Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Việt Nam Cộng Hòa  
#1 Posted : Wednesday, September 8, 2010 4:00:00 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
Post nầy sẽ đăng nhạc karaoke từ các nơi khác như Làng Văn, Người Đẹp Bình Dương, Mây Tím, Tình v.v...
Mở đầu với 5 dĩa DVD nhạc karaoke Pháp dành cho mấy người Tây gốc Việt ở bên xứ Cà Na ca ...
The Best of French Music - Vol. 1 - 3.12 GB:
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=C6BKV5C0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6KW3BF7H
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SGY2JO0U
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AKNK0HIP
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GNURV3V6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CKTAH1TA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OHO5N8UI
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TF1EXI1Z
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XY5K5UA8
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EYUK3J4J
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5XWX7HE1
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SI4D4IV6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=N6JVNKK0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LW9I5PW3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=R2H42I31
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DQXJGI1K
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=C4L632VN
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Y8HNDTLG
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L4NKQ75T
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HVKRAW65
The Best of French Music - Vol. 2 - 3.09 GB
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=H6Q332KB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LGBDG13O
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=E0XZV5AM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EM8VLWSL
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7NT2R0EH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=K6WSL42D
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TTNQE2OH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KKWG4F0E
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KSFH7L7X
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LWLIJ8EZ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XAHTWLEL
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=P674OKJT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TRUHG460
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PDBNMYXJ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=152FIOD6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PQOJVHA6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7Z1IITRT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CRC9GQ2G
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WDRTESA3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CPMF4EHE
The Best of French Music - Vol. 3 - 2.85 GB ISO:
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FEBAJDZE
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=51CNW4N6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ABVP48SY
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=011ZU3H4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=I2OOHROR
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JSS69VHL
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SM7KYSCZ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YZ3R468U
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L8AAEWWL
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=03PY02B8
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=E4ZT35SP
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=I6EHFQWV
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GWU0HHH2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CYNGJ7SM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RC0V3CRH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VGCCJL8T
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=F6F5KWXH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JXG0KIUE
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GO1DPLD0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JX58ZMZD
The Best of French Music - Vol. 4 - 4.34 GB
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3PTN7H3B
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LH50P4Y5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0VH84PG5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IHJIFV30
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UKPXAYXY
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0MNSG6CF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=46SFRABF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JEV4XLQQ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TQ3I2QR7
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=G7Z2UQTH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JF6ROD85
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0D87AR1V
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=A17TPPWZ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZQBNDBSE
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EK3PC3A4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=19LMA3AC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=X8AYVO4J
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RACGYL9R
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=W2MXL6PJ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HOPBSJM6
The Best of French Music - Vol. 5 - 4.34 GB
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=100QIGP3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Z4BFS5E7
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AC4V8SZ5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MPRCVIQS
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RI1NVTZ2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=X9K8Q77F
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WOH59B44
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=C5SSRLFU
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CENPVCL3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DUKH440T
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=J41ZOKLB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QETMQKOC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8O17O17J
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BHEUGEWY
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S4C4TNAF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NOCVPPTJ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CMHB0UU6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=D6I2IT3N
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4C34ISZW
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=N6GNJT3N

Đây là dạng MKV cho 3 Vols 1-3:
The Best of French Music Karaoke Vol 1 - MKV - 1.24 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4Y7DIWNU
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4F94XZY4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8G45HB98
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L3XYPJ92
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5XL4VOLT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MWN8BMXG
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3YY1JBQI
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=X0TK6LOR
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S7PKTNTS
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=E224B7G0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8HJP07R0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=50Z0W02W
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KK0QSTO4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1ZDC9CQO
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ACYMLL91
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9TWDFG4G
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DI4L2JCL
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1AE42NR2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YYG6K0HU
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8A3LKVN0
The Best of French Music Karaoke Vol 2 - MKV - 1.25 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=G8TWH8R3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=X0A1WX7S
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YRVS40VE
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=53D8NISP
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9FLCRZ05
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BONA5C0G
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TKX7IYVE
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RUCJT9BN
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Q5LCCHZ4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ANZP6FBA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MBDB3U0E
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CDTL81JN
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2VXFYZNA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JHTKR8HB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0T52IXAI
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DDQ21K1O
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IVPY86PL
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=U365UV6P
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QF8VJ240
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=T7GFJCSF
The Best of French Music Karaoke Vol 3 ~ 1 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8PJJQA5R
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SB8IWMMY
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XYYBWT98
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OW15WTNX
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SCDZRI40
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VASCIAVM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LVKW030Y
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=D782J522
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=J2RKEF2O
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=09UP28P7
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LIC9M4Z9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TF5JZM9C
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=W9PK6QY2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PQ1VUNFT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=O3DCQR60

thanks 1 user thanked Việt Nam Cộng Hòa for this useful post.
Nguyet Anh on 9/19/2013(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa  
#2 Posted : Wednesday, September 8, 2010 8:58:48 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
Làng Văn Production

