Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

71 Pages«<6263646566>»
Options
View
Go to last post Go to first unread
NNT  
#1261 Posted : Sunday, March 10, 2019 10:35:22 AM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,261
Man
Location: USA

Thanks: 2237 times
Was thanked: 4357 time(s) in 2233 post(s)
Originally Posted by: Ty Xung 17 Go to Quoted Post

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Anh NNT ơi, hình như hồi xưa nhà cũ của tui cũng có cả một khung quân tử lan như của anh đó. Khi nó ra bông có màu đỏ cam rực rỡ đẹp lắm. Khi tui sang nhà cho gia đình con trưởng thì vài năm sau tụi nó đào bỏ hết để cho con nó học cách trồng mấy loại rau. Tui tiếc nên lượm lại vài củ trồng vô chậu. Hiện tại trong cái chậu này tui đã nhét đại vô vài loại củ khác nhau, đợi nó ra bông rồi mới biết là cây gì.

Phải cây nầy không Xưng ?
https://www.youtube.com/watch?v=jaxmjenay30
thanks 2 users thanked NNT for this useful post.
Ngọc Anh on 3/11/2019(UTC), Hoàng Thy Mai Thảo on 3/14/2019(UTC)
Ty Xung 17  
#1262 Posted : Monday, March 11, 2019 7:30:05 AM(UTC)
Ty Xung 17

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/29/2017(UTC)
Posts: 346
Location: USA

Thanks: 517 times
Was thanked: 986 time(s) in 330 post(s)

Chào cả nhà,
A... đúng rồi anh NNT ơi, Đúng là Quân Tử Lan này rồi. Vái cho chậu cây năm nay nở hoa.
Hôm nay tới phiên tui săn sóc cho má tui.

Hẹn bạn thư sau.
thanks 3 users thanked Ty Xung 17 for this useful post.
Ngọc Anh on 3/11/2019(UTC), Hoàng Thy Mai Thảo on 3/14/2019(UTC), NNT on 3/19/2019(UTC)
Ngọc Anh  
#1263 Posted : Monday, March 11, 2019 6:10:41 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 15,092

Thanks: 6491 times
Was thanked: 5089 time(s) in 2396 post(s)
UserPostedImageChậu quân tử lan (còn có tên là lan phú quí) của winh Ngáy đang nở , thật là đẹp AngelLoại lan này quí lắm, mang phú quí cho gia chủ . Hồi xưa nhà của chị Xưng có nguyên một hàng nhiều lắm, dọc hành lang trước nhà, tới mùa nở rực rỡ luôn, vậy mà bây giờ không còn bụi nào hết, uổng ghê!
Tý Mơ cũng kiếm mua hoài mà chưa gặp
Anh Ngáy báo tin pc hư rồi, đang chờ mấy đứa nhỏ đi chơi về sửa giùm, hiện tại chắc winh chỉ xài điện thoai . Tý Mơ co thể dùng điện thoại để online và đọc sách báo, vào FB "xạo xự", đọc nhà Ty's, nhưng post bài thì phải dùng pc hay laptop
Tuy vậy điện thoại bây giờ rất tiện dụng, xài được y chang cái laptop , có điều muốn bỏ màu, làm link hình thì hơi khó chút

Edited by user Monday, March 11, 2019 6:14:47 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 2 users thanked Ngọc Anh for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/14/2019(UTC), NNT on 3/19/2019(UTC)
ditanbuon  
#1264 Posted : Tuesday, March 12, 2019 12:30:34 PM(UTC)
ditanbuon

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/23/2011(UTC)
Posts: 3,086
Location: ThànhPhốThiênThần

Thanks: 29 times
Was thanked: 275 time(s) in 166 post(s)
Originally Posted by: Ngọc Anh Go to Quoted Post
UserPostedImageChậu quân tử lan (còn có tên là lan phú quí) của winh Ngáy đang nở , thật là đẹp AngelLoại lan này quí lắm, mang phú quí cho gia chủ . Hồi xưa nhà của chị Xưng có nguyên một hàng nhiều lắm, dọc hành lang trước nhà, tới mùa nở rực rỡ luôn, vậy mà bây giờ không còn bụi nào hết, uổng ghê!
Tý Mơ cũng kiếm mua hoài mà chưa gặp
Anh Ngáy báo tin pc hư rồi, đang chờ mấy đứa nhỏ đi chơi về sửa giùm, hiện tại chắc winh chỉ xài điện thoai . Tý Mơ co thể dùng điện thoại để online và đọc sách báo, vào FB "xạo xự", đọc nhà Ty's, nhưng post bài thì phải dùng pc hay laptop
Tuy vậy điện thoại bây giờ rất tiện dụng, xài được y chang cái laptop , có điều muốn bỏ màu, làm link hình thì hơi khó chút


Nhà bác Ngáy mà ở gần nhà cháu thì cháu chạy qua giúp bác được rồi tiếc quá....Boo hoo! Boo hoo! Boo hoo!

dtb
Mai mốt em về qua phố biển
Vẽ giùm anh gợn sóng đùa gót chân em ....
thanks 2 users thanked ditanbuon for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/14/2019(UTC), NNT on 3/19/2019(UTC)
Ngọc Anh  
#1265 Posted : Wednesday, March 13, 2019 3:02:40 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 15,092

Thanks: 6491 times
Was thanked: 5089 time(s) in 2396 post(s)

Quân tử lan nhà anh Ngáy , quá đẹp Angel

UserPostedImage

UserPostedImage

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 2 users thanked Ngọc Anh for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/14/2019(UTC), UyenVy on 3/15/2019(UTC)
Ty Xung 17  
#1266 Posted : Wednesday, March 13, 2019 6:40:59 AM(UTC)
Ty Xung 17

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/29/2017(UTC)
Posts: 346
Location: USA

Thanks: 517 times
Was thanked: 986 time(s) in 330 post(s)
Chào cả nhà,
Quân Tử Lan nhà anh NNT đẹp quá. Trong nhà màu sắc trang nhả, nếu mọc ngoài trời thì màu này sẽ là màu đỏ cam đậm như tôm hùm luộc, rực rỡ.
Anh có bón phân gì hôn vậy anh NNT?
Hẹn bạn thư sau.
thanks 3 users thanked Ty Xung 17 for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/14/2019(UTC), Ngọc Anh on 3/14/2019(UTC), NNT on 3/17/2019(UTC)
ditanbuon  
#1267 Posted : Wednesday, March 13, 2019 6:59:41 AM(UTC)
ditanbuon

