Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
Van  
#1 Posted : Friday, December 8, 2000 4:00:00 PM(UTC)
Van

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 4
Location: usa

Các bạn có ai có được bài nói chuyện của TT Clinton với TBT Phiêu và CT Lương bằng Anh Ngữ , xin vui lòng cho em xin để gởi về cho các bạn trẻ ở VN.
Thành thật cám ơn

Van
josevin  
#2 Posted : Saturday, December 9, 2000 2:46:56 AM(UTC)
josevin

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 24

Thanks: 1 times
Text of President Clinton's Speech:
http://www.freeviet.org/news/news/msg00560.html
Van  
#3 Posted : Saturday, December 9, 2000 10:41:47 AM(UTC)
Van

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 5/1/2011(UTC)
Posts: 4
Location: usa

Cám ơn anh Vinh rất nhiều, nhưng đó là bài nói tại Đại học Quốc Gia, em và các bạn đã có rồi, em chỉ muốn có bài nói tại Phủ Chủ Tịch, vì bản chuyển ngữ tiếng Việt do VN viết hoàn toàn sai với bản chính tiếng Anh của TT Clinton

Van
seri  
#4 Posted : Saturday, December 16, 2000 6:45:21 AM(UTC)
seri

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 4

Have you tried to search on the net, Van?
Let me know if you couldn't find onẹ

Seri

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.