Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
LamHA  
#1 Posted : Wednesday, November 1, 2000 4:00:00 PM(UTC)
LamHA

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 53

Xin VBOL cho biết cách để edit post của mình.
Rất cám ơn,
DHT  
#2 Posted : Thursday, November 2, 2000 8:06:33 AM(UTC)
DHT

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 300

Nếu bạn muốn Edit post của mình, bạn phải Log In với User Name và Password của bạn.

Sau khi login, các posts của bạn sẽ hiện lên Icon (hình cây viết chì) để bạn edit

Chỉ có Moderator và Adminstrator mới có thể edit tất cả mọi post trong forum.

visitor  
#3 Posted : Thursday, November 2, 2000 12:59:57 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Báo động ! Báo động !
Moderator có thể edit/delete luôn tất cả mọi post trong mọiforum ?
visitor  
#4 Posted : Thursday, November 2, 2000 1:27:51 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Cái đó xưa rồi trong UBB có rồi mà.
Moderator có thể DEL/EDIT/MOVE và CLOSE nửa kìa
LamHA  
#5 Posted : Friday, November 3, 2000 12:24:55 AM(UTC)
LamHA

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 53

Gửi visitor:
Nhà của mình th`i mình có quyền cho hút thuốc, hút cigare hay không; và dĩ nhiên có quyền pick & choosẹ Nếu khách không thích thì khỏi tới nói chuyện chơị
Chỉ yêu cầu VBOL khi edit post của các đọc giả, chỉ được DELETE và thay thế bằng "xxx" hay "----", không có quyền sửa chửạ
Regards,
visitor  
#6 Posted : Saturday, November 4, 2000 4:17:19 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Các bạn vẫn chưa register và chỉ muốn dùng tên "visitor" xin lưu ý rằng một người khác có thể log in dưới tên visitor và sửa đổi nội dung, hình thức hoặc xóa luôn cả cái post của bạn. Ai cũng đã biết password của visitor là visitor, mà hiện giờ có lẽ có đến vài chục người khác nhau đã và đang post dưới tên này . Thú thật hồi nãy tôi mới vừa "thử" log in dưới tên visitor và delete mất một cái post của một người khác viết dưới tên visitor ("của tôi"), vì tôi thấy người kia ăn nói hổng lịch sự. Vui hông quý vị, tui làm như vậy còn bất lịch sự gấp trăm lần người ta nữa, nhưng mà chắc người ta cũng không "care", bởi vậy mới dùng cái tên chung đó.
visitor  
#7 Posted : Sunday, November 5, 2000 8:58:45 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
VBOL hãy vui lòng cho tôi biết visitor tôi là visitor thứ mấy, thứ mấy mươi ?
visitor  
#8 Posted : Sunday, November 5, 2000 9:36:30 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Vui quá, vô đây mà chỉ ghi tên là visitor, trả lời mật mã "visitor" là mình cũng là ai (I) và ai cũng là mình hết!
visitor  
#9 Posted : Friday, January 12, 2001 12:07:55 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
testing

DHT  
#10 Posted : Friday, January 12, 2001 4:19:27 PM(UTC)
DHT

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 300

How about display IP của những ai dùng nick visitor ?

Just kiđing. Nhưng đây có thể là giải pháp để phân biệt các visitors.
visitor  
#11 Posted : Friday, January 12, 2001 11:16:39 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Trời ơi đừng có để lộ email tên tuổi hay IP của độc giả mà VB . Làm như vậy thì hết vui vì tôi hết được dùng nick visitor rồi .
visitor  
#12 Posted : Monday, January 15, 2001 3:45:37 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
test
visitor

Users browsing this topic
Guest (4)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.