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/23/2011(UTC)
Posts: 3,086
Location: ThànhPhốThiênThần

Thanks: 29 times
Was thanked: 275 time(s) in 166 post(s)
Originally Posted by: Ty Xung 17 Go to Quoted Post
Chào cả nhà,
Quân Tử Lan nhà anh NNT đẹp quá. Trong nhà màu sắc trang nhả, nếu mọc ngoài trời thì màu này sẽ là màu đỏ cam đậm như tôm hùm luộc, rực rỡ.
Anh có bón phân gì hôn vậy anh NNT?
Hẹn bạn thư sau.


How to Care for the Clivia Plant
Clivia flowers appear in clusters on individual stems.

The bright orange-to-yellow flowers of clivia plants (Clivia species) add a warm and tropical flair to the landscape. These South African natives produce dark green, sword-shaped leaves that provide a contrasting texture to the foliage of woody evergreen and deciduous plants. Although clivias grow well in containers in any zone, they thrive when planted outdoors in U.S. Department of Agriculture plant hardiness zones 9 through 11. Clivia plants require partial to full shade and fast-draining loamy soils to produce healthy growth.

1 Spread a 1-inch layer of mulch around the clivia plant with a rake. Keep the mulch 4 to 6 inches from the base of the plant to avoid rot.

2 Water the clivia plant when the top 1 to 2 inches of soil become dry during the active growing season using a garden hose. Keep the soil moist but never soggy. Never water the clivia to the point that there is standing water on the soil's surface. Reduce watering in the late fall and winter months when the plant enters dormancy. Water dormant clivia plants when the top 3 to 5 inches of soil becomes dry.

3 Fertilize the clivia with a 6-6-6 nitrogen, phosphorous, potassium formulation slow-release fertilizer every three months during the growing season. Apply at a rate of 1 teaspoon per square foot of soil. Spread the fertilizer in a ring around the clivia plant, keeping the granules 12 inches from its base. Rake the fertilizer into the top 3 inches of soil. Water the area thoroughly. Do not apply fertilizer while the plant is dormant.

4 Deadhead the clivia plant in the late spring when the flowers are spent. Cut through the base of the flower stalks with a pair of pruning shears. Make the cut 1/4 inch above the point where the flower stalk joins with the main plant. Discard the spent flowers in a trash bin or on top of a compost pile.

5 Spray the plant's foliage periodically with a steady stream of water to wash away dust and grime that may attract harmful insects. Wash the leaves in the early morning hours to give the foliage time to dry before nightfall.

6 Place slug and snail traps around the base of the plant to stop these pests from feeding on its foliage. Spray horticultural oil or insecticidal soap onto foliage infested with aphids, spider mites or scale.

7 Divide the clivia plant every three to five years. Dig up the plant in the spring, just after it has finished flowering. Dig in a ring around the plant, 12 inches away from its center with a shovel or trowel. Dig down to a depth of 10 inches and undercut the root ball to free it from the soil. Lift the plant from the ground and brush away excess soil. Pull the plant apart, separating individual stems with a healthy portion of the swollen roots. Replant the divisions, spacing multiple plants 18 to 24 inches apart. Do not plant clivia plants deeper than they were previously growing. Water the transplanted clivia plants thoroughly.

Things You Will Need
Mulch
Rake
Garden hose
6-6-6 (N-P-K) slow-release fertilizer
Pruning shears
Slug and snail traps
Horticultural oil or insecticidal soap
Shovel or trowel

Tip
Cut clivia flowers in the early morning hours when they are in full bloom. Display these cut flowers in a vase full of water in your home.


Nguồn: hxxps://homeguides.sfgate.com/care-clivia-plant-45935.htmldtb
Mai mốt em về qua phố biển
Vẽ giùm anh gợn sóng đùa gót chân em ....
thanks 5 users thanked ditanbuon for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/14/2019(UTC), Ngọc Anh on 3/14/2019(UTC), UyenVy on 3/15/2019(UTC), Ty Xung 17 on 3/17/2019(UTC), NNT on 3/17/2019(UTC)
ngoc tran  
#1268 Posted : Wednesday, March 13, 2019 4:18:58 PM(UTC)
ngoc tran

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 4,900

Thanks: 3624 times
Was thanked: 5143 time(s) in 2406 post(s)
Originally Posted by: Ty Xung 17 Go to Quoted Post
Chào cả nhà,
Quân Tử Lan nhà anh NNT đẹp quá. Trong nhà màu sắc trang nhả, nếu mọc ngoài trời thì màu này sẽ là màu đỏ cam đậm như tôm hùm luộc, rực rỡ.
Anh có bón phân gì hôn vậy anh NNT?
Hẹn bạn thư sau.

Chị Tý Xưng có câu hỏi cho anh Ngáy nhưng mấy hôm nay máy bị trục trặc nên anh Ngáy không vô nhà Tý ngáy được BigGrin , chị chịu khó chờ con trai anh Ngáy về mới chỉnh máy lại cho. Khen anh chị NNT chăm sóc cây Lan đẹp, tươi xanh lắm.

