Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

45 Pages«<434445
Options
View
Go to last post Go to first unread
hoatinh  
#881 Posted : Saturday, August 3, 2019 1:48:27 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,298

Thanks: 66 times
Was thanked: 1244 time(s) in 695 post(s)
HUẾ
Ôi – nàng Thơ xứ Huế.?
Với thực phẫm địa phương
Làm sao tôi quên được
Sống chết chạy theo nường

-~=o@o=~-

Học trò trng Quảng ra thi
Thấy cô hái Huế - chân di không đành
Em vo thành nội trốn anh
Anh vào tìim thấy -- mới thành lứa đôi.!?
Cuộc đời hai đứa yên vui
Tình Yêu tươi thhắm lên ngôi huy hoàng

VÔ TÌNH
Thuở thư sinh Quốc Học Huế
:Cố đô Huế : 1957 - 1959

hoatinh  
#882 Posted : Saturday, August 3, 2019 11:39:11 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,298

Thanks: 66 times
Was thanked: 1244 time(s) in 695 post(s)

AN HONEST SOUL
I know her name is Vanessa
She is a very good catholic woman
Because she has a great love
And share everyone around..!
Who will be helped from this good woman..?
The disabled - the poor and the unemployed
She hopes everyone will have a happy life
And the world is now -- a Paraise.!

TINH VO


Edited by user Saturday, August 3, 2019 11:43:27 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#883 Posted : Monday, August 5, 2019 1:12:11 AM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,298

Thanks: 66 times
Was thanked: 1244 time(s) in 695 post(s)
TUỔI GIÀ MẸ CHA

Tuổi già nói trước - lại qoên sau.?
Gầy yếu thường xuyên nỗi thảm sầu
Cháu con săn sóc càng khăn khó
Tuổi đời chồng chất lắm thương đau

Nhớ xưa cha mẹ còn trăn trở
Giây phút chia ly - chỉ thở phào
Thé giới vô thường - như thế đó
Người đời an ủi -- Có gì đâu.?


Ba TÌNH + Mẹ TUYỀT
Tường niệm Cha Mẹ nây lễ Vu Lan
Houston – 2019

Edited by user Monday, August 5, 2019 9:18:52 AM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#884 Posted : Saturday, August 10, 2019 2:09:06 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,298

Thanks: 66 times
Was thanked: 1244 time(s) in 695 post(s)
[size=-
HAI VAN PASS

Being a Da Nang citizen - I often go to Hue
Residence here - to study
Da Nang and Thua Thien - separated by
A Pass of poetry - beautiful pictures ...!?

-~=o@o=~-

HAI VAN PAS
Être citoyen de Da Nang - je vais souvent à Hue
Résidence ici - étudier
Da Nang et Thua Thien -- séparé par :
Un passage de poésie - de belles images

TINH VO
Houston - 3019[/size]

Edited by user Sunday, August 18, 2019 4:08:02 PM(UTC)  | Reason: Not specified

hoatinh  
#885 Posted : Wednesday, August 14, 2019 5:20:47 PM(UTC)
hoatinh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 11/7/2011(UTC)
Posts: 1,298

Thanks: 66 times
Was thanked: 1244 time(s) in 695 post(s)
THƠ VIẾT CHO AI

Tôi viết cho ai - để sẻ chia :
Buồn Vui - gặp gỡ - luc chia lìa
Quen nhau từ thuở còn thơ ấu
Hình ành sẽ là nấm mộ b ia

WRITING FOR WHO

I wrote poetry to share with someone :
Happy for meeting or Sad at the end
Getting together since childhood
The image will be a tombstone by look

TINH VO
Hốutn - 2019

Edited by user Wednesday, August 14, 2019 6:49:11 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
45 Pages«<434445
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.