Trung Tâm Làng Văn xài chung số thứ tự cho music CD, DVD, và DVD Karaoke ... nên những dĩa DVD Karaoke sẽ nhảy số - không theo thứ tự liên tiếp.
Làng Văn 15 - VOB - 4.26 GB
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=QO0O2873
Làng Văn 21 - VOB - 4.11 GB
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=S6SJNH68
Làng Văn 22 - VOB - 4.30 GB
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=QY88XA4G
Làng Văn 23 - Nhớ Người Yêu.MKV - 1.72 GB:
LangVanK 023_01 - Chế Linh - Nhớ Người Yêu
LangVanK 023_02 - Hương Lan - Những Ngày Xưa Thân Ái
LangVanK 023_03 - Giao Linh - Ngõ Hồn Qua Đêm
LangVanK 023_04 - Thiên Trang - Ngày Tàn Chinh Chiến
LangVanK 023_05 - Duy Khánh - Sương Trắng Miền Quê Ngoại
LangVanK 023_06 - Băng Châu - Một Lần Dang Dở
LangVanK 023_07 - Chế Linh - Áo Cưới Màu Hoa Cà
LangVanK 023_08 - Phượng Mai - Điệp Khúc Thương Đau
LangVanK 023_09 - Chế Linh - Hoa Sứ Nhà Nàng
LangVanK 023_10 - Hương Lan - Chiều Cố Đô
LangVanK 023_11 - Duy Khánh - Những Chiều Không Có Em
LangVanK 023_12 - Hương Lan - Lẻ Bóng
LangVanK 023_13 - Thiên Trang - Con Thuyền Không Bến
LangVanK 023_14 - Chế Linh - Giọt Lệ Đài Trang
LangVanK 023_15 - Băng Châu - Kiếp Ve Sầu
LangVanK 023_16 - Hương Lan - Rừng Chưa Thay Lá
LangVanK 023_17 - Duy Khánh - Xuân Này Con Không Về
LangVanK 023_18 - Phượng Mai - Người Đi Ngoài Phố
LangVanK 023_19 - Giao Linh - Màu Tím Penseé
LangVanK 023_20 - Chế Linh - Thói Đời
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6PAMRTWR
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=67CA5YTB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VUIQVWRT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L9IG7P4V
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0NW4KJ1G
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=D4UI4Q5V
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WL22HMMV
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JCKJKC3N
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OVFILDOA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UXTYYJV1
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=16I9T8Z9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OMY7256F
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QFSG3KJP
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SYVYT6WM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=K9FMMDKX
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PS5OKYA7
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OFAPTZZS
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JBVYBI6J
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OJD4YUT5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CRIZR1CY Làng Văn 23 - Nhớ Người Yêu - VOB format - 3.99 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=EG6IOIXV
Làng Văn Karaoke 24 - VOB - 4.11 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=M266WV9B
or DVD ISO:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=TCSQXTNH
LÀNG VĂN 25 KARAOKE - TÌNH KHÚC NGÔ THỤY MIÊN ISO - 3.87 GB:
Lang Van Karaoke 025_01 - Khánh Hà - Mùa Thu Cho Em
Lang Van Karaoke 025_02 - Kiều Nga - Giáng Ngọc
Lang Van Karaoke 025_03 - Thiên Phượng - Tình Khúc Tháng Sáu
Lang Van Karaoke 025_04 - Duy Quang - Chiều Nay Không Có Em
Lang Van Karaoke 025_05 - Khánh Ly - Niệm Khúc Cuối
Lang Van Karaoke 025_06 - Elvis Phương - Paris Có Gì Lạ Không Em
Lang Van Karaoke 025_07 - Như Mai - Tuổi Muời Ba
Lang Van Karaoke 025_08 - Xuân Sơn - Mắt Thu
Lang Van Karaoke 025_09 - Sĩ Phú - Tình Khúc Mùa Xuân
Lang Van Karaoke 025_10 - Khánh Hà - Từ Giọng Hát Em
Lang Van Karaoke 025_11 - Duy Quang - Tình Khúc Buồn
Lang Van Karaoke 025_12 - Kiều Nga - Bản Tình Cuối
Lang Van Karaoke 025_13 - Thiên Phượng - Giọt Nước Mắt Ngà
Lang Van Karaoke 025_14 - Như Mai - Giọt Nắng Hồng
Lang Van Karaoke 025_15 - Sĩ Phú - Mắt Biếc
Lang Van Karaoke 025_16 - Khánh Ly - Dấu Tình Sầu
Lang Van Karaoke 025_17 - Elvis Phương - Áo Lụa Hà Đông
Lang Van Karaoke 025_18 - Khánh Ly - Thu Hát Trên Ngàn
Lang Van Karaoke 025_19 - Họa Mi - Trời Còn Làm Mưa
Lang Van Karaoke 025_20 - Họa Mi - Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=V6ACF2Q4 TINH_KHUC_NGO_THUY_MIEN.ISO.010 395.95 MB 2009-02-17 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QAOCDDCE TINH_KHUC_NGO_THUY_MIEN.ISO.009 395.95 MB 2009-02-17 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RYQ8XA39 TINH_KHUC_NGO_THUY_MIEN.ISO.008 395.95 MB 2009-02-16 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=I7JAZ7GO TINH_KHUC_NGO_THUY_MIEN.ISO.007 395.95 MB 2009-02-16 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L817816Z TINH_KHUC_NGO_THUY_MIEN.ISO.006 395.95 MB 2009-02-16 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XKOVYWY4 TINH_KHUC_NGO_THUY_MIEN.ISO.005 395.95 MB 2009-02-16 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RW8F9HTD TINH_KHUC_NGO_THUY_MIEN.ISO.004 395.95 MB 2009-02-16 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0EL7CS12 TINH_KHUC_NGO_THUY_MIEN.ISO.003 395.95 MB 2009-02-15 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KJMZW4DG TINH_KHUC_NGO_THUY_MIEN.ISO.002 395.95 MB 2009-02-15 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SW2GMG80 TINH_KHUC_NGO_THUY_MIEN.ISO.001 395.95 MB 2009-02-15 0
Làng Văn Karaoke 31 - Nụ Hồng Mong Manh - MKV - 3.70 GB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=K32E41JE LangVanK 31_01 - Thanh Lan - Mùa Tình Yêu - Le Temp De L'Amour.mkv
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HNK8WFCC LangVanK 31_02 - Thanh Lan - Giả Từ Bóng Tối - Cette Vie Là.mkv
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NREQGOFB LangVanK 31_03 - Thanh Lan - Anh Không Bao Giờ - Toi Jamais.mkv
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IMVPJ8QM LangVanK 31_04 - Thanh Lan - Tình Đến Rồi Đi - Il Pleut Sur Bruxelles.mkv
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=23LWA8G1 LangVanK 31_05 - Thanh Lan - Nụ Hồng Mong Manh - La Rose Mon Amie.mkv
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YFH267HM LangVanK 31_06 - Thanh Lan - Những Nụ Tình Xanh - Tous Les garçon Et Les Filles.mkv
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7RFL3L7D LangVanK 31_07 - Thanh Lan - Sầu Tình - Non Je Ne Suis Plus La Même.mkv
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6C5F06IF LangVanK 31_08 - Thanh Lan - Bạn Thân - Ton Meilleur Ami.mkv
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XNCL3AS8 LangVanK 31_09 - Thanh Lan - Tình Buồn Đêm Mưa - En Écoutant La Pluie.mkv
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WJYB9YZY LangVanK 31_10 - Thanh Lan - Sonia.mkv
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JBFPSLGL LangVanK 31_11 - Thanh Lan - Cô Bé Xinh Xinh - Coco T'as Le Look.mkv
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NXB6ZDEF LangVanK 31_12 - Thanh Lan - Tình Cho Không Biếu Không - L'Amour C'est Pour Rien.mkv
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DUC7ROWC LangVanK 31_13 - Thanh Lan - Dòng Sông Tuổi Nhỏ - La Maritza.mkv
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BBILDY0C LangVanK 31_14 - Thanh Lan - Tango Tình - Notre Tango D'amour.mkv
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=26MFRT26 LangVanK 31_15 - Thanh Lan - Bài Ca Hạnh Phúc - La Chanson D'orphée.mkv
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S8CUCYV0 LangVanK 31_16 - Thanh Lan - Đến Bên Anh - Comme Toi.mkv
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=T9Y81ZFT LangVanK 31_17 - Thanh Lan - Sóng Chết Cho Chàng - Vivre Pour Toi.mkv
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L4QTYN89 LangVanK 31_18 - Công Thành - Giữ Mãi Đêm Nay - Retiens La Nuit.mkv
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Q0S4WDZ6 LangVanK 31_19 - Công Thành - Người Ơi Biết Chăng - Par Ce Que Tu Sais.mkv
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9LAPM9PT LangVanK 31_20 - Công Thành - Chỉ Cần Một Giọt Lệ - Rien Qu' une Larme Dans Tes Yeux.mkv
Làng Văn Karaoke 35 - VOB - 3.87 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=ZP98W9FI
Làng Văn Karaoke 36 - VOB - 4.21 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=SI7OMAE9
LàngVăn Karaoke 037 - Tình Khúc Phạm Duy - 20 songs - 4.22 GB ISO
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=A2EO585B
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VLOPVO8F
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UAFWP0KI
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MVCCXOOO
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XAQ0KXSI
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BAWX3P2T
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=F02PSMW1
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OL1J6UDD
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QI21CSMN
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4H1FPVZ0
Làng Văn Karaoke 39 - Áo Em Chưa Mặc Một Lần - Chế Linh - VOB - 4.32 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=9TH1KIF0
or
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=OZ4U7QZM
Làng Văn Karaoke 40 - VOB - 4.32 GB
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=BRWL2MYP
Làng Văn Karaoke 43 - VOB - 4.12 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=GL3WW60C
Làng Văn Karaoke 54 - VOB - 4.04 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=FTHGJBNL
Làng Văn Karaoke 58 - Bóng Nhỏ Giáo Đường (MKV Format) - 1.72 GB
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=K5OMGW1G
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=A8O3L1NO
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=A1UGG7P9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9YNATISJ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FO27OFJT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=423CAB9F
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FVV560PU
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=V5BDR580
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NKCNCWAT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8YY75WLF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UPDX0PLZ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=G40S2YRY
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VN4ZETZO
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DF3ZMX1Q
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L7KMKGL9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=B8FDBS40
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AWYUBAT9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YBEJKGE1
Làng Văn Karaoke 72 - Tình Khúc Trúc Phương - VOB - 4.18 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=KOG6EAYL
Làng Văn Karaoke 104 - VOB - 4.34 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=PH5BG9KJ
Làng Văn Karaoke 172 - VOB - 4.32 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=0OPF0DJY
Làng Văn Karaoke 228 - Vùng Trời Ngày Đó - 3.24 GB - ISO
UserPostedImage
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=04XDTE1S
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0L4BUP7B
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0QI95Q7X
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0V6B9EFH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0X5B09C5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1CH5SJ5Y
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=21QO3SQO
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2YTS51RL
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=34A75KTV
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4FPLI35M
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4JDFBQXM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6G8YR5N2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6ISND38H
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6LZ1BJV0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=73X0QY1Q
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7EN2UVEF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8FP6ZN68
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=93IH4HU9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AKEXGA5A
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ARABKM1H
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BILBY5VS
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=C6GS5Q92
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CDQW5CZW
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CM0BH2LM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CX7Z0WIG
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=D29LNKE0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DGOE64LX
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EX9U2PIR
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=F8WI4RQ9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FHPWKY5I
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=G9ZDNT90
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HRP5TCW7
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=I92M38GZ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=J3WTUP1T
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=J42LF1XX
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JQCKGUM8
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KKEIT5SU
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KM4TPTA8
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LOS7AO6I
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=M8HY36TT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MTCJR8WJ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MVV6DR52
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=N93JR616
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NCAS2NR3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NHZKN8D4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NIQPH74D
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=O8A26H5U
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PPQ6HOTL
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PUAL28UC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RRIVJIZN
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S8G7L0XJ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SMUB4KTL
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=T98KWQHY
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TF3CAVOT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=THE7RXPW
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UDT2WVFY
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UREFP89J
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=V11ZPSJ0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=V15P2S7M
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=V6T0JRX1
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=V8V6S3JM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VO56232L
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VWOS8TQZ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WAFNV95V
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YNXJXK8X
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Z59S08A0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Z5APYX46
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Z93TH7HI
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZDJG0G9E
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZU06CYIH
Làng Văn Karaoke 255 - VOB - 4.58 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=DXIOZWER
Làng Văn Karaoke 256 - Vườn Tao Ngộ - MKV - 1.75 GB:
Lang Van Karaoke 256_01 - Giao Linh - Chuyến Đò Vĩ Tuyến
Lang Van Karaoke 256_02 - Giao Linh - Màu Tím Penseé
Lang Van Karaoke 256_03 - Giao Linh & Tuấn Vũ - Phút Cuối
Lang Van Karaoke 256_04 - Giao Linh - Giã Biệt Trường Xưa
Lang Van Karaoke 256_05 - Giao Linh - Vọng Gác Đêm Sương
Lang Van Karaoke 256_06 - Giao Linh - Chuyến Tàu Hoàng Hôn
Lang Van Karaoke 256_07 - Tuấn Vũ - Người Nhập Cuộc
Lang Van Karaoke 256_08 - Giao Linh - Nó Và Tôi
Lang Van Karaoke 256_09 - Giao Linh - Mưa Đêm Ngoại Ô
Lang Van Karaoke 256_10 - Giao Linh - Ngõ Hồn Qua Đêm
Lang Van Karaoke 256_11 - Giao Linh - Chiều Tây Đô
Lang Van Karaoke 256_12 - Giao Linh - Hoa Một Tên Người Hai Họ
Lang Van Karaoke 256_13 - Giao Linh - Quê Hương Mời Gọi
Lang Van Karaoke 256_14 - Tuấn Vũ - Tình Đời
Lang Van Karaoke 256_15 - Giao Linh - Mẹ Tôi
Lang Van Karaoke 256_16 - Giao Linh & Tuấn Vũ - Vườn Tao Ngộ
Lang Van Karaoke 256_17 - Giao Linh - Đan Áo Mùa Xuân
Langpload.com/ Van Karaoke 256_18 - Tuấn Vũ - Ngày Đó Xa Rồi
Lang Van Karaoke 256_19 - Giao Linh - Bóng Nhỏ Đường Chiều
Lang Van Karaoke 256_20 - Giao Linh - Nửa Đêm Nguyện Cầu
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=N7GVDSZ0 VOB format - 6.98 GB (DVD-9):
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=YKMXZ8B9
Làng văn Karaoke 257 - Lính và đời lính 2 - Người Nhập Cuộc - ISO - 4.36 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=L08O71AQ
Làng Văn Karaoke 267 - VOB - 4.32 GB
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=LLUW01YA
Làng Văn Karaoke 362 - Duy Khánh - Những Ngày Xưa Thân Ái - 4.27 ISO
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=ZWMDVTUX
Làng Văn Karaoke - Xuân Nhớ Mẹ - 4.36 GB:
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IWAL5LYI
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YFT0HQGJ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5DR8G3R3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MM97WY5U
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=69LTMC02
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZV4IFWZP
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HAR44TA2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VG0H56XQ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UH3DNMLT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BBVEWD68
Làng Văn Karaoke - Ngày Xuân Đó Có Em - 4.32 GB - ISO:
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=BOFCVN9F
Việt Nam Cộng Hòa  
#3 Posted : Thursday, September 9, 2010 1:05:58 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
Người Đẹp Bình Dương Production:
NDBD Gold 02 - Lòng Mẹ - MKV - 1.55 GB:
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ORPFAGEL
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GHODFHMH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JS9AXZCY
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TIRZ8BAV
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WR9ZS4J7
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PCORLNTN
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TNSYRNWJ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6RJUSEWD
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OTQ3FARM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CRBHAIW5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3X9CU8RJ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FGCONZWQ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NFFZBZVM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BYSCRS91
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XDSPO4U3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=L1L7TR6S
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JKL0DVMU
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7NUZXU3L
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5NJ1C7AG
NDBD 02 - Tuổi Học Trò - Karaoke - MKV - 2.07 GB:
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YYKJ6XDV
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=J1LB5E1F
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AFVNS1IN
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IL802NMP
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PABBZJ7R
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SLDYQREA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CCQOYHSM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QL1EFGK7
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QU9O3P2Q
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=519G4M54
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AKPBWWG4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1QGYNIG2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TC4JMYWV
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=80VI6T42
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GBBTMFM4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5TPUU263
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5WEGU1LT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MNW0OJE0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MBA8MPT4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=853J854A
NDBD 03 - Đoạn Cuối Tình Yêu - MKV - 1.63 GB:
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Q2WS5QIU
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YW402WD0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5OHXEUHY
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IL51Q37M
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5VU1G31H
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ACS3LQWK
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RW91P210
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HXZ0TN98
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TJRG0G7Z
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1X1XRP0G
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=570J4FF8
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6FWLFVDH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=03XIQNPE
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OICPKOT5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WQSNXIZU
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=F7TVXJSX
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TK0QJ84C
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1K2AHWS3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RZ9FJ5V6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7SOJELTR
NDBD Gold Vol 3 - Không Bao Giờ Quên Anh - ISO - 4.16 GB:
Tuấn Vũ & Hương Lan & Thái Châu & Chế Linh..
UserPostedImage
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=I03DOZJN
NDBD Gold 5 - Cây Đàn Bỏ Quên - MKV - 1.90 GB:
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HDA9LBMH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LUD4XXRJ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=D6VH6716
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KGBB55YM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2L3ISMGP
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5NIBOPS3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WJII0MII
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FENEOK29
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5WE656YS
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7H86IJY4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=386P6PDW
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MF0UU0EA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HGVIU3EC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OS6ULM0B
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VVYDE8OK
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=27KPXFG4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MUHE8SK8
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KUHQJWEO
NDBD 06 - Gõ Cửa - MKV - 1.61 GB:
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=26ALXBXF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TZ2G6HGX
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NYJLWLS9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Z1D6DB7T
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S2I8BX5Z
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VNJRNGBA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XJKZ4LLZ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9P58N0S0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7J8DI9YW