Dấu hỏi ngã :
Trang nhã, thanh nhã, nhã nhặn
còn nhả (dấu hỏi) là như con tầm nhả tơ
Vậy nha chị Xưng

Edited by user Wednesday, March 13, 2019 4:20:04 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 5 users thanked ngoc tran for this useful post.
Hoàng Thy Mai Thảo on 3/14/2019(UTC), Ngọc Anh on 3/14/2019(UTC), UyenVy on 3/15/2019(UTC), Ty Xung 17 on 3/17/2019(UTC), NNT on 3/17/2019(UTC)
Ty Xung 17  
#1269 Posted : Thursday, March 14, 2019 6:52:27 AM(UTC)
Ty Xung 17

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/29/2017(UTC)
Posts: 346
Location: USA

Thanks: 517 times
Was thanked: 986 time(s) in 330 post(s)
Chào cả nhà,
Cám ơn dtb nha. Săn sóc để cây ra hoa cũng nhiều công phu quá. Bởi vậy mà QTL nhà anh NNT đẹp quá trời, màu sắc quá trang nhã (cám ơn Ớt nhắc chị nha)
Hôm nay trời Cali có nắng và gió. Mỗi lần gió nổi lên là lá cây phượng tím rụng, bay đầy sân. Lá nhỏ, bén, quét cũng khó mà bay vô chân thì xót lắm nhưng năm nào cũng ráng vì thương hai cây trước cửa nhà.
Hồi mới xây dựng lên khu phố, city trồng hai hàng phượng tím dọc trên con đường ngắn này, trước sân mỗi nhà. Chắc lúc nở hoa thì con đường đẹp lãng mạn lắm. Bây giờ chỉ còn 6 cây mà thôi nhưng khi tới mùa nhìn cũng mát con mắt cho nên phải ráng quét lá.

Hôm nay nếu không làm biếng thì sẽ ra nhổ cỏ. Cỏ mọc cao và có đòng đòng như cây lúa rồi.
Hẹn bạn thư sau.

thanks 3 users thanked Ty Xung 17 for this useful post.
Ngọc Anh on 3/14/2019(UTC), Hoàng Thy Mai Thảo on 3/19/2019(UTC), NNT on 3/19/2019(UTC)
Ngọc Anh  
#1270 Posted : Friday, March 15, 2019 2:51:45 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 15,092

Thanks: 6491 times
Was thanked: 5089 time(s) in 2396 post(s)
Anh tí Ngáy Ngáy To chắc sốt ruột lắm vì cái pc vẫn chưa xài được
Anh nhớ tý Mơ post vô bài này, chia sẻ cho cả nhà đọc bài hay
Angel

Quote:
Pháp Quốc Ăn Năn


Kính gửi hết thảy mọi người Việt Nam, đang sống trong nước cũng như ở hải ngoại,

Kính thưa quý vị,

Trước hết, tôi xin phép tự giới thiệu, tôi là một dân Tây sang đây lấy vợ Việt, và chọn nơi này làm quê hương thứ hai, nhưng không vì câu “yêu vợ là yêu nước vợ” mà mất gốc Tây; không như ở đây người ta, à không phải, tôi viết lộn, xin viết lại, Đảng ta “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội” đang để mất sạch truyền thống tổ tiên, đạo lý dân tộc Việt Nam, triệt tiêu hết quyền làm người, quyền làm chủ biển đảo đất nước, kể cả cắt đất liền, xén hải phận dâng cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc VN. Vì thế cho nên tôi vẫn vui với cái vui, buồn với cái buồn của nước Pháp.

Nhờ có được sự đồng cảm với quê cha đất tổ, mà tôi không ngần ngại khi khẳng định với quý vị rằng, nước Pháp đang ăn năn vì thời còn “bảo hộ”

Việt Nam, chính quyền đã làm một điều tuy rất đúng đắn với yêu sách cá nhân của một người dân thuộc địa nhưng không ngờ chính điều này là tất cả nguồn cơn, đầu dây mối nhợ đại thảm họa cho cả một quốc gia, một dân tộc kéo dài dai dẳng ngót nghét một thế kỷ nay.

Đại thảm họa vô tiền khoáng hậu đến với dân tộc VN kéo dài chẳng những không chấm dứt, hoặc giảm thiểu như người dân khát khao mong đợi, song ngược lại, nó biến tướng và núp dưới nhiều hình dạng khác nhau, đội lốt nhân dân để hoành hành, khiến ngày một kinh hoàng khủng khiếp, và đầy tính quái vật ác thú hơn. Điển hình mới nhất là vụ đồng bào Thủ Thiêm bị “cưỡng chế” nhà đất, thế giới trông vào ai cũng nghĩ đó là gian ác tột đỉnh, ai dè vụ trấn lột dân nghèo Lộc Hưng sau đó càng khủng hơn.

Một đặc điểm “mang tính đỉnh cao chói lọi” trắng trợn của hai vụ trấn lột do bọn “Cướp ngày là Quan” này đều xảy ra trong lãnh thổ mang tên Thành phố Hồ Chí Minh được đặt thay sau ngày Sài Gòn bị cái gọi là “giải phóng”.

Nhắc tới tên Hồ Chí Minh, tôi lại nhớ tới chuyện xui xẻo, chưa chi mới ngày đầu năm đã gặp phải. Đó là lời trách móc đến từ một người Việt Nam, Ngài Trần Đức (chẳng hay ngài Trần Đức có liên hệ họ hàng máu mủ gì với ông Trần Đĩnh, người một thời suốt bao nhiêu năm đi bên cạnh bác Hồ như hình với bóng để viết lịch sử về cha già DT đã “suy thoái đạo đức” ghi lại mặt thật của “ông cụ” qua tác phẩm “Đèn Cù”) viết nguyên văn như sau:

“Rất buồn Bá tước Đờ ba-le, gía như qúy quốc chấp nhận đơn xin việc làm của anh Thành, thì đâu có hàng triệu người bỏ mạng, hàng triệu người bỏ nước ra đi, hàng trăm ngàn người vào tù, hàng ngàn người mất nhà mất đất, và chắc không bao giờ nghe họ tên Tàu Lạ và ngư lôi không rõ nguồn gốc" (1)

Lời trách móc trên đây, dân Tây này nghe qua rất nhẹ nhàng, nhưng sau đó thấm thía nặng trĩu một trời ăn đang đè xuống nước Pháp…

Pháp quốc ăn năn!

Kính thưa hết thảy mọi người Việt Nam đang sống cũng như đã chết,

Tôi không đủ trình độ để biết tổ quốc của Bá tước phu nhân/ dân Hải Phòng có ăn năn như ông Nguyễn Gia Kiểng đang tỵ nạn CSVN tại Pháp đặt tựa cho một cuốn sách của ông ấy, là “Tổ quốc ăn năn”, hay không. Nhưng tôi chắc chắn một điều là: Pháp quốc ăn năn mãi việc đã bác đơn xin học Trường Bảo Hộ của cậu Nguyễn Sinh Côn cách đây hơn một thế kỷ.

