán được. Cho đến nay, đã có hai tá ứng cử viên, quý độc giả có thể lấy bất cứ hai tên nào nhập vào nhau, thành liên danh. Chưa kể tất cả các ứng cử viên đều có thể lấy một chính khách không có trong danh sách làm bạn đồng chí, ai biết được.

Nhìn vào thăm dò dư luận, người ta có cảm tưởng chỉ có hai cụ khủng long tranh cử tổng thống, tất cả những vị còn lại, lo dành giựt cái trách nhiệm phó tông tông, nếu không bận đi dự quốc táng ở Phi Châu thì cũng chỉ đứng bên cạnh tung hô chánh tông tông.

Tất cả thăm dò hiện nay cho thấy bên DC, khó ai có thể hạ được cụ cựu phó Biden, với hậu thuẫn trên 30% trong khi cả 23 người khác chia nhau phần còn lại, vị chi 70 chia cho 23 = 3% mỗi người.

Dù vậy, chúng ta cũng vẫn phải thận trọng vì trong thời buổi mà TV thống trị chính trị, chưa ai biết những cuộc tranh luận trực tiếp trên TV trong những tháng tới sẽ đưa ngôi sao DC nào lên và dìm ngôi sao nào xuống.

Một điểm hết sức quan trọng mà ai cũng phải để ý: cụ Biden đứng đầu trong đảng DC hiện nay nhưng lại là một ứng cử viên hết sức yếu trên nhiều phương diện. Chưa kể biệt tài nói hớ, làm hớ của cụ.

Trước hết, cụ Biden đúng là … ‘cụ’ thật! ‘Cụ’ về tuổi tác dĩ nhiên, nhưng cũng là ‘cụ’ dưới khiá cạnh hành xử và quan điểm chính trị. Một chính khách DC đã ca tụng cô dân biểu nhí Ocasio-Cortez là “tương lai của đảng DC”, nghe chói tai nhưng không hoàn toàn vô lý, nhất là khi nhìn vào sự trổi dậy của cánh cực tả trẻ trong đảng DC. Nhìn vào khối này, thật khó mà tưởng tượng có chỗ cho cụ Biden đứng trong đảng DC. Một cụ ông da trắng của thế kỷ 18 ra lãnh đạo nước Mỹ của thế kỷ 21? Đám trẻ này hô hoán nếu đưa cụ Biden với những tư tưởng dĩ hòa vi quý cổ lỗ sĩ ra thì bảo đảm ông thần Trump sẽ hạ dễ dàng như đập ruồi. Dĩ nhiên, ông Trump không trẻ hơn cụ Biden về tuổi tác, nhưng như cái anh bình loạn gia Scarborough của đài MSNBC đã từng nhận định, ông Trump đứng cạnh ông Biden, người ta có cảm tưởng như ông Trump trẻ hơn cụ Biden ít nhất hai chục tuổi.

Cụ Biden bất chấp, cho đám trẻ này là thiểu số quá khích trong khi cụ nhắm vào khối đa số ôn hoà trong và ngoài đảng DC, là thành phần cụ sẽ cần nếu muốn hạ TT Trump.

Cụ Biden có nhiều ‘đặc tính’ tai hại: Nhà báo John Nolte mô tả cụ Biden như một ông da trắng (trong thời buổi này, đó là cái tội đáng chu di tam tộc!), già úa tiêu biểu cho thế hệ ông nội ông ngoại của giới trẻ hiện nay, nhàm chán đúng như biệt danh ‘Joe ngái ngủ’ TT Trump đã tặng cho cụ.

CNN thì phán cụ Biden coi bộ lười biếng, không còn sáng kiến mà chỉ đi góp nhặt hay cóp ý kiến người khác, tự mãn và phách lối vì cả đời ăn trên ngồi trước, nhưng vẫn không có tư cách và khả năng của một người lãnh đạo (CNN đấy nhé!)

Nguy hiểm hơn cả cho cụ Biden là dường như TTDC không hồ hởi lắm, mà có vẻ muốn ủng hộ… bà Warren hơn thì phải.

Tệ như vậy nhưng lại có hy vọng lớn nhất. Nói lên sự nghèo nàn nhân sự của bên DC.

Ngay bây giờ, để có căn bản ‘bàn ra tán vào’, thôi thì ta cứ coi như cụ Biden sẽ đại diện cho liên danh DC. Vấn đề là ai sẽ là người đứng cùng.

Theo kẻ này đoán mò, người có nhiều triển vọng thắng cuộc chạy đua đi dự quốc táng sẽ là bà Kamala Harris, và ta sẽ thấy liên danh Joe Biden – Kamala Harris.

Ở đây, phải nói ngay ta chỉ lựa trong danh sách các ứng cử viên tổng thống để bàn thôi, chứ thực tế cụ Biden có thể lựa bất cứ chính khách DC nào khác.

Tại sao Bà Harris ?

Cụ xã nghiã Bernie Sanders chắc chắn sẽ là người đầu tiên không thể đứng cùng. Hai cụ ông da trắng gần bát tuần trong hai tiểu bang láng giềng, sẽ mang lại cho đảng DC đúng … zero phiếu!

Cụ bà Elizabeth Warren cũng sẽ mau mắn bị loại ngay bất kể bà Warren có lợi thế là không phải là liền ông mà là liền bà. Không ai bầu cho một ông chuyên ‘cóp’ ý người khác ngồi cùng với một bà mạo danh da đỏ. Cóp + mạo danh khó có thể là công thức lý tưởng cho lãnh đạo cả nước.

Anh Beto O’Rourke có chút hy vọng vì tuổi trẻ, có ‘ngoại hình’ giống thần tượng Robert Kennedy năm xưa, và quan trọng hơn, là dân cao bồi Texas, có hy vọng giúp mang Texas và vài tiểu bang miền nam về cho đảng DC. Đáng phiền là anh Beto có khá nhiều hành trang của tuổi trẻ. Cộng vào cái thúng hành trang trong quá khứ của cụ Biden, liên danh Biden-Beto sẽ khó qua cầu vì có nhiều triển vọng cầu sẽ xập vì hành trang quá nặng.

Anh Pete Buttigieg cũng không có nhiều hy vọng đứng cùng liên danh với cụ Biden. Có lợi điểm hơn anh Beto ở chỗ quá khứ trong trắng như ma sơ, không có tỳ vết gì vì đã chẳng làm gì hết ngoài thành tích … có chồng. Đã vậy, lại có thành tích cựu chiến binh từ mặt trận Afghanistan về. Anh này là tay mơ, thị trưởng cái tỉnh nhỏ bằng nửa Kontum. Có thành tích giáng chức một cảnh sát trưởng da đen, một hành động không được cảm tình lắm của dân da đen. Còn một yếu tố lớn nữa mà chưa ai rõ sẽ ảnh hưởng như thế nào: chẳng ai biết bao nhiêu dân Mỹ sẵn sàng có một ông phó tổng thống… có chồng?

Gần hai chục ứng cử viên còn lại thì toàn là hậu thuẫn từ 0,1% đến 2%, mà phần lớn sẽ biến mất trong vài tháng tới.

Nhìn đi nhìn lại, trong đám ứng cử viên hiện nay, chỉ còn một bà Kamala Harris là mặc áo đen đi dự quốc táng trông đẹp nhất.