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SKVPK35Z
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=N5HGGRMC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DHY7MSK0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=K3J7IEQ5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=83KFW8B0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JO61C59W
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PHKJFNQU
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MTSUFZ47
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SJY8KFE1
NDBD 08 - Chuyện Tỉnh Trinh Nữ Tên Thi - MKV - 1.62 GB
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=A06NJ4YH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=501JI4AO
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HHH9YGYN
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3M98855C
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JFZZ264E
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RFZF4PO5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XAHFL0ED
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JRXBBYW1
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LRJU5VC9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KQQVNAHA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Z8RD3QYR
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=E69ESZGH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JDFE52HI
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LMXUFG4E
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7KBU7JKF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PXY35TG6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=E4PT4QAZ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7SPM42VE
NDBD Karaoke - Nó và Tôi - ISO - 4.06 GB:
(VHS Tape --> DVD)
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=45A4DRN7
NDBD Karaoke - Dạ Vũ Tân Hôn ISO - 4.03 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=ke3raba3
NDBD Gold 15 - Xa Người Mình Yêu - ISO - 4.29 GB:
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=1XP3TWME
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7M34URX6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=G4ZJKBSE
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EWG7E668
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8Q7TQQFE
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PVRGOOPT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PTFQDMSX
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=E6LTETSS
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YELG3I0S
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PWUVHX12
NDBD 22 - Qua Lối Nhỏ - MKV - 1.72 GB:
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9HO7736B
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6RZBDK6V
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AZR4U01H
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5Z0MPNIH
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=J61XY520
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RNIU4MUN
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PELLDWHD
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=42JKKWDL
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0VUEI2WJ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=07IIKD09
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LG2UA3T9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=054ZGPO2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XD3DQYOT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PK9LMJJS
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0U4RNCC9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SHFEMI2Z
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=B56379EX
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=F0ZMGJJF
Việt Nam Cộng Hòa  
#4 Posted : Thursday, September 9, 2010 2:10:13 AM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
Phượng Hoàng Production
Phượng Hoàng Karaoke 01 - MKV - 1.82 GB:
UserPostedImage
PH01_01 - Trường Vũ - Áo Em Chưa Mặc Một Lần
PH01_02 - Phi Nhung - Rừng Lá Thấp
PH01_03 - Trường Vũ - Hồi Tưởng
PH01_04 - Phi Nhung - Tàu Đêm Năm Củ
PH01_05 - Trường Vũ - Đôi Mắt Người Xưa
PH01_06 - Phi Nhung - Mùa Thu Lá Bay
PH01_07 - Trường Vũ - Một Thuở Đam Mê
PH01_08 - Hạ Vy - Ở Trọ
PH01_09 - Trường Vũ - Xót Xa
PH01_10 - Phi Nhung - Dấu Chân Kỷ Niệm
PH01_11 - Trường Vũ - Hồi Âm
PH01_12 - Hoài Nam - Trái Mồng Tơi
PH01_13 - Trường Vũ - Căn Nhà Màu Tím
PH01_14 - Hạ Vy - Hạ Thương
PH01_15 - Trường Vũ - Đoạn Cuối Tình Yêu
PH01_16 - Phi Nhung - Giọng Ca Dĩ Vãng
PH01_17 - Trường Vũ - Bao Giờ Em Quên
PH01_18 - Hoài Nam - Con Đường Mang Tên Em
PH01_19 - Trường Vũ - Lửa Tình Chưa Nguôi
PH01_20 - Thanh Huyền - Em Bỏ Giòng Sông
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZE4CZ9R3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NS5JDHHG
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2T80M0AR
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MSGBV8KB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OSRQ6O9Y
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=I16I0SD6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=83GBU1R6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RLHZ9I3H
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Q7N3QG9L
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6244KY5N
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GYY0IRMA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NVZW34HX
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=M7XJLC1K
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YM0JQMXM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LKYMD8CR
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CM3S8N81
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=K5U1BI6B
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0DHDY3W3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YSTBKZ7E
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FX7O294J
Phượng Hoàng 02 - Lá Thư Đô Thị - MKV - 1.81 GB:
UserPostedImage
PHK 02_01 - Trường Vũ - Lá Vàng Khóc Lá Xanh Rơi
PHK 02_02 - Phi Nhung - Nỗi Buồn Gác Trọ
PHK 02_03 - Trường Vũ - Lá Thư Đô Thị
PHK 02_04 - Phi Nhung - Hãy Quen Nhau
PHK 02_05 - Trường Vũ - Tím Cả Rừng Chiều
PHK 02_06 - Hạ Vy - Có Lẽ
PHK 02_07 - Trường Vũ - Nhớ
PHK 02_08 - Phi Nhung - Lối Thu Xưa
PHK 02_09 - Trường Vũ - Lưu Bút Ngày Xanh
PHK 02_10 - Hoài Nam - Sông Quê 1
PHK 02_11 - Trường Vũ - Về Dưới Mái Nhà
PHK 02_12 - Phi Nhung - Biển Dâu
PHK 02_13 - Trường Vũ - Hoa Sứ Nhà Nàng 2
PHK 02_14 - Hoài Nam - Khóc Thầm
PHK 02_15 - Trường Vũ - Cho Xin Sống Lại
PHK 02_16 - Hạ Vy - Đừng Nhắc Nữa
PHK 02_17 - Trường Vũ - Tình Yêu Đơn Phương
PHK 02_18 - Phi Nhung - Kể Chuyện Trong Đêm
PHK 02_19 - Trường Vũ - Ngõ Hồn Qua Đêm
PHK 02_20 - Thanh Huyền - Vì Lỡ Thương Nhau
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ECXTPHEA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9Q5NS62P
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=D9FI10Y0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3OYMYM54
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5G63MV17
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2QCEUUJ3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GS5HWS3D
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AG0YZIST
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ONQGUL2U
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UMHWZA0N
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YYWPKT12
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IGDNZ09N
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8TCRV5T0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=68NJUKME
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EKJYGPM9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7KVG6GT4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=U80TZ61W
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3OBORLPA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GE2H15U0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=18B7W3MA
Phượng Hoàng 03 - Tình Anh Lính Chiến - MKV - 1.64 GB:
PH03_01 - Trường Vũ - Trên 4 Vùng Chiến Thuật
PH03_02 - Trường Vũ - Nó Và Tôi
PH03_03 - Hồng Trúc - Hận Tha La
PH03_04 - Trường Vũ - Lời Kẻ Đăng Trình
PH03_05 - Trường Vũ - Vọng Gác Đêm Sương
PH03_06 - Phi Nhung - Lời Người Ra Đi
PH03_07 - Trường Vũ - Mười Sáu Trăng Tròn
PH03_08 - Trường Vũ - Chuyện Tình Người Đan Áo
PH03_09 - Phi Nhung - Áo Cưới Màu Hoa Cà
PH03_10 - Trường Vũ - Nhũng Đóm Mắt Hỏa Châu
PH03_11 - Trường Vũ - Chiều Hành Quân
PH03_12 - Hồng Trúc - Anh Đi Chiến Dịch
PH03_13 - Trường Vũ & Hồng Trúc - Sầu Tím Thiệp Hồng
PH03_14 - Trường Vũ - Trăng Tàn Trên Hè Phố
PH03_15 - Phi Nhung - Chuyện Người Con Gái Hái Sim
PH03_16 - Trường Vũ - Lời Tình Viết Vội
PH03_17 - Trường Vũ - Lính Xa Nhà
PH03_18 - Trường Vũ - Tình Anh Lính Chiến
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BIOBGAAF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2LG0TMBS
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=V0RHBMNY
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=H4DYAP6Z
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=M7FLFM5F
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=H2SSSC3J
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YMML3GY9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S1ORWMLZ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8B2U2EQM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=24840OS1
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5GE6ZJKY
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MPX1HQB0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IIXZCOPU
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=F21Z7277
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=47PFSFRE
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AYFB1MYC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YCXS0HGE
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7CORK75A
Phượng Hoàng 4 - Chỉ Có Bạn Bè Thôi MKV - 1.59 GB:
UserPostedImage
PH04_01 - Trường Vũ - Đêm Cuối
PH04_02 - Trường Vũ - 20 Năm Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm
PH04_03 - Hồng Trúc - Hoa Tím Ngày Xưa
PH04_04 - Trường Vũ - Nhẫn Cỏ Cho Em
PH04_05 - Trường Vũ - Chuyến Xe Miền Tây
PH04_06 - Phi Nhung - Mưa Qua Phố Vắng
PH04_07 - Trường Vũ - Tiếng Hát Mường Luông
PH04_08 - Trường Vũ - Người Em Xóm Đạo
PH04_09 - Phi Nhung - Quen Nhau Trên Đường Về
PH04_10 - Trường Vũ - Chỉ Có Bạn Bè Thôi
PH04_11 - Hồng Trúc - Làm Dâu Xứ Lạ
PH04_12 - Trường Vũ - Áo Đẹp Nàng Dâu
PH04_13 - Phi Nhung - Thương Nhớ Quê Nhà
PH04_14 - Trường Vũ - Chuyện Tình Quán Bên Hồ
PH04_15 - Hồng Trúc - Không Bao Giờ Quên Anh
PH04_16 - Trường Vũ - Xé Thư Tình
PH04_17 - Phi Nhung - Hành Trình Trên Đất Phù Sa
PH04_18 - Trường Vũ - Nhớ Tần Phi
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=K8E0W0W5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=R8CZZ4B0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NLT2QAPK
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0A50Y76Z
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XX3S53QT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EJ5CNI16
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RHZ2JA4B
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7HR9RCH7
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TLDOB8RY
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7NHT3DHK
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=86AJ8HIY
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YY0YAGRI
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4F9OHVDF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZWP8Q7MF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SAH61PC3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=59JK1VNC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4VFVY64I
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=5AJ1NAQ0
Phượng Hoàng 05 - MKV - 1.73 GB:
PH05_01 - Trường Vũ - Đêm Buồn Tỉnh Lẻ
PH05_02 - Hạ Vy - Số Phận
PH05_03 - Trường Vũ - Bến Giang Đầu
PH05_04 - Trường Vũ - Người Yêu Cô Đơn
PH05_05 - Hồng Trúc - Giã Biệt Trường Xưa
PH05_06 - Trường Vũ - Ba Tháng Tạ Từ
PH05_07 - Hạ Vy - Cay Đắng Tình Đời
PH05_08 - Trường Vũ - Lạnh Trọn Đêm Mưa
PH05_09 - Hồng Trúc - Tình Ngăn Đôi Bờ
PH05_10 - Trường Vũ - Sao Đổi Ngôi
PH05_11 - Hạ Vy - Sao Anh Nỡ Đành Quên
PH05_12 - Trường Vũ - Chuyện Ngày Xưa
PH05_13 - Hồng Trúc - Phận Má Hồng
PH05_14 - Trường Vũ - Buồn Vào Đêm
PH05_15 - Hạ Vy - Thà Trắng Thà Đen
PH05_16 - Trường Vũ - Căn Nhà Dĩ Vãng
PH05_17 - Hạ Vy - Anh Nhớ Không Anh
PH05_18 - Trường Vũ - Vẫy Tay Chào
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=X6OUIJWB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RVVZ8K09
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BV3F3KOT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2R9L5MEU
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DAI5AIAD
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=A6FQA1JL
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=43825PT8
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OZHENOHG
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KT3QJQJW
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UBUV8RRV
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HFWM97LF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MJMVXSCV
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CNL65X2M
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=M6OXKTRS
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DMUIQG0T
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XK8GGA9W
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DCT1RS38
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9E66TSVE
Phượng Hoàng 06 - Tâm Sự Người Thương Binh - MKV - 1.59 GB:
Phượng Hoàng 06_01 - Trường Vũ - Tình Em Bien Rộng Sông Dài
Phượng Hoàng 06_02 - Trường Vũ - Tâm Sư Người Thương Binh
Phượng Hoàng 06_03 - Phi Nhung - Năm Cụm Núi Quê Hương
Phượng Hoàng 06_04 - Trường Vũ - Bạc Mầu Áo Trận
Phượng Hoàng 06_05 - Trường Vũ - Một chuyến Bay Đêm
Phượng Hoàng 06_06 - Phi Nhung - Một Người Đi
Phượng Hoàng 06_07 - Trường Vũ - Hai Mươi Bốn Giờ Phép
Phượng Hoàng 06_08 - Trường Vũ - Người Đầu Gió
Phượng Hoàng 06_09 - Phi Nhung - Phận Buồn
Phượng Hoàng 06_10 - Trường Vũ - Một Mai Giã Từ Vũ Khí
Phượng Hoàng 06_11 - Trường Vũ - Viết Từ K.B.C.
Phượng Hoàng 06_12 - Phi Nhung - Điệu Buồn Phương Nam
Phượng Hoàng 06_13 - Trường Vũ - Thương Về Quán Trọ
Phượng Hoàng 06_14 - Trường Vũ - Chín Tháng Quân Trường
Phượng Hoàng 06_15 - Hạ Vy - Mai Anh Đi Xa Rồi
Phượng Hoàng 06_16 - Trường Vũ - Người Về Đơn Vị Mới
Phượng Hoàng 06_17 - Trường Vũ - Khu Phố Ngày Xưa
Phượng Hoàng 06_18 - Trường Vũ - Đẹp Lòng Người Yêu
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=KS3PKPVX
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7IKFO0WY
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=V0DZS6XG
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=O7TOODZC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4TWK2FBQ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AVWH5XZC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=O273XTRB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3SD2KDFW
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=M535QIJD
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CBMIH2U5
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=06Y0RRMT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=M2Q2FWAN
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EI4OPGYI
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BJ7AYWCR
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZCGF9I6B
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CK2A6KBG
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PYB5Q1IF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8AKOCXZV
Phượng Hoàng 07 - MKV - 1.54 GB
PHK07_01 - Trường Vũ - Nhớ Người Yêu
PHK07_02 - Phi Nhung - Gió Thổi Bên Sông
PHK07_03 - Trường Vũ - Phương Trời Xứ Lạ
PHK07_04 - Hoài Nam - Đường Xưa Lối Củ
PHK07_05 - Trường Vũ - Tình Lãng Tử
PHK07_06 - Phi Nhung - Vùng Lá Me Bay
PHK07_07 - Hoài Nam - Chuyến Tàu Hoàng Hôn
PHK07_08 - Trường Vũ - Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm
PHK07_09 - Trường Vũ - Sầu Lẽ Bóng
PHK07_10 - Phi Nhung - Hoa Sứ Nhà Nàng 2
PHK07_11 - Trường Vũ - Chim Sáo Ngày Xưa
PHK07_12 - Hoai Nam - Ai Ra Xứ Huế
PHK07_13 - Trường Vũ - Chờ Người
PHK07_14 - Phi Nhung - Trúc Đào
PHK07_15 - Trường Vũ - Giận Hờn 2
PHK07_16 - Hoài Nam - Làng Tôi
PHK07_17 - Trường Vũ - Tình Yêu Cách Trở
PHK07_18 - Trường Vũ - Đoạn Buồn Cho Tôi
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=E5AHJ8YF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UPXGBB9T
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IUZG5B00
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CFKQMHLE
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZLE00CAR
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BZJY0KK2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8TF4HNU3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BWLU76X7
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DX70APRO
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=04MHAB7W
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4I9TAOJA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VPB7TGTU
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IWHECD6P
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=465K6N0R
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EC2CXMLA
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8U2X5RS0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TZW79MQL
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WWA1BOWL
Phượng Hoàng 08 - MKV - 1.58 GB:
PHK 08_01 - Trường Vũ - Xa Người Mình Yêu
PHK 08_02 - Trường Vũ - Nàng Yêu Hoa Tím
PHK 08_03 - Phi Nhung - Tình Cờ Gặp Nhau
PHK 08_04 - Trường Vũ - Xua Đi Huyền Thoại
PHK 08_05 - Trường Vũ - Người Giàu Cũng Khóc
PHK 08_06 - Hạ Vy - Yêu Là Chết Trong Lòng
PHK 08_07 - Trường Vũ - Người Đã Thay Lòng
PHK 08_08 - Trường Vũ - Những Đồi Hoa Sim
PHK 08_09 - Phi Nhung - Chút Tình Cho Biển
PHK 08_10 - Trường Vũ - Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ
PHK 08_11 - Trường Vũ - Tiễn Em Theo Chồng
PHK 08_12 - Phi Nhung - Chị Tôi
PHK 08_13 - Trường Vũ - Đám Cưới Nghèo
PHK 08_14 - Trường Vũ - Như Thể Tìm Chim
PHK 08_15 - Hồng Trúc - Mưa Qua Phố Vắng
PHK 08_16 - Trường Vũ - Chút Kỷ Niệm Buồn
PHK 08_17 - Trường Vũ - Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi
PHK 08_18 - Phi Nhung - Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=REZDPVQ9
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7XJHBVU3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7YR2OK4B
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=K4QBRY9A
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=Y4DPCNC8
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6CV92EF2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=06E5VT40
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=F6Q1XHN4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OBD4AJ55
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=I8PEMX57
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8IPG7YGT
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0FXXN78T
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EN6W66GL
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4DWBEVR4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=S25ICXU6
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=01UA517U
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=K48DMMHS
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8RYJZAMI
Phượng Hoàng Karaoke 09 - MKV - 1.58 GB:
PHK09_01 - Trường Vũ - Tấm Ảnh Ngày Xưa
PHK09_02 - Trường Vũ - Áo Cưới Không Nàng Dâu
PHK09_03 - Phi Nhung - Sắc Hoa Màu Nhớ
PHK09_04 - Trường Vũ - Mưa Trên Phố Huế
PHK09_05 - Trường Vũ - Cho Người Tình Lở
PHK09_06 - Phi Nhung - Lý Cái Mơn
PHK09_07 - Trường Vũ - Vầng Trăng Hàn Mạc Tử
PHK09_08 - Trường Vũ - Hai Vị Sao Lạc
PHK09_09 - Phi Nhung - Đừng Trách Diêu Bông
PHK09_10 - Trường Vũ - Căn Nhà Mộng Ước
PHK09_11 - Trường Vũ - Chuyến Đò Không Em
PHK09_12 - Phi Nhung - Bông Điên Điển
PHK09_13 - Trường Vũ - Quán Vắng Biên Thùy
PHK09_14 - Trường Vũ - Hạ Buồn
PHK09_15 - Phi Nhung - Mùa Ve Sầu
PHK09_16 - Trường Vũ - Khúc Hát Ân Tình
PHK09_17 - Trường Vũ - Hạnh Phúc Quanh Đây
PHK09_18 - Phi Nhung - Tựa Cánh Bèo Trôi
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TWW5J7NN
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=DY8G1O6Z
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=N5FXVRFB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QH3B1AIK
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=U4A0DL63
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9ZOKYGDO
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LRSBXNTQ
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=T2UGTXZB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RMIHQ20M
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=K33A5DVF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=B7A6885X
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=7JN5FAS3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PL48PLA8
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=D53F8CTM
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MYLN7OEB
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WE0Z4MSP
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QGOZUJ7T
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GJ247V7O
Phượng Hoàng 10 - Thương về miền Trung - MKV - 1.45 GB:
UserPostedImage
PHK 10_01 - Trường Vũ - Thương Về Miền Trung
PHK 10_02 - Trường Vũ - Mùa Xuân Trông Thư Em
PHK 10_03 - Trường Vũ - Tình Chàng Ý Thiếp
PHK 10_04 - Trường Vũ - Đoạn Tái Bút 2
PHK 10_05 - Trường Vũ - Chuyện Chúng Mình
PHK 10_06 - Phi Nhung - Em Về Kẻo Mưa
PHK 10_07 - Trường Vũ - Đừng Trach Anh Toi Nghiệp
PHK 10_08 - Trường Vũ - Chuyện Ba Mùa Mưa
PHK 10_09 - Phi Nhung - Con Đường Xưa Em Đi
PHK 10_10 - Trường Vũ - Tâm Sư Đời Tôi
PHK 10_11 - Trường Vũ - Gặp Nhau Trong Mưa
PHK 10_12 - Phi Nhung - Sao Chưa Thấy Hồi Âm
PHK 10_13 - Trường Vũ - Tình Sử Huyền Trân
PHK 10_14 - Trường Vũ - Tám Nẽo Đường Thành
PHK 10_15 - Phi Nhung - Sương Lạnh Chiều Đông
PHK 10_16 - Trường Vũ - Trước Giờ Tạm Biệt
PHK 10_17 - Trường Vũ - Đời Lan Và Điệp
PHK 10_18 - Trường Vũ - Lệ Tình
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PUW3FGE8
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JRS647J3
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QFIXOGHP
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MCN4DWJK
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3YVUC1X4
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VPD1DY97
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=H9MDVUOF
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IE68TSWX
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=0PIMP435
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UUD52900
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=6E12012M
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QNECQQ94
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=78U639SW
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=PVG74J2B
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MTRN0U05
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=V0I3Q7KC
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CTX12P26
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TF3L9I20