Mặc dầu lý do bác đơn xin học Trường Bảo hộ để được phục vụ nước Pháp của cậu Nguyễn Sinh Côn rất là chính đáng: trong đơn xin có quá nhiều lỗi. Những lỗi đó, một người Việt Nam như ông Lê Bá Vận (2) mà còn nhận ra (những lỗi đó), huống chi là người Pháp cứu xét đơn xin của cậu Côn. Đó là: 1) Lỗi từ ngữ sai trái: viết substance (chất, bản chất) là không đúng, phải viết subsistance (sự sinh sống, lương thực). 2) Lỗi từ ngữ thích hợp: viết “Agréez” (ngài hãy nhận) là vô lễ, mà phải viết Veuillez agréer (xin Ngài nhận); hoặc Je vous prie d’agréer (tôi xin Ngài nhận). 3) Lỗi văn phạm: không thể viết mes plus respectueux hommages (tôn trọng nhất) mà phải viết mes hommages les plus respectueux ở thư gửi ông bộ trưởng bộ Thuộc địa. 4)Lỗi văn phạm: viết étudiant français (học sinh người nước Pháp) là sai; phải viết étudiant en français (học sinh tiếng Pháp, student in French) (2). Mà tội lớn nhất là tội vô lễ của Nguyễn Sinh Côn. Nhưng nếu biết được hậu họa khôn lường như ngày nay do việc bác đơn “Bác” xin thì chính quyền Pháp năm xưa đã nhắm mắt nhận đại cho “cha già DT” này vào học cho rồi!

Những hậu họa không riêng gì cho người Việt Nam mà mọi người chỉ cần có chút lương tri tối thiểu đều đã thấy, song chính nước Pháp cũng đã lãnh đủ; điển hình là cái chết của Tổng đại diện Pháp tại Hà Nội là Ông Pierre Susini lúc đó vào thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 11-10-1972 do bom Mỹ; nếu được học Trường Bảo Hộ của Pháp thi cậu Côn đâu phải lêu bêu bèo dạt khắp nơi để ma đưa lối quỷ đưa đường đến Nga Tàu Cộng sản cuối cùng rước cái CS về nước; làm khổ dân Việt Miền Bắc chưa đã, còn đòi nuốt tươi cả đồng bào Miền Nam khiến Mỹ phải nhảy vào bỏ bom Hà Nội làm Pháp vạ lây.

Pháp quốc ăn năn càng thống thiết hơn sau ngày Miền Nam Việt Nam bi “thua cuộc”, bằng việc cưu mang người dân Việt ty nạn CSBV ngay sau 30/4/75: khi hàng trăm ngàn người Việt chất đầy trên ghe, thuyền, tàu lênh đênh trên biển cả, chưa biết xuôi về đâu thì nước Pháp đã lên tiếng qua đài phát thanh rằng nước Pháp sẵn sàng đón nhận ưu tiên những ai nói được tiếng Pháp.

Trong khi Pháp quốc ăn năn như vậy, thế mà nhân dịp được Tổng Thống Pháp Đệ Ngũ Cộng Hòa là Valéry Giscard d'Estaing xã giao đón tiếp, ông Thủ tướng CSVN lúc đó là Phạm Văn Đồng lại dại đột lên tiếng sỉ vả cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn là “đĩ điếm, trộm cắp, lười lao động, việt gian ôm chân Đế Quốc Mỹ để ăn bơ thừa, sữa cặn”, khiến TT Pháp sau đó đã nhịn không được, phải từ chối bữa tiệc do Tòa Đại Sứ CSVN khoản đãi và bảo Phạm Văn Đồng phải về thả ngay “Tù cải tạo” .

Kính thưa hết thảy mọi người Việt Nam đang sống cũng như đã chết,

Để trình bày lên đây hết lý do Pháp Quốc ăn năn “tội” bác đơn xin học Trường bảo Hộ của Nguyễn Sinh Côn cách đây mon men một thế kỷ (1911-2019) là chuyện không thể, vì có lấy hết tre Trường Sơn làm bút, gom cạn nước Biển Đông của quý quốc làm mực cũng không đủ vạch hết hậu họa gây nên bởi Đảng CSVN. Nên tôi chỉ mạo muội sơ sơ chỉ có chút đỉnh bấy nhiêu.

Tóm tắt, mục đích của lá thư này là, tôi mạn phép thay mặt tổ quốc mình, xin quý vị nhận cho một điều. Ấy là:

Pháp Quốc ăn năn “tội”. “Tội” đã bác đơn xin học Trường Bảo Hộ của “bác Hồ” mà ra nông nỗi ngày nay; chẳng những quý quốc, quý dân tộc VN là nạn nhân chính nhưng chính nước Pháp cũng vạ lây, lãnh đủ…

Rất chân thành và trân trọng,

Vũng Tàu, Ngày 15/1/2019

Nhân danh một Dân Tây sang đây lấy Vợ Ta:


Bá tước Đờ Ba-le


Vườn đào và mận nhà anh Ngáy, nở đẹp quá Whistle


UserPostedImage

Edited by user Friday, March 15, 2019 3:04:35 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 3 users thanked Ngọc Anh for this useful post.
UyenVy on 3/15/2019(UTC), Ty Xung 17 on 3/17/2019(UTC), Hoàng Thy Mai Thảo on 3/19/2019(UTC)
Ngọc Anh  
#1271 Posted : Friday, March 15, 2019 5:09:43 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 15,092

Thanks: 6491 times
Was thanked: 5089 time(s) in 2396 post(s)
Đây là quân tử lan nhà anh NNT, chụp hôm nay , quá tươi đẹp


UserPostedImage
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 4 users thanked Ngọc Anh for this useful post.
UyenVy on 3/15/2019(UTC), ngoc tran on 3/16/2019(UTC), Ty Xung 17 on 3/17/2019(UTC), Hoàng Thy Mai Thảo on 3/19/2019(UTC)
UyenVy  
#1272 Posted : Friday, March 15, 2019 9:34:58 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1492 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
Lâu thật lâu rồi không nhớ là mấy cái Tết đã qua , UVy không ghé vào nhà Ti's ,nay nhà Tí's Vui đã sang Vườn 17 rồi 3/2019
Mặc dù UVY cũng rất nhớ các cô chú nhà Tí như :

- Cô NA và cô Tý Xưng ,cô Ớt ,chú Lạc Đà , chú Tí Trể ,chú Ngáp NNT ,anh ditanbuon, chị HTTMT ...
Nay tìm lại thread cũ :"Lụợng cả bao dung " tính post tiếp một số bài viết hay ,nhưng tiếc rằng bị blocked lại ,buờn quá chừng !