Thứ nhất, bà Harris có hai yếu tố cực hợp thời thượng cấp tiến: phụ nữ và da đen, đây là những yếu tố cực quan trọng để bù đắp lại việc đảng DC chọn một cụ ông da trắng.

Thứ nhì, bà có tư tưởng cấp tiến, tính tình rất rộng rãi, tặng rất nhiều quà cáp bánh vẽ miễn phí cho tất cả mọi người.

Thứ ba, bà có kinh nghiệm tranh cử, biết cách lập ‘quan hệ’ cần thiết để đắc cử, như khi bà tranh cử chức bộ trưởng Tư Pháp Cali, đã chia chăn gối với ông dân biểu da đen quyền thế nhất tiểu bang.

Và thứ tư, quan trọng nhất, bà có trong túi 55 phiếu cử tri đoàn của Cali, 20% con số cần thiết để vào Tòa Bạch Ốc.

Điểm yếu của bà Harris: với kinh nghiệm bộ trưởng Tư Pháp của tiểu bang, bà rành về luật, có tài chất vấn rất hay trong các cuộc điều trần, nhưng đó là những khả năng của … quan tòa. Trong khi bà có vẻ không có tài thu hút cử tri của một chính trị gia. Múa mép là yếu tố sinh tử trong thể chế dân chủ ma-dzê in USA. TT Obama chỉ là một anh ‘tổ chức cộng đồng’ của một khu phố Chicago, thuộc loại quan chức địa phương hạng bét, nhưng có tài múa mép nên leo thang vào tới Tòa Bạch Ốc.

Dù vậy, bà Harris vẫn còn nhiều hy vọng ra vai phó.
Vẫn chỉ là đoán mò. Chính trị Mỹ thiên biến vạn hoá, biết đâu chừng đại diện cho đảng DC ra tranh cử sẽ là… ông Buttigieg và ‘chồng’ của ông ta thì sao?

Vấn đề thứ hai cần bàn: liên danh Biden-Harris này có hy vọng đắc cử không?

Nếu kẻ này có tài bói toán của cụ Trạng Trình và biết trước kết quả thì hiện giờ đã không ngồi viết lách lăng nhăng mà đang bận ngồi trên du thuyền tại Bahamas, để đoán giá cổ phiếu tuần tới. Dù sao thì ông CH hay bà DC thắng, nước Mỹ vẫn còn đó, chẳng chết anh Mỹ trắng hay Mỹ đen nào. Diễn Đàn Trái Chiều vẫn còn đó (hy vọng là vậy!).

Thôi thì ta cứ cho là liên danh Biden-Harris này sẽ đắc thắng và qua đầu năm 2021, ta sẽ thấy cụ Biden dơ tay tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 46 của Đại Cường Cờ Hoa.

Thế thì chuyện gì sẽ xẩy ra? Con tàu Cờ Hoa sẽ đi về đâu?
Đây là lời hứa chính thức của cụ Biden: Hãy bầu cho tôi, chúng ta sẽ mang mọi chuyện trở về như cũ (nguyên văn: “Vote for me, and we’ll put things back the way they were”).

Ở đây, không cần là thấy bói cũng biết cụ Biden sẽ giữ lời hứa trở về với dĩ vãng vì tất cả chúng ta đều đã có dịp chiêm ngưỡng cụ Biden từ hơn bốn thập niên qua, nhìn tóc cụ đổi từ rậm rạp đen huyền qua lưa thưa trắng tinh. Không ai không biết là cụ vua ‘cóp’ sẽ cóp lại sách lược kinh bang tế thế của TT Obama, tuy có thêm chút mắm muối cho khác mùi vị tý ty.

Các chính sách của TT Obama, từ đối nội đến đối ngoại, kinh tế, xã hội, quốc phòng, ngoại giao, an sinh, y tế, giáo dục, thậm chí các chính sách về cầu tiêu nam nữ, về tự do lựa chọn giới tính, … tất cả sẽ được mang ra lau chùi, đánh bóng, xài lại hết. Mọi việc trở lại như cũ. Như vậy tốt hay xấu? Muốn biết, tất nhiên phải nhìn lại thành quả của Đấng Tiên Tri.

Diễn đàn này mới nhận được một email của một cụ tỵ nạn bị bệnh DƯT, thời kỳ cuối, nức nở ca tụng thành quả của Đấng Tiên Tri.

Obama đã là chuyện xưa như chuyện Phong Thần Diễn Nghĩa, nhưng cụ này trong hơn hai năm qua, vẫn chưa hoàn hồn, vẫn còn mơ thấy Đấng Tiên Tri đang ban phước lành, gửi cho kẻ này một bài của một anh nhà báo Mỹ vô danh tiểu tốt nhưng cuồng Obama, được dịch ra tiếng Việt, không rõ ai dịch, chỉ biết chắc là chính cụ tỵ nạn cuồng chống Trump không phải là người dịch vì khả năng của cụ này không đi xa hơn việc ‘cóp’ bài của người khác, theo gương cụ Biden. Cụ tỵ nạn này vui mừng, đắc chí tìm ra được một bài viết hợp ý, có tính rất thuyết phục chỉ vì cụ đọc được những câu, những lý luận cụ thấy mát mắt mát tai, tung hô thần tượng của cụ tối đa nhưng cũng có vài chuyện chê khiến cho bài viết có vẻ ‘công bằng’, có ‘giá trị’!

Ý của bài viết là ca tụng thành quả kinh thiên động địa của Obama, với hàm ý là ngày mai trời lại sáng, cụ Biden sẽ mang lại mặt trời cho dân Mỹ sau những ngày tăm tối của Trump.

Có thật không? Ta coi lại thử. Không phải vì bài viết quá đúng, mà chỉ vì không ít người có thể cũng đã bị bài viết này mê hoặc, đang ngẩn ngơ mơ tưởng thời ‘vàng son Obama’.

Bài viết này đánh giá TT Obama trên 5 vấn đề chính: hệ thống y tế, môi trường, thương mại, kinh tế, và quan hệ quốc tế. Vì khuôn khổ giới hạn của diễn đàn này, kẻ này xin chỉ bàn qua loa về những đề tài này thôi, không bàn về những chuyện khác.

1. Hệ thống y tế: theo bài viết thì TT Obama được chấm điểm B. Theo tác giả, “Cải cách toàn diện hệ thống chăm sóc sức khỏe” là một chiếc chén thánh mà Đảng Dân chủ đã săn đuổi trong nhiều thập niên, dưới thời ông Obama, cuối cùng họ đã đạt được nó. … Cho dù gặp sự chống đối của nhiều tiểu bang dưới thống đốc CH, Obamacare đã thành công với 8,8 triệu người đã đăng ký với Obamacare, trong khi số người không có bảo hiểm y tế đã giảm từ 15,7% xuống 9,1%”.

Muốn biết giá trị thật sự của Obamacare, chỉ cần nhìn vào đúng một nhận định của cựu TT Clinton: “Đó là cái gì điên rồ nhất thế giới khi 25 triệu người có bảo hiểm y tế, nhưng tất cả những người khác cong lưng cầy cuốc 60 tiếng đồng hồ một tuần để thấy bảo phí tăng gấp đôi trong khi những dịch vụ được bảo hiểm giảm đi một nửa”.