Tôi có thấy những dĩa PH 11-19 ... nhưng chỉ thấy danh sách nhạc nhưng chưa tìm được dơnload links. Ai có rảnh thì vào net tìm ...

Phượng Hoàng 11
PH11_01 - Trường Vũ - Một Ngày Tôi Đi Qua
PH11_02 - Hồng Trúc - Ngày Em Đi
PH11_03 - Trường Vũ - Ngày Sau Sẽ Ra Sao
PH11_04 - Hạ Vy - Giọt Sâu Trinh Nữ
PH11_05 - Trường Vũ - Một Ngày Tàn Chiến Tranh
PH11_06 - Hồng Trúc - Bảy Ngàn Đêm Góp Lại
PH11_07 - Trường Vũ - Xin ANh Giử Trọn Tình Quê
PH11_08 - Trường Vũ & Hồng Trúc - Hái Hoa Rừng CHo Em
PH11_09 - Trường Vũ - Ngoại Ô Buồn
PH11_10 - Trường Vũ - Ngày Xưa Thân Ái
PH11_11 - Hồng Trúc - Tiễn Đưa
PH11_12 - Trường Vũ - Huyền Thoại Chiều Mưa
PH11_13 - Hạ Vy - Không Có Anh
PH11_14 - Trường Vũ - Thương Về Mùa Đông Biên Giới
PH11_15 - Trường Vũ - Kỷ Niệm Mùa Hè
PH11_16 - Hồng Trúc - Tình Chàng Ý Thiếp
PH11_17 - Trường Vũ - Ngày Mai Tôi Về
PH11_18 - Trường Vũ - Ngày Trở Về