Thú thật sau cú shocked : Ba UVy pass away June/09/2018 , bản thân UVy bị depressed ,nên Bs khuyên … thay đổi không khí đi travel trong nước và ngoài nước .
& để UVY lấy lại cân bằng & có tinh thần để có thể hoàn tất những ước nguyện của Ba ( khi còn sống Ba đã không kịp thực hiện được vì lý do sức khoẻ)

Ba UVy sau lần mổ thứ 3 ở F.Valley hospital 3/2016 & sau đó Ba bị big stroke hôm May/21/2018 ở Hoag hospital , sức khoẻ yếu đi rõ rệt .

Dù rằng cả nhà UVy hiểu rõ theo luật tạo hoá:'Sinh ,lão ,bệnh ,tử " ,nhưng thật lòng mà nói vẫn đau lòng và tiếc nuối vô vàn .
Ước chi Ba mình vẫn còn ở bên cạnh đàn con ,đàn cháu thêm 1,2 năm nữa giống như bác Hai ( bác ra đi khi bác 87t ) .
Father's day & Tết Kỷ Hợi vừa qua , cả nhà UVy ,hầu như ai cũng thấy trống vắng ,vì vắng bóng người Cha thân yêu !

https://www.youtube.com/watch?v=Po-DFofk3e0

Để từ từ UVy tìm lại trong USB của Ba UV có những bài chưa phổ biến trên báo NV & Diễn đàn T. Kỷ
UVy sẽ rinh vô nhà Ti's mình cho các Cô .Chú &netter cùng đọc nha
Chúc cả nhà Ti' mình 1 cuối tuần thật vui vẻ !

Ở nhà rủ UVy cùng đi ngắm California Poppy ở Lake Elsinore ,nhưng tiếc là có hẹn ông handyman check hệ thống đèn ở backyard & linh tinh trong nhà
Vậy nên UVybuồn 15 min !
Spring về khắp nơi cây cỏ bông hoa khoe sắc ,cô Ớt nhớ đừng quên chia sẻ ảnh hoa đẹp trong vườn nhà cô Ớt nhé !

UserPostedImage

UserPostedImage

Edited by user Saturday, March 16, 2019 2:50:27 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
thanks 5 users thanked UyenVy for this useful post.
Tí Trễ on 3/16/2019(UTC), Lam Vien on 3/16/2019(UTC), ngoc tran on 3/16/2019(UTC), Ngọc Anh on 3/16/2019(UTC), Hoàng Thy Mai Thảo on 3/19/2019(UTC)
Lam Vien  
#1273 Posted : Saturday, March 16, 2019 9:51:50 AM(UTC)
Lam Vien

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 2,802
Man
Location: Somewhere on earth

Thanks: 444 times
Was thanked: 2188 time(s) in 896 post(s)
Originally Posted by: UyenVy Go to Quoted Post
Lâu thật lâu rồi không nhớ là mấy cái Tết đã qua , UVy không ghé vào nhà Ti's ,nay nhà Tí's Vui đã sang Vườn 17 rồi 3/2019
Mặc dù UVY cũng rất nhớ các cô chú nhà Tí như :

- Cô NA và cô Tý Xưng ,cô Ớt ,chú Lạc Đà , chú Tí Trể ,chú Ngáp NNT ,anh ditanbuon, chị HTTMT ...
Nay tìm lại thread cũ :"Lụợng cả bao dung " tính post tiếp một số bài viết hay ,nhưng tiếc rằng bị blocked lại ,buờn quá chừng !

Thú thật sau cú shocked vì Ba UVy pass away June/09/2018 , bản thân UVy bị dpressed nên Bs khuyên thay đổi không khí đi travel trong nước và ngoài nước .
Nhằm lấy lại cân bằng & lên tinh thần để tiếp tục làm việc và hoàn tất những ước nguyện của Ba mà khi còn sống Ba đã không kịp thực hiện được

Ba UVy sau lần mổ thứ 3 ở F.Valley hospital 3/2016 & sau đó Ba bị big stroke hôm May/21/2018 ở Hoag hospital , sức khoẻ yếu đi rõ rệt .
Dù rằng cả nhà UVy hiểu rõ theo luật tạo hoá:'Sinh ,lão ,bệnh ,tử " ,nhưng thật lòng mà nói vẫn đau lòng và tiếc nuối vô vàn .
Ước chi Ba mình vẫn còn ở bên cạnh đàn con ,đàn cháu thêm 1,2 năm nữa giống như bác Hai ( bác ra đi khi bác 87t ) .

Để từ từ UVy tìm lại trong USB của Ba UV có những bài chưa phổ biến trên báo NV & Diễn đàn T.

Kỷ ,UVy sẽ rinh vô nhà Ti's mình cho các Cô .Chú &netter cùng đọc nha
Chúc cả nhà Ti' mình 1 cuối tuần thật vui vẻ !
Spring cây cỏ bông hoa khoe sắc ,cô Ớt nhớ đừng quên chia sẻ ảnh hoa đẹp trong vườn nhà cô Ớt nhé !

