Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
kieplangthang  
#1 Posted : Saturday, December 3, 2016 4:38:21 PM(UTC)
kieplangthang

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 12/3/2016(UTC)
Posts: 17
Location: USA

Was thanked: 22 time(s) in 16 post(s)
em có cái iphone cũ 5S, sau khi update OS, em quên cái password để login activation.
quên mất luôn mấy câu hỏi trả lời security, quên mất password e-mail
gọi cho Apple thì nó đòi hỏi cái recipt mua cài phone
bỏ đâu mất tiêu, bây giờ phải làm sao
có rất nhiều hình ảnh quan trọng cùa gia đình trong đó
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.