Phượng Hoàng 14
PHK 14_01 - Trường Vũ & Thanh Thu - Chuyến Đò Vĩ Tuyến
PHK 14_02 - Trường Vũ - Bài Ca Kỷ Niệm
PHK 14_03 - Thanh Thu - Nét Buồn Thời Chiến
PHK 14_04 - Trường Vũ - Tình Chàng Ý Thiếp
PHK 14_05 - Trường Vũ - Kỷ Niệm
PHK 14_06 - Phi Nhung - Nếu Em là Giai Nhân
PHK 14_07 - Trường Vũ - Hòn Vọng Phu
PHK 14_08 - Trường Vũ - Hòn Vọng Phu 2
PHK 14_09 - Trường Vũ - Hòn Vọng Phu 3
PHK 14_10 - Trường Vũ - Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em
PHK 14_11 - Phi Nhung - Khóc Thầm
PHK 14_12 - Trường Vũ - Tình Bạn Tình Lính
PHK 14_13 - Thanh Thu - Chiều Thương Đô Thị
PHK 14_14 - Trường Vũ - Ly Cà Phê Cuối Cùng
PHK 14_15 - Phi Nhung - Đồi Thông Hai Mộ
PHK 14_16 - Trường Vũ - Huyền Sử Ca Người Mang Tên Quốc
PHK 14_17 - Trường Vũ - Áo Cưới Màu Hoa Cà
PHK 14_18 - Thanh Thu - Bức Tâm Thư