Rose Rose Rose


Đón chào Uyên Vy trở lại. Trước hết TLĐ chia sẻ những đau buồn UV đã trải trong tháng năm qua. Đời sống luôn là sự xum họp và chia ly, buồn vui lẫn lộn. TLĐ chỉ mong rằng UV có đủ nghị lực để vượt qua. Hy vọng UV tìm lại được chút thời gian vui vui trong nhà T's.
Trang Lương Cả Bao Dung vẫn còn trong Forum. UV có thể post tiếp những bài viết của thân phụ theo link dưới đây
http://forum.vietbao.com...NG-CA-BAO-DUNG--DTL.aspx

🐪
thanks 4 users thanked Lam Vien for this useful post.
UyenVy on 3/16/2019(UTC), Ngọc Anh on 3/16/2019(UTC), NNT on 3/17/2019(UTC), Hoàng Thy Mai Thảo on 3/19/2019(UTC)
UyenVy  
#1274 Posted : Saturday, March 16, 2019 2:29:27 PM(UTC)
UyenVy

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/17/2011(UTC)
Posts: 1,510
Location: Somewhere

Thanks: 1492 times
Was thanked: 542 time(s) in 370 post(s)
UVy cám ơn chú Lạc Đà đã đem link cũ vào nhà Ti's , nhân đây UVy sẽ post trích đoạn bài viết tưởng niệm về Ba UVy
của chú Phạm Phú Minh , chia sẻ với các cô chú nhà Tí's mình

UserPostedImage

LS Đoàn Thanh Liêm , nhà báo Hà Tuờng Cát & bên trái-là nhà báo Linh Nguyễn tại toà soạn NV.

Tưởng Nhớ anh Đoàn Thanh Liêm

....Thế rồi, vì trái đất tròn, năm 1996 tôi lại gặp anh Liêm tại Little Saigon, Nam California.
Anh đi theo lối “bị trục xuất” ra khỏi Việt Nam, được chở từ nhà tù ra thẳng phi trường để lên máy bay cùng gia đình.
Gặp lại anh, tôi cảm thấy rất tự nhiên, như là anh không hề hoạt động gì, không hề bị ra tòa tại Sài Gòn và bị kết án 12 năm tù vì tội chống phá xã hội chủ nghĩa.
Tôi sang Mỹ theo diện HO, và anh tới Mỹ sau tôi mấy năm, như những người bạn mà thời thế xô đẩy đi về một phía, trước sau gì cũng gặp lại nhau.
Tôi nhớ đầu năm 1997 anh đã gửi cho tạp chí Thế Kỷ 21 mà tôi đang làm Chủ nhiệm bản Năm Điểm Thỏa Thuận Căn Bản mà bảy năm trước, vào năm 1990, anh đã đưa cho tôi tại Sài Gòn.

Tôi đã đăng nguyên văn bản Năm Điểm ấy trên tạp chí Thế Kỷ 21 như một chứng tích hoạt động của anh trong lòng chế độ cộng sản, và riêng giữa anh và tôi, đó là một kỷ niệm mà chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau trong thời kỳ các nước cộng sản Đông Âu thi nhau sập đổ, mở ra biết bao hy vọng cho Việt Nam.


Sau khi đến Mỹ anh không lái xe, từ nhà anh ở CMesa anh toàn di chuyển bằng xe bus cộng với đi bộ.
Tôi rất phục tài đi bộ của anh, anh thường ghé nhà tôi trên đường Bolsa, một căn mobile home nhỏ bé cũng là “tòa soạn” của báo Thế Kỷ 21, và sau này của báo mạng Diễn Đàn Thế Kỷ, luôn luôn với đôi chân dẻo dai và nhanh nhẹn.
Anh thích ngồi chuyện trò với tôi trong căn nhà yên tĩnh ấy, dù là ngay trung tâm Little Saigon rộn rịp.
Anh kể cho tôi nghe những chuyến đi thăm bạn bè của anh trên đất Mỹ, hoặc thảo luận về các đề tài anh định viết.
Có khi anh hỏi tôi về đất Quảng Nam quê tôi mà anh cho là nơi có nhiều nhân vật lịch sử trong thời cận và hiện đại.
Một lần tôi kể cho anh nghe buổi gặp gỡ nhau lần cuối giữa hai cụ Phạm Phú Thứ và Hoàng Diệu tại làng của tôi trước khi cụ Hoàng ra Bắc nhận chức Tổng đốc Hà Nội, một câu chuyện không bao giờ được ghi vào sử sách.

Được lệnh vua Tự Đức cử đi giữ thành Hà Nội giữa lúc Pháp đang chuẩn bị đánh chiếm miền Bắc, cụ Hoàng Diệu đã từ làng Xuân Đài đến làng Đông Bàn (cùng ở trong Gò Nổi, phủ Điện Bàn, cách nhau độ bốn cây số) để bàn luận tình hình với cụ Phạm Phú Thứ vốn đã từng là phó sứ trong sứ bộ Phan Thanh Giản đi Pháp, đã có nhiều hiểu biết về phía Pháp.
Hai cụ nói chuyện từ sáng tới chiều. Trước khi cụ Hoàng ra về, cụ Phạm sai gia nhân bày biện một cái bàn thờ giữa sân.
Sau khi lên nhang đèn hai cụ đã lạy bái biệt nhau, vì biết trước là sẽ không còn bao giờ gặp lại nhau nữa.

Anh Liêm vô cùng xúc động về câu chuyện này, vốn từ trước tới nay chỉ được kể trong vòng con cháu họ Phạm và con cháu họ Hoàng.
Nhiều năm sau anh vẫn nói với tôi: “Câu chuyện ấy thật hào hùng mà bi thảm, cho thấy tình thế đau lòng của các cụ thời bấy giờ, sau khi phân tích tình hình thì thấy chỉ còn cách lấy cái chết để trả nợ non sông chứ không còn cách nào khác.”
Để kết thúc bài này, tôi xin thuật lại một chuyện vui vui mà anh Liêm đã kể cho tôi trong một buổi chiều hai anh em ngồi uống trà với nhau.
Một lần anh Liêm có cuộc hội họp với một số bạn người Mỹ.

Bỗng một người bạn tò mò hỏi anh: “Luật sư Đoàn Thanh Liêm, anh có thể cắt nghĩa cho tôi cái tên của anh không?”
Anh Liêm trả lời: “Tên của tôi là Thanh Liêm tạm dịch sang tiếng Anh là Honesty.”

