Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
visitor  
#1 Posted : Monday, November 20, 2000 4:00:00 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
mà khỏi bị đổi thành tiếng Lèo\?
DHT  
#2 Posted : Tuesday, November 21, 2000 3:07:27 PM(UTC)
DHT

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 300

Bạn phải dùng VIQR hay VNI format.

Khi bạn thấy 1 post ra chữ mà bạn không đọc được , có lẽ người post insert text trong format khác như VPS, VSCII, hay ABC.

visitor  
#3 Posted : Wednesday, November 22, 2000 1:11:31 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Lám sao chuyển từ VPS, VSCII sang VIQR or VNI ?

Thanks
DHT  
#4 Posted : Tuesday, November 28, 2000 6:45:20 PM(UTC)
DHT

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 300

Bạn có thể vào VPS website (http://www.vps.org) và download program IntelliView để chuyển đổi giữa các loại font tiếng Việt.

VNIsoft cũng có program đê? chuyển font nhưng họ bán chứ không freẹ

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.