Phuợng Hoàng 15 - Tình Cha Ơn Mẹ
PHK 15_01 - Trường Vũ - Thư Cho Mẹ
PHK 15_02 - Trường Vũ - Lòng Mẹ 2
PHK 15_03 - Trường Vũ - Xuân Tha Hương Xuân Lạc Xứ
PHK 15_04 - Quan Kim Thủy - Khổ Qua
PHK 15_05 - Trường Vũ - Lòng Mẹ
PHK 15_06 - Trường Vũ - Tình Cha
PHK 15_07 - Trường Vũ - Mùa Xuân Của Mẹ
PHK 15_08 - Trường Vũ - Nói Với Người Tình
PHK 15_09 - Trường Vũ - Tình Mẹ
PHK 15_10 - Trường Vũ - Mừng Tuổi Mẹ
PHK 15_11 - Trường Vũ - Nhớ Về Một Mùa Xuân
PHK 15_12 - Quan Kim Thủy - Năm 17 Tuổi
PHK 15_13 - Trường Vũ - Ơn Nghĩa Sinh Thành
PHK 15_14 - Trường Vũ - Quê Mẹ
PHK 15_15 - Trường Vũ - Đón Xuân Này Nhớ Xuân Kia
PHK 15_16 - Trường Vũ - Mẹ Tôi
PHK 15_17 - Trường Vũ - Lối Về Đất Mẹ
PHK 15_18 - Trường Vũ - Mùa Xuân Trông Thư Em

Phượng Hoàng 16 - Người Tình
Phuong Hoang 16_01 - Trường Vũ - Chuyến Đi Về Sáng
Phuong Hoang 16_02 - Trường Vũ - Tình Đời tay Trắng
Phuong Hoang 16_03 - Trường Vũ - Tình Dại Khờ
Phuong Hoang 16_04 - Quan Kim Thùy - Người Tình
Phuong Hoang 16_05 - Trường Vũ - Nhớ Về Em
Phuong Hoang 16_06 - Trường Vũ - Hoa Vông Vang Trắng
Phuong Hoang 16_07 - Trường Vũ - Biển Mặn
Phuong Hoang 16_08 - Quan Kim Thùy - Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao
Phuong Hoang 16_09 - Trường Vũ - Người Ngoài Phố
Phuong Hoang 16_10 - Trường Vũ - Mùa Sầu Riêng
Phuong Hoang 16_11 - Trường Vũ - Mèo Hoang
Phuong Hoang 16_12 - Trường Vũ - Chuyện 3 Người
Phuong Hoang 16_13 - Hồng Trúc - Làm Dâu Xứ Lạ
Phuong Hoang 16_14 - Trường Vũ - Phố Đêm
Phuong Hoang 16_15 - Trường Vũ - Ngày Buồn
Phuong Hoang 16_16 - Trường Vũ - Ông Lái Đò
Phuong Hoang 16_17 - Quan Kim Thùy - Tội Tình
Phuong Hoang 16_18 - Trường Vũ - Chuyện Hẹn Hò