Thật bất ngờ, cả bàn họp phá lên cười trước sự ngơ ngác của anh. Một người bạn Mỹ vừa cười vừa bảo: “Một luật sư mà lại có tên là Honesty, thật là chuyện lạ lùng! Ha ha ha!”
Anh Liêm ơi, cám ơn anh đã kể cho tôi nghe câu chuyện này, để thấy được người Mỹ thường nhìn nghề luật sư với một thành kiến như thế nào.
Nhưng riêng tôi thì tôi rất yêu cái tên THANH LIÊM của anh, vì cái tên đó diễn tả đúng bản chất con người anh, một con người THANH CAO trong ý nghĩ và LIÊM CHÍNH trong hành động.
Suốt đời anh đã như thế. Chúc anh mãi mãi đi vào cõi Bình An.

Little Saigon June/14/2018
Phạm Phú Minh

Edited by user Monday, March 18, 2019 12:45:49 PM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
thanks 5 users thanked UyenVy for this useful post.
Ngọc Anh on 3/16/2019(UTC), Ty Xung 17 on 3/17/2019(UTC), ngoc tran on 3/17/2019(UTC), NNT on 3/17/2019(UTC), Hoàng Thy Mai Thảo on 3/19/2019(UTC)
Ngọc Anh  
#1275 Posted : Saturday, March 16, 2019 8:36:13 PM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 15,092

Thanks: 6491 times
Was thanked: 5089 time(s) in 2396 post(s)
Chia buồn cùng em Uyên Vy và gia đình.

Chào mừng YV và mong YV trở lại vơí Phố Vui và post tiếp những bài vở quí báu của Bác để lại
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 2 users thanked Ngọc Anh for this useful post.
UyenVy on 3/18/2019(UTC), Hoàng Thy Mai Thảo on 3/19/2019(UTC)
Ty Xung 17  
#1276 Posted : Sunday, March 17, 2019 7:19:57 AM(UTC)
Ty Xung 17

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 7/29/2017(UTC)
Posts: 346
Location: USA

Thanks: 517 times
Was thanked: 986 time(s) in 330 post(s)
Chào cả nhà.
Chào em UYÊN VY trở lại với A/C/E nhà T's
Hôm nay trời nhẹ lên cao, có nắng có gió nhẹ. Mùa xuân đang trở về.
Bài viết về LS Đoàn Thanh Liêm nhẹ nhàng mà thắm thiết quá.
Hẹn bạn thư sau.

Edited by user Sunday, March 17, 2019 1:29:09 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 4 users thanked Ty Xung 17 for this useful post.
Ngọc Anh on 3/17/2019(UTC), NNT on 3/18/2019(UTC), UyenVy on 3/18/2019(UTC), Hoàng Thy Mai Thảo on 3/19/2019(UTC)
Lam Vien  
#1277 Posted : Sunday, March 17, 2019 9:15:09 AM(UTC)
Lam Vien

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 2,802
Man
Location: Somewhere on earth

Thanks: 444 times
Was thanked: 2188 time(s) in 896 post(s)
clover leave

Hôm nay ngày thánh Patrick. Nhà T's mình có ai mặc áo xanh để ra đường không ha? TLĐ nhớ ngày còn đi làm trong hãng xưởng thiên hạ "ì sèo" chuyện quần áo, mũ nón mầu xanh trong ngày Saint Patrick (March 17). TLĐ lúc đó làm chuyên viên điện lạnh nên quần áo lúc nào cũng chỉ một bộ đồng phục của hãng nên không có màu xanh. Đôi phần người bản xứ có món ăn thông dụng trong ngày Saint Patrick với thịt bò mặn (corned beef) hầm với bắp cải, cà rốt, khoai tây...

Sáng nay hai củ khoai chạy ra chợ khu đồng quê mua bắp cải, thịt bò mặn để chiều nay Ớt nấu.ThumpUp
Chúc các T's một ngày vui.
🐪
thanks 4 users thanked Lam Vien for this useful post.
Ngọc Anh on 3/17/2019(UTC), NNT on 3/18/2019(UTC), UyenVy on 3/18/2019(UTC), Hoàng Thy Mai Thảo on 3/19/2019(UTC)
Ngọc Anh  
#1278 Posted : Sunday, March 17, 2019 11:20:31 AM(UTC)
Ngọc Anh

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/19/2011(UTC)
Posts: 15,092

Thanks: 6491 times
Was thanked: 5089 time(s) in 2396 post(s)
UserPostedImage


Happy Patrick's day Angel

Lá cỏ hình trái tim này mình nghe nhiều người gọi là cỏ ba lá, loại cỏ dại, có người còn nói thỉnh thoảng lá này có 4 lá, nếu gặp được cỏ 4 lá như vậy thì rất là may mắn Whistle Nhà T's mình có ai biết chuyện cỏ 4 lá thì chắc chắn chăm phần chăm là dân ghiền phim Đại Hàn và thường xuyên luyện kim chi hihihi

Cũng như anh TLĐ , tý Mơ nhớ những ngày còn đi làm, nhiều kỷ niệm rất vui lúc làm cho hãng buôn bán hàng vải ở Los Angeles. Hãng lớn, nhân viên đông, nên nhiều chuyện vui. Trong ngày lễ Thánh Patrick này, ai nấy đều phải có ít nhứt một món gì đó trên người, có màu xanh cây. Nếu không sẽ bị "nhéo"Shhh
Tý Mơ thì hổng bao giờ lo, là vì trên cổ lúc nào cũng đeo sợi giây chuyền có mặt tròn bằng cẩm thạch, màu xanh biếc , nên hổng sợ ông thần gác cửa, tay cầm ống lõi của cây vải bằng car-ton, đứng sẵn chờ ngay cửa ra vô, thấy ai thiếu màu xanh cây thì hắn quính cho một gậy (nhẹ hều) thay vì nhéo đau thí mồ d'oh! Drool BigGrin

UserPostedImage

Bông cỏ ba lá rất dễ thương, vườn nhà Mơ mọc đầy và Mơ giữ nó lại để ngắm bông .

