Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Thy Lan Thao  
#1 Posted : Monday, June 4, 2012 5:38:29 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
Thanh Thủy nguyên là giáo sư Anh Văn Trường Nguyễn Văn Bé ( Xóm Gà, Bình Thạnh) Là em dâu của cô Nguyễn thị Lang, giáo sư văn chương trường Gò Công ... Mới học vẽ mấy tuần nay .

UserPostedImage
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 2 users thanked Thy Lan Thao for this useful post.
THUGIANGVU on 6/21/2012(UTC), NNT on 9/14/2015(UTC)
Thy Lan Thao  
#2 Posted : Thursday, June 14, 2012 5:49:35 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Vết Đời
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
THUGIANGVU on 6/21/2012(UTC)
THUGIANGVU  
#3 Posted : Thursday, June 21, 2012 4:39:41 AM(UTC)
THUGIANGVU

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 1,221
Location: canada

Thanks: 6216 times
Was thanked: 3518 time(s) in 1061 post(s)
Originally Posted by: Thy Lan Thao Go to Quoted Post
Thanh Thủy nguyên là giáo sư Anh Văn Trường Nguyễn Văn Bé ( Xóm Gà, Bình Thạnh) Là em dâu của cô Nguyễn thị Lang, giáo sư văn chương trường Gò Công ... Mới học vẽ mấy tuần nay .

UserPostedImage

tranh vẽ đẹp quá nếu mà bán được qua bên xứ này thì khối tiền đó anh nhỉ?
chị Nguyễn thị Lang có phải chị Sáu không ha anh?
Thy Lan Thao  
#4 Posted : Wednesday, July 4, 2012 5:47:20 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Bông Bụp
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 3 users thanked Thy Lan Thao for this useful post.
THUGIANGVU on 7/12/2012(UTC), N.Huỳnh on 7/26/2012(UTC), NNT on 9/14/2015(UTC)
Thy Lan Thao  
#5 Posted : Monday, July 9, 2012 5:30:12 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Tim tím cành hoa
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 2 users thanked Thy Lan Thao for this useful post.
THUGIANGVU on 7/12/2012(UTC), NNT on 9/14/2015(UTC)
Thy Lan Thao  
#6 Posted : Wednesday, July 18, 2012 6:11:20 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

- chùm hoa
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 3 users thanked Thy Lan Thao for this useful post.
THUGIANGVU on 7/21/2012(UTC), N.Huỳnh on 7/26/2012(UTC), NNT on 9/14/2015(UTC)
Thy Lan Thao  
#7 Posted : Sunday, July 29, 2012 5:50:19 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Cành Hoa
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
Thy Lan Thao  
#8 Posted : Saturday, August 18, 2012 4:07:16 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Vịt lội ao nhà
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
NNT on 9/14/2015(UTC)
Thy Lan Thao  
#9 Posted : Wednesday, August 29, 2012 5:20:53 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Chim đẹp
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
NNT on 9/14/2015(UTC)
Thy Lan Thao  
#10 Posted : Friday, September 28, 2012 5:58:02 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Vit và Hoa
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
NNT on 9/14/2015(UTC)
Thy Lan Thao  
#11 Posted : Saturday, December 8, 2012 7:51:42 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Lẵng hoa ( Kỷ thuật chụp ảnh không đạt nên ảnh không trung thực như bản vẽ)
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
NNT on 9/14/2015(UTC)
Thy Lan Thao  
#12 Posted : Sunday, December 16, 2012 6:39:38 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
NNT on 9/14/2015(UTC)
Thy Lan Thao  
#13 Posted : Tuesday, January 1, 2013 12:39:23 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Thanh Thuỷ chụp trong ngày mãn khoá Xray
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
Thy Lan Thao  
#14 Posted : Sunday, September 13, 2015 6:56:19 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Tranh sơn dầu : Hoa Magnolia
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
thanks 1 user thanked Thy Lan Thao for this useful post.
NNT on 9/14/2015(UTC)
UyenMai  
#15 Posted : Thursday, September 17, 2015 11:39:44 AM(UTC)
UyenMai

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/23/2011(UTC)
Posts: 625

Thanks: 226 times
Was thanked: 467 time(s) in 384 post(s)


UserPostedImage

Great!
So beautiful....
thanks 1 user thanked UyenMai for this useful post.
Thy Lan Thao on 9/24/2015(UTC)
Thy Lan Thao  
#16 Posted : Thursday, September 24, 2015 6:27:50 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Tranh thêu nổi
( Trước khi sang Mỹ. Ngoài giờ dạy học, Thủy lảnh thêu hàng xuất khẩu, thêu máy lẫn thêu tay)
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
Thy Lan Thao  
#17 Posted : Wednesday, October 7, 2015 6:03:41 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

Tranh thêu nổi trên vải
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
Thy Lan Thao  
#18 Posted : Sunday, October 11, 2015 6:53:02 PM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage
UserPostedImage

Gia đình học trò cũ từ Dalas, Australia, Houston đến thăm cô giáo Anh Văn ( Thanh Thủy)Trường Nguyễn Văn Bé ( Bình Thạnh) sau hơn 30 năm xa cách
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
Thy Lan Thao  
#19 Posted : Sunday, March 13, 2016 8:02:53 AM(UTC)
Thy Lan Thao

Rank: Advanced Member

Groups: Gò Công Moderator, Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 2,897
Location: usa

Thanks: 1699 times
Was thanked: 2834 time(s) in 1909 post(s)
UserPostedImage

tranh vải nổi trên giấy
Con đi dưới lá cờ sao máu
Rờn rợn lòng con, nhục Mẹ ơi...
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.