Phượng Hoàng 17 - Một ngày tôi đi qua
Phuong Hoang 17_01 - Truong Vu - Thu Cho Me
Phuong Hoang 17_02 - Truong Vu - Long Me 2
Phuong Hoang 17_03 - Truong Vu - Xuan Tha Huong Xuan Lac Xu
Phuong Hoang 17_04 - Quan Kim Thuy - Kho Qua
Phuong Hoang 17_05 - Truong Vu - Long Me
Phuong Hoang 17_06 - Truong Vu - Tinh Cha
Phuong Hoang 17_07 - Truong Vu - Mua Xuan Cua Me
Phuong Hoang 17_08 - Truong Vu & Quan Kim Thuy - Noi Voi Nguoi Tinh
Phuong Hoang 17_09 - Truong Vu - Tinh Me
Phuong Hoang 17_10 - Truong Vu - Mung Tuoi Me
Phuong Hoang 17_11 - Truong Vu - Nho Ve Mot Mua Xuan
Phuong Hoang 17_12 - Quan Kim Thuy - Nam 17 Tuoi
Phuong Hoang 17_13 - Truong Vu - On Nghia Sinh Thanh
Phuong Hoang 17_14 - Truong Vu - Que Me
Phuong Hoang 17_15 - Truong Vu - Don Xuan Nay Nho Xuan Xua
Phuong Hoang 17_16 - Truong Vu - Me Toi
Phuong Hoang 17_17 - Truong Vu - Loi Ve Dat Me
Phuong Hoang 17_18 - Truong Vu - Mua Xuan Trong Thu Em
Phuong Hoang 17_19 - Trương Vu - Mot ngay toi di qua
Phuong Hoang 17_20 - Hong Truc - Ngay em di
Phuong Hoang 17_21 - Trương Vu - Ngay sao se ra sao
Phuong Hoang 17_22 - Ha Vy - Giot sau trinh nu
Phuong Hoang 17_23 - Trương Vu - Mot ngay tan chien tranh
Phuong Hoang 17_24 - Hong Truc - Bay ngan dem gop lai
Phuong Hoang 17_25 - Trương Vu - Xin anh giu tron tinh que
Phuong Hoang 17_26 - Trương Vu - Hai hoa rung cho em
Phuong Hoang 17_27 - Trương Vu - Ngoai o buôn
Phuong Hoang 17_28 - Trương Vu - Nhung ngay xua than ai
Phuong Hoang 17_29 - Trương Vu - Tien dua
Phuong Hoang 17_30 - Trương Vu - Huyen thoai mot chieu mua
Phuong Hoang 17_31 - Trương Vu - Khong co anh
Phuong Hoang 17_32 - Trương Vu - Thương ve mua dong bien gioi
Phuong Hoang 17_33 - Trương Vu - Ky niem mua he
Phuong Hoang 17_34 - Trương Vu - Tinh chang y thiep
Phuong Hoang 17_35 - Trương Vu - Ngay mai toi ve
Phuong Hoang 17_36 - Trương Vu - Ngay tro ve

Phượng Hoàng 18 - Không Còn Nhớ Người Yêu - MKV -
Phuong Hoang 18_01 - Trường Vũ - Không Còn Nhớ Người Yêu
Phuong Hoang 18_02 - Trường Vũ - Em Hãy Về Đi
Phuong Hoang 18_03 - Quan Kim Thủy - Rồi Ngày Mai Xa Nhau
Phuong Hoang 18_04 - Quang Lê - Giận Hờn
Phuong Hoang 18_05 - Trường Vũ - Hạnh Phúc Đơn Sơ
Phuong Hoang 18_06 - Quang Lê - Em Về Với Người
Phuong Hoang 18_07 - Trường Vũ & Quan Kim Thủy - Ước Mộng Đôi Ta
Phuong Hoang 18_08 - Trường Vũ - Kỷ Niệm Mùa Hè
Phuong Hoang 18_09 - Quang Lê - Huế Đêm Trăng
Phuong Hoang 18_10 - Trường Vũ - Gõ Cửa Trái Tim
Phuong Hoang 18_11 - Quan Kim Thủy - Đêm Nhớ Người Tình
Phuong Hoang 18_12 - Trường Vũ - Đoạn Tuyệt
Phuong Hoang 18_13 - Quang Lê - Lặng Thầm
Phuong Hoang 18_14 - Trường Vũ - Mưa Bong Bóng
Phuong Hoang 18_15 - Trường Vũ & Hồng Trúc - Hái Hoa Rừng Cho Em
Phuong Hoang 18_16 - Quang Lê - Chân Quê
Phuong Hoang 18_17 - Trường Vũ & Quan Kim Thủy - Tình Nghèo Có Nhau
Phuong Hoang 18_18 - Trường Vũ - Mưa Nữa Đêm

Phượng Hoàng 19 - Lại Nhớ Người Yêu
Phuong Hoang 19_01 - Trường Vũ - Yêu Người Chung Vách
Phuong Hoang 19_02 - Trường Vũ - Để Trả Lời Một Câu Hỏi
Phuong Hoang 19_03 - Trường Vũ - Đừng Ngăn Cách Giàu Nghèo
Phuong Hoang 19_04 - Quan Kim Thuy - Người Thương Kẻ Nhớ
Phuong Hoang 19_05 - Quang Lê - Trả Lời Thư Em
Phuong Hoang 19_06 - Trường Vũ - Lại Nhớ Người Yêu
Phuong Hoang 19_07 - Quang Lê - Huế Thương
Phuong Hoang 19_08 - Trường Vũ - Tiễn Em Theo Chồng
Phuong Hoang 19_09 - Trường Vũ - Tà Áo Cưới
Phuong Hoang 19_10 - Quan Kim Thuy - Màu Tím Pense
Phuong Hoang 19_11 - Trường Vũ - Yêu Một Mình
Phuong Hoang 19_12 - Quang Lê - Hương Xưa
Phuong Hoang 19_13 - Trường Vũ - Em Đi Mùa Cưới
Phuong Hoang 19_14 - Trường Vũ - Chuyện Đêm Mưa
Phuong Hoang 19_15 - Phi Nhung - Giàn Thiên Lý Đã Xa
Phuong Hoang 19_16 - Trường Vũ - Bướm Trắng
Phuong Hoang 19_17 - Quang Lê - Ước Thầm
Phuong Hoang 19_18 - Trường Vũ - Vùng Lá Me Bay
Việt Nam Cộng Hòa  
#5 Posted : Friday, September 10, 2010 11:20:40 PM(UTC)
Việt Nam Cộng Hòa