Mấy hôm nay chung quanh khu nhà Mơ, những bụi đỗ quyên, hàng rào đỗ quyên , chậu đỗ quyên ...đủ màu sắc, nở ngập tràn, rất đẹp mắt . Mời cả nhà thưởng lãmbông hoa đầu mùa xuân ở xứ cao bồi Angel

UserPostedImage

UserPostedImage

UserPostedImage

Vườn này của hàng xóm, có cái lu, tảng đá , và bụi đỗ quyên trắng như tuyết, thật đẹp mắt Dancing

Edited by user Sunday, March 17, 2019 1:12:14 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau (BG)
thanks 3 users thanked Ngọc Anh for this useful post.
ngoc tran on 3/17/2019(UTC), UyenVy on 3/18/2019(UTC), Hoàng Thy Mai Thảo on 3/19/2019(UTC)
NNT  
#1279 Posted : Sunday, March 17, 2019 1:00:05 PM(UTC)
NNT

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/24/2011(UTC)
Posts: 7,261
Man
Location: USA

Thanks: 2237 times
Was thanked: 4357 time(s) in 2233 post(s)
Chào cả nhà, chảo tái ngộ Uyên Vy và xin được chia sẻ nỗi buồn vô cùng lớn của Uyên Vy. Tôi có may mắn và hân hạnh được học chung Trường Chu Văn An với thân phụ Uyên Vy, học dưới Ông 1 lớp. Sau Trung Học thì Ông và tôi học khác ngành nên ít khi gặp Ông và chỉ gặp lại Ông khi Ông đến Dallas nói chuyện với bà con địa phương khoảng năm 2010. Bà con tới nghe Ông nói chuyện đông lắm nên tôi chỉ có hân hạnh được bắt tay ông và tự giới thiệu. Tôi nhớ là tôi đã nói đùa, đại khái là "một số dân Chu Văn An được các cô Trưng Vuơng gọi là dân "Chết Vì Ăn" nhưng riêng Anh luôn là hậu duệ của Cụ Chu Văn An, chả cô nào dám gọi Anh là dân chết-vỉ-ăn" !
Khi hay tin Ông qua đời, ai cũng buồn và thương tiếc !

Hôm nay, ngay sau khi PC của tôi đã được sửa xong, tôi liền vô ngỏ lời cám ơn anh Lâm Viên đã tận tỉnh hướng dẫn vụ đưa hình lên Việt Bạo Nhưng không hiểu sao tôi loay cả mấy giờ đồng hồ mà tới giờ nầy vẫn chỉ làm được nửa vời như thế nầy :

hxxps://imgur.com/a/59BUnNX

Chắc là tôi phải đội 1 mâm xôi gà bự tới anh TLĐ để xin anh kèm cặp tui cho tới khi thành công !

Edited by user Sunday, March 17, 2019 8:31:01 PM(UTC)  | Reason: Not specified

thanks 4 users thanked NNT for this useful post.
Ngọc Anh on 3/17/2019(UTC), ngoc tran on 3/17/2019(UTC), UyenVy on 3/18/2019(UTC), Hoàng Thy Mai Thảo on 3/19/2019(UTC)
Lam Vien  
#1280 Posted : Sunday, March 17, 2019 8:07:01 PM(UTC)
Lam Vien

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/16/2011(UTC)
Posts: 2,802
Man
Location: Somewhere on earth

Thanks: 444 times
Was thanked: 2188 time(s) in 896 post(s)
Originally Posted by: NNT Go to Quoted Post
Chào cả nhà, chảo tái ngộ Uyên Vy và xin được chia sẻ nỗi buồn vô cùng lớn của Uyên Vy. Tôi có may mắn và hân hạnh được học chung Trường Chu Văn An với thân phụ Uyên Vy, học dưới Ông 1 lớp. Sau Trung Học thì Ông và tôi học khác ngành nên ít khi gặp Ông và chỉ gặp lại Ông khi Ông đến Dallas nói chuyện với bà con địa phương khoảng năm 2010. Bà con tới nghe Ông nói chuyện đông lắm nên tôi chỉ có hân hạnh được bắt tay ông và tự giới thiệu. Tôi nhớ là tôi đã nói đùa, đại khái là "dân Chu Văn An được các cô Trưng Vuơng gọi là dân "Chết Vì Ăn" nhưng riêng Anh luôn là hậu duệ của Cụ Chu Văn An, chả cô nào dám gọi Anh là dân chết-vỉ-ăn" ! Khi hay tin Ông qua đời, ai cũng buồn và thương tiếc !

Hôm nay, ngay sau khi PC của tôi đã được sửa xong, tôi liền vô ngỏ lời cám ơn anh Lâm Viên đã tận tỉnh hướng dẫn vụ đưa hình lên Việt Bạo Nhưng không hiểu sao tôi loay cả mấy giờ đồng hồ mà tới giờ nầy vẫn chỉ làm được nửa vời như thế nầy :

hxxps://imgur.com/a/59BUnNX

Chắc là tôi phải đội 1 mâm xôi gà bự tới anh TLĐ để xin anh kèm cặp tui cho tới khi thành công !


Hình 1

Hình 1. Sau khi bác sign in vào imgur.com bác sẽ thấy như hình trên. Nếu muốn upload thêm hình theo hướng dẫn số 1
Nếu muốn copy và paste link vào forum theo hướng dẫn số 2 của hình trên và xem bước kế tiếp theo hình dưới.

Hình 2

Click vào tấm hình hoa. Hình hoa sẽ mở lớn và bên phải một khung nhỏ có chữ view and edit post. Xem hình dưới.

Click chữ copy của hàng Direct Link để copy link và sau đó right click để dán vào nhà T's.
Những tấm ảnh trên size cũng khá lớn, nếu muốn xem lớn hơn thì ấn và giữ key Ctrl và khỏ dấu + trên bàn phím vài ba lần. (Nhớ là gõ Ctrl + bao nhiêu lần để sau này muốn trở lại màn ảnh bình thường thì ấn và giữ key Ctrl và khỏ dấu - lại mấy lần nha.
Trên đó bác đã có 3 tấm ảnh để thực tập rồi đó. Có gì thắc mắc bác gửi tiếp.

Hình 3

Edited by user Sunday, March 17, 2019 8:16:54 PM(UTC)  | Reason: chính tả

🐪
thanks 2 users thanked Lam Vien for this useful post.
NNT on 3/18/2019(UTC), Hoàng Thy Mai Thảo on 3/19/2019(UTC)
Users browsing this topic
Guest (3)
71 Pages«<6263646566>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.