Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
visitor  
#1 Posted : Friday, January 5, 2001 4:00:00 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Làm ơn chỉ giùm cách chi để edit sai lầm trong phần mình đã viết .
Cám ơn nhiều lắm .


Cu Bi  
#2 Posted : Saturday, January 6, 2001 12:31:38 PM(UTC)
Cu Bi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,631

1. Phải là register member
2. Di chuyển mouse trên hàng icons nho nhỏ trên post của bạn thì sẽ thấy có một icon (cái thứ 4 tính từ trái sang phải )dùng để edit messagẹ Click vào đó ....

Edited by - Cu Bi on 01/06/2001 20:35:26
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.