Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages<12
Options
View
Go to last post Go to first unread
Hoàng Thy Mai Thảo  
#21 Posted : Tuesday, February 5, 2013 12:09:08 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,190

Thanks: 5496 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)
UserPostedImage
Carnaval-Venise - 2013
AFP/Vincenzo Pinto
Hoàng Thy Mai Thảo  
#22 Posted : Tuesday, February 5, 2013 12:13:23 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,190

Thanks: 5496 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)

UserPostedImage
Le carnaval de venise 2013
AFP/Vincenzo Pinto
Hoàng Thy Mai Thảo  
#23 Posted : Tuesday, February 5, 2013 12:18:54 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,190

Thanks: 5496 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)
UserPostedImage
Le carnaval de venise 2013
AFP/Vincenzo Pinto
Hoàng Thy Mai Thảo  
#24 Posted : Tuesday, February 5, 2013 12:21:36 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,190

Thanks: 5496 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)

UserPostedImage
Le carnaval de venise 2013
AFP/Vincenzo Pinto
Hoàng Thy Mai Thảo  
#25 Posted : Tuesday, February 5, 2013 12:29:22 PM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,190

Thanks: 5496 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)
UserPostedImage
Le carnaval de venise 2013
AFP/Vincenzo Pinto
Hoàng Thy Mai Thảo  
#26 Posted : Thursday, February 14, 2013 6:16:20 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,190

Thanks: 5496 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)
UserPostedImage
Le carnaval de venise 2013
AFP/Vincenzo Pinto
Hoàng Thy Mai Thảo  
#27 Posted : Thursday, February 14, 2013 6:18:04 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,190

Thanks: 5496 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)
UserPostedImage
Le carnaval de venise 2013
AFP/Vincenzo Pinto
Hoàng Thy Mai Thảo  
#28 Posted : Thursday, February 14, 2013 6:19:32 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,190

Thanks: 5496 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)
UserPostedImage
Le carnaval de venise 2013
AFP/Vincenzo Pinto
Hoàng Thy Mai Thảo  
#29 Posted : Thursday, February 14, 2013 6:20:50 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,190

Thanks: 5496 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)
UserPostedImage
Le carnaval de venise 2013
AFP/Vincenzo Pinto
Hoàng Thy Mai Thảo  
#30 Posted : Thursday, February 14, 2013 6:22:26 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,190

Thanks: 5496 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)
UserPostedImage
Le carnaval de venise 2013
AFP/Vincenzo Pinto
Hoàng Thy Mai Thảo  
#31 Posted : Thursday, February 14, 2013 6:23:37 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,190

Thanks: 5496 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)
UserPostedImage
Le carnaval de venise 2013
AFP/Vincenzo Pinto
Hoàng Thy Mai Thảo  
#32 Posted : Friday, February 15, 2013 7:34:27 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,190

Thanks: 5496 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)
UserPostedImage
Le carnaval de venise 2013
AFP/Vincenzo Pinto
Hoàng Thy Mai Thảo  
#33 Posted : Friday, February 15, 2013 7:37:10 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,190

Thanks: 5496 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)
UserPostedImage
Le carnaval de venise 2013
AFP/Vincenzo Pinto
Hoàng Thy Mai Thảo  
#34 Posted : Friday, February 15, 2013 7:38:59 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,190

Thanks: 5496 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)
UserPostedImage
Le carnaval de venise 2013
AFP/Vincenzo Pinto
Hoàng Thy Mai Thảo  
#35 Posted : Friday, February 15, 2013 7:52:38 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,190

Thanks: 5496 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)
UserPostedImage
Le carnaval de venise 2013
AFP/Vincenzo Pinto
Hoàng Thy Mai Thảo  
#36 Posted : Sunday, February 17, 2013 6:54:40 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,190

Thanks: 5496 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)
UserPostedImage
Soraya Rodriguez, hoàng hậu Carnaval Santa Cruz 2013,
là lễ hội hóa trang nổi tiếng của Tây Ban Nha, photo 6 Fev 2013 - AFP/D.Martin
HTMT s/t Yahoo FR

Edited by user Sunday, February 17, 2013 6:55:34 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#37 Posted : Sunday, February 17, 2013 7:02:34 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,190

Thanks: 5496 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)
UserPostedImage
Carnaval de Rio de Janeiro Brazil - 2013
Một học sinh trường khiêu vũ Samba de Rio trong diễn hành lễ hội hóa trang Carnaval de Rio de Janeiro, ngày 12 tháng Hai 2013. AFP/Antonio Scorza
HTMT s/t Yahoo FR

Edited by user Sunday, February 17, 2013 7:03:08 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Hoàng Thy Mai Thảo  
#38 Posted : Sunday, February 17, 2013 7:05:31 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,190

Thanks: 5496 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)
UserPostedImage
Carnaval Nice - Pháp 2013
Các nghệ sĩ trình diễn tại cuộc diễu hành Carnaval ở Nice, Pháp. Lễ hội Carnaval Nice lần thứ 129 được tổ chức từ ngày 15 tháng Hai đến ngày 6 tháng Ba và kỷ niệm “Vua của Năm Lục địa”./ VOA-16.02.2013

Hoàng Thy Mai Thảo  
#39 Posted : Thursday, February 27, 2014 2:51:09 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,190

Thanks: 5496 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)
UserPostedImage
Vũ công diễu hành trong lễ hội Carnival ở thành phố Nice, đông nam nước Pháp.
VOA-26.2.2014
Hoàng Thy Mai Thảo  
#40 Posted : Friday, February 28, 2014 1:32:06 AM(UTC)
Hoàng Thy Mai Thảo

Rank: Advanced Member

Groups: Registered
Joined: 3/26/2011(UTC)
Posts: 12,190

Thanks: 5496 times
Was thanked: 2424 time(s) in 1686 post(s)
UserPostedImage
Carnaval - Santa Cruz de Tenerife
Một ứng viên cho danh hiệu Nữ hoàng Carnival của Santa Cruz trình bày bộ trang phục của mình trước những cặp mắt chăm chú theo dõi của ban giám khảo tại Santa Cruz de Tenerife, trên đảo Canary của Tây Ban Nha, ngày 26 tháng 2, 2014.
Users browsing this topic
Guest
2 Pages<12
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.