Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
View
Go to last post Go to first unread
VQ  
#1 Posted : Friday, March 17, 2000 4:00:00 PM(UTC)
VQ

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 22

Mời các b.an yêu âm nhạc vaò đây để bình chọn những ca sĩ mình yêu thích.Your most favorite Vietnamese male singer

Who is your most favorite Vietnamese male singer?
Tuan NgocNguyen KhangLam TruongQuang LinhDon HoOther


Results

Your most favorite Vietnamese female singer

Who is your most favorite Vietnamese female singer?
Khanh HaThanh LamThuy DuongMy Linh La Suong SuongTran Thu Ha Thien KimHong NhungThu PhuongOther


Results


visitor  
#2 Posted : Sunday, March 19, 2000 10:08:00 AM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Xin thưa các bác,
Các bác "đa nghi" còn hơn Tào Tháo".
Tôi làm mục này chỉ với m.uc đích "vui vẻ là chủ yếụ Tôi thấy forum này lèo tèo quá nên định làm something quậy lên cho nỗi đình nỗi đám như bên "Khoa Học Kỹ Thuật" cho vui vậy thôị Tôi chẳng có ăn "tiền cò" của bất cứ ai trong lảnh vực băng nhạc đâụ
- Dù sao cũng có ý chủ quan của người lập ra poll này, thế nào cũng có sai sót. Nếu c'ac bạn thích ca sĩ nào mà không có trong list thì cứ việc điền vào mục "User-Suggestion", tôi sẽ ađ thêm vào list.
- Nhưng kẹt một cái là danh sách chỉ cho phép tôi đa là 10 items thôi nên không thể đưa hết những ca sĩ trong và ngoài nước lên list được. Xin qúy vị thông cảm. Tôi sẽ căn cứ vào mục "User Suggestion" để update cho kỳ tớị Và những ca sĩ nào có số bầu quá thấp sẽ bị loại ra khỏi danh sách bầu kỳ tớị Is that fair?
- Nếu các bạn có muốn bầu "Nh.ac sĩ ưa thích nhất" hay "ca khúc ưa thích nhất" hay "CD ưa thích nhất" (mục này dễ bị bác "Nghi Lắm" nghi ngờ lắm ... nên nếu có ai đề ngh.i thì tôi mới làm) v.v... và sẵn sàng hưởng ứng thì tôi sẽ làm ngaỵ

Mong các bạn tiếp tục vào đây bình chọn ca sĩ mình ưa thích.

Thân.

Nạ

visitor  
#3 Posted : Sunday, March 19, 2000 12:40:00 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Chỉ có mấy người leo ngheo thì bầu bán kí gì ...

Ca sĩ tui khoái lại không có tên trong danh sách ... dzị là chơi ép wá xá ...

Tẩy chay bầu cử kiểu này

visitor  
#4 Posted : Sunday, March 19, 2000 12:56:00 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Ơng bạn có thầu bán băng cho ai không?
Sao nghi quá , loe ngoe mấy mống.
visitor  
#5 Posted : Sunday, March 19, 2000 12:57:00 PM(UTC)
visitor

Rank: Member

Groups: Registered
Joined: 8/28/2011(UTC)
Posts: 8,887

Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
hiện tại bây giờ tôi thấy những lơì nhạc từ trong nước có vẻ hay hơn ở hãi ngoại naỳ nhiều luôn cả ca sì . nhạc ở hãi ngoại càng ngaỳ can`g quá dở . không có hồn viá gì cã . có nhiều bài nhạc thiệt lãng nhách . chỉ có lời nhạc cuả Trịnh Nam Sơn còn có ý nghĩa cuả bài nhạc .
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.