Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Cu Bi  
#1 Posted : Wednesday, January 3, 2001 4:00:00 PM(UTC)
Cu Bi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,631

Take me to [url="http://forums.vietbaọcom/"]Viet Bao Online Forums[/url]
Anh DHT, đáng lẽ link trên phải có output là Forums nhưng lại không cho ra như vậy ... chắc là có bug chỗ nào rồi ... !!!!!!

Edited by - Cu Bi on 01/08/2001 12:02:34
Cu Bi  
#2 Posted : Thursday, January 4, 2001 10:40:03 AM(UTC)
Cu Bi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,631

Đi đâu cho xa lơ xa lắc mất công sao JL không vào đây xem hướng dẫn của VB http://63.112.248.42/faq.asp#hyperlink

(clivk vào FAQ thì có đủ cả...nhưng có cái work có cái không !!! )

DHT  
#3 Posted : Sunday, January 7, 2001 5:59:34 PM(UTC)
DHT

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 300

[url="http://www.msn.com/"]MSN[/url]

Bạn typed thiếu double quotes

Cu Bi  
#4 Posted : Monday, January 8, 2001 3:55:47 AM(UTC)
Cu Bi

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 3,631

Test

[url="http://www.msn.com/"]msn[/url]
[url="http://www.msn.com/"]MSN[/url]


Vẫn không được, CB type đầy đủ mà ... DHT thử click vào quote để xem CB type đúng không ???

Edited by - Cu Bi on 01/08/2001 12:07:57

Edited by - Cu Bi on 01/08/2001 12:09:38
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.