Có cần viết thêm gì không? TT Biden có muốn phục hồi cái ‘điên rồ nhất thế giới’ đó không?

2. Môi trường: được chấm điểm A-. Với thành quả quan trọng nhất là “Obama đã đóng góp vào thành công của hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, trong đó Hoa Kỳ cùng với 185 quốc gia khác cam kết cắt giảm lượng khí gây hiệu ứng nhà kính”.

Câu hỏi tóm lược lại trọn vẹn ‘thành quả quan trọng nhất’ của TT Obama: vậy thì tại sao hiệp định Paris lại không được đưa ra quốc hội để được chính thức phê duyệt như một hiệp ước quốc tế bắt buộc Mỹ phải tôn trọng? Câu trả lời ai cũng biết: vì không có hậu thuẫn trong cả hai đảng CH lẫn DC, vì hiệp định đó có quá nhiều điều bất lợi cho Mỹ, kể cả việc TT Obama cam kết làm ông Già Noel cõng gần hết chi phí cho việc thi hành hiệp định và bù đắp tài chánh cho nhiều nước bị thiệt hại vì hiệp định.

Tham gia vào một hiệp định mà cả nước chống, không dám mang ra trước quốc hội thảo luận, mà được chấm điểm A? TT Trump đã rút ra khỏi thoả thuận Paris này rồi. TT Biden có tính gia nhập lại và có dám mang ra trước quốc hội phê chuẩn không? Được điểm A mà!

3. Thương mại: bị chấm điểm D-. Vì “hiệp ước TPP bị chống đối của một liên minh giữa phe cực tả của Đảng Dân chủ và những người theo chủ nghĩa dân tộc về kinh tế đang ngày càng có quyền lực nhờ sự nổi lên của Trump”. Một hiệp ước mà gặp chống đối từ cực tả đến cực hữu không mang ra quốc hội phê chuẩn được thì có gì hay ho mà khoe? Ngay cả bà Hillary cũng phải công kích TPP. Chưa kể chuyện lôi Trump vào là chuyện … bố láo. Hiệp ước TPP bị chống đối không mang ra quốc hội phê chuẩn cả mấy năm trước khi ông Trump còn mắc bận chia bài.

Đố TT Biden có thể đẻ ra lại TPP được!

4. Kinh tế: Được chấm điểm A. Theo bài viết, “Khi ông Obama nhậm chức, kinh tế Mỹ đang rơi tự do. Tỷ lệ thất nghiệp đã vọt lên mức hai con số [fake news: khi Obama nhậm chức, tỷ lệ thất nghiệp là 6%, chỉ tăng lên 10% sau khi Obama đã nắm quyền gần một năm], giá nhà ở rớt thảm hại còn ngành tài chính thì đang bên bờ vực sụp đổ. Tám năm sau, bức tranh kinh tế mang màu sắc ổn định và tăng trưởng vừa phải [cũng fake news: tăng trưởng ở mức thấp nhất lịch sử, từ 1% đến 2%], … Về mặt chính sách, ông Obama đã sớm đưa ra một gói kích cầu lớn và một đạo luật cải cách tài chính trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Chính quyền của ông đã giám sát một chương trình hỗ trợ đã cứu General Motors khỏi một cuộc phá sản có thể đã tàn phá nền công nghiệp ô tô Mỹ. Có lẽ tình trạng của nền kinh tế hiện lại là di sản lớn nhất của ông”.

Đây là huyền thoại ngớ ngẩn được phe DC nuôi dai dẳng nhất trong tất cả các huyền thoại về Đấng Tiên Tri, kẻ này đã viết quá nhiều. (Xin xem bài mới nhất trên Diễn Đàn này: Bài 10: TT Obama Xuất Sắc Nhất? Tháng Ba, 2018)

Nói kinh tế Trump chỉ là di sản của kinh tế Obama là không hiểu gì về kinh tế cơ bản nhập môn. Kinh tế Obama là kinh tế chỉ huy, với Nhà Nước Vú Em ra vô số luật lệ thủ tục nhằm kiểm soát kinh tế, đánh thuế lợi nhuận công ty cho cao với mục đích tái phân phối lợi tức, tạo công bằng xã hội. Kinh tế Trump là kinh tế thực sự chịu chi phối của thị trường cung cầu, với tối thiểu can thiệp của Nhà Nước và giảm thuế tối đa, nhắm mục đích tăng trưởng kinh tế, cho cả nước giàu lên, tuy mức tăng trưởng không đồng đều cho tất cả mọi người. Khác nhau như mặt trời mặt trăng. Một cái xe Ferrari có thể nói là sự tiếp nối của xe thổ mộ không?

TT Biden có muốn bỏ Ferrari trở về xe thổ mộ không?

5. Quan hệ quốc tế: được chấm điểm C+. Bài viết có đoạn “Ông Obama sẽ rời Nhà Trắng với hai thành tựu nổi bật trong lĩnh vực ngoại giao – hiệp định hạt nhân với Iran và bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cuba…” Bài viết nói qua về những thất bại như quan hệ với Nga chưa tốt, Trung Đông còn lộn xộn, Bắc Hàn vẫn thử bom, và ‘chuyển trục qua Á Châu’ chẳng đi đến đâu hết.

Thành quả tại Iran tuyệt đối chẳng có gì đáng khoe. Iran được trả lại cả trăm tỷ tài sản đổi lấy việc cho phép được ‘tự kiểm soát’ việc không phát triển tiềm năng nguyên tử. Ai cũng thấy là thỏa thuận bịp chỉ là hình thức để mua chuộc Iran, nhờ Iran giúp ổn định tình hình tại Afghanistan cũng như giúp kềm chế các nhóm khủng bố Hồi giáo đừng đánh Mỹ. Trong khi đó, chẳng ai thấy hậu quả cụ thể nào của việc bình thường hóa ngoại giao với Cuba hết, sao gọi là ‘thành quả nổi bật nhất’ được?

Các ‘thất bại’ của TT Obama được bài viết nêu lên quả không sai. Nhưng thiếu những chuyện ý nghĩa nhất: không dám đề cập đến chính sách ‘lãnh đạo từ sau lưng’ kèm theo sách lược đối ngoại dựa trên vái lạy, xin lỗi bốn phương tám hướng về tất cả những tội thật hay tội tưởng tượng của Mỹ từ ngày lập quốc.

TT Biden có dự tính tiếp tục chính sách cúi gập người bái lạy thiên hạ không vậy?

Thay lời tóm lược, kẻ này xin trích dẫn nguyên văn nhận định của mục sư da đen cấp tiến nặng Jesse Jackson: “Thử thách (đối với ông Biden) là thiên hạ hướng về một ngày mới, không nhất thiết phải nhìn vào những năm tháng cũ”.

Cụ Biden mà đại diện cho đảng DC thì các cụ tỵ nạn sẽ điên đầu, không biết phải lựa chọn như thế nào giữa TT Trump mà các cụ bị dị ứng nặng vì nhiễm bùa của TTDC và các báo thông ngôn tỵ nạn, và cụ Biden là người đã dâng miền Nam cho CSBV và kịch liệt chống việc các cụ đến sống trên đất Mỹ này.

Các cụ tính sao đây? Nhớ gửi email tứ tung thông báo cho bà con tỵ nạn biết nhé.