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 11,453

Was thanked: 13 time(s) in 11 post(s)
Tình Production:
TÌNH 03 - VOB - 4.07 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=DIBR7H2A
TÌNH 05 - VOB - 4.32 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CZF3RWMB Tinh MTV 05_01 - Hạ Vy & Johnny Dũng - Mưa Phi Trường.VOB 225.51 MB 2010-03-29 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QY2ZBRWE Tinh MTV 05_02 - Minh Tuyết - Quán Vắng Một Mình.VOB 239.03 MB 2010-03-29 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8D3HZWM5 Tinh MTV 05_03 - Huy Tâm - Khoảnh Khắc.VOB 234.49 MB 2010-03-29 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GA16Y61D Tinh MTV 05_04 - Diễm Liên - Trống Vắng.VOB 243.11 MB 2010-03-29 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=8FBII0L0 Tinh MTV 05_05 - Huy Vũ - Tình Đơn Phương.VOB 225.16 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SL93N3RT Tinh MTV 05_06 - Tú Quyên - Trái Tim Thổn Thức.VOB 217.61 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2W36UC1B Tinh MTV 05_07 - Johnny Dũng & Minh Tuyết - Một Thời Đã X... 266.96 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=ZDTIB2DO Tinh MTV 05_08 - Mỹ Linh - Lẽ Loi.VOB 225.91 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XNBDU2U0 Tinh MTV 05_09 - Mạnh Quỳnh - Phượng Hồng.VOB 239.04 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GGD4Q9YX Tinh MTV 05_10 - Tốp Ca - Liên Khúc Sha La La & Vào Hạ.VOB 285.92 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MWXTLMNS Tinh MTV 05_11 - Ý Lan - Chị Tôi.VOB 238.63 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=LD19UELQ Tinh MTV 05_12 - Johnny Dũng - Kiếp Phiêu Bồng 1.VOB 215.6 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SYI1YAG4 Tinh MTV 05_13 - Hạ Vy - Nhớ Anh Chiều Mưa.VOB 225.48 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=GANT98E7 Tinh MTV 05_14 - Henry Chúc - Lien Khúc Còn Lại Nổi Cô Đơ... 267.4 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=AAEW2A4J Tinh MTV 05_15 - Phi Nhung - Đất Phương Nam.VOB 279.29 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QZLXA2KZ Tinh MTV 05_16 - Trường Vũ - Xua Đi Huyền Thoại.VOB 253.43 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=HP6V4W67 Tinh MTV 05_17 - Mộng Thi - Gái Nhà Nghèo.VOB 293.65 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=X4VTG631 Tinh MTV 05_18 - Hương Lan - Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ.VOB 250.55 MB 2010-04-11 0
Tình Platinum10 - Trả Nợ Tình Xa - VOB - 3.59 GB:
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NXSKNAXQ TINH10-01 - Top Ca - Lien Khuc Tinh.VOB 388.43 MB 2010-03-29 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=QA638GIR TINH10-02 - Diem Lien - Binh Minh Se Mang Anh Di.VOB 148.25 MB 2010-03-30 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CDR0S043 TINH10-03 - Huy Vu - Chan Tinh.VOB 150.31 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=SA1L2C8N TINH10-04 - Minh Tuyet - Muon Mang.VOB 155.38 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CIAS1L0K TINH10-05 - Jimmy Jc - Hoi Da Buon Khong.VOB 162.29 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JGY5C662 TINH10-06 - Lynda Trang Dai - Chia Ta Trong Mua.VOB 163.32 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=JENNT0SR TINH10-07 - Minh Tuyet & Huy Vu - Mua Buon.VOB 169.95 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=I8Q5XLOI TINH10-08 - Johnny Dung - Tinh Don Coi.VOB 140.32 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=VDJXA8A1 TINH10-09 - Tu Quyen - Trong Em Tinh Van Sang.VOB 122.41 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UB9BSMH2 TINH10-10 - La Suong Suong & Nhat Trung - Lo Lam.VOB 170.75 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=W4R58KOB TINH10-11 - Hoai Vu - Loi To Tinh De Thuong.VOB 123.67 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=9QJRE5UA TINH10-12 - Thanh Truc - Co Quen Duoc Dau.VOB 154.14 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=067INO2L TINH10-13 - Duy Linh - Tinh Mai Mong Cho.VOB 136.43 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=3Z72P54C TINH10-14 - Vina Uyen - My I See A Star.VOB 122.92 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=2PQZUPJZ TINH10-15 - Truong Vu - Yeu Nguoi Chung Vach.VOB 195.79 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=TI15JN0M TINH10-16 - Tam Doan - May Chieu.VOB 176.87 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=BHZ5TCPR TINH10-17 - Ha Vy & Trung Vu - Lien Khuc Doi Nga Chia Ly.VOB 174.55 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=XJATKVBN TINH10-18 - Phi Nhung - Yeu Tieng Hat Ngay Xua.VOB 152.33 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=O120VH5W TINH10-19 - Manh Quynh - Chuyen Xe Mien Tay.VOB 194.24 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=FQ9VWPQM TINH10-20 - Tam Doan 7 Quoc Dung - Lien Khuc Gian Hon Dem... 171.22 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=4FVGRHJZ TINH10-21 - Ha Vy - Chi Co Ban Be Thoi.VOB 144.66 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EW8MRV7G TINH10-22 - Manh Quynh & Phi Nhung - Ly Dat Giong .VOB 154.82 MB 2010-04-11 0 Tinh 10 - DVD ISO - 3.73 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=LJ90VYHK
TINH 11 - VOB - 4.29 GB
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=N208UXY8
TÌNH 14 - VOB - 4.10 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=P2FSMLQH
Tình Music Platinum Karaoke 18 - Góc Phố Buồn - ISO - 3.85 GB:
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=PZE8YIQZ
TÌNH 20 - VOB - 4.14 GB:
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=70VTY0KQ Tình Platinum 20_01 - Tâm Đoan - Sớm Chồng.VOB 227.95 MB 2010-03-27 2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YEJDGHLA Tình Platinum 20_02 - Tâm Đoan - Biệt Ly.VOB 220.71 MB 2010-03-27 2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=IFFS8BTX Tình Platinum 20_03 - Tâm Đoan & Quốc Dũng - LK Giận Hờn ... 232.06 MB 2010-03-27 2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=WXGEWVI7 Tình Platinum 20_04 - Tâm Đoan - Giọt Buồn Không Tên.VOB 250.56 MB 2010-03-27 2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=M547JRT3 Tình Platinum 20_05 - Tâm Đoan - Tình Đắng Lý Khổ Qua.VOB 208.05 MB 2010-03-27 2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=YRQB6BRK Tình Platinum 20_06 - Tâm Đoan - Chuyện Tình Cô Lái Đò Bế... 309.83 MB 2010-03-27 2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OVXL3PFY Tình Platinum 20_07 - Tâm Đoan - Ru Lại Câu Hò.VOB 211.28 MB 2010-03-27 2
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=CB4TQG90 Tình Platinum 20_08 - Tâm Đoan & Duy Linh - Nếu Anh Đừng ... 206.27 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=470R4ANR Tình Platinum 20_09 - Tâm Đoan - Mây Chiều.VOB 220.13 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=O15ICCCB Tình Platinum 20_10 - Tâm Đoan - Yêu Lầm.VOB 206.62 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=OA1OSODZ Tình Platinum 20_11 - Quốc Dũng & Tâm Đoan & Tường Nguyên... 256.57 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=RPY6HMNG Tình Platinum 20_12 - Quốc Dũng - Tình Cha.VOB 191.61 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=MAZYWUPD Tình Platinum 20_13 - Quốc Dũng & Tâm Đoan - Chỉ Có Bạn B... 174.99 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=UPRDJIBG Tình Platinum 20_14 - Tâm Đoan - Khi Không.VOB 183.9 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NXTO4FGD Tình Platinum 20_15 - Quốc Dũng & Tâm Đoan - Mai Sau Lỡ H... 193.92 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=T1NPW6FY Tình Platinum 20_16 - Tâm Đoan - Phản Bội.VOB 186.38 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=NOSKPZCG Tình Platinum 20_17 - Quốc Dũng & Tâm Đoan - Cây Cầu Dừa.VOB 186.63 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=J9ZV6WZR Tình Platinum 20_18 - Quốc Dũng - Giận Hờn 2.VOB 175.47 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=EL9GCNMF Tình Platinum 20_19 - Quốc Dũng & Tường Nguyên - Bạn Tôi.VOB 204.7 MB 2010-04-11 0
ht*p://w*w.megaupload.com/?d=808YARH3 Tình Platinum 20_20 - Quốc Dũng - Nổi Buồn Chim Sáo.VOB 190.27 MB 2010-04-11 0
Tình Music Platinum KARAOKE 22 - DVD ISO - 4.07 GB:
UserPostedImage
UserPostedImage
ht*p://w*w.megaupload.com/?f=40W0I5UZ

nghung4f  
#6 Posted : Saturday, August 6, 2011 12:45:51 PM(UTC)
nghung4f

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3

Cám ơn những khuc kaoraoke rat hay cua ban !
thodia  
#7 Posted : Tuesday, August 9, 2011 1:51:31 PM(UTC)
thodia

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 306

Một kho Karaoke quý báo cho dân la hétBig SmileBig SmileBig Smile
Cám Ơn bác Cà quá nhiều
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.