Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
DeeDee  
#1 Posted : Tuesday, November 14, 2000 4:00:00 PM(UTC)
DeeDee

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 793

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Hello VB administrators

Tôi để ý thấy mấy bửa nay mất bài post của độc giả . Như hôm qua tôi thấy bài noname bị mất . Hôm nay buổi sáng bài post của noname cũng bị mất . Khi tôi vào VB nhìn ngay chổ chỉ TIME & NICK thì biết là có bài mới , nhưng khi mở ra không có gì mới và không có bài của người mới post như đã list . Như nomame post tại " Hãy Ngồi Xuống Đây " trong SNA lúc 11/15/2000 @ 02.29:27 không thấy đâu cả .

Tôi nghĩ không ai đục bỏ bài của cô noname, nhưng không biết tại sao bị mất . Vì tôi đã thử delete bài của tôi thì khi refresh thì nó trỡ lại dạng cũ . Tôi nghi new system (server) nầy vẫn còn có nhiều sơ hỡ .

Còn nữa tôi thử vào đọc post của tôi , ra khỏi browser khi trở lại mở nơi đó thì cái reading counter không nhảy số . Vậy là sao ? Hay là nó chỉ đếm cái số IP của người lạ mới vào thôi ?

Khi tôi trở ra thì post của noname nhảy giờ lên 5:58:27 nhưng cũng không thấy bài post ??????

Edited by - Deedee on 11/15/2000 06:02:32
BBC SNA  
#2 Posted : Tuesday, November 14, 2000 11:17:27 PM(UTC)
BBC SNA

Rank: Administration

Groups: Administrators, Registered, SNA Moderator
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 150

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Chị DeeDee ơi, những người khác có bị mất bài hay không thì mình không rõ, nhưng trường hợp của chị noname thì không có gì trục trặc cả . Nếu chị DeeDee để ý lại thì sẽ thấy là chị noname vào edit lại cái post cuối (999 Đóa Hồng) trong mục Hãy Ngồi Xuống Đây đấy . Khác với system trước, bây giờ mỗi lần mình edit thì nó sẽ post cái giờ khi mới vào sửa post cũ, như vậy cũng hay, vì nếu đã có sửa thì cũng nên đọc lại chứ hả chị DeeDee ?
NQ  
#3 Posted : Tuesday, November 14, 2000 11:42:56 PM(UTC)
NQ

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 803
Man

Xin bổ túc thêm với "cô" BBC SNA, và cũng để góp ý với VB, cái tên cột "Last Post" nên đổi lại là "Last Update" thì đúng hơn .

Về cái Reading Counter, tôi cũng thấy là hình như là lúc work lúc không. Cô DeeDee hãy thử Refresh (IE) hoặc Reload (Netscape) xem sao ?
DeeDee  
#4 Posted : Wednesday, November 15, 2000 1:41:11 AM(UTC)
DeeDee

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 793

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Hi NQ
Tôi đã thữ refresh, reload rồi, đã mấy ngày rồi . Ở đâu cũng work nhưng tại Thơ Văn Bụi Hồng của Phong Lan là không có work . You có thể thử rồi cho tôi biết kết quả không ?

Edited by - DeeDee on 11/15/2000 09:45:27
NQ  
#5 Posted : Wednesday, November 15, 2000 2:06:43 AM(UTC)
NQ

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 3/28/2011(UTC)
Posts: 803
Man

Cô DeeDee và VBOL,
Tôi đã tìm ra được cái "bug" của Reading Counter rồi, nó chỉ work khi có người vào đọc trang 1 của topic mà thôi, nếu topic nào có 2 trang trở lên, và thường thường mình chỉ vào đọc trang cuối, thì kể như là cái Counter nó dậm chân tại chổ .
DHT  
#6 Posted : Wednesday, November 15, 2000 3:36:22 PM(UTC)
DHT

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 300

I think yoúre right, NQ

Let me take quick-page option to see how it works.
visitor  
#7 Posted : Thursday, November 16, 2000 9:46:15 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
VB có thể sửa cho cái reading counter chỉ work mỗi khi có IP hoặc different email ađress mới vào hay không ? vì cứ mỗi lần vào với cùng một IP thì nó nhảy số lên thành ra khômg hể biết được bao nhiêu người chiếu cố một cái post ?
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.