Vũ Linh
Diễn Đàn Trái Chiều ngày 15/6/2019

Edited by user Sunday, June 16, 2019 7:36:13 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#12358 Posted : Sunday, June 16, 2019 8:12:36 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,217
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

Quy luật '3,5%': Làm sao một thiểu số nhỏ
có thể thay đổi thế giới


David Robson

BBC Future
14 tháng 6 2019

UserPostedImage

Các nhà tổ chức của phong trào Extinction Rebellion đã tuyên bố rằng công trình của Chenoweth đã truyền cảm hứng cho chiến dịch của họ

Các cuộc biểu tình bất bạo động có khả năng thành công cao gấp đôi so với các cuộc xung đột vũ trang - và những người tham gia ở ngưỡng 3,5% dân số chưa bao giờ thất bại trong việc mang lại sự thay đổi.

Năm 1986, hàng triệu người Philippines đã xuống đường ở Manila phản đối trong ôn hòa và cầu nguyện của phong trào Sức Mạnh Nhân Dân. Chế độ Marcos đã kết thúc sau 4 ngày.

Năm 2003, người dân Georgia đã lật đổ ông Eduard Shevardnadze thông qua cuộc Cách Mạng Hoa Hồng không đổ máu, trong đó những người biểu tình đã xông vào tòa nhà quốc hội, cầm hoa trên tay.

Đầu năm nay, cả hai tổng thống Sudan và Algeria đều tuyên bố sẽ nhường quyền sau nhiều thập kỷ tại vị, nhờ các chiến dịch kháng cự trong hòa bình.

Trong mỗi trường hợp, sự phản kháng dân sự của công chúng đã thắng giới chóp bu chính trị để đạt được sự thay đổi căn bản.

Tất nhiên, có nhiều lý do đạo đức để sử dụng các chiến lược bất bạo động. Nhưng nghiên cứu thuyết phục của Erica Chenoweth, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Harvard, xác nhận sự bất tuân dân sự không chỉ là lựa chọn đạo đức; nó cũng là cách mạnh mẽ nhất để định hình chính trị thế giới - một cách lâu dài.

Khi nhìn vào hàng trăm chiến dịch trong thế kỷ qua, Chenoweth nhận thấy các chiến dịch bất bạo độngcó khả năng lớn gấp đôi để đạt được mục tiêu so với các chiến dịch bạo động. Và mặc dù các động lực chính xác sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bà đã cho thấy phải cần khoảng 3,5% dân số tham gia tích cực vào các cuộc biểu tình để đảm bảo thay đổi quan trọng về chính trị.

Ảnh hưởng của Chenoweth có thể được nhìn thấy trong các cuộc biểu tình Extinction Rebellion gần đây, những người sáng lập nói rằng họ đã được truyền cảm hứng trực tiếp từ những phát hiện của bà. Vậy làm thế nào mà bà tìm ra những kết luận này?

UserPostedImage

Sau khi thu hút được hàng triệu người ủng hộ, các cuộc biểu tình 'Sức Mạnh Nhân Dân' đã xóa bỏ chế độ Marcos ở Phillipines

Khỏi phải nói, nghiên cứu của bà dựa trên các triết lý của nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong suốt lịch sử. Nhà hoạt động bãi nô người Mỹ gốc Phi Sojourner Truth, nhà vận động quyền bầu cử Susan B Anthony, nhà hoạt động độc lập Ấn Độ Mahatma Gandhi và nhà vận động dân quyền Mỹ Martin Luther King đều lập luận một cách thuyết phục về sức mạnh của sự phản kháng một cách hòa bình.

Tuy nhiên, Chenoweth thừa nhận rằng khi bà mới bắt đầu nghiên cứu vào giữa những năm 2000, ban đầu bà khá hoài nghi về ý tưởng rằng các hành động bất bạo lực có thể mạnh hơn xung đột vũ trang trong hầu hết các tình huống. Khi là sinh viên làm luận án tiến sỹ tại Đại học Colorado, bà đã dành nhiều năm nghiên cứu các yếu tố góp phần gia tăng khủng bố, thì bà được mời tham dự một hội thảo học thuật do Trung Tâm Quốc Tế Về Xung Đột Bất Bạo Lực (ICNC), một tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức ở Washington DC. Hội thảo đã trình bày nhiều ví dụ hấp dẫn về các cuộc biểu tình ôn hòa mang lại sự thay đổi chính trị lâu dài - bao gồm, ví dụ, các cuộc biểu tình Sức Mạnh Nhân Dân ở Philippines.

Nhưng Chenoweth đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng chưa ai so sánh toàn diện tỷ lệ thành công của các cuộc biểu tình bất bạo động so với biểu tình bạo động; có lẽ các trường hợp nghiên cứu mẫu được đơn giản lựa chọn thông qua một kiểu thiên lệch trong xác nhận. "Tôi đã thực sự được thúc đẩy bởi sự hoài nghi rằng sự phản kháng bất bạo động có thể là một phương pháp hiệu quả để đạt được những biến đổi lớn trong xã hội," bà nói.

Làm việc cùng Maria Stephan, một nhà nghiên cứu tại ICNC, Chenoweth đã thực hiện rà soát kỹ lưỡng các tài liệu về sự kháng cự dân sự và các phong trào xã hội từ năm 1900 đến 2006 - một bộ dữ liệu khi đó được chứng thực cùng với các chuyên gia khác trong lĩnh vực này. Họ chủ yếu xem xét các cố gắng để thay đổi chế độ. Một phong trào được coi là thành công nếu nó hoàn toàn đạt được mục tiêu của mình trong vòng một năm của cao trào đấu tranh và là kết quả trực tiếp của các hoạt động của nó. Thí dụ một sự thay đổi chế độ do sự can thiệp của quân đội nước ngoài sẽ không được coi là một thành công. Tuy nhiên một chiến dịch được coi là bạo lực nếu nó liên quan đến đánh bom, bắt cóc, phá hủy cơ sở hạ tầng - hoặc bất kỳ tổn hại vật chất nào khác đối với con người hoặc tài sản.

"Chúng tôi đã cố gắng tiến hành một thử nghiệm khá khó khăn đối với sự kháng cự bất bạo lực như là một chiến lược," Chenoweth nói. (Các tiêu chí là rất nghiêm ngặt đến nỗi phong trào độc lập của Ấn Độ không được coi là bằng chứng của việc phản kháng bất bạo lực trong phân tích của Chenoweth và Stephan, - vì các nguồn lực quân sự bị suy yếu của Anh được coi là một yếu tố quyết định, ngay cả khi bản thân các cuộc biểu tình cũng gây ảnh hưởng rất lớn.)

Đến cuối quá trình này, họ đã thu thập dữ liệu từ 323 chiến dịch bạo lực và bất bạo lực. Và kết quả của họ - được công bố trong cuốn sách 'Vì Sao Kháng Cự Dân Sự Có Hiệu Quả: Chiến Lược Logic Của Xung Đột Bất Bạo Lực' - đã gây tiếng vang lớn.

UserPostedImage

Một bà cụ nói chuyện với lực lượng an ninh Algeria trong các cuộc biểu tình gần đây

Sức mạnh về số lượng

Nhìn chung, các chiến dịch bất bạo động có khả năng thành công lớn gấp đôi so với các chiến dịch bạo động: chúng dẫn đến thay đổi chính trị 53% số lần so với 26% của các cuộc biểu tình bạo động.

