Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

94 Pages«<929394
Options
View
Go to last post Go to first unread
LaGio  
#1861 Posted : Thursday, November 19, 2020 7:49:52 PM(UTC)
LaGio

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/13/2011(UTC)
Posts: 160
Location: Riverside

Thanks: 19 times
Was thanked: 39 time(s) in 31 post(s)

UserPostedImage


MILLION MAGA MARCH in Washington, DC, 12,000 people showed up.
MILLION PEOPLE RALLY in Tulsa, 6,200 showed up.
They can't count.
No wonder they thought they won the Election .


UserPostedImage

Edited by user Thursday, November 19, 2020 8:07:31 PM(UTC)  | Reason: Not specified

LaGio  
#1862 Posted : Friday, November 20, 2020 11:04:08 AM(UTC)
LaGio

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/13/2011(UTC)
Posts: 160
Location: Riverside

Thanks: 19 times
Was thanked: 39 time(s) in 31 post(s)
UserPostedImage
LaGio  
#1863 Posted : Friday, November 20, 2020 9:05:12 PM(UTC)
LaGio

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/13/2011(UTC)
Posts: 160
Location: Riverside

Thanks: 19 times
Was thanked: 39 time(s) in 31 post(s)
UserPostedImage
LaGio  
#1864 Posted : Saturday, November 21, 2020 9:41:55 PM(UTC)
LaGio

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/13/2011(UTC)
Posts: 160
Location: Riverside

Thanks: 19 times
Was thanked: 39 time(s) in 31 post(s)
UserPostedImage
LaGio  
#1865 Posted : Saturday, November 21, 2020 9:43:47 PM(UTC)
LaGio

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/13/2011(UTC)
Posts: 160
Location: Riverside

Thanks: 19 times
Was thanked: 39 time(s) in 31 post(s)
UserPostedImage
bienxanh  
#1866 Posted : Sunday, November 22, 2020 11:27:40 AM(UTC)
bienxanh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/29/2011(UTC)
Posts: 161
Location: Vancouver

Thanks: 13 times
Was thanked: 29 time(s) in 23 post(s)

UserPostedImage

TRUMP BỎ NGANG PHIÊN HỌP TRỰC TUYẾN THƯỢNG ĐỈNH G-20
BÀN VỀ VIỆC CHỐNG ĐẠI DỊCH ĐỂ ĐI ĐÁNH GÔN


Mỹ là quốc gia có nhiều người nhiễm CoVi cao nhất thế giới: hơn 12.4 triệu,
nhiều người chết nhất thế giới: hơn 261 ngàn,
và có tổng thống bựa nhất thế giới:
dân chết mặc dân, nói láp váp vài câu vô nghĩa rồi bỏ họp đi chơi.

Make America Great Again!
bienxanh  
#1867 Posted : Sunday, November 22, 2020 11:30:04 AM(UTC)
bienxanh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/29/2011(UTC)
Posts: 161
Location: Vancouver

Thanks: 13 times
Was thanked: 29 time(s) in 23 post(s)
UserPostedImage
LaGio  
#1868 Posted : Sunday, November 22, 2020 11:34:01 AM(UTC)
LaGio

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 4/13/2011(UTC)
Posts: 160
Location: Riverside

Thanks: 19 times
Was thanked: 39 time(s) in 31 post(s)
UserPostedImage
Kalua  
#1869 Posted : Sunday, November 22, 2020 2:07:16 PM(UTC)
Kalua

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 1/23/2012(UTC)
Posts: 46

Was thanked: 5 time(s) in 4 post(s)

UserPostedImage

Sao chưa đầu hàng đi man ?


Biden: -Hey em Trump, sao chưa đầu hàng đi man.
Trump: - Đợi! Dân Việt Nam nói tôi chưa thua, họ đang đi đòi công lý cho tôi, thua sao được.
Biden: - Quên đi Tám! Một đám bên VN tụi nó bố lếu bố láo theo lệnh của ban tuyên giáo trung ương ,
còn tụi lao nhao ồn ào bên Mỹ tưởng mình là Mỹ trắng đó thì tụi nó có đi bầu đâu,
người Việt tử tế thì bỏ phiếu hết cho ông anh rồi em ơi 66% lận đó !
Users browsing this topic
Guest (4)
94 Pages«<929394
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.