Đây là một phần kết quả của sức mạnh về số lượng. Chenoweth lập luận rằng các chiến dịch bất bạo lực có nhiều khả năng thành công hơn vì họ có thể huy động được nhiều người tham gia hơn từ một nhân khẩu học rộng lớn hơn, nó có thể gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng làm tê liệt cuộc sống đô thị bình thường và hoạt động của xã hội.

Trên thực tế, trong số 25 chiến dịch lớn nhất mà họ nghiên cứu, 20 chiến dịch là bất bạo động, trong đó 14 là thành công hoàn toàn. Nhìn chung, các chiến dịch bất bạo động đã thu hút số người tham gia (200.000) khoảng 4 lần nhiều hơn so với chiến dịch bạo động trung bình (50.000).

Ví dụ, chiến dịch Sức Mạnh Nhân Dân chống lại chế độ Marcos ở Philippines đã thu hút 2 triệu người tham gia lúc cao điểm, trong khi cuộc nổi dậy ở Brazil năm 1984 và 1985 thu hút 1 triệu người, và Cuộc Cách Mạng Nhung ở Tiệp Khắc năm 1989 thu hút 500.000 người tham gia.

"Số lượng là thực sự quan trọng để tạo sức mạnh theo cách nó có thể thực sự thách thức hoặc đe dọa nghiêm trọng đối với chính quyền hoặc lực lượng chiếm đóng ngoan cố," Chenoweth nói - và phản kháng bất bạo lực có vẻ như là cách tốt nhất để có được sự ủng hộ rộng rãi đó.

Một khi khoảng 3,5% toàn bộ dân số đã bắt đầu tham gia tích cực thì thành công dường như sẽ chắc chắn xảy ra.

UserPostedImage

Các cuộc biểu tình bất bạo lực dễ thu hút được sự ủng hộ trong khắp xã hội. Tại đây một người biểu tình ủng hộ cải cách đang đối mặt với lực lượng an ninh ở Morocco năm 2011

"Không có bất kỳ chiến dịch nào lại thất bại khi đã đạt được con số 3,5% sự tham gia ở sự kiện cao trào," Cheneneth nói - một hiện tượng mà bà gọi là "quy luật 3,5%". Ngoài phong trào Sức Mạnh Nhân Dân, việc này còn bao gồm Cách Mạng Ca Hát ở Estonia vào cuối những năm 1980 và Cách Mạng Hoa Hồng ở Georgia vào đầu năm 2003.

Chenoweth thừa nhận rằng ban đầu bà rất ngạc nhiên với kết quả mình tìm thấy. Nhưng bây giờ bà nêu nhiều lý do mà các cuộc biểu tình bất bạo lực có thể thu nhận được mức hỗ trợ cao như vậy. Có lẽ rõ ràng nhất, các cuộc biểu tình bạo động nhất thiết loại trừ những người ghê tởm và sợ sự đổ máu, trong khi những người biểu tình ôn hòa vẫn duy trì được nền tảng đạo đức cao.

Chenoweth chỉ ra rằng các cuộc biểu tình bất bạo lực cũng bị ít rào cản thực thể hơn khi tham gia. Bạn không cần phải khỏe mạnh để tham gia một cuộc đình công, trong khi các chiến dịch bạo lực có xu hướng dựa vào sự hỗ trợ của những người đàn ông trẻ khỏe. Và trong khi nhiều hình thức phản kháng bất bạo lực cũng mang đến những rủi ro nghiêm trọng - hãy nghĩ đến phản ứng của Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 - Chenoweth lập luận rằng các chiến dịch bất bạo lực thường dễ thảo luận công khai hơn, điều đó có nghĩa là các tin tức về các sự kiện có thể đến được với nhiều người nghe hơn. Mặt khác, các phong trào bạo lực đòi hỏi việc cung cấp vũ khí và có xu hướng dựa vào các hoạt động bí mật hơn, nó cần nhiều nỗ lực để tiếp cận được dân chúng nói chung.

Bằng cách thu hút sự ủng hộ rộng rãi trong dân chúng, các chiến dịch bất bạo động cũng có nhiều khả năng giành được sự ủng hộ trong cảnh sát và quân đội - chính là các nhóm mà chính phủ nên dựa vào để mang lại trật tự.

Trong cuộc biểu tình đường phố ôn hòa của hàng triệu người, các thành viên của lực lượng an ninh cũng có thể sợ rằng các thành viên gia đình hoặc bạn bè mình đang trong đám đông - có nghĩa là họ không dám đàn áp phong trào. "Hoặc khi họ nhìn chỉ riêng vào số lượng người tham gia, cũng đủ để họ đi đến kết luận rằng con tàu đã ra khơi, và họ không muốn chìm theo con tàu," Cheneth nói.

Xét về các chiến lược cụ thể được sử dụng, các cuộc đình công rộng khắp "có lẽ là một trong những phương pháp mạnh nhất và duy nhất của đối kháng bất bạo lực," Chenoweth nói. Nhưng họ có phải trả giá cá nhân, trong khi các hình thức phản kháng khác có thể là hoàn toàn vô âm tín. Bà dẫn chứng tới những vụ tẩy chay của người tiêu dùng ở Nam Phi thời kỳ phân biệt chủng tộc, trong đó nhiều công dân da đen từ chối mua sản phẩm của các công ty có chủ là da trắng. Kết quả là một cuộc khủng hoảng kinh tế trong giới ưu tú da trắng của đất nước, việc này đã góp phần chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc vào đầu những năm 1990.

Có nhiều lựa chọn hơn trong việc kháng cự bất bạo động mà nó không đưa người ta vào tình trạng bị nhiều nguy hiểm về thể chất, đặc biệt là khi số lượng người đông lên, so với hoạt động vũ trang," Chenoweth nói. "Và các kỹ thuật của kháng cự bất bạo lực thường dễ thấy hơn, do đó người ta dễ dàng tìm ra cách tham gia trực tiếp, và cách phối hợp các hoạt động của họ để gây ngừng trệ tối đa."

UserPostedImage

Một cặp vợ chồng kỷ niệm Cách Mạng Nhung năm 1989, nó giúp hạ bệ chế độ Cộng Sản ở Tiệp Khắc - đây là một ví dụ khác về "quy luật 3,5%" của Chenoweth

Một con số kỳ diệu?

Tất nhiên đây là những mô hình rất chung, và mặc dù thành công gấp đôi so với các cuộc xung đột bạo động, sự kháng cự ôn hòa vẫn thất bại 47% số lần. Như Chenoweth và Stephan đã chỉ ra trong cuốn sách của họ, điều đó đôi khi vì họ không bao giờ thực sự có đủ sự hỗ trợ hay động lượng để làm "xói mòn cơ sở sức mạnh của kẻ thù và duy trì khả năng chống trả khi phải đối mặt với sự đàn áp". Nhưng một số cuộc biểu tình bất bạo động tương đối lớn cũng thất bại, chẳng hạn như cuộc biểu tình chống lại đảng Cộng sản ở Đông Đức vào những năm 1950, đã thu hút 400.000 thành viên (khoảng 2% dân số) khi ở đỉnh cao, nhưng vẫn không mang lại sự thay đổi.

Trong bộ dữ liệu của Chenoweth, chỉ một lần các cuộc biểu tình bất bạo lực đã đạt được ngưỡng 3,5% của sự tham gia tích cực mà thành công dường như được đảm bảo - và việc tăng mức độ hỗ trợ đó không phải là một kỳ tích nhỏ. Ở Anh, con số sẽ lên tới 2,3 triệu người tích cực tham gia vào một phong trào (gần gấp đôi số dân Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Anh); ở Mỹ, nó sẽ là 11 triệu dân - nhiều hơn tổng dân số của thành phố New York.

Tuy nhiên, sự thật vẫn là các chiến dịch bất bạo lực là cách duy nhất đáng tin cậy để duy trì được loại hình thu hút tham gia.

Nghiên cứu ban đầu của Chenoweth và Stephan được công bố lần đầu tiên vào năm 2011 và phát hiện của họ đã thu hút rất nhiều sự chú ý kể từ đó. "Khó để phóng đại những phát hiện đã gây ảnh hưởng đến mức nào đối với nhóm nghiên cứu này," Matthew Chandler, người nghiên cứu về sự kháng cự dân sự tại Đại học Notre Dame, Indiana, nói.

Isabel Bramsen, người nghiên cứu xung đột quốc tế tại Đại học Copenhagen, đồng ý rằng kết quả của Chenoweth và Stephan rất thuyết phục. "Giờ đây nó là một sự thật được xác lập trong lĩnh vực này, rằng các cách tiếp cận bất bạo lực là dễ thành công hơn so với cách tiếp cận bạo lực," bà nói.

UserPostedImage

Cảnh sát Hong Kong dùng hơi cay ngăn chặn những người biểu tình hôm 12/6/2019

Về "quy luật 3,5%", bà chỉ ra rằng mặc dù 3,5% là một thiểu số nhỏ, nhưng mức độ tham gia tích cực như vậy chắc hẳn có nghĩa là còn nhiều người nữa ngấm ngầm đồng ý với sự nghiệp này.

Các nhà nghiên cứu hiện đang tìm cách gỡ rối tiếp các yếu tố có thể dẫn đến thành công hay thất bại của phong trào. Thí dụ Bramsen và Chandler, cả hai đều nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thống nhất giữa những người biểu tình.

Lấy ví dụ, Bramsen chỉ ra cuộc nổi dậy thất bại ở Bahrain năm 2011. Chiến dịch ban đầu có sự tham gia của nhiều người biểu tình, nhưng nhanh chóng tách ra thành các phe phái cạnh tranh. Việc mất gắn kết nảy sinh này, Bramsen nghĩ, cuối cùng đã ngăn cản phong trào đạt được đủ động lượng để mang lại sự thay đổi.

Sự quan tâm của Chenoweth gần đây tập trung vào các cuộc biểu tình gần nhà hơn - như phong trào Black Lives Matter và Tháng Ba Của Phụ Nữ năm 2017. Bà cũng quan tâm đến Extinction Rebellion, gần đây được quần chúng ủng hộ vì sự tham gia của nhà hoạt động Thụy Điển Greta Thunberg. "Họ phải đương đầu với sức ì rất lớn," bà nói. "Tuy nhiên tôi nghĩ rằng họ có một đội ngũ cốt lõi chín chắn và giỏi về chiến lược. Và dường như họ có tất cả bản năng đúng đắn về cách phát triển và tuyên truyền thông qua các chiến dịch kháng cự bất bạo lực.

Cuối cùng, bà muốn những sách lịch sử của chúng ta chú ý nhiều hơn đến các chiến dịch bất bạo động thay vì tập trung quá nhiều vào chiến tranh. "Rất nhiều lịch sử mà chúng ta nói với nhau tập trung vào bạo động- và ngay cả khi đó là một thảm họa hoàn toàn, chúng ta vẫn tìm ra cách để tìm thấy những chiến thắng ở trong đó," bà nói. Tuy nhiên, chúng ta có xu hướng bỏ qua sự thành công của cuộc biểu tình ôn hòa, bà nói.

"Những người bình thường, luôn luôn tham gia vào các hoạt động anh hùng đang thực sự thay đổi thế giới - và họ cũng xứng đáng để được ghi nhận và ca tụng."

Edited by user Sunday, June 16, 2019 8:20:12 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#12359 Posted : Sunday, June 16, 2019 11:19:50 PM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,217
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)
Hồng Kông: Nhà cầm quyền chùn tay
vì các thế hệ đồng lòng tranh đấu


June 16, 2019

UserPostedImage

Đoàn biểu tình đặt hoa trắng tưởng niệm một người biểu tình thiệt mạng. (Hình: Getty Images)

HỒNG KÔNG (NV) — Một biển người, phần lớn mặc đồ đen và cầm theo các bông hoa trắng để tưởng nhớ người đã chết trong cuộc tranh đấu, hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Sáu, đã tràn ngập các ngả đường ở trung tâm Hồng Kông, cùng nhau lên án một dự luật theo đó sẽ cho dẫn độ người ở nơi này về lục địa để bị xét xử.

Họ cũng đòi Đặc Khu Trưởng Hồng Kông, bà Carrie Lam, phải từ chức, dù rằng bà đã có lời xin lỗi.

Theo bản tin của tờ The Guardian, ban tổ chức nói rằng có khoảng hai triệu người tham dự tuần hành, được coi là lớn nhất trong lịch sử Hồng Kông.

Họ kéo đến trung tâm thành phố từ mọi nơi, với con số đông đảo đến nỗi lộ trình chính thức phải kéo dài và sau đó nới rộng ra, chặn mọi giao thông bên ngoài trụ sở cơ quan hành chánh Hồng Kông.

Cuộc biểu tình này cho thấy hình ảnh rõ ràng của một phong trào tranh đấu quần chúng với sự tham dự của mọi người ở mọi độ tuổi, với các ngành nghề khác nhau, dù rằng thành phần trẻ vẫn chiếm vai trò chủ lực.

UserPostedImage

Biển người biểu tình ở Hồng Kông. (Hình: Carl Court/Getty Images)

Theo bản tin của tờ The Guardian, người ta nhìn thấy các nhân vật tranh đấu với nhiều năm kinh nghiệm đi cạnh những người chưa bao giờ đi biểu tình cho đến khi cuộc khủng hoảng về luật dẫn độ bùng ra.

“Cho đến tuần trước đây, tôi chưa hề tham dự cuộc biểu tình nào,” theo lời một giáo viên đi biểu tình, 28 tuổi, tên Lau.

Cô Lau nói: “Nhưng tôi là cô giáo, và tôi thấy rằng nếu tôi không đến để tham dự biểu tình thì tôi sẽ không thể nhìn mặt các học trò của mình. Đây là tương lai của bọn trẻ.”

Cũng như nhiều người khác, cô giáo Lau lo lắng trước việc một số người đi biểu tình bị cảnh sát bắt giữ và không muốn danh tánh mình được đưa ra đầy đủ.

Tuy nhiên, cũng giống như cô giáo Lau, nhiều người lớn tuổi khác trong đoàn biểu tình cho tờ The Guardian hay rằng họ phấn khởi khi nhìn thấy nhiều người trẻ quanh họ.

Ban tổ chức biểu tình dự trù sẽ tiếp tục tạo áp lực lên bà Lam bằng cách kêu gọi thành phần sinh viên học sinh và công nhân đình công bãi khóa hôm Thứ Hai và các cửa tiệm đóng cửa.

Họ có thể có thêm được sự trợ lực của một nhà tranh đấu trẻ nổi tiếng, anh Joshua Wong, người trở thành nhân vật tiêu biểu của phong trào tranh đấu cầm dù chống lựu đạn cay của cảnh sát vào năm 2014 và sẽ được thả ra khỏi tù hôm Thứ Hai.

(V.Giang)

Edited by user Sunday, June 16, 2019 11:22:30 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thao ly  
#12360 Posted : Monday, June 17, 2019 1:50:44 AM(UTC)
thao ly

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/5/2011(UTC)
Posts: 5,217
Woman

Thanks: 484 times
Was thanked: 445 time(s) in 342 post(s)

'Thành phố Vàng': Tòa cổ thành 800 năm tuổi ở Ấn Độ


Charukesi Ramadurai

BBC Travel
15 tháng 6 2019

UserPostedImage

Nằm rìa phía tây xa xôi của bang Rajasthan của Ấn Độ, được bao bọc bởi sa mạc Thar, pháo đài Trung cổ Jaisalmer vươn cao với hơn 20 tầng giữa quanh cảnh cát bụi như một lâu đài cát màu vàng.

Được xây dựng kể từ năm 1156, thành trì đá sa thạch này đứng canh giữ trên đỉnh một ngọn đồi hình tam giác với ba lớp tường, bốn cổng đồ sộ và 99 tháp canh.

Cùng với năm pháo đài tráng lệ khác ở Rajasthan, Jaisalmer là một Di sản Thế giới của Unesco. Màu mật ong ấn tượng của đá sa thạch vàng sử dụng để xây nên công trình này đã khiến mọi người gọi đó bằng biệt danh 'Thành phố Vàng'.

Thừa hưởng từ tổ tiên

Tuy nhiên, tòa thành quách này có ý nghĩa còn lớn hơn so với chỉ là một công trình lịch sử và kiến trúc quan trọng: hơn 800 năm sau khi được xây dựng, có khoảng từ 2.000 cho đến 4.000 hậu duệ của những người đầu tiên sống trong lâu đài vẫn tiếp tục sống giữa các bức tường thành của nơi này.

Họ không phải trả tiền thuê, do tổ tiên của họ được các vị vua ở địa phương ban cho đất đai để thưởng cho công trạng đối với vương quốc.

Ngày nay, Jaisalmer không chỉ là pháo đài cổ cuối cùng ở Ấn Độ vẫn có người sinh sống, mà nó còn có công dụng là một tượng đài sống nơi cuộc sống vẫn tiếp diễn giữa những lối đi hẹp và những khoảng sân đông đúc, hầu như vẫn giống với những gì từng diễn ra tại đây hồi Thế kỷ 12.

Gia tộc Vimal Kumar Gopa sống bên trong tòa thành đã được hơn 700 năm, và người đàn ông 44 tuổi này quản lý một phòng trưng bày dệt may từ căn nhà nhỏ của ông ở Kundpada.

UserPostedImage

Trong suốt hơn 800 năm, các cư dân sống bên trong tòa thành Jaisalmer đã phục vụ lữ khách đi lại qua vùng sa mạc

Về mặt lịch sử, khu vực này chỉ có các thành viên đẳng cấp tăng lữ Brahma mới được ở - những người làm thầy dạy học và cố vấn cho các vị vua địa phương cai trị Jaisalmer từ Thế kỷ thế 12 cho đến gần đây, vào giữa thập niên 1900.

Họ được cấp chỗ ở bên trong tòa thành. Ngày nay, sau bảy thế kỷ và 23 thế hệ, đại gia tộc đẳng cấp Brahma của Gopa sở hữu 42 ngôi nhà bên trong những bức tường thành cổ.

"Bên trong pháo đài, những cư dân ở đây có họ giống nhau thường là người thuộc cùng một gia tộc, và họ thường sống ở cùng một khu," Gopa nói.

Bên cạnh đẳng cấp Brahma, một cộng đồng khác cũng áp đảo bên trong tường thành Jaisalmer là bộ tộc Rajputs, tức gia tộc các chiến binh Hindu ở Bắc Ấn. Họ là những người từng đảm trách nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho thành phố nằm bao quanh thành trì cũng như chính tòa pháo đài.

Theo ông Gopa, họ của các cư dân cũng là một chỉ dấu của đẳng cấp gia đình họ trước kia: họ Purohit và họ Vyas cũng thuộc đẳng cấp Brahma, trong khi người Rajput có họ là Bhatti, Rathore hoặc Chauhan.

Điểm dừng chân trên Con đường Tơ lụa

"Gia đình tôi đã sống ở đây được hơn 400 năm," Jitendra Purohit, nhân viên kinh doanh tại một phòng trưng bày đồ thủ công nằm sát một con ngõ hẹp của tòa thành, nói.

"Được bao nhiêu thế hệ rồi ư? Tôi không chắc, nhưng đây là ngôi nhà duy nhất mà chúng tôi biết."

Gốc gác gia đình ấn tượng của Gopa và Purohit rất thường gặp ở bên trong lâu đài Jaisalmer.

Thật ra, mỗi khi dừng lại nói chuyện với những người bán hàng và cư dân ngồi nghỉ ngơi bên ngoài nhà của họ, tôi đều nghe được cùng một câu chuyện, hết lần này đến lần khác: đa số họ đều sinh ra ở đây và vẫn làm việc ở đây - một vài người đã biến đổi một phần căn nhà của họ thành cửa tiệm, quán nước hay nhà trọ để kiếm sống trong vòng vài thập niên qua.

Jaisalmer được lãnh tụ địa phương Rawal Jaisal, người đặt tên cho thành phố, thành lập vào Thế kỷ 12.

Trong thời gian từ Thế kỷ 16 đến Thế kỷ 18, vương quốc đã trở nên thịnh vượng do là một điểm dừng chân quan trọng trên Con đường Tơ lụa kết nối châu Âu với Trung Quốc qua ngả Ấn Độ, Afghanistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Hàng đoàn thương nhân và thương gia từ phương Đông với hàng hóa nặng trĩu gồm tơ lụa, đá quý, trà và thoang thoảng mùi thuốc phiện sẽ dừng lại ở một trong những nhà trọ nhỏ ở Jaisalmer có sân mở ra để ăn uống và nghỉ qua đêm.

Những lãnh chúa địa phương đã phát tài từ việc nghỉ lại của dân buôn, và các thương nhân thành thị giàu có đã xây dựng những tòa dinh thự, đền đài và nhà trọ vừa bên trong lẫn bên ngoài những bức tường thành ở Jaisalmer.

Hàng trăm năm sau, dấu vết duy nhất về tầm quan trọng của thành phố trên Con đường Tơ lụa là những ngôi làng bị bỏ hoang, những cột đánh dấu bằng đá và những pháo đài xiêu vẹo nằm rải rác trên sa mạc khô cằn.

Dù vậy, những con ngõ ngoằn ngoèo và những bức tường sa thạch có tháp canh của Thành phố Vàng vẫn thu hút hàng đoàn du khách đến những khách sạn và nhà hàng của thành phố.

Gió sa mạc giờ đây thổi về hướng những chiếc xe buýt chở đầy du khách mang máy ảnh thay vì đoàn dân buôn trên mình lạc đà. Tuy nhiên, thành phố vẫn là một tiền đồn sa thạch ấn tượng nơi nhiều thế hệ dân cư đã phục vụ khách lữ hành hàng trăm năm.

'Đại gia đình'

Ngày nay, pháo đài Jaisalmer là một mớ hỗn độn đầy những quán trà và quán nước nhỏ, những nhà trọ và những ngôi nhà, những ngôi đền và tiệm thời trang nằm san sát nhau.

UserPostedImage

Dân địa phương, nhất là những người sống bên trong tòa thành, tiếp tục kiếm tiền từ du khách. Một số người mở nhà hàng phục vụ những khay đồ ăn nhẹ đơn giản, trong khi những người khác bán những chiếc túi xách tuyệt mỹ được làm từ da lạc đà.

Các chủ cửa hàng mời gọi khách qua đường vào trong để xem những chiếc khăn trùm đầu sặc sỡ, những tấm thảm thêu và những 'tấm ga trải giường Viagra thần kỳ' được cho là làm tăng khả năng có con. "Không tính tiền xem hàng đâu, thưa bà," một người bán hàng ngồi trên chiếc ghế nhựa đặt bên ngoài cửa tiệm của ông ta, nói.

Tuy nhiên, mặc dù có hàng ngàn du khách ghé qua chỗ này hàng ngày, tòa thành vẫn là một xã hội gắn kết chặt chẽ.

Phía ngoài nhiều ngôi nhà ở Jaisalmer, những bức tranh vui tươi thông báo những đám cưới sắp tới của người dân sống trong tòa thành. Bức họa nêu tên của chú rể, cô dâu cùng với ngày hôn lễ, thường là dưới biểu tượng may mắn chẳng hạn Thần Ganesha đầu voi, vốn cũng là vị thần của những sự khởi đầu mới.

Theo lời Gopa, không cần phải có lời mời chính thức trong cộng đồng nhỏ bên trong tường thành này.

"Toàn bộ tòa thành này là một gia đình," Gopa nói. "Ranh giới bắt đầu và kết thúc với cánh cổng chính được gọi Akhrey Prol vốn phân cách chúng tôi với thị trấn. Cho dù đó là đám cưới hay đám tang, tất cả chúng tôi đều đến cùng nhau để tham dự."

Purohit cũng nói thêm rằng: "Mấy năm trước, khi mẹ tôi lên cơn đau tim, cả tôi và anh trai tôi đều không có ở nhà, nhưng các hàng xóm của tôi đưa bà đến bệnh viện. Sự 'hài hòa' này là điều mà tôi thích nhất về cuộc sống ở đây, và trải qua hàng trăm năm cuộc sống ở cộng đồng này vẫn như thế."

Từ cổng chính của tòa thành, một lối đi ngoằn ngoèo với hai bên là những cửa hiệu bán đồ nữ trang kim loại và các đồ thủ công có đính chuỗi. Cư dân trên xe gắn máy và xe ba bánh tự động cẩn thận chạy trên đường và bóp còi giữa một biển người đi bộ.

UserPostedImage

Các phụ nữ địa phương trong những chiếc đầm thướt tha và những chiếc áo khoác sặc sỡ trong khi đầu trùm trong những chiếc khăn dupatta màu sáng, đem khay đồ cúng có chứa đầy hoa tươi và nhang trầm đến những ngôi đền bên trong tòa thành.

Xuống cấp nhiều

Một trong những con ngõ nằm cao trên một mô đất dẫn đến Quảng trường Dusshera Chowk ở trung tâm và Baa Ri Haveli - một dinh thự 450 tuổi được chuyển thành bảo tàng trưng bày các hiện vật trong cuộc sống hàng ngày ở pháo đài này từ Thế kỷ 15 cho đến ngày nay.

Bước đi giữa hàng chục những căn phòng nhỏ có chứa đầy những đồng tiền xu bị lỗi, các bản đồ cổ, các bức ảnh trắng đen đã phai màu, các dụng cụ nấu nướng, khăn trùm đầu tinh xảo và những di vật khác của quá khứ, điều khiến tôi ấn tượng là lịch sử vẫn còn hiển hiện trên những con đường này.

Những chiếc khăn trùm đầu bằng vải sáng màu, tương tự những chiếc khăn đã phai màu được trưng bày, vẫn có thể được nhìn thấy trên đầu của những cư dân ở đây, trong khi những căn bếp truyền thống vẫn sử dụng những chiếc đĩa, chảo bằng đồng hoặc đồng thau.

Gopa đã mô tả cách thức các lễ hội Holi về màu sắc và Diwali về ánh sáng của người Hindu được cộng đồng ăn mừng giống như cái cách mà chúng được tổ chức hàng trăm năm trước đây - cũng giống như các nghi lễ thờ cúng hàng ngày trong rất nhiều các đền thờ đạo Hindu và đạo Jain bên trong các bức tường của tòa thành Jaisalmer vẫn được giữ nguyên qua thời gian.

Ngày nay, bảo tàng này là chứng nhân của lịch sử đầy tự hào của tòa thành này, nhưng khôi phục lại công trình cổ không hề là công việc dễ dàng.

"Tòa dinh thự đang trong tình trạng xuống cấp," người quản lý bảo tàng, Rakesh Vyas, người đã sống trong dinh thự Baa Ri Haveli cả đời và là hậu duệ trực tiếp của dòng họ sở hữu dinh thự này ngay từ đầu, nói.

Vyas mô tả quá trình lâu dài và gian khổ trong việc phục chế cũng như thu thập các hiện vật. Chúng tôi không được sự hỗ trợ của chính quyền hay bất cứ ai khác," ông nói.

Khó trùng tu

Sự thiếu quan tâm của chính quyền không đặc biệt gây bất ngờ, Gopa sau đó giải thích.

"Pháo đài này giờ đây là một công trình di sản được bảo tồn không phải dưới sự quản lý trực tiếp của chính quyền bang và chính phủ trung ương mà là Cơ quan Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ (ASI), một cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ các đền đài, pháo đài và di chỉ khảo cổ của đất nước.

Và trong khi ASI yêu cầu các cư dân trong tòa thành không được bán nhà cửa đất đai cho người ngoài hay thay đổi mặt tiền căn nhà bằng bất cứ cách nào, các hỗ trợ tài chính để bảo trì pháo đài, nhất là các ngôi nhà riêng, lại không hề có.

Không chỉ là các tòa dinh thự mà bản thân pháo đài cũng có nguy cơ bị hủy hoại. Nó được xây dựng trên đá trầm tích mềm và có một hệ thống thoát nước cổ vốn đã thấm từ từ và trực tiếp vào nền móng của pháo đài qua nhiều năm.

Mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn do tình trạng xây dựng và sửa chữa mất kiểm soát và điều này có nghĩa nhiều chỗ tường sa thạch đã đổ sụp.

Tòa pháo đài tráng lệ này có thể đã vượt qua được sự khắc nghiệt của thời tiết và đứng vững trong nhiều cuộc tấn công của các đội quân xâm lược trong hơn tám thế kỷ, nhưng tương lai của nó vẫn bất định.

Edited by user Monday, June 17, 2019 1:58:22 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest (15)
700 Pages«<